Släktnamn som börjar på R.

Ragnas Josefina Ragnas Karl Erik Ragnäs Börje Ragnäs Margit Rajala Frida Rajalehto Olavi Rajamäki Sirkka Ranta Adelina Ribacka Ernst Ribacka Göta

Rintamaa Lempi Hellä Rintamäki Esteri Rosenback Alvina Rosenback Anna Kajsa Rosenback Egil Rosenback Elin Fru Rosenback Elin Fröken Rosenback Erik Rosenback Erland Rosenback Eskil Rosenback Frans Erland Rosenback Georg med nekrolog Rosenback Henrik

Nekrolog efter folkskolläraren Henrik Rosenback, publicerad i Syd-österbotten;

Efter en kort sjukdom avled på torsdagen läraren vi Lappfjärd östra folkskola Josef Henrik Rosenback i en ålder av 65 år.

Han föddes i Dagsmark de 12 oktober 1879. Från Nykarleby seminarium dimitterades han 1902 och erhöll samma år tjänst vid Björköby folkskola i Replot. Tre år senare överflyttades han till Lappfjärds östra folkskola, där han verkat i 40 år.

Rosenback har sålunda ägnat sitt liv åt det växande släktet i hemkommunen. Han var en god och omtyckt lärare, varmt fästad vid sina elever åt vilka ha ville ge icke allenast kunskaper och vetande utan även en säker moralisk grund för vandringen genom livet. Kulturellt och musikaliskt intresserad har den avlidne mer än ett kvarts sekel på lediga stunder övat och lett sångkör, stråkorkester och en kortare tid även hornorkester.

Trots en delvis vacklande hälsa var han fylld av levande energi för sången och musiken, vilka sköna konster han utplanterat i bygden runt sin skola där de slagit rot och burit rik frukt. Särskild omvårdnad har han ägnat allmogemusiken. Samtidigt med sången och musiken varit hans skötebarn har han även varit en hängiven nykterhetsvän.

Tidigare var Henrik Rosenback rätt rörlig. Man såg honom ofta då med sin kör och orkester vid olika sångfester i Svensk-Finland, där såväl ledare, kör och orkester fyllde sin uppgift med heder.

I början på 1920-talet var han under flera år kassör för Södra Österbottens lärarkrets. Inom hemkommunen har han även haft många förtroendeuppdrag. Sålunda har han många år varit ordförande i centralnämnden för kommunala val, samt valnämndsordförande. Dessutom har han tillhört olika kommittéer och nämnder.

Nära skolan byggde sig Rosenback ett eget förstklassigt hem, där han hade för avsikt att tillbringa sin ålders höst. Hans dröm om vila gick inte i uppfyllelse. Endast ett år innan pensionsålder kallades den trogne arbetaren bort från det kall han skött med sällsynt kärlek och framgång.

Henrik Rosenback kvarlämnar det vackra minnet av en personlighet som städse med varmaste hängivenhet omfattat sitt livskall. Gladlynt och impulsiv till sin läggning sågs han gärna i kamratkretsen. Den nu levande generationen i Pärus kommer livet igenom att bevara minnet av sin gedigne lärare.

Henrik Rosenback var en glad och fri kamrat vars minne bevaras i tacksam hågkomst i vida kretsar, Välsignat var hans minne. Han sörjes närmast av maka, sonhustru och barnbarn.

Rosenback Henry Rosenback Hilma Alvina Rosenback Ines, f. Forslin, Viklund Rosenback Inga Lisa Rosenback Josefina

Om du vill läsa mera om Johannes Rosenback, så skall du klicka HÄR!

Vill du läsa mera om hemmanet Sjögren i Kvarnå, skall du klicka HÄR!

Rosenback Lars Torild Rosenback Karl Rosenback Maria Sofia Rosenback Ritva Rosenback Mathilda

Rosenback Selim Leander Rosenback Selma Adelina Rosenback Selma Amanda

Rosenback Signe.

Rosenback Tekla Rosenback Torsten Rosenback Valentin Rosenback Viktor Rosenback Viktor Karlsson Rosenberg Karolina Rosenblad Erik Anders Rosenberg Viktor Rosengren Alexandra, f. Forsgård Rosengren Arne Rosengren Artur Rosengren Elmer Rosengren Erik Anders Rosengren Hilma Rosengren Märta Rosengren Saga Rosengren Thua Rosengren Valdemar Rosengren Vilhelmina Rosengren Volmar Rosengård Algot Rosengård Emil Rosengård Alvina Rosengård Erik Anders Rosengård Eskil Erik Rosengård Gunnar Rosengård Margit Adele Rosengård Lisen Rosengård Märta Rosengård Nils Rosengård Runar Rosengård Torsten Thure Rosengård Vilhelmina Rosenkvist Karl Johan Rosenkvist Karolina Rosenlund Karolina Rosenlund Konrad Rosenlund Leonard Rosenlund Valter Leander Rosenlund Viktor Rönnlund Agda Rönnlund Elof Rönnlund Elsa Rönnlund Ines Rönnlund Paula Rönnlund Selim Rönnlund Verner Rönnqvist Aurora Rönnqvist Viktor