Våra ledande fältmän, Johannes Rosenback.

Livförsäkringsbolaget Fennia gav i tiderna ut en tidskrift som hette ”Folkförsäkraren” och i det nummer som utkom 1.12.1908 fanns en artikel om Johannes Rosenback:

Johannes Rosenbacks foto

Som vi i vårt föregående nummer nämnt, är Inspektör Rosenback en af Fennias stöttepinnar i Svenska Österbotten.

Herr R. är född i Lappfjärd den 28 December 1875. Har efter genomgången seminariekurs egnat ett tiotal år av sitt liv åt lärarekallet.

Mycket ansedd inom sin kommun, samt anlitad i allmänna ärenden har han varit ordförande i Yttermarks ungdomsförening, sekreterare i Närpes lantmannahandel, ordförande i Syd-Österbottens lärareförening, viceordförande i kommunalnämnden i Närpes o. s. v.

Ehuru alldeles oerfaren som försäkringsman vid Fennias startande har han från sitt första framträdande visat sig vara en talangfull organisatör och skicklig acqvisitör. Särskilt värd beundran är det sätt varpå han sköter om sina försäkringstagare, ity hart när inga annullationer komma ifrån hans en gång erövrade marker.

Allt mer och mer intresserad av försäkringsarbetet har han från och med detta års ingång helt egnat sig åt Fennias tjänst. Han står nu som chef för ett vitt utgrenat agentnät i Syd-Österbotten och Östra Nyland. Herr R. har i likhet med mången före honom visat att försäkringsarbetet och uppfostringsarbetet stå i nära samband med varandra.

Herr Rosenbacks öppna manliga väsen, ideella syn på världen samt flärdfria vänsällhet hava gjort honom ärad och avhållen av förmän och kamrater.