Stens gård på Korsbäckvägen 534.

Sammanställt av Lasse Backlund i augusti 2019, med hjälp av Folke Sten.

Viktor Stens gamla gård fotograferad från sydväst i augusti 2019. I högra kanten syns lillstugan dit Viktor och Amanda flyttade då sonen Elis övertog hemgården.

Den här gården i Korsbäck byggdes år 1910 av bonden Viktor Sten (f. Korsbäck 1880-1974) och hans hustru Amanda Alvina (f. Rosenback 1888-1959).

Viktor och Amanda Sten.

Viktor Korsbäck, senare Sten föddes 1880 i den gård som vi kallar Stenlundas och han var son till bonden Karl Josefsson Korsbäck (1850-1917) och Vilhelmina Johansdotter Lillkull (1849-1927). Viktor hade många syskon, bland annat Johannes Stenlund som tog över hemgården.

Viktor gifte sig i oktober 1907 med Amanda Rosenback eller Båsk från Sebasbackan i Dagsmark och hon var dotter till ”Eljasas” Viktor Rosenback (1861-1917) och Edla Maria Båsk (1860-1941). Det var ju denne ”Eljasas-Viktor” som år 1906 sålde sitt hemman bredvid folkskolan åt Henrik Agnäs och sedan flyttade till Finngärdstå i Lappfjärd.

I samband med storskiftet 1900-1912 så förvärvade Viktor Sten en del av faderns hemman Stenlund och en annan del av hemmanet Utter. Hemmanet Utter tillhörde från början Josef Andersson Korsbäck och största delen övertogs av Josefs dotter ”Antas-Mina” och sedan av hennes son ”Antas-Ragnar” Liljeblad. Men en del av Utter hemmanet såldes åt Viktor Sten och hans bror Johannes Stenlund.

Viktors hemman var av normal storlek, ungefär 20 ha mark och 30 ha skog. Viktor och Amanda var bönder ända till efter kriget. I april 1946 sålde Viktor och Manda Sten både Stendal hemmanet och Dal, som i tiderna hade hört till hemmanet Utter åt sönerna Elis och Eskil. Köpeskillingen erlades med en skuldsedel och säljarna fick livstids sytning. Hemmanet delades då mellan Elis och Eskil, så att vardera fick ungefär 10 ha åkermark och 15 ha skog. Elis fick 5 ha mark nära hemgården och resten i träsket och i Långmarken.

Viktor och Amanda fick 7 barn, varav 5 levde till vuxen ålder:

Valter Viktor (1908-1946) som gifte sig med Ellen Berg, bosatt i Munsala. Hade ett litet jordbruk och arbetade på olika ställen. Fick 2 döttrar Gladys och Astrid.

Elin Viktoria (1911-1985) som gifte sig år 1940 med handlandesonen Ragnar Sjöholm (1913-1986) från Träskvik. Ragnar var son till Viktor och Alma Sjöholm. Då Viktor dog 1944 så tog Ragnar över affären och drev den till början av 1960-talet då han tog hustrun Elin och sonen Sixten (f.1943) med och flyttade till Hällefors i Sverige. Elins syster Gerda Ahlberg flyttade också dit till samma ställe tillsammans med sin familj.

-Elis Eliel (1914-1981) som gifte sig år 1941 med Ellen Söderqvist (f.1918) som var dotter till ”Axelas Viktor och Manda” på Sunnantillvägen. Elis blev bonde på halva hemmanet. Elis och Ellen fick 2 barn.

Eskil Eugen (1917-2009) dom gifte sig år 1943 med Inga Klemets (1916-2000) som var dotter till ”Bränninas” Erik Anders och Alvina Klemets och växte upp bredvid folkskolan i Dagsmark. Eskil och Inga fick två döttrar. Eskil byggde i slutet av 30-talet en gård lite söder om faderns gård.

-Gerda Adele (1922-2011) som år 1943 gifte sig med Elis Ahlberg (1913-2012) från Träskvik. Gerda och Elis fick två döttrar.

Elis och Ellen Sten.

Det var sonen Elis som övertog hemgården då han gifte sig 1941. Föräldrarna flyttade då ut i lillstugan som står på samma gårdsplan och de bodde där så länge de levde. Elis blev då bonde på Dal hemmanet som omfattade 10 ha åkermark och ca 15 ha skog. Han hade några kor, en häst och hönor. Elis var inte politiskt aktiv och enda föreningen som han aktivt var med i, var Korsbäck ungdomsförening.

Då Korsbäck ungdomsförening bildades år 1931 så blev Elis Sten invald i dess första styrelse. I två repriser var han föreningens ordförande och däremellan fungerade han som både sekreterare och kassör.

Elis och Ellen fick 2 barn:

Anne-Maj Marlene, som kallades ”Maja” föddes 1948, var sjuklig och dog ogift och barnlös 1980.

Folke Mikael (f.1950) som tog över hemmanet efter pappa Elis.

Folke Sten.

Folke tog över Dal hemmanet på 10 ha åkermark och 15 ha skog i början av 1970-talet. Som alla andra odlade han potatis på så gott som hela hemmanet och byggde också en potatiskällare bakom hemgården. Folke var potatisodlare ända till 2006 då han sålde åkrarna åt staten. År 2010 sålde han den gamla hemgården med alla byggnader åt en utomstående köpare från norra Finland. Denne hade för avsikt att använda huset som en tillfällig bostad men den blev inte ofta använd. Den har stått oanvänd i många år och är i dag i dåligt skick.

På sidan av jordbruket har Folke arbetat åt andra så gott som hela tiden. Det började på Boris Lillsjös nybyggda servicestation i mitten av 60-talet, sedan några på Lindells snickeri, mer än 10 år på Mellanå Plantskola och fram till pensioneringen arbetade han på Lappfjärds Potatis.

Folke äger fortfarande skogen som alltså har funnits i släkten i 3 generationer. Precis som sin far har Folke varit aktiv inom Korsbäck ungdomsförening och på 1970-talet var han dess ordförande i flera år. Folke är känd som musiker, han har spelat med i flera olika grupper, både som trummis och sångare.

Folke gifte sig för några år sedan, blev änkling efter Bernice år 2019 och bor numera på Sunnantillvägen i Dagsmark.

Foton.

Gården som Viktor byggde år 1910 håller på att förfalla eftersom ingen längre använder den. Fotot från augusti 2019.
Hit till lillstugan i ändan på uthusraden flyttade Viktor och Amanda Sten, då gården och hemmanet övertogs av sönerna Elis och Eskil. Fotot från augusti 2019.
Stens gård i mitten av 1980-talet.
Runt Stens gård fanns det i tiderna många stora äppelträd men på detta foto finns bara ett kvar, som dock är av modell större.
Gerda Ahlberg utanför hemgården i Korsbäck. Gerda var dotter till Viktor Korsbäck (1880-1974) som senare tog namnet Sten. Gerdas mor Amanda var dotter till ”Eljasas-Viktor” från Dagsmark, med andra var hennes farfar Elias Färm (1820-1881) som flyttade från Korsnäs till Dagsmark.
I slutet av 1950-talet samlades hela släkten hos Elin och Ragnar Sjöholm i Träskvik. Från vänster Sixten Sjöholm, Anne-Maj Sten, Ellen Sten, Folke Sten, Elis Sten. Följande är en granne som också ville vara med på fotot. I mitten står värdparet Elin och Ragnar Sjöholm, Margareta Sten, Inga Sten, Eskil Sten med Majvor i famnen. Följande är Elis Ahlberg med dottern Daisy i famnen, sedan Helfrid Ahlberg och Gerda Ahlberg.
Elis och Ellens dotter Anne-Maj Sten (1948-1980).
Eskil och Inga Stens dotter Margareta, född 1949.
Elin och Ragnar Sjöholms son Sixten, som är född 1943.
Folke Sten och Bengt Rönngren framför folkskolan i Korsbäck ca 1962. Båda är födda år 1950.
I soffan Elin och Ragnar Sjöholm, och på armstödet sitter deras son Sixten. De flyttade från Träskvik till Sverige 1960 och stannade där.
Inga Klemets utanför hemgården midsommaren 1940. Tre år senare skulle hon gifta sig med Eskil Sten från Korsbäck.
Till vänster Elis Sten i militären i mitten av 1930-talet. De två andra soldaterna är tillsvidare okända. Elis deltog sedan i både vinterkriget och fortsättningskriget.
Ellen Söderqvist och Inga Klemets, som på 1940-talet gifte sig till Korsbäck, här sittande på skoltrappan.
Eskil Sten förlovade sig med Inga Klemets, som var dotter till Erik Anders och Alvina Klemets och alltså syster till Åke.
Gerda Sten förlovade sig med Elis Ahlberg från Träskvik.
Elin Sten förlovade sig med Ragnar Sjöholm från Träskvik.
Unga paret Elis Sten och fästmön Ellen Söderqvist framför deras blivande hem i Korsbäck.
Amanda Sten tillsammans med dottern Gerda Ahlberg och barnbarnet Daisy på 1950-talet.
Om man bor i en stor gård med 3 kakelugnar och en vedspis så behövs det mycket ved. Elis Sten med yxan har en del kvar att arbeta med.
Före och under kriget var Ellen Söderqvist med i Lotta-rörelsen, här iförd den typiska Lottadräkten. Rörelsen förbjöds år 1944 i fredsfördraget med Sovjetunionen.
Släkten samlad framför Söderqvists gård på Sunnantillvägen, sittande längst fram Amanda och Viktor Sten. Där bak till vänster står Ellen Söderqvist och han med handen framför ansikten är Elis Sten. Bakom Viktor står Inga och Eskil Sten.
Viktor Sten (1880-1974) bodde ensam i lillstugan efter 1959 då hustrun Amanda dog.
Viktor Sten utanför dottern Elins gård i Träskvik, troligen i slutet av 1950-talet. Gården står fortfarande kvar bredvid riksvägen och Härkmeri-korsningen. Precis bakom denna gård och mot riksvägen stod i tiderna Viktor Sjöholms affär, som efter dennes död övertogs av Elins man Ragnar Sjöholm.
I gungan sitter Folke Sten bredvid mamma Ellen och Karl Lillkull. Bredvid gungan står Bernice Lind, född Lillkull och till höger sitter Gunhild Lillkull.
Eskil och Inga Sten.
Folke Sten i unga år.
Elgot Berg som i unga varit med i en gymnastikgrupp i Korsbäck började på 1970-talet dra en ny grupp med gymnaster som byggde olika formationer. Folke Sten var med och Sven Stenlund, Gunbert Nyholm, Harry Bergström, Paul Nygård, Alvar Kankaanpää, Tommy Stenlund och många till.
Då Korsbäck ungdomsförening bildades år 1931 så var Elis Sten en av grundarna och valdes direkt in i dess styrelse. Här flankerad av två damer som också satt i den första styrelsen, till vänster Ingeborg Nyholm, född Lindqvist och till höger Elna Hammarberg, född Liljedahl.
Gerda Ahlberg uppvaktar Ellen Sten med blommor och present.
Viktor Sten var född 1880, men ännu i början av 1970-talet besökte han dottern Gerda Ahlberg.
Eskil Sten kunde konsten att tillverka pärtkorgar och han lät dottern Margareta och hennes man Ossi Kartano sälja dessa på Gammaldags torgdag i Kristinestad.
Sylvi Stenlund och Ellen Sten.
Flickorna från Korsbäck trängs i hytten på Sverigebåten. Från vänster Elvi Öist, Ellen Sten och Astrid Liljeblad.
Musiken och sången har varit viktig för Folke sedan unga år. Den första gruppen som han var med i var ”Bengtas” och sedan blev det ”Gammaldax” i slutet av 1970-talet. Det var en aktiv grupp där bland annat Yngve Hammarberg, Kenneth Bergqvist, Peter Hammarberg och Leif Kankaanpää var med. Sedan har Folke varit med i Korsbäckgillet och i Lappfjärds spelmanslag. Här är Folke Sten med som trummis på Majbolänken år 2004 där också spelmännen Per-Erik Backlund och Yngve Hammarberg var med. Den unga pojken bredvid Folke är Per-Eriks barnbarn från Veikars.
Folke Sten har spelat trummor i Lappfjärds spelmanslag under en lång tid. På Margareta Kartanos foto från Spelmansstämman i Tjöck uppträder gruppen utanför K-market Selleri i Kristinestad den 3 augusti 2019.
I den här gården från början av 1940-talet bodde Viktor och Amandas son Eskil och hustrun Inga så länge de levde. För något år sedan såldes huset åt utomstående. Fotot från augusti 2019.