Torpare på Korsbäck nr 7.

 

 1. Henrik Pehrsson Korsbäck och hustrun Maria (f.1752) skriven som torpare år 1780.
 2. Johan Hansson Korsbäck (f.1768) torpare under åren 1798-1825 och hustrun Greta Gustavsdotter Grannas från Tjöck (f.1770) torpare under åren 1826-1830.
 3. Johan Henrik Johansson Holmberg (1772-1840) och hustrun Lisa Johansdotter från Hvittisbofjärd, alltså Ahlainen (1764-1849) torpare under åren 1799-1849.
 4. Gabriel Henriksson Korsbäck, torpare under åren 1803-1810, hustrun Maria Eriksdotter fortsatte åren 1811-1820.
 5. Henrik Mickelsson Korsbäck (f.1790) och hustrun Maria Eriksdotter Lång (f.1794) torpare under åren 1825-1850.
 6. Johan Henriksson från Euraåminne (f.1789) och hustrun Maria Eriksdotter Hinders (f.1773) torpare under åren1825-1845.
 7. Henrik Johansson Korsbäck,  torpare under åren 1835-1839, hustrun Maria Henriksdotter fortsatte som torpare 1840-1850.
 8. Esaias Josefsson från Storå (f.1799) och hustrun Maria Greta Mattsdotter Korsbäck (f.1811) torpare under åren1845-1872.
 9. Anders Henrik, Andersson Riarbäck (f.1817) och hustrun Anna Kajsa Johansdotter Korsbäck (f.1817) torpare under åren 1850-1867.
 10. Rudolf Josef Jakobsson (f.1811) och hustrun Maria Lena Gabrielsdotter Korsbäck (f.1812) torpare under åren 1850-1858.
 11. Elias Mickelsson Färm, från Korsnäs (f. 1820) och hustrun Kajsa Mattsdotter Korsbäck (1826-1867) torpare under åren 1850-1880.
 12. Anders Mickelsson Korsbäck (f.1827) och hustrun Serafia Gustavsson från Karvia (f.1828) torpare under åren 1855-1889.
 13. Erik Henrik, Henriksson Korsbäck (f.1817) och hustrun Fredrika, Erik Henriksdotter Mitts (f.1824) torpare under åren 1855-1866.
 14. Anders Mickelsson Korsbäck (1804-1863) torpare under åren 1858-1862 och hans andra hustru Maria Lena Henriksdotter Utter (f.1804) torpare under åren 1863-1866.
 15. Anders Henrik Mattsson Korsbäck (f.1828) och hustrun Greta, Gustav Henriksdotter Isuls (f.1833) torpare under åren 1858-1869.
 16. Karl Mattsson Korsbäck (f.1832) och hustrun Greta Sofia, Eriksdotter Strömbäck från Sideby (f.1830) torpare under åren 1864-1881.
 17. Karl Henriksson Korsbäck och hustrun Lena, torpare under åren 1863-1865.
 18. Matts Mattsson Korsbäck (f.1835) och hustrun Fredrika Gustavsdotter Isuls (f.1835) torpare under åren 1864-1881.
 19. Johan Anders, Henriksson Korsbäck (f.1838) och hustrun Anna Kajsa, Johan Henriksdotter Klemets (f.1834) torpare under åren 1868-1881.
 20. Reinhold Esaiasson Rosenback (f.1840) och hustrun Maria (f.1841) torpare under åren 1873-1904.
 21. Johan Andersson Korsbäck (f.1853) och hustrun Maria (f.1848) torpare under åren1878-1886.
 22. Anders Filipsson Sarviluoma eller Korsbäck (f.1850) och hustrun Vilhelmina (f.1846) torpare under åren 1878-1910.
 23. Isak Korsbäck (f.1843) och hustrun Maria (f.1845) torpare under åren 1890-1902.
 24. Axel Karlsson Korsbäck (f.1857) och hustrun Maria (f.1858) torpare under åren 1892-1894.