Bertel Lindroos begravning.

Nekrolog i tidningen Syd-Österbotten 2.4.1940:

Hjältebegravning i Lappfjärd.

Senaste söndag kl.13 vigdes till gravens ro i Lappfjärds kyrka reservisterna Bertel Birger Lindroos och Axel Selim Korsbäck, samt frivillige 17-åringen Sven Erik Malm. Lotto, skyddskårister och frontmän bildade spaljé längs vägen till kyrkan. Under en sorgmarsch buros kistorna fram till koret, där skyddskårister och frontmän med fanor bildade hedersvakt. Efter det den församlande menigheten sjungit ett par verser av psalmen 458 förrättade prosten A. G. Rancken jordfästningen. Kantor Ericson sjöng och därmed vidtog en riklig blomsterhyllning.

Efter de anhöriga nedlade Karl Knus och Johan Lillkull Lappfjärd kommuns krans, varvid den förstnämnde talade till de fallnas minne. Lotta Svärds och skyydkårens krans nedlades av Hjördis Landgärds, Nils Molander och Selim Björses, som talade vackert till de stupades minne. Lokalchefen Selim Björses nedlade även distriktchefens krans, medan frontmännens krans nedlades av Axel Klockars, som hyllade de hädangångnas minne.

Frivillige Sven Malm hyllades av frontkamrater genom Helge Björklund och Gunnar Gullmes, samt av ungdomsföreningen och av dess idrottsklubb.

Bertel Lindroos minne hyllades av Dagsmark Lotta Svärd och skyddskårsavdelning genom fru Lind och avdelningschef Mattsson.

Den högtidliga akten i kyrkan avslutades med de två sista verserna av psalmen 498, varefter kistorna buros under orgelns mäktiga toner ut till hjältegraven och sänktes ned i den vigda jorden.