Försvunna sjöar

År 1965 publicerade Rurik denna artikel i tidskriften Sydbottnisk natur, som gavs ut av Naturum Amantes,Kristinestads samlyceum med Staffan Storteir som huvudredaktör.

På fotot som Hans Stenlund lånat ser man hur jordmassorna kördes bort med skottkärror längs flera landgångar då träsket torrlades på 30-talet.