Kväänå-Kajs hemmans historia.

Inga-Lill Sandström från Vasa, född Lillkull i Dagsmark har gjort en grundlig utredning vad som hände med detta hemman:

Anna Kajsa Rosenback, som kallades för Kajsa eller Kajs, övertog hemmanet Rosenback 1/16 mantal nr 3:4 tillsammans med sin man, Viktor Lillsjö f. Hannus efter sina föräldrar Carl Gustaf och Anna Maja Rosenback. (3:dje uppbudet på hemmanet erhöll de 23.4.1895).

1899 for mannen Viktor till Amerika och dog i Proctor, USA samma år den 8 december.

Hemmanet Rosenback 3:4 fanns i Kvarnå med ägorna utspridda på många platser i Kvarnå och också på andra ställen i byn. Gårdstomten fanns på den plats där Ingvar Vesterbacks gård står i dag. Men vid storskiftet tillföll det området grannen på nr 3:5, Josef Karl Fredriksson Rosenback eller Kvarnfors vars gårdstomt stod alldeles nära på den plats där Helge Nyholms hus finns i dag.

Båda grannarnas hus brann ned vid en häftig eldsvåda år 1901. Det ser ut som om Kajs efter eldsvådan skulle ha uppfört en ny boningsbyggnad på ett område i närheten som tillhörde hennes hemman 3:4 och där hon senare vid storskiftet tilldelades mera mark. Den är alltså den gård där Emil Nybond senare bodde.

Vid storskiftet uppger Kajsa Kvarnå, som hon då hette, att hon från ”gamla hemmanet” flyttar en bastu, ett magasin, två lider och möjligen en ria.

År 1910 sålde Kväänå-Kajs en tredjedel av hemmanet eller 1/48 mantal åt Henrik Lindroos och 1914 sålde hon lika mycket åt Johan Viktor Lindblad. Hon hade också den 15 maj 1909 sålt ett mindre jordområde åt Henrik Eriksson Lillsjö som i jordeboken skall upptas som en parcell under namnet Rönnlund.

Den 30 april 1915 sålde Kväänå-Kajs sista tredjedelen av hemmanet åt sin son Viktor Sigfrid. Köpesumman var 4.000 mark. I denna ingick skulder 2.000 mark som han övertog. Han skall betala åt syskonen Josef Henrik och Hulda Maria 562 mk 50 penni åt envar samt åt brodern Karl 312 mk 50 penni. Dessutom skall han utge sytning åt modern. I köpet ingick jord, skog, åbyggnader, hägnader och ängslador. Han skall ansvara för alla utskylder från denna dag.

Enligt sytningskontraktet som är skrivet samma dag då Viktor Sigfrid övertar hemmanet skall han åt modern Kväänå-Kajs uppföra och underhålla en boningsstuga bestående av stuga, kammare och förstuga, ävensom en spannmålsboda och ett mindre fähus och foderlada med port emellan samt upplåta, gödsla och plöja potatisland och åkerteg närmast till hemmanets fähusbyggnad.

Förutom sytningsstugan skall Viktor Sigfrid också ge normal årlig sytning, allt från råg och korn, till strömmingar och pjäxor.

Sonen Josef Henrik Viktorsson som tidigare farit till Amerika hade 26.2.1912 skickat fullmakt från St.Louis i Minnesota för sin mor Anna Kajsa Gustafsdotter Rosenback att göra hur hon vill med hemmanet eller hans del.

På hösten 1916 for Viktor Sigfrid Rosenback till Amerika och han anlände till Amerika, Ellis Island den 27 november 1916 efter en strapatsfylld resa. Och dagarna före han for eller den 2 november sålde han sitt hemman 1/48 Kvarnå del R:no 3:8 av Rosenback och köpare denna gång är Erland och Hulda Fagerroos, alltså Krook Erland.

Vad Erland och Hulda Fagerroos betalat för hemmanet framkommer inte i tingsprotokollen, eftersom de inte sökte lagfart på hemmansköpet utan redan efter 3 månader den 5.2.1917 sålde det vidare åt bondesonen Juho Viitalähde från Storå för 9.000 mark. Tillträdet kunde ske genast såsom hemmanet då befann sig till jord, skog, hus och hägnader. Anna Kajsa Gustafsdotter bibehölls vid sina sytningsförmåner som kontrakt av 30.4.1915 närmare bestämmer.

Juho Viitalähde erhöll 1:a uppbudet på hemmanet vid hösttinget 1917 § 23.

Efter ungefär ett år, eller den 29.7.1918 sålde Juho Viitalähde ca 3 tunnland mark och boningsbyggnaden åt Emil Karlsson och Amanda Karlsdotter Nybond för 10.000 mark. Detta utbröts till en parcell med namnet Vesterlund R:nr 3:29 och arealen 1.84 hektar.

Juho Viitalähde blev med 16,65 ha mark under namnet Kvarnå 3:30 om 0,0209 mantal men den 9 september samma år, 1918 sålde han hemmanet åt tryckeriägaren Kaarlo Paasonen och skogsvakten Juho Kuusinen för 20.000 mark + sytning åt Kväänå-Kajs. I köpet ingick inte markområdet om ca 3 tunnl. som hade sålts tillsammans med bostadsbyggnaden.

Fastän boningshuset är sålt så ser det ut i mantalslängden 1917-19 som att Kajs ännu bor där och även hennes son Karl (Kväänå-Kalle) med hustru Signe är skrivna där. Kanske det beror på att ännu ingen uppfört det sytningshus åt henne som sytningskontraktet av 1915 bestämde. Men 18 maj 1919 flyttar Kväänå- Kajs till Kristinestad där hon hade köpt en gård.

Den 12 juni 1920 sålde Paasonen och Kuusinen hemmanet Kvarnå åt Juha Storås från Karijoki. Även nu är priset 20.000 mark + sytning åt Kajs. Och den parcell som tidigare sålts ingick ej i köpet.

Juha Storås är inte länge ägare till hemmanet för efter 11 dagar den 23 juni 1920 säljer han det åt Nikolai Nurmela från Storå socken för samma pris och på samma villkor han köpte det för. Också i hans köpebrev finns antecknat att parcellen som Emil Nybond köpt inte ingår i affären.

Ett år senare, den 9 juni 1921 sålde Nikolai Nurmela hemmanet Kvarnå 1/48, hälften vardera åt Emil Nybond och Henrik Norrgrann (Dragholms-Hindrik). I köpet ingår jord, skog, hängnader och ängslador + ½ riebyggnad. Köpesumman är 19.000 mark + sytning åt Kajs. Vid vintertinget 1922 under §3 erhöll de 1 uppbud på hemmansköpet.

I mantalslängderna från 1920 är nog Nybond-Emel och Manda och sonen Thure antecknade som boende på Vesterlund parcell av Kvarnå hemman.

Den 13.8.1921 uppgjordes en sådan överenskommelse mellan Anna Kajsa Rosenback och nuvarande ägarna av hemmanet, Emil Nybond och Henrik Vesterlund eller Norrgrann att Anna Kajsa avstår från de i sytningskontraktet tillförordnade husen emot att hemmansägarna till henne i hennes återstående livstid betalar en årlig hyra om 300 mark. Hyran skall i förskott betalas till henne den 1 april och 1 oktober. Den övriga sytningen skall årligen erläggas i hennes bostad inom Dagsmark by. Detta behandlades vid vintertinget 1922 som inteckningsärende § 15.

Troligen hade Kväänå-Kajs då en bostad i Dagsmark, kanske hos dottern Hulda Granlund (Pala-Hulda).