Nyholms gård ”Kaalas” på Norrviksvägen 370.

Sammanställt av Lasse Backlund i februari 2022 med hjälp av Wilhelm Jansson anteckningar och gamla tidningar. Flera korsbäckbor har hjälp till med information och fotografier.

Den här gården som från år 1914 till mitten av 1970-talet stod på Norrviksvägen 370 är mest känd för att den finska skolan i Korsbäck under åren 1929-1932 var inrymd i den. Fotot, som är utlånat av Sixten Berg är taget av hans far Elgot Berg på 1970-talet.

Gården hade i tiderna stått bredvid Rönngrens gård vid Stolidbackan men år 1914 hade Isak Hemberg (1885-1941) flyttat den till Norrviksvägen 370. Isak var född i Honkajoki men hade via Sideby kommit till Dagsmark tillsammans med sin far Heikki och flera syskon. Han gifte sig år 1909 med ”Ruffa Viktors” dotter Hilma (1878-1928). Då Isak blev änkling, så sålde han den här gården åt Mäkelä Jåss, som snart sålde den vidare åt en förening, som startade en finsk skola i den år 1929.

Skolan verkade här till 1932, då den flyttade ner till Myllyniemis lillstuga i Dagsmark och efter det köpte ”Jåhanas Kaal” Karl Nyholm (1900-1967) gården och flyttade dit med hustrun ”Skomakas Hulda” Rosenlund (1900-1960) från Dagsmark.

Det här stället hade sedan Isaks tid kallats ”Isakas” men efter att Karl Nyholm övertog gården, så började det kallas ”Skol Kaalas” och numera heter stället enbart ”Kaalas”.

År 1971 sålde Karl och Huldas arvingar gården åt Elgot Norrvik, som rev ner den och nu används hela tomten som odlingsmark för potatis.

Länkar:

Om du vill läsa mera om den finska skolan i Norrviken, så skall du klicka HÄR!

Om du läsa mera om ”Ruffa Isak” Hemberg, som flyttade gården från Stolidbackan närmare sina svärföräldrar, så skall du klicka HÄR!

På 1970-talet då Elgot Berg tog den här bilden, så var gården i dåligt skick men med lite fantasi kan man föreställa sig vackert det var i tiderna då vattnet glittrade i träsket nedanför och skolbarnen sprang omkring skolan på rasterna. Fotot utlånat av Sixten Berg.