Anselm Lillkulls gård på Sunnantillvägen 97

Den här gården byggdes i början av 1940-talet av bonden Anselm Lillkull och den har efter det haft flera ägare. Fotot taget från Sunnantillvägen sommaren 2005.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2024. Uppgifterna är tagna ur gamla lagfarter, mantalslängder och kyrkböcker. Flera personer har bidragit med fotografier och information.

Gårdens historia

Anselm Lillkull (1902-1962) var son till Josef Henrik Lillkull (1870-1905) som växte upp på Åbackvägen 32 som år 1898 hade gift sig med Adelina Lillkull (1876-1947) som var dotter till Rebeck Kalle.

Anselm gifte sig den 12 februari år 1933 med Elna Lövdahl (1909-1985), som var dotter till ”Pelas Viktor” Lillkull (f. 1868) och Katarina (f. Eriks 1866-1957). Den 17 april 1933 föddes deras enda barn, dottern Berit Ruth Solveig.

Anselm blev tidigt faderlös och växte upp med sin mor Adelina på Sunnantillvägen 87. Hon var bonde på Lillkull hemman Lund 5:8, som hennes far Karl hade erhållit i storskiftet 1900-1912.

I den här byggnaden på Sunnantillvägen 87 föddes Anselm Lillkull och här står han år 1932 med sin mor Adelina och syster Aina.
Fr.v. Anselm Lillkull (1902-1962) och hans dåtida fästmö Daga Kjellberg, hemma från Nykarleby som var lärare i Dagsmark åren 1925-1929. Den äldre damen mitt i bild är Adelina Lillkull (1876-1947) och snett bakom henne sitter sonhustrun Amanda (1904-1989) som var gift med Adelinas son Selim. I Adelinas famn sitter Nils Lillkull (1925-2002). Till höger om Nils sitter Aina (1904-1989) som gifte sig med Sigurd Löfgren. Kvinnan bredvid Aina ser ut att vara Lempi Lillsjö och längst till höger sitter Signe Ekberg (1909-1990) som gifte sig med Leander Nyholm. Huset fotograferat från nordost år 1928.

Adelinas hemman delas

År 1935, den 8 mars delades Adelina Lillkulls hemman mellan hennes söner Artur och Anselm. Artur tog över hemgården och halva hemmanet och betalade sytning åt Adelina, som avled i april 1947. Det hemmanet fick behålla namnet Lund, 5:121.

Anselm fick halva hemmanet men inga byggnader och det fick namnet Söderlund, nr 5:122.

Till vänster Berit Lillkull med sina föräldrar Anselm och Elna vid kaffebordet. Fotot utlånat av Ellen Hultqvist.

I början av 1940-talet byggde Anselm och Elna Lillkull den gård, som fortfarande står kvar och i samma veva byggde de också det uthus, som i dag är helt förfallet.

Dottern Berit tar över

År 1958, den 15 april sålde Anselm och Elna Lillkull hemmanet Söderlund utan byggnader åt sin dotter Berit för 200 000 mark. Köpeskillingen kvitterades med det arbete som Berit under flera år hade utfört på hemmanet.

Berit Lillkull på skidutfärd under den tid på 1950-talet, då hon bodde i Sverige. Fotot utlånat av Inga-Lill Sandström.

År 1962 avled bonden Anselm Lillkull och den del av byggnaderna han då ägde ärvdes av dottern Berit medan Elna fortsättningsvis ägde sin halva andel. Vid den här tiden arbetade Berit som kokerska på folkskolan i Dagsmark. Efter en tid började hon arbeta på Stadshotellet i Kristinestad, dit hon också flyttade.

År 1964 gifte sig Berit med Alvar Butts (1926-2002) från Tjöck och hon flyttade då dit, till Tjöckvägen 397. År 1965 byggde de en ny och modern gård vid Tjöckvägen nära riksväg 8 och de flyttade då dit. Efter Berits flyttning till Kristinestad och Tjöck bodde Elna ensam i gården på Sunnantillvägen.

Rudi Nyberg tar över

År 1968, den 27 juli sålde Berit hemmanet åt chauffören Rudi Nyberg (f.1917) och tillsammans med sin mor Elna sålde de byggnaderna, alltsammans för 8 000 mark.  I köpet ingick inte skogen på Bergåsen invid Lillsjölidvägen. Före köpet hade Rudi Nyberg bott ensam i en liten stuga på Lisa-Moravägen 35.

Elna Lillkull bodde i gården ända tills gården såldes och hon köpte då en gård på Lålbyvägen i Lålby och flyttade dit. Elna avled år 1985 och de sista åren bodde hon på pensionärshemmet i Lappfjärd.

Då Elna år 1968 sålde sin gård på Sunnantillvägen, så köpte hon denna gård i Lålby och här bodde hon tills hon flyttade till pensionärshemmet. Efter Elnas död 1985 ärvde dottern Berit gården och efter Berits död sålde staden gården åt verkstadsägaren på andra sidan vägen. Fotot från maj 2024.
Alvar Butts hemgård står fortfarande kvar nära Tjöckvägen. Staden sålde den på auktion i början av 2020-talet för 20 001 €. Fotot från april 2019.
Den här gården på 175 kvm byggde Berit och Alvar Butts år 1965. Berit avled år 2013 och eftersom hon saknade arvingar ärvdes alla tillgångar av finska staten. Staten överlät bland annat den här gården med tillhörande 1,8 ha jordbruksmark åt staden Kristinestad och samma sak gjordes med den obebodda gården i Lålby, där hennes mamma Elna hade bott i tiderna. Staden sålde arvet på auktion och den nya ägaren från Tjöck rev sedan ner gården och i dag syns det knappt var den har stått. Fotot från april 2019.

År 1969, den 12 september sålde Rudi Nyberg den del av hans hemman som låg på södra sidan av Sunnantillvägen. Köpare var bonden Bertel och Julia Långfors, som blev ägare till lägenhet Söderåkern på 0,27 ha för 300 mark. År 1975 sålde Bertel detta område vidare åt sin bror Boris Långfors och hans hustru Gun-Lis.

Håkan Söderqvist tar över

År 1974, den 17 december sålde Rudi Nyberg alla byggnader och de marker som låg mellan Sunnantillvägen och ån åt lantbrukstekniker Håkan Söderqvist för 25 000 mark. Håkan var son till Yngve och Elin Söderqvist och år 1981 gifte han sig med Irja Rannikko (f.1958 i Kärjenkoski). Efter ett par år köpte Håkan Vilho Toivonens före detta hemman av finska staten.

Håkan Söderqvist bodde på Sunnantillvägen 97 från mitten av 1970-talet men Dagsmark Ungdomsförenings hus Majbo var hans andra hem och han ställde alltid upp när något skulle göras. Fotot från 2006.

År 2007 avled den frånskilda Håkan och gården och hemmanet övertogs av arvingarna. Dessa sålde då Toivonens hemman åt potatisföretaget Öström och de övriga hemmansdelarna från Lillkulls och Söderqvistas sålde de åt rågrannarna, som på detta sätt kunde förstora åkrarna.

Gården och tomten såldes åt den nuvarande ägaren, som inte använder den utan har låtit den förfalla.

Foton.

Släktträff hos Evert och Selma på Korsbäckvägen då Johannes Lillkulls, eller John Linds änka Helga kom på besök från Amerika ungefär 1946-1947. Sittande från vänster Elsebeth Kangas (född Lillsjö), Maj-Lis Kangas och Berit Lillkull. Stående från vänster Holger Lövdahl, Frans Lövdahl, Alfons Lövdahl, Evert Storkull, Amanda Lövdahl, Selma Storkull och Katarina Lövdahl som kallades ”Lill Kajs”. Kajs var född Eriks i Tjöck, sedan hette hon Lillkull, då hon gifte sig med ”Pelas-Viktor” men som på 1920-talet bytta namn till Lövdahl. Till höger om Kajs står Maria Granberg, Helga Lind, Anselm Lillkull och Elna Lillkull. Gården i bakgrunden står fortfarande kvar nära Lillbron.
Berit Lillkulls konfirmationsfoto.
Fotot av Anselm och Elnas gård är taget sommaren 2019.
På fotot från 2019 har taket fallit in och i dag är uthusbyggnaden betydligt lägre.