Löna i Nystad

Sammanställt av Lasse Backlund år 2019:

Den nuvarande Risåsvägen mellan Dagsmark och Korsbäck fungerar som gräns mellan byarna Lappfjärd och Dagsmark, vilket betyder att alla gårdar och byggnader på den västra sidan upp mot skogen hör till Lappfjärd. Ändå har det här området som i långa tider kallats ”Nystad” räknats som en del av Dagsmark by.

Området ”Nystad” hör till Hinders hemman nr 6 och det var av bonden Johan Andersson Hinders eller Korsbäck som Johannes och Ida Hietaoja köpte en parcell på ca 4 hektar år 1906. Parcellen fick namnet Löna och följaktligen kallades vägen dit upp för ”Lönatå”.

Johannes (1880-1929) var son till Josef Henrik Korsbäck från Korsbäck, som bytte namn till Hietaoja. Johannes, som kallades ”Lilltopinas Johannes” var gift med Ida (f.1882) som var dotter till ”Rebeck-Viktor”, alltså Viktor Lillkull, som under åren 1875 – 1888 var bonde på det hemman som sedan blev Backlundas. Viktor Lillkull for till Amerika 1888 och han dog där år 1900.

Johannes och Ida Hietaoja bodde på Löna parcellen och brukade den lilla mark som hörde till.

I mars 1917 sålde Johannes och Ida denna parcell och de flyttade själva till Lillsjölidvägen, där de hade köpt ett större område på 14 hektar av Ulrika och Henrik Hemberg. Paret Hemberg hade år 1911 köpt detta område av Axel Lillträsk och det hörde före det till ”Pelas-Viktors” stora hemman. Johannes och Ida bytte då namn till Granlund och de fick flera barn, bland annat sonen Johan Granlund (1904-1948) som gifte sig med ”Sebas-Signe”. Deras son Olof Granlund har skrivit ett par böcker om dessa personer.

Det var alltså i mars 1917 som Johannes och Ida sålde Löna parcellen åt bönderna ”Krook” Erland Fagerroos och ”Brännin”, alltså Erik Anders Klemets för 4 450 mark. Säljaren tog undan en boningsstuga men övriga byggnader ingick i köpet men det är oklart om de faktisk tog undan någon stuga. Men de nya ägarna bodde nog inte här.

Redan i september 1917 sålde de parcellen på 3,9 ha vidare åt bönderna Josef Backlund och Viktor Långkvist. Priset hade nu stigit till 4 900 mark och de här nya ägarna bodde inte heller här.

I mars 1918 såldes parcellen vidare, denna gång till Sofia Huhtala och Kalle Rajamäki från Bötom och priset var nu 5 950 mark. Högst troligt så bodde de här nya ägarna här, i fem års tid.

Den 18 mars 1923 sålde Bötomborna hela Löna parcellen åt bröderna Frans Andersson och Erik Anders Rosengård för 15 000 mark. Frans bodde redan då i Lill-Skräddarinas gård, alltså i Rintamäkis gård på Byåsen. Erik Anders var handlande i egen affär på Brobackan.

Bröderna Rosengård hade nog inga tankar på att behålla denna parcell, för redan 19 maj 1923 sålde de den ett hektar stora åkern i södra ändan av parcellen åt bonden ”Andersas” Erland Grönroos för 5 000 mark. Sonen Birger Grönroos förvärvade sedan detta område och runt 1960 sålda han det åt Gunnar och Svea Norrgård och det är fortfarande i den släktens ägo

Den 24 maj 1923 sålde de själva byggnaderna och en liten tomt mitt på parcellen åt Lappfjärds kommuns fattigvård, för 6 000 mark. Kommunen köpte den här tiden in förmånliga bostäder, där de kunde inhysa bostadslösa fattighjon. Köpebrevet undertecknades av båda säljarna och från kommunens sida av bonden Viktor Nyroos. Det var ju sedan Adelina Ranta med familj som flyttade till detta ställe och övertog i sinom tid stugan och området och det är fortfarande i släktens ägo.

Den 2 juni 1923 sålde bröderna resten av Löna parcellen åt ”Ruffa” Josef och Selma Granholm. Området på lite över 2 hektar fanns alltså i den norra ändan, nära korsningen till Sunnantillvägen. Följande år for Josef till Canada på sin tredje amerikaresa men år 1928 då han återvände så byggde han en gård på tomten. Åkern på lägenhet 121 ägs idag av en Nurminen från Lappfjärd och gårdsgruppen på nr 120 av en familj från Helsingfors.

Löna parcellen var tiderna så stor som det markerade området men det såldes sedan ut i 3 delar. Den södra delen köpte Andersas-Erland Grönroos och den norra delen köpte Josef Granholm. Den mittersta delen där byggnaderna fanns såldes som fattiggård åt Lappfjärds kommun. Kommunen sålde gården vidare åt Adelina Ranta och i dag är alla byggnader i Nystad i den familjens ägo, alltså utom de gårdar som fanns hos Granholms.