Artur och Sandras på Sunnantillvägen 15

Artur och Sandras gård på A-sidon, fotograferad från öster.
Den här gården på Sunnantillvägen 15 skall enligt hörsägen ha stått på södra sidan Sunnantillvägen och någon gång efter 1916 skulle den ha flyttats till den norra sidan. Den är mest känd som Artur och Sandras gård och här är den fotograferad från öster.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Kurt Rosengren. Historiken uppdaterad i november 2016.

Gamla historien.

Det här huset på Sunnantillvägen 15 stod tidigare någonstans på södra sidan av vägen men flyttades i något skede till den norra sidan och det ägdes då av Johan Josef Kaas eller Storfors, som var född i Påskmark år 1841 och hans hustru Edla Sofia (f. Yrjäns 1841-1926) som också var hemma från Påskmark. År 1869 flyttade de till Dagsmark tillsammans med barnen Amanda Sofia och Josef Henrik. Följande år föddes dottern Matilda och år 1872 föddes sonen Johan August. År 1875 blev Johan Josef Kaas ägare till sågkvarnen i Storfors och därför kallades han i folkmun för ”Storfåssin”. (Vill du läsa mera om sågkvarnen i Storfors, så skall du klicka HÄR!)På 1870-talet var också delägare i bonderederiet Ebb i Lappfjärd, det som sedermera gick i konkurs och försatte flera familjer på bar backe. Storfåssin räddades här av sin bror Erik Henrik Kaas (1846-1926), som övertog alla skulder och möjliga tillgångar i konkursboet. (Vill du läsa mera om bonderederiet Ebb, så klicka HÄR!)

Storfåssinas dotter Mathilda Storfors, som gifte sig med mjölnaren Anders Johansson Klemets (1867-1898) blev änka i unga år, då hennes man plötsligt dog. (Vill du läsa mera om mjölnaren Anders på Klemets kvarn, så klicka HÄR!)  Efter en tid gifte hon om sig med Anders Henrik Björses (f.1866 i Perus) och de bytte då namn till Forsgård. Tillsammans med sin dotter Alexandra från första äktenskapet och den nya mannen Anders köpte de en bondgård och hemmanet Sandback 4:4 nära Lillbron på A-sidon. De fick två barn tillsammans men båda dog i unga år och då emigrerade Anders till Amerika och han kom inte tillbaka. År 1913 sålde Mathilda Forsgård den gamla bondgården åt bönehusföreningen, som genast byggde om den till bönehus. (Vill du läsa mera om detta bönehus, så klicka HÄR!) 

Matilda Forsgård tar över Gunnilsbärg.

Samma år, alltså 1913 sålde Matilda hemmanet åt handlanden Josef Henrik Storkull. I september 1918 sålde J. H. Storkull parcellen Gunnilsbärg åt Alexandra Forsgård. Parcellen var på nästan 0,2 ha och låg i rå med Backlundas hemman. Mathilda och Alexandra flyttade då till denna parcell på Sunnantillvägen 15 där Mathildas mor, änkan Edla Sofia bodde. Mathilda dog redan år 1916 medan hennes mor levde till 1926.

På fotot från 1913 Matilda Storfors 1870-1916 och hennes dotter Alexandra Forsgård 1894-1960.
Matilda Storfors 1870-1916 och hennes dotter Alexandra Forsgård 1894-1960. Fotot från år 1913.
Bild3
Artur Rosengren med hustrun Alexandra, som kallades för Sandra.

Alexandra Forsgård gifte sig sommaren 1926 med Artur Rosengren (1901-1974) och han flyttade då hit från Åbackan. Uthuset som fortfarande står på tomten byggde Artur Rosengren år 1937.

Det enda som finns kvar på tomten i dag är det gamla uthuset, här fotograferat i december 2015.
Det enda som finns kvar på tomten i dag är det gamla uthuset, här fotograferat i december 2015.

Alexandra var småskollärarinna i Dagsmark från år 1918 fram till år 1940. I det här huset föddes de 4 fyra barnen Kurt, Fjalar, Gunnel och Volmar men hela familjen flyttade till Träskvik då Artur och Alexandra fick lärartjänst där. Vistelsen i Träskvik blev inte långvarig för när fortsättningskriget bröt ut sommaren 1941 så flyttade hela familjen tillbaka till Dagsmark och stannade här till 1944 då de igen flyttade till Träskvik.

Huset i Dagsmark var försett med elektricitet från Viktor Nylunds kraftverk i Gamla forsen. Någon elektricitet fanns det däremot inte i Träskvik utan där användes endast oljelampor. När fortsättningskriget bröt ut 1941 blev det brist på olja och petroleum och det var nog främsta orsaken varför familjen flyttade tillbaka. Skolan i Träskvik var stängd under kriget.

Gammalt hus
I den här bygganden från år 1900, som byggdes som lärarinnebostad höll Sandra småskola under flera år. Huset stod öster om den nuvarande småskolbygganden.

Huset på A-sidon stod tomt nästan hela tiden efter att Rosengrens flyttade till Träskvik efter kriget. Under en kort tid på 1950-talet bodde Edla Lillsjö från Korsbäck där, alltså hon som kallades ”Trell-Edla”.

År 1960, den 6 maj avled Alexandra Rosengren, i sitt hem på Träskvik folkskola och gården i Dagsmark övertogs då av änklingen Artur och de fyra barnen.

År 1974, den 6 mars avled pensionerade folkskolläraren Artur Rosengren i sitt hem i Kristinestad, dit han hade flyttat i februari 1972. Vid arvskiftet bestämdes det att gården på  Gunnilsbärg i Dagsmark skulle övertas av sonen Fjalar Rosengren, bosatt i Helsingfors. Gårdsbyggnaden värderas väldigt lågt, eftersom den hade varit obebodd i 30 år och i fallfärdigt skick. Syskonen Kurt och Gunnel fick sitt arv i pengar medan lektor Volmar i Borgå helt avstod, då han tyckte att föräldrarna hade bekostat hans utbildning.

Huset revs ner av växthusodlaren Birger Grönroos i mitten på 1970-talet och han använde virket för att värma upp sina växthus.

Släkthistoria:

Alexandra (f.1894,d.1960) var dotter till mjölnaren och bonden ANDERS Johansson Klemets och Maria MATHILDA Johansdotter Storfors (f.1870 i Storfors, d. 1916). Mathildas far Johan Josefsson Storfors el Lång var hemma från Kaas hemman i Tjöck och var i tiderna ägare till sågkvarnen i Storfors och kallades därför för ”Storfåssin”. Familjen bodde i ett litet hus nedanom kvarnen. Mjölnaren Anders Klemets dog plötsligt år 1898 då han en dag tillsammans med hustrun Mathilda höll på att bearbeta en kvarnsten. När stenen skulle vändas blev påfrestningen så stor att Anders dog av ansträngningen.

Klemets bron nära kvarnen kallas ju också för Långasbroen, möjligtvis efter just denne Johan Lång, alltså Storfåssin.

Mathilda fick två barn tillsammans med Anders Klemets, först Emil Sigfrid (1893-1902) och sedan Alexandra år 1894. År 1900 köpte Mathilda ett hemman på A-Sidon, det som idag är familjen Backlunds hemgård. År 1902 gifte Mathilda om sig med Anders Henrik Björses från Perus by men bytte namn till Forsgård och de flyttade 1904 till en bondgård nära Lillbron i Dagsmark, som de köpte av Maria Utter. Med sin nya Anders fick hon två barn som båda dog unga. År 1910 flyttade Anders till Amerika och levde där tills han dog. Anders kallades också för Lilltmoss-Ant.

År 1913 beslöt en grupp Dagsmarkbor att bilda en bönehusförening och att de skulle köpa Mathilda Forsgårds bondgård och att den skulle byggas om till bönehus. För 2 000 mark såldes gården med 5 rum och Mathilda och dottern Alexandra flyttade därför till Sunnantillvägen 15. Vill du läsa vad Syd-Österbotten skrev år 1944, då Sandra fyllde 50 år, så skall du klicka HÄR!

ARTUR Anselm Rosengren (1901-1974) var son till bonden Erik Anders Klemets, senare Rosengren (f. 1873) och Vilhelmina Eriksdotter Lång (f. 1869,). Han växte upp på Åbackan i det här huset här nedan.

Rosengrens gård
I denna gård på Åbackan föddes Artur Rosengren. Gården hade tidigare stått där ”Kaalas” på Kolltå nere i centrum, där Arturs mor hade bott. I samband med storskiftet 1900-1912 flyttades den till Åbackan,

Foton.

Artur och Sandra framför huset, som i tiderna hade en vacker och tidstypiskt farstukvist.
Artur och Sandra framför huset, som i tiderna hade en vacker och tidstypiskt farstukvist.
Här står Artur Rosengren bakom barndomshemmet, fotograferat från norr.
Artur Rosengren bakom barndomshemmet, fotograferat från norr.
Här står Artur och Sandra Rosengren tillsammans med barnen Kurt som håller i hunden, Volmar, Fjalar och Gunnel.
Artur och Sandra Rosengren tillsammans med barnen Kurt som håller i hunden, Volmar, Fjalar och Gunnel.
Så här såg gården ut i slutet på 60-talet, då Artur med moped besökte Dagsmark och inspekterade stället.
Så här såg gården ut i slutet på 60-talet, då Artur med moped besökte Dagsmark och inspekterade stället.
7
Uthuset som Artur byggde 1937, foto från väster taget år 2003.
Bild11
Tack vare att plåttaket sattes på uthuset har det hållit i gott skick.
Bild23
Sandra som uppvaktas med blommor.
Bild15
Artur Rosengren var en hängiven jägare och gevär var hans stora intresse. Här sitter han i skolsalen bredvid katedern och siktar.
Bild22
Småskollärarinnan Alexandra ”Sandra” Forsgård, som gifte sig med Artur Rosengren.
Bröllopsfoto
År 1962 gifte sig Gunnel Rosengren med Erik Becker (f.1939) från Väster-Yttermark. De bosatte sig sedan i Kristinestad där Erik arbetade som skattedirektör.
Bild21
Sandra Forsgård i unga år.