Brännkull på Dagsmarkvägen 176

Så här såg Jossas Kaalas gård ut år 2013, fotograferad från söder.
Så här såg Karl Johan Brännkulls gård ut sommaren 2013. Han kallades i folkmun ”Jåssas Kaal” och då hustrun Maja Greta var med kallades de ”Kalle Gåbbin och Maj”. Gården står på Lappfjärds bys marker men geografiskt ligger den i Dagsmark. Fotot taget från söder.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Eugen Björs och Rolf Stenlund.

Gårdens historia

Den här gamla gården står långt från Dagsmarkvägen men är fullt synlig där den står nära skogsbrynet. Den byggdes eller flyttades hit till Skitvikstå av Karl Johan ”Jåssas Kaal” Brännkull (f. Pärus1863-1937) och hans hustru Maja Greta (f. Nyholm1861-1936). De kallades också för ”Kalle Gåbbin och Maj” i vardagligt tal. Runt huset hade de ett litet jordbruk med ett par kor. I något skede har gården blivit tillbyggd i den norra ändan och den nuvarande ägaren har också byggt till en ny farstukvist.

I mitten på 1880-talet tjänstgjorde "Jossas Kaal" i 3 års tid som skarpskytt i den finska armén, troligen i Vasa. Under de 3 åren deltog han, liksom alla andra soldater under 5-7 veckor i en hård manöver i Krasnoje Selo, som ligger utanför Sankt Petersburg.
I mitten på 1880-talet tjänstgjorde ”Jåssas Kaal” i 3 års tid som skarpskytt i den finska armén, troligen i Vasa. Under de 3 åren deltog han, liksom alla andra soldater under 5-7 veckor i en hård manöver i Krasnoje Selo, som ligger utanför Sankt Petersburg i Ryssland. Om du vill läsa mera om den finska militären under den ryska tiden, då skall du klicka HÄR!

Karl Johan Brännkull var son till torparen Johan Henrik Johansson Pärus, skriven på Ingves i Lappfjärd. Hustrun Maja Greta var dotter till Johan Anders Nyholm (1842-1910) från Jåhanas i Norrviken som första gången var gift med Anna Kajsa Småträsk (1835-1864).

År 1921 hade Karl Brännkull förvärvat ett markområde på 2,4 ha av Storkull hemman, som han gav namnet Viken. Det här området ligger 120 meter från landsvägen och ligger längs den väg som går upp till Brännkulls gård. År 1935 fick han lagfart på detta Viken och på samma gång också på lägenheten Brännkulla 21:12 i Lappfjärd och Åback 21:51 i Lappfjärd.

Karl Johan och Maja Greta Brännkull fick två söner som levde till vuxen ålder. Den äldre sonen Johan Alfred (f.1884) emigrerade till Amerika år 1902. Den yngre sonen som hette Erland Brännkull (1888-1939) gifte sig med Adelina Hinders (1890-1981). Adelina och Erland Brännkull fick en dotter Ellen (1917-2009) som senare gift med Ragnar Nissander från Lappfjärd.

Dottern Ellen och Ragnar Nissander tar över

År 1941 i november sålde änkan Adelina Brännkull gården med därtill hörande marker åt sin dotter Ellen Nissander, som var gift med Ragnar Nissander. I köpet ingick 3 lägenheter, nämligen Brännkulla 21:12 under Stor-Perus andel i Lappfjärd, Åback 21:51 i Lappfjärd och Viken 6:26 av Storkull hemman i Dagsmark. Köparna bodde också här en tid men flyttade sedan till centrala Perus till adressen Lappfjärdsvägen 1270, till den gård som Erik Anders Båsk hade byggt och där han med dålig framgång bedrivit handel.

Efter att Adelina och Erland Brännkull flyttade bort har där Jåssas-Kaalas på hyra bott ett stort antal familjer, bland annat Elvi och Elis Hammarberg, familjerna Ketola och Laaksonen, Jokinen, möjligtvis ännu flera. Wiljam från Sideby och Adelina Männistö bodde här i början på 30-talet och de bytte sedan namn till Sjövik och blev telefonister i Korsbäck.

År 1977, den 21 februari sålde Ragnar och Ellen Nissander lägenheten Viken 287-405-6-26 åt bonden Erkki Mäkitalo för 40 000 mark.

I slutet av1970-talet sålde Nissander själva huvudbyggnaden med omkring liggande marker åt några investerare och de uppförde en pälsdjursfarm på åkrarna bakom huset. De drev den här farmen bara till år 1982 då de sålde den till den nuvarande ägaren, som lade ner farmverksamheten år 2005.

Här samma gård fotograferad från norr år 2013.
Brännkulls gård fotograferad från norr år 2013.
Huset fotograferat från gårdssidan. I bakgrunden skymtar Norrgårds nere på Dagsmarkvägen.
Huset fotograferat från gårdssidan. I bakgrunden skymtar Norrgårds nere på Dagsmarkvägen.

Karta över Jossas Kaalas

Man skulle tycka att denna gård ligger i Dagsmark men enligt den här kartan är gården belägen på Lappfjärds bys område.