Rönnlund eller Nymanas på Lillsjövägen 271

Huset till höger byggde Selim Rönnlund år 1938 och det står fortfarande kvar. Uthuslängan längs Lillsjövägen med fähuset står också kvar, däremot är uthuslängan med stallet och med Viktor Nymans lillstuga riven. Viktor bodde i gaveln ner mot Lillån. Hebbret i nedre kanten är också rivet. I hagen på andra sidan vägen går Selims häst Aronita och ser sig omkring. Vägen som syns uppe i högra hörnet gick ner till ”Mattasinas broen”. Flygfoto från början av 1970-talet.

Uppgjort av Lasse Backlund i december 2019, med hjälp av Hans Stenlund, Klaus Flinkman, Mauno Rintala, Sixten Berg och Magnus Berglund. Eva Grönlund har hjälpt till med de gamla släkterna.

Gårdens historia.

Den här gården i Lillsjö byggdes år 1938 av Selim Rönnlund (1914-1992). På samma ställe stod från tidigare en större bondgård, som troligen hade byggts av Selims morfar Henrik Lillsjö eller dennes styvfar Erik Anders Korsbäck, senare Lillsjö, då han flyttade från Korsbäck på 1870-talet.

Då den gamla gården revs mot slutet av 30-talet bodde Selim Rönnlunds morbror Viktor Nyman där, han som var bonde på hemmanet. Åt honom inreddes då en egen bostad i ändan av uthuset, där denne sedan bodde tills han flyttade in till sin syster Ida en kort tid före han dog. Viktor var ogift och barnlös, och hans hemman övertogs i slutet av 30-talet av systersonen Selim Rönnlund och hustrun Elsa.

På storskifteskartan från 1900-1912 så syns Nymanas gården högst upp. Följande gård var ”Lillsjö Mattasinas”, där Johan Viktor Lindblad byggde den nya gården på 50-talet. Vid pilen längst ner syns den gamla gården där Berglunds.

Selim Rönnlunds släkt.

Selim Rönnlund, som kallades ”Nymanas Selim” var enda barnet till Johannes Rönnlund (1885-1954). Johannes Rönnlund var född Hosioja på Lillsjölidvägen i ”Isakas torpe” eller ”där Skaftung”, som det senare började kallas. Johannes var son till Isak Hosioja (1848-1924) som var född i Kauhajoki, men som var torpare på Lillsjölidvägen mellan åren 1876 och 1916. Isak var gift med Anna Kajsa, som var dotter till Esaias Varsaviita, som hade kommit till Korsbäck från Storå.

Johannes hade två syskon som levde till vuxen ålder:

Anna Sofia (1870-1948) som gifte sig med Johan ”Jåss” Henrik Åberg (1881-1951) och de bodde i Lillsjö, där de fick en dotter Anna (1920-1994) som år 1943 gifte sig med Karl Alvar Hammarberg (1922-1988) men skilde sig efter ett par år.

-Josef Henrik Hosioja (1891-1947) som tog namnet Björkgård några dagar före han dog. Josef var gift med Amanda Lång (1889-1969) som kallades ”Isakas-Manda” och de bodde på Korsbäckvägen nära nuvarande Malinens.

Johannes kom som måg till Lillsjö.

Johannes blev måg på hustrun Ida Lillsjö (1889-1966) eller Nymans gård i Lillsjö, då han gifte sig dit år 1913. Själva hemmanet hade ju övertagits av Idas bror Viktor Nyman (1892-1966), som var ogift och barnlös. Som brukligt var, ärvde döttrarna ingen mark, så Ida och hennes man Johannes ägde inget eget hemman. Viktor Nyman är känd som en som i yngre år tränade och höll sig i fysiskt skick. Han var så stark att han långa sträckor kunde bära 100 kg:s slaggsäckar, en under var arm! Viktor var trevlig och pratsam, som grannarna inte hade några problem med. I mitten av 60-talet flyttade han över vägen till sin syster Ida och bodde där tills han dog 1966. Viktor är känd som en av de fyra Lillsjöbor som var med om stormningen av Näsilinna under inbördeskriget 1918.

Johannes och Ida Rönnlund.

Johannes och Ida byggde på 1920-talet en gård åt sig på andra sidan Lillsjövägen, där de sedan bodde tillsammans med sonen Selim. Runt den gården fanns lite mark och så ägde de ett markområde i Kvarnå. Johannes dog plötsligt nära sportplanen en kväll då han med cykel skulle ta sig hem från en förklaring på bönhuset i augusti 1954.

Ida Lillsjö eller Nyman var för övrigt dotter till ”Nymanas Hindrik å Annsåfi”, alltså Henrik Lillsjö (1860-1920) och Anna Sofia Korsbäck (1863-1944). Henrik Lillsjö i sin tur var son till Erik Henrik Carl Gustavsson Finne (1836-1867) och Maja Greta Karl Gustavsdotter Lillkull (1836-1916). Maja Greta var syster bland annat till Rebeck Kalle och då hon blev änka så gifte hon om sig med änklingen Erik Anders Korsbäck, som var född 1839. Sedan 1874 bodde de i Lillsjö på detta hemman. Erik Anders Korsbäck hade tidigare varit gift med Maria Carolina Rosenstedt (1844-1868) som var dotter till mjölnaren Johan Rosenstedt på Storfors Kvarn, men hon dog i tyfus i unga år.

Trots att det sägs att i Lillsjö är alla släkt med varandra, så ser det ut som att invånarna där Nymanas inte är nära släkt med de övriga lillsjöborna.

Selim och Elsa tar över.

År 1939 gifte sig Selim Rönnlund (1914-1992) med Elsa Hultqvist (1918-2003) från Lilltmåsan i Perus. Elsa hade många syskon och växte upp i enkla förhållanden, avsides från den övriga befolkningen. Elsa var dotter till Vilhelm Hultqvist (1888-1947) och Paulina (f. Välimäki 1888-1978). Redan i maj 1935 hade Selim Rönnlund övertagit Viktor Nymans hemman, som de sedan brukade till år 1975.

Selim och Elsa fick 3 döttrar:

Inga Levida (f. 1940-död i Kristinestad 2023) gift 1959 med Mauno Rintala (f.1935 i Bötom, död i Kristinestad 2023) från Lillsjölidvägen. Två barn.

Gunnel Alina (1941-2019) gift 1964 med Hans Stenlund från Korsbäck. Två söner.

Gunborg Vineta (f.1945) gift 1968 med Håkan Ömossa från Rangsby. Bosatt i Sverige, två barn.

Elsa och Selim Rönnlund med barnen Gunborg, Inga och Gunnel.

”Nymanas Selim” Rönnlund och Elsa var bönder ända till 1975, då de sålde åkrarna och en skogsplätt ovanför Berglunds åt bonden Elgot Berg från Norrviken. Före det hade dottern Inga och hennes man Mauno Rintala erhållit ett markområde på ca 6 ha i Kvarnå i rå med Dragholms. Gården från 1938 och uthusen runtomkring blev kvar hos säljarna. Däremot köpte Elgot Berg på samma gång Johannes och Idas obebodda gård på andra sidan Lillsjövägen. På 1980-talet såldes resten av skogen, som låg på övre sidan av Lillsjövägen åt Norrvik.

Elgot Berg sålde häststallet på Johannes´ sida för bortflyttning till Åland och fähuset för bortflyttning till Carlsro museum i Kristinestad. År 1980 övertog Olof Dahlroos den gård som Johannes och Ida hade byggt åt sig på 1920-talet och han bodde där med sin familj tills de flyttade till Sunnantillvägen. Hans syster har senare övertagit gården och använder den som stadigvarande bostad.

I december 1990 flyttade Selim och Elsa Rönnlund till de nybyggda stödbostäderna vid Åldersro. De lyckades få den enda tvårummaren och de var mycket nöjda efter flytten. Selim led av sviterna från kriget och Elsa kände också att krafterna tröt. Gården i Lillsjö hade inga bekvämligheter och krävde både skötsel och underhåll. Elsa var speciellt nöjd med flytten, ”det var ju som att flytta hem tillbaka”, sade hon, som var född och uppväxt i Perus.

Gården på Lillsjövägen 271 såldes sedan i mitten av 1990-talet åt Helena och Veikko Nousiainen från Kauhajoki och dessa sålde efter en tid gården vidare åt den nuvarande ägaren, som flyttade till Lillsjö från Björneborg ca 1997-1998.

Foton.

Rönnlunds gård fotograferad från sydost i maj 2003. Den nya ägaren har ändrat takkonstruktionen och satt i en dörr i övre våningen. Några bostadsrum finns inte på vinden.
Rönnlunds gård fotograferad från nordost 2003.
Josef Henrik Lillsjö eller Nyman (1886-1916) var bror till Ida Rönnlund (1889-1966) och Nymanas Viktor (1892-1966). Josef som kallades Josip dog i Amerika, ogift och barnlös.
Korsbäck UF brukade ordna temadagar där de förevisade olika arbeten ”från förr i vääden”. Elsa Rönnlund till vänster, tillsammans med dottern Gunnel Stenlund och Eskil Sten från Korsbäck tittar på de tegelstenar som har tillverkats.
Elsa Rönnlund i sin lägenhet på Åldersro julen 1994, då hon var 76 år gammal.
Elsa och Selim Rönnlund.
Elsa Hultqvist (1918-2003) gift Rönnlund.
Selims häst Aronita i hagen nedanför Viktor Nyman lillstuga i ändan av uthuset. Bakom Viktors lillstuga skymtar Johannes och Ida Rönnlunds gård.
”Nymanas Selim” Rönnlund visar åt fotografen Selim Björses hur en gärdesgård kan se ut. Fotot från SLS:s arkiv.
Till vänster Josef Berglund tillsammans med Viktor Nyman till höger.
Ida Rönnlund till vänster har fått besök av grannen Hulda Berglund.
Elsa Rönnlunds föräldrar Paulina och Vilhelm Hultqvist, som bodde avsides i Lilltmåsan i Perus.
Gunnel Rönnlund klädd i folkdräkt.
Johan Viktor Lindblad till vänster hälsar på hos grannarna Ida och Johannes Rönnlund.
Johan Viktor Lindblad skulle säkert ta ett foto av sågbocken och vedhopen men lyckades på samma gång få med Selim Rönnlunds gård i bakgrunden.
Elsa Rönnlund med dottern Inga.
Paulina Hultqvist hälsar på dottern Elsa i Lillsjö. I skogsbrynet i bakgrunden skymtar några byggnader hos Söderholms eller Prunnilas på andra sidan Lillån.
I början av 1960-talet arbetade Gunnel Rönnlund på andelshandelns filial i Dagsmark. I bakgrunden syns Nelsons affär.
Frän vänster Helmi Rintala, Margit Rintala, Gunborg Rönnlund, Elsa Rönnlund, Gunnel Rönnlund med Ingas dotter Sonja i famnen och till höger Inga Rintala. Fotot från ca 1962.
Inga Rönnlund gifte sig den 17 maj 1959 med Mauno Rintala, som bodde på Lillsjölidvägen.
Gunnel Rönnlund, senare Stenlund.
Från vänster Gunborg Rönnlund, Ingrid Korsbäck och Gunnel Rönnlund. I bakgrunden till vänster syns Johannes och Ida Rönnlunds gård, i mitten lillstugan där Viktor Nyman bodde och i högra kanten syns den gård som Selim Rönnlund byggde år 1938.
Elsa och Selim Rönnlund.
Framme till vänster häbbret och bakom syns Viktor Nymans lillstuga och till höger Selim Rönnlunds gård.
Gunnel Rönnlund som brud i augusti 1964.
Elsa och Selim Rönnlund i unga år.
Elsa på språng utanför Rönnlunds gård. I bakgrunden syns farstukvisten till Viktor Nymans lillstuga.
Från vänster Selim Rönnlund, Gunnel Stenlund, Hans Stenlund, och Elsa Rönnlund. Längst till höger står Inga och Mauno Rintala och framför dem står en släkting Hultqvist med dotter, som bor i Oulainen.
I början av 1960-talet förlovade sig Gunnel Rönnlund med Hans Stenlund från Korsbäck.