Långfors Bertels gård på Dagsmarkvägen 136.

Den här gården byggde Bertel och Julia Långfors år 1938 på Dagsmarkvägen 136. Fotot från 2004.

Bertel (1911-2002) var son till ”Klemes-Emel”, alltså Emil Långfors som var född på Klemets nära folkskolan men som vid storskiftet flyttade sin gård till Klemetsändan och bytte namn från Klemets till Långfors. Emil var gift med Amanda Klemets, som var dotter till Viktor och Vilhelmina Nyberg från Sunnantillvägen. Bertel var gift med Julia Lillkull (1914-2008) som var dotter till bonden och kommunalmannen ”Pelas-Jåhan”, alltså Johan Lillkull och Ida, som bodde på A-sidon.

År 1933 gifte sig Bertel Långfors med Julia Lillkull.

Bertel hörde till de som inkallades i krigstjänst i våra krig och han återvände oskadd. Han blev småbrukare men arbetade också som murare. Otaliga är de gårdar och skorstenar som han murat i sina dagar. År 1938 byggde de sig en egen gård, nästan mitt emot Bertels barndomshem.

Bertel var småbrukare men han arbetade hela tiden som murare. Otaliga är de skorstenar och fähus som han har murat.

Bertel och Julia fick 6 barn, av dessa bor 2 i Finland och de övriga bor i Sverige.

Så här fin ritning gjordes år 1938 då Långfors nya gård skulle byggas.
År 1948 gjordes denna ritning på uthuset skulle byggas till med ett tröskhus på baksidan.
Den här tydliga ritningen av hemgården ritade Jarl Långfors år 1951 som skolarbete. Så gott som alla elever gjorde samma typ av ritningar på Einar Linds lektioner.
Bertel och Julia Långfors på Majbotrappan med en stor del av sin familj runt omkring sig.
Bertel Långfors sitter i mitten med en del av sin familj runt omkring sig.
Bertel och Julia med 5 barn.
Då Hulda Lövgren i mitten fyllde 75 år så mötte alla syskonen upp, från vänster Gunnar Lillkull, Julia Långfors, födelsedagsbarnet Hulda, Karl Lillkull och Elin Landgärds.
På fotot som Niklas Enlund tagit på en släktträff år 2015 så ser vi en stor del av Johans och Ida Lillkulls ättlingar.
Julias förädrar Ida och Johan Lillkull.
Till vänster: Bertel på 30-talet. Till höger: Bertel i mitten, t.v. småkusinen Einar Båsk från Helsingfors och t.h. brodern Ragnar.
Här är Gunnar Guss på väg för att hämta bruden tillsammans med spelmän och bröllopsgäster. Mannen med hatten bredvid Gunnar är Bertel Långfors.
Till vänster Gunnar Guss tillsammans med bestmannen Bertel Långfors.
Till höger sitter Gunnar Norrgård då han är och hälsar på sin granne Bertel Långfors. Bakom står Bertels hustru Julia med dottern Gretel till vänster.
Långfors Bertel på äldre dar.