Granérs gård på Lillsjövägen 19.

Sammanställt av Lasse Backlund sommaren 2021. Fotografierna hade utlånats av Ing-Britt Cygnel.

Granérs gård fotograferad av Lasse Backlund sommaren 2015.

Den här gården på Lillsjövägen byggdes år 1954 av chauffören Lars Granér och Astrid (f. Björklund). Huset är uppfört av stock, som plockades ned från Evert Holmbergs gård i Härkmeri. I juli år 1953 hade de köpt en tomt på 0,74 ha, som fick namnet ”Kvarnvik” av Åke och Lilli Lindblad, och Nils och Elvira Nelson. Tomten var en del av hemmanet Eklund, som i tiderna hade tillhört ”Kårk Viktor” Eklund. Fotot från sommaren 2015.

Lars Olof Granér (1922-1997) var född i Härkmeri och han var son till William Granér (född Ala-Ingi i Sastmola 1878-1954) och Ida (född Ånäs i Härkmeri 1877-1944). Lars, som kallades ”Mäijar Lasse” arbetade hela livet som chaufför med egna lastbilar. År 1950 gifte han sig med änkan Astrid Lindman (1920-1994) som tidigare hade varit gift med Alvar Lindman (född 1915 i Tjöck, död 1941). Astrid, som kallades ”Lid Astrid” var dotter till Viktor Björklund (1887-1947) och Hilma (f. Nyberg 1896-1945). Från sitt tidigare äktenskap hade Astrid dottern Ing-Britt (1940-2021).

Foton:

Astrid Björklund t.v. och Ellen Söderqvist arbetade i Axel Nelsons affär på Sebasbackan under krigsåren. Astrid arbetade också på mejeriet, på plantskolan, Lindells fabriker och kanske något ställe till.
Astrid Björklund gifte sig år 1940 med Alvar Lindman från Tjöck och samma år föddes deras dotter Ing-Britt. Till vänster syns Astrids hemgård och i den högra kanten skymtar Sigrids café.
Under tiden som Lars och Astrid Granér byggde gården, så bodde de i närheten i Viktor Lövgårds gård. Gårdens ägare Birger Grönroos bodde då i Sverige, så det passade bra att hyra deras gård under tiden. Lars och Astrid bodde också en tid på mejeriet i Dagsmark och före det bodde Astrid med sin dotter Ing-Britt i Långfors Ragnars gård på Åbackvägen 32 medan ägaren vistades i Canada.
Under långa tider körde ”Mäijar Lasse” böndernas mjölkkannor från Dagsmark till mejeriet i Lappfjärd och förstås tomma tillbaka. Mellan mejerikörslorna körde han bland annat grus, som han då lastade på för hand med spade. Till vänster Winn Björklund, som provkör en motorcykel.
Lasse ser fundersam ut och Astrid sitter med barnbarnet Sören i famnen i julen 1960.
Lars och Astrid Granér med barnbarnet Sören mellan sig och på golvet sitter Ing-Britt Cygnel.
Astrids dotter Ing-Britt Cygnel och sonen Sören med ”sparkarin” på Lillsjövägen. I bakgrunden Granérs uthus och litet av boningshuset.
Granérs gård ligger mellan Lillsjövägen och Lillån och mellan Grönroos´ tomt och sportplanen. Fotot är taget för flera år sedan.
Gården fotograferad från Lillsjövägen sommaren 2015. Den är fortfarande i släktens ägo och används som fritidsbostad.