Klemets gård på Åbackvägen 282

Klemets Nils och Helvis gård fotograferad 2003 från landsvägen, alltså från söder.
Klemets Nils och Helvis gård fotograferad 2003 från landsvägen, alltså från söder.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Helvi Klemets. 

Det här huset uppe i Myron på Åbackan byggde ”Åsinas” Erland och Fina Rosenback år 1935 som sytningsstuga åt sig själva. Sedan början på 1910-talet hade de bott i en större bondgård som stod på samma tomt. Det var ju i samband med storskiftet som den gården flyttades från Likvagnsjäälon nere i byn upp till Åbackan. I slutet på 30-talet var den kommunala finska folkskolan inrymd i Erlands stora bondgård och det var då som Erland byggde sytningsstugan åt sig och Fina. I början på 40-talet överlät Erland den stora bondgården åt brorsonen Selim Rosenback, som var gift med ”Ottoas” Elin Hietaoja från Bergåsin.

Bonden Erland Rosenback (1877-1948) var son till Johan Henrik Rosenback (1841-1926) som kallades för ”Åsinas-Hindrik” och Maria Sofia (f. Finne 1842-1920). Erland var bror bland annat till ”Åsinas”-Viktor Rosenback, till Valentin Rosenback och till Vendla Maria som var mor till Skol-Hulda Lindell, Valter och Arthur Lindell. Erland var också bror till Amanda som var gift med änklingen Viktor Långkvist, som sedan fick sonen Gunnar Långkvist.

År 1899 deltog Erland Rosenback i värnpliktslotteriet på rådhuset i Kristinestad och han hade oturen att med lott nr 1 bli inkallad i militärtjänst i Vasa Skarpskyttebataljon på två år, från och med november 1899. Den normala tjänstetiden var tre år men eftersom Erland gått folkskola, så räckte det med två. Han var enda värnpliktiga från Dagsmark och från Lappfjärd inkallades 3 ynglingar, bland annat Axel Lillträsk.

Före storskiftet bodde Erland i Likvagnsjäälon mittemot folkskolan men blev, liksom sin bror Valentin utflyttad till detta nya hemman på Åbackan, som han kallade Rosenstedt. Han gifte sig år 1902 med Maria Josefina Lillvik (1876-1958) och hon kallades för Fina. Fina var fosterdotter till Josef Andersson Lång, som fick sitt hemman Silfverberg placerat på Mellanå. Erland och Fina fick två barn som båda dog unga.

Den stora bondgården övertogs i slutet på 30-talet av Erlands brorson Selim Rosenback som år 1939 hade gift sig med Elin Hietaoja. Elins mor, änkan Manda flyttade också till Åbackan och hon bodde här tills hon dog 1948. 1944 föddes sonen Henry och redan följande år dog pappa Selim. Mamma Elin och sonen Henry bodde på Åbackan till mitten på 50-talet, då de flyttade tillbaka till den tomma gården nära Bergåsen. Nils Klemets rev sedan ner den stora bondgården och kusinen ”Lilltmåss-Emel” var med och hjälpte till

Här står "Åsinas" Erland Rosenback med häst och hustrun Fina framför den lillstuga som han byggde 1935.
”Åsinas” Erland Rosenback med häst och hustrun Fina framför den sytningsstuga som han byggde 1935. Fotot taget från nordväst, så Åbackvägen går bakom huset. Erlands stora bondgård står till vänster utanför fotot.
Här står Fina Rosenback bland gräs och rabarber.
Fina Rosenback bland gräs och rabarber.

Erland dog år 1948 och efter det bodde Fina ensam i sytningsstugan fram till 25 oktober 1952 då Helvi och Nils Klemets köpte den. Fina bodde kvar i huset några år i ena ändan men vårdades på ålderdomshem de sista åren före hon dog 1958. Nils och Helvi renoverade huset år 1974 och byggde till med en vinkel.

År 1976. den 6 juli köpte Nils och Helvi åkermark av Ines Rosenback för 8 000 mark. Marken finns mittemot Forslins gård och Ines hade fått marken i arv efter sin far Axel Forslin år 1956.

Den 7 september 1952 gifte sig Helvi Santamäki och Nils Klemets på det gamla Majbo, strax före den revs.
Den 7 september 1952 gifte sig Helvi Santamäki och ”Skräddarinas” Nils Klemets på det gamla Majbo, strax före den revs. Byggnaden var då i dåligt skick, så Nils hamnade att reparera taket just före bröllopet eftersom det regnade in på flera ställen.
Erland och Finas lillstuga har blivit tillbyggd flera gånger och så här ser den ut från gårdssidan, alltså från norr. Fotot från 2012.
Erland och Finas sytninsstuga har blivit tillbyggd flera gånger och så här ser den ut från gårdssidan, alltså från norr. Fotot från 2012.

Gårdens ägare bor nu på annat ställe och den används främst som fritidsbostad.

Vill du läsa mera om Helvi Santamäki och hennes släkt, så klicka här!

Foton.

Den finska folkskolan var inhyst i Erland och Finas stora bondgård under några år i slutet på 30-talet. Den verkade här till 1941 då skolan flyttade till "Kårk-Erk-Jåhanas" gård i Palon, som då ägdes av Varsaviita från Vanhakylä. Efter kriget övertog Jantunen denna går och då flyttade skolan till "Pelas-Viktors" stora bondgård nära Lillbron.
Den finska folkskolan var inhyst i Erland och Finas stora bondgård under några år i slutet på 30-talet. Den verkade här till 1941 då skolan flyttade till ”Kårk-Erk-Jåhanas” gård i Palon, som då ägdes av Varsaviita från Vanhakylä. Efter kriget övertog Jantunen denna gård och då flyttade skolan till ”Pelas-Viktors” stora bondgård nära Lillbron. Lärarinnan heter Aune Jokinen.
Gården målad av konstnären Rosblom.
Gården målad av konstnären Rosblom.
Hemmanet Rosenstedt på 0,0347 mantal som utgjorde 5/66 mantal av Rosenback hemman, ägdes av "Åsinas-Hindrik", alltså Henrik Johansson Rosenback men som under storskiftets gång övertogs av sönerna Valentin Rosenback och Erland Rosenback. Valentins del av hemmanet övertogs sedan av sonen Eskil Rosenback och har sedan kommit i familjen Wiklunds ägo och Erlands gård övertogs av Nils och Helvi Klemets. Erlands hemman övertogs av Selim Rosenback (1911-1945) som var son till Valentin Rosenback. Selim gifte sig år 1939 med Elin ”Ottoas-Elin” Hietaoja som bodde nära Bergåsen på Korsbäckvägen. Efter Selims död flyttade Ottoas-Elin på 50-talet tillbaka till Bergåsen och hemmanet såldes i olika repriser åt Nils Klemets.
Hemmanet Rosenstedt på 0,0347 mantal som utgjorde 5/66 mantal av Rosenback hemman, ägdes av ”Åsinas-Hindrik”, alltså Henrik Johansson Rosenback men som under storskiftets gång övertogs av sönerna Valentin Rosenback och Erland Rosenback.
Valentins del av hemmanet övertogs sedan av sonen Eskil Rosenback och har sedan kommit i familjen Wiklunds ägo och Erlands gård övertogs av Nils och Helvi Klemets.
Erlands hemman övertogs av Selim Rosenback (1911-1945) som var son till Valentin Rosenback. Selim gifte sig år 1939 med Elin ”Ottoas-Elin” Hietaoja som bodde nära Bergåsen på Korsbäckvägen. Efter Selims död flyttade Ottoas-Elin på 50-talet tillbaka till Bergåsen och hemmanet såldes i olika repriser åt Nils Klemets.
Här soldat Nils Klemets.
Här soldat Nils Klemets.
Här står kusinerna Kaino Santamäki (gift med Torsten Rosenback) och Helvi Santamäki, gift Klemets.
Här står kusinerna Kaino Santamäki (gift med Torsten Rosenback) och Helvi Santamäki, gift Klemets.
På bilden här ovan stående Yngve Söderqvist och uppe på maskinen Nils Klemets, någon gång på 1950-talet. Produktionen pågick endast sommartid och dagsproduktionen uppgick till ungefär 300 st.
Nils arbetade en tid på Stenströms Cementgjuteri som verkade i det nedlagda andelsmejeriet. På bilden här ovan stående Yngve Söderqvist och uppe på maskinen Nils Klemets, någon gång på 1950-talet. Produktionen av tellblock pågick endast sommartid och dagsproduktionen uppgick till ungefär 300 stycken.
Nils och Helvi i unga år på en åkerväg någonstans på Åbackan.
Nils och Helvi i unga år på en åkerväg någonstans på Åbackan.
Santamäkis släkt kom från denna gård i Bötom.
Santamäkis släkt kom från denna gård i Bötom. Helvi är född här medan brodern Pertti är född i Sandhöjden och Kauko och Keijo är född på Åbackan.
Nils Klemets föräldrahem "Skräddarinas" låg nära Åbackvägen. Nils var son till skräddaren Johannes Klemets (1889-1944) och Matilda (f. Björklund 1892-1975).
Nils Klemets föräldrahem ”Skräddarinas” låg nära Åbackvägen. Nils var son till skräddaren Johannes Klemets (1889-1944) och Matilda (f. Björklund i Idbäcksliden i Lappfjärd 1892-1975).
Här Nils och Helvi Klemets.
Här Nils och Helvi Klemets.
Här Helvi Klemets med den äldre dottern på armen, sommaren 1955.
Här Helvi Klemets med den äldre dottern på armen, sommaren 1955.
Helvi och Nils framför Santamäkis gård.
Helvi och Nils framför Santamäkis gård.
Nils Klemets till vänster och brodern Stig sitter på framjulet till Zetor 25 K som Nils hade köpt från Backlundas i tiderna. På traktorn sitter Sten med Marianne i famnen.
Nils Klemets till vänster och brodern Stig sitter på framhjulet till Zetor 25 K, som Nils hade köpt från Backlundas i tiderna. På traktorn sitter Stig Klemets barn Sten med Kerstin i famnen. Fotot från slutet av 60-talet.
Här sitter Helvi och mjölkar en ko medan den andra står bakom och väntar på sin tur.
Här sitter Helvi och mjölkar en ko medan den andra står bakom och väntar på sin tur.
Här står Helvi Klemets år 2003 i uthusen där hon hade sin målarverkstad och visar upp två målade mjölkkannor med urtappningskran.
Här står Helvi Klemets år 2003 i uthusen där hon hade sin målarverkstad och visar upp två målade mjölkkannor med urtappningskran.
Här en del av de mjölkkannor och stenar som Helvi har målat. De här produkterna blev snabbt populära och finns lite överallt i landet.
Här en del av de mjölkkannor och stenar som Helvi har målat. De här produkterna blev snabbt populära och finns lite överallt i landet.
Här Helvi och Nils Klemets som är och hälsar på sin yngre dotter i Ingå.
Här Helvi och Nils Klemets som är och hälsar på sin yngre dotter i Ingå.