Parcellen Holm på Korsbäckvägen 64.

Uppgjort av Lasse Backlund år 2016, med hjälp av Inga-Lill Sandström från Vasa som är född Lillkull på A-sidon. Inga-Lills far Arvid var under en tid ägare till en del av denna parcell.

Viktor ”Pelas-Viktor” Lillkull stora hemman på A-sidon övertogs ju år 1910 av affärsmannen Axel Lillträsk från Lappfjärd. Han började genast sälja ut mindre arealer och den 18 maj 1911 så sålde han en parcell ”Holm” åt Torpareenkan Olga Josefina Söderholm (1863-1918). Parcellen skulle brytas ut från hemåkersskiftet enligt beskrivningen ”från Nyvägen i Söder till första tvärdiket i norr samt från gamla tomten eller utfallsdiket i Öster 6 (sex) lindbräddar västerut. Köpesumman är 450 mark och köparen skall årligen som arrende för marken utgifva till stomlägenheten  tvåhundrafemtio (250) kilogram hö så länge sytningstagaren Reinhold Lillkull och hans hustru Maja Lena lefver, men efter deras död skall det minst utgå med tio(10) mark.”

Olga Josefina hade före storskiftet bott någonstans på A-sidon men på hösttinget år 1910 blev hon vräkt av bonden Josef Backlund, som i samband med storskiftet hade blivit tilldelad detta område. Josef Backlund hade också stämt in Johan Johansson och Maria Lillsjö, Johan Lång eller Kaas och August Josefsson Lång, alla i samma ärende. Josef Backlund var inte den enda från Dagsmark på detta ting som ville vräka torparna, bland annat Ådd-Ivar, Pelas-Viktor och många till ville också ha en tingsdom på vräkningarna.

Området som Olga köpte av Lillträsk var ungefär ett halvt hektar stort.
Området som Olga köpte av Lillträsk var ungefär ett halvt hektar stort.

Ägare Olga Josefina.

Olga Josefina var dotter till Landbonden Karl Johan Carl Fredriksson Mangs f. 1828 i Lappfjärd och Anna Sofia Eriksdotter Lång f. 13.10 1832 i Dagsmark. Olgas mor Anna Sofia var född på Brobackan och hon var syster bland annat till bonden Karl Gustav Eriksson Lång, som sedan blev far åt ”Kårk” Viktor Eklund och till Josef Eriksson Lång, som var bonde på Åddin.

Olgas föräldrar flyttade år 1858 till Kankaanpää hemman nr 2 i Kärjenkoski och där föddes sonen Ivar ”Ådd-Ivar” år 1860. År 1863 flyttade de allesammans till Ingi hemman i Kasaböle i Sastmola och där föddes dottern Olga år 1863.

Olgas och Ivars äldre syster Sofia Vilhelmina var född år 1854 och hon gifte sig med torparen Josef Viktor Klemets f. 1852 på Korsbäck. De hade 11 barn och flyttade till Kärjenkoski 1894 men flyttade därifrån till Härkmeri 1895 och blev bönder på Sjuls hemman. Deras ena dotter gifte sig till Teir och en annan till Hannus i Härkmeri. Olga och Ivar hade också en bror Carl Viktor f. 1856 men han dog ogift 1885 på Lång i Dagsmark.

Då Olgas och Ivars mor Anna Sofia blivit änka 1867 och följande år kommit tillbaka till Dagsmark gifte hon sig 29.10.1887 med änklingen Josef Johan Eriksson Söderholm f. 1828. Denna Josef hade tidigare varit gift med Anna Kajsa Johansdotter Fröberg f. 1826 men hon hade dött 1886. Josef Söderholm var en av de första dagsmarkborna som farit till Amerika 1872 men han återkom redan 1875. Josef hade från första giftet sonen Karl Erik (f.1864) och denne Karl Erik Söderholm gifte sig med Olga samma år, alltså 1887. Det är ovanligt att dotterns mor gifter sig med äkta mannens far, samma år till på köpet!

Olga och Karl Erik Söderholm fick flera barn, bland annat:

-Selma Josefina (1887-1911).

-Frans Ivar (1888-1946) som gifte med Vilhelmina ”Kionas-Mina” Prunnila från Stoas torp i Lillsjö på Bergåssidan.

-Josef Henrik (1890-1916).

-Karl Emil (1893-1911).

Enligt kyrkboken for Karl Erik till Amerika 1890 men verkar ju ha varit hemma 1893 eftersom sonen Karl Emil var född då. I ett ämbetsbevis år 1940 står om Karl Erik att han vistas utrikes men i kyrkoboken finns en anteckning “Troligen död”.

Josef Henrik Söderholm som ägare.

År 1914 sålde Olga Josefina Söderholm sin parcell på ungefär ett halvt hektar åt sonen Josef Henrik (1890-1916) som år 1912 hade gift sig med Alexandra ”Sandra” Lillsund (1891-1951). År 1913 fick de dottern Ines som år 1933 gifte sig med Ilmari Blomqvist från Sideby. Redan år 1916 så avled Josef Henrik och änkan Sandra gifte om sig år 1919 med Alfred Johansson Ulfves (1897-1963) som var född på Rosenback hemman i Kvarnå och som var bror åt Ida ”Blötinas” Ulfves (1899-1972). Alfred Ulfves´ far Johan Erik Reinholdsson Ulfves var född i Lappfjärd.

Josef och Amanda Hosioja som ägare.

År 1922 så sålde Alfred och Sandra parcellen ”Holm” åt ”Isakas-Josip och Isakas-Manda” Hosioja. Säljarna flyttade då till Lappfjärd och därifrån vidare till Pojo år 1939 men de återvände sedan till Lappfjärd.

Isakas-Josip, alltså Josef Hosioja (1891-1947) var född i ett torp på Lillsjölidvägen och han var son till Isak Hosioja (1848-1924) från Kauhajoki och Anna Kajsa Esaiasdotter Korsbäck (1849-1916). Josef Hosioja var bror till Anna Åberg d.ä. (1870-1948) och till ”Nymanas-Johannes” Rönnlund (1885-1954), båda bönder i Lillsjö.

I det här torpet som stod på Lillsjölidvägen, som byggdes av Isak Hosioja föddes sonen Josef som sedan gifte sig med Amanda Lång.
I det här torpet som stod på Lillsjölidvägen, som byggdes av Isak Hosioja föddes sonen Josef som sedan gifte sig med Amanda Lång.

Isakas-Manda, alltså Maria Amanda (f. Lång 1889-1969) var dotter till Johan Henrik Lillsjö (1847-1905) och Karolina Esaiasdotter (f.Korsbäck 1851-1934) som var torpare först i Lillsjö och sedan på Lång hemman. Josef och Amanda var således kusiner. Under åren 1926-1946 vistades Josef i Vancouver i Canada och år 1938 så sålde Manda större delen av Holm parcellen åt Arvid Lillkull. Arvid köpte 5 åkertegar i rån mot Dragås-Hilda Kaskimäkis tomt och Amanda blev kvar med endast en lindbrädd där hennes stuga stod. År 1964 sålde Arvid Lillkull dessa 5 åkertegar åt grannen M. Malinen, som hade bosatt sig på Dragås-Hildas tomt.

Under tiden Josef vistades i Canada så arbetade Manda en tid på Mörby gård utanför Ekenäs. I ett brev från år 1941 så skrev Gunnar att Manda, trots svår giktvärk i armarna måste arbeta hårt i fähuset och med övriga sysslor på den stora gården. Gunnar själv var också sjuklig och beklagade sig att han inte blev frisk, trots vård på sjukhuset. År 1941 så var det ju brist på alla varor, det är bara salt, tändstickor och vatten som inte är ransonerat, skrev Gunnar.

Josef och Amanda fick endast den ena sonen, Gunnar Evald som var född 1924 och dog i unga år redan 1948. Namnet Hosioja ändrade de till Björkgård år 1947 och namnändringen hann träda i kraft endast några dagar innan Josef dog. Josef som arbetade på Kristiinan Puu i Kristinestad hittades död i ”Kårk-rian” som stod på nuvarande sportplanen. Något brott låg inte bakom dödsfallet.

Den senaste ägarna.

Isakas-Manda vårdades de sista åren på Åldersro och efter hennes död övertogs hennes lilla tomt och stuga av systersonen ”Haga” Leander Lund, som efter en tid sålde den vidare åt Martti Malinen. Malinen odlade potatis på dessa små lägenheter tills han sålde dem båda och den nuvarande ägaren Hoxell har införlivat båda områdena med Löfgrens, vilket betyder att parcellen Holm har återvänt tillbaka till stomlägenheten. I dag syns ingenting av var Isakas lilla gråa stuga hade stått.