Selims foton från åren 1951-1952.

Här några av folkskolläraren Selim Björses´ fotografier, som han tog mellan åren 1951-52. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

Brita Björses i Lappfjärdsdräkten vid Runebergs stuga 1951.
Brita Björses i Lappfjärdsdräkten vid Runebergs stuga 1951.
Uppvaktning vid krigargravarna på de stupades dag 1951 med kyrkoherden Rafael Lindholm. Längst till vänster står Kurt Holm, vars far Elis stupade i kriget och i mitten står Brita Björses vars far Artur också stupade i kriget.
Uppvaktning vid krigargravarna på de stupades dag 1951 med kyrkoherden Rafael Lindholm. Längst till vänster står Kurt Holm, vars far Elis stupade i kriget och i mitten står Brita Björses vars far Artur också stupade i kriget.
Sydösterbottens Andelsmejeri på Knusbackan år 1951. Det nya t.h. ostkällare med kontor ovanpå. Själva mejeribyggnadens nybygge till vänster är just påbörjad.
Sydösterbottens Andelsmejeri på Knusbackan år 1951. Det nya t.h. ostkällare med kontor ovanpå. Själva mejeribyggnadens nybygge till vänster är just påbörjad.
Flickor i Lappfjärdsdräkt på besök på Brages friluftsmuseum i Vasa, från vänster Ruth Hinders, Brita Björses, Gunnel Lillgäls och Greta Stenkull.
Flickor i Lappfjärdsdräkt på besök på Brages friluftsmuseum i Vasa, från vänster Ruth Hinders, Brita Björses, Gunnel Lillgäls och Greta Stenkull.
Torsten Storhannus och Linnea Lindedahl på väg in i kyrkan 2 juli 1952.
Torsten Storhannus och Karin Lindedahl på väg in i kyrkan 2 juli 1952. Den lilla pojken som håller i brudslöjan är Hans Ingvesgård och flickan bredvid är Dorthe Klemets. Pällhållarna där bakom ser ut att vara Edgar Storhannus och Mikael Björses.
Här sitter Otto Gullmes, bosatt i Amerika och berättar historier för de intresserade, på Torsten och Karin Storhannus bröllop 1952.
Här sitter Otto Gullmes, bosatt i Amerika och berättar historier för de intresserade, på Torsten och Karin Storhannus bröllop 1952.

Mera foton av Selim Björses hittar du genom att klicka HÄR!