Söderbergs släkt.

Den parcell som Erik Rosenback år 1916 köpte av Erik Anders Rosengård gavs namnet Söderberg. Namnet kommer troligtvis av den soldat- och skräddarsläkt Söderberg som verkade som torpare här på 1800-talet. Det är svårt att exakt placera det gamla Söderbergs torpet men säkerligen var det i närheten av Egil Rosenbacks gård. Då Erik år 1916 förvärvade markområdet Söderberg fanns det dock inga byggnader där.

Släkthistoria.

Karl Benjamin Engqvist, senare Söderberg föddes i Björneborgs län 1758. Han skulle ha varit son till en linvävare Jöran Engqvist. Benjamin var gift med Maria Jakobsdotter (f. 1752) och de fick bland annat sönerna Carl Fredrik Benjaminsson Söderberg (1778-1840) och en som hette Jakob. Vill du läsa mera denne Jakob, skall du klicka HÄR, rulla sedan ned till nr 23.

Carl Fredrik Söderberg (1778-1840) var skräddare och han gifte sig 1801 med Lisa Henriksdotter (1780-1862) från Lammikoski i Storå och de flyttade sedan till Dagsmark.

Carl Fredrik och Lisa fick bland annat dottern Eva Agata Söderberg (1818-1888) och hon gifte sig med Johan Henrik Thomasson Sorvari eller Kortesniemi (1804-1881) från Storå. De blev torpare på Lillkull hemman på Brobackan och de bytte då namn till Lillkull. Carl Fredrik och Lisa fick också dottern Kajsa Sofia Söderberg (1813-1867) som har efterlämnat ett stort antal släktingar i Dagsmark.

De här torparna Johan Henrik och Eva Agata Lillkull fick tre barn:

1. Anna Kajsa

(1839-1905) gift med Gustaf Eriksson Lång (1836-1919). De var bönder på Lång hemman och bodde nära ”Westeras korsningen”. Gustaf var bror till den Josef Lång som var bonde på Åddin och som tog ”Ådd-Ivar” till fosterson.

Anna Kajsa och Gustaf fick endast en son som blev vuxen, nämligen Viktor ”Kårk-Viktor” Lång (1866-1853) som sedan bytte namn till Eklund och han har många ättlingar.

2. Vilhelmina

(1849-1927) gift med Karl Josefsson Korsbäck (1850-1917). De var bönder i Korsbäck och fick många barn:

-Karl Henrik Liljeblad (1874-1927) gift med Vilhelmina Korsbäck (1876-1929).

-Adelina (1878-1959) som gifte sig med Henrik Lindroos (1879-1951), bosatta i Kvarnå.

-Viktor Sten (1880-1974) gift med Amanda Rosenback (1888-1959).

-Johannes Stenlund (1883-1942) gift med Vilhelmina Knus (1886-1972).

-Ida (1885-1964) gift med Viktor Bergqvist (1884-1940) bönder i Korsbäck

-Amanda (1888-1974) gift med Erik Anders Englund (1880-1948), bönder i Palon.

-Erland (1891-1935) gift 2 gånger, far bland annat till Karl Korsbäck som var gift med Elsi Björklund, från Antas på Sebasbackan.

-Emil (1893-1952) gift och bosatt i Närpes.

3. Henrik Johan Lillkull

senare Sjögren (1857-1907), gift 2 gånger, flera barn som for till Amerika. Bosatt på Sjögren i Kvarnå. Endast dottern Hilda (1890-1969) var bosatt i Dagsmark, hon var gift med Viktor ”Mattas-Viktor” Grans (1890-1973) bosatta på Sebasbackan.