Frans och Manda Lövdahl på Byåsvägen 5

Denna gård på Sandkull lägenhet på Rosenbacks hemman stod före storskiftet på skolgården men flyttades sedan till Byåsen. I något skede så byggdes den till med ett rum i den nordöstra ändan. Sedan stod den här till 1995 då de nya ägarna rev ner den och byggde en ny på samma ställe. Fotot utlånat av Åsa Ekman.

Sammanställt av Lasse Backlund i februari 2019, med hjälp av Holger Lövdahl, Maj-Lis Björne, Marianne Wilhelms, Marita Nelson, Inga-Lill Sandström och ett flertal andra släktingar och bekanta.

Gårdens historia:

Koll Kaals gård.

Det här huset som stod på Byåsvägen 5 var mycket gammalt, för det stod tidigare på den gamla folkskolans gårdsplan.  Före storskiftet var det torparen Koll-Kaal som ägde det och så här beskrev Huhtala Selma var gården låg: å så kåmbär vi ti Skolgaton, gamälskolan va tå enn. Tå gaar vi en beta neeret hede tåå ti skolgåålin. Å så i rååin fe hede tåå som gaar ti Sebas-Edla´as så täär i rååin bodd Koll-Kaal… På riktigt hette han Carl Henriksson Storkull och var född år 1837. Han var gift och hade två döttrar, som båda dog unga.

I samband med storskiftet 1900-1912 flyttades huset till andra sidan landsvägen, till ett hörn av Rosenback hemmanet, och ett uthus byggdes på en kil som hörde till hemmanet Grönlund, alltså det hemman som litet tidigare hade övertagits av Dagsmark Ungdomsförening.

Frans Lillsjö tar över.

Husets följande ägare efter Koll-Kaal blev Frans Lillsjö (1896-1957) och Amanda (1899-1986) och det var också de som skaffade lagfart på de båda tomterna. Den större delen av tomterna hade tillhört Frans Agnäs och Lillsjö Frans fick lagfart på det 1932. Den mindre delen, som hörde till den så kallade lokaltomten köpte Frans och Manda av Arthur Mitts och Valdemar Rosengren i oktober 1930 och han fick lagfart år 1934.

Frans Lillsjö var son till ”Hanås-Axel”, alltså Axel Hannus (1864-1951) från Härkmeri. Axel flyttade till Lillsjö i Dagsmark, då han i slutet av 1800-talet gifte sig med ”Ann Sofi” Anna Sofia Klemets (1865-1946) och han tog då namnet Lillsjö. År 1890 for Axel till Amerika men han återvände efter ca 5 år. Efter amerikavistelsen flyttade paret sedan till Skolgaton nedanför den gamla folkskolan.

”Hanås-Axel och Axelas Fia”, alltså Frans Lillsjös föräldrar.

Anna Sofia Klemets var dotter till ”Lill-Skräddarin” och de bodde i en mindre gård som stod mellan den gamla småskolan och bonden Klemets gård. I samband med storskiftet flyttades ”Lill-Skräddarinas” gård upp till Byåsen och efter många ägobyten togs den över av familjen Rintamäki.

”Hanås-Axel och Axelas-Fia” fick flera barn, bland annat:

Anselm, (f.1901), emigrerade till Canada 1923 och stannade där.

Hulda, (1903-1990) som år 1927 gifte sig med Artur Lindell och fick 4 barn

Frans, som kallades ”Axelas Frans” som gifte sig runt 1920 med Amanda Lillkull (1899-1986).

Frans Lillsjö for till Canada 1923 men återvände runt 1930 då den ekonomiska krisen slog till där.

Amanda var dotter till storbonden Viktor Lillkull, som kallades ”Pelas Viktor”. Frans och Amanda fick 3 barn:

-Alfons Lillsjö (1920-2007) som år 1950 gifte sig med Viena Viitala (1929-2006) från Bötom. Efter kriget ca 1947 bytte han släktnamn till Lövdahl. Arbetade bland annat på Nylunds såg i Dagsmark, Kristiinan Puu och på Pärus-Fors kvarn, där han skadade armen. Började sedan arbeta som maskinist och gårdskarl på Högåsens sanatorium, där han också bodde med sin familj. Flyttade på 1980-talet till en lägenhet i Kristinestad. Två barn.

Elsebeth Lillsjö (1921-2001) som år 1943 gifte sig med mjölnaren Voitto Kangas (f.1918). Bosatta i Klemetsändan i Dagsmark. Tre barn.

-Holger Lillsjö (f.1932) som år 1956 gifte sig med Hjördis Westerlund (1930-2023). Efter kriget ungefär 1947 tog Holger namnet Lövdahl, samtidigt med sin storebror och föräldrarna.  Utbildade sig till mejerist i Vasa och arbetade efter det som ostmästare på mejeriet i Lappfjärd. Blev 1988 utsedd till årets ostmästare i Finland. Bodde en tid på mejeriet i Lappfjärd men sedan i ett mycket gammalt hus, söder om kyrkan. Ett barn.

Mamma Amanda Lillsjö med barnen Alfons och Elsebeth.

År 1923 for Frans till Ontario i Canada för att arbeta och han återvände i början på 1930-talet. Efter en tid övertog Frans och Manda också den gård i Kvarnå där Konstantin ”Konston” Vidberg (1876-1951) och Amanda Mathilda (1878-1939) hade bott. Från sitt föräldrahemman ägde Manda från tidigare ett litet område bredvid Konstonas och dessa slogs ihop. Här kunde de hålla kor, så de byggde till och med ett fähus i Kvarnå. Familjen bodde i Kvarnå i perioder och åtminstone då Elsebeth år 1943 gifte sig med Voitto, så flyttade Frans med sin familj dit stadigvarande.

Efter kriget bytte familjen Lillsjö namn till Lövdahl. De tog alltså samma namn som Amandas mor Kajs och systrar hade tagit redan på 1920-talet.

Då Voitto återvände från kriget bodde han tillsammans med Elsebeth i hennes barndomshem på Byåsen och fick 3 barn där. Mjölnaren Voitto blev också sågägare, när han tillsammans med sin bror byggde en såg på den gamla kvarnplatsen. År 1948 köpte Voitto och Elsebeth gården på Byåsvägen av Frans och Manda men redan inom ett par år sålde de den tillbaka åt Frans och Manda. År 1952 köpte Frans och Manda ett område Sandkulla II på 0,7 ha av Eskil Agnäs, som låg precis framför deras gård ner mot landsvägen och där hade i tiderna stått Agnäs-rian. År 1953 köpte Voitto och Elsebeth en större tomt nära sågbackan, som i tiderna hade tillhört Konrad Rosenlund och de byggde en ny gård där åren 1954 – 1955.

Då familjen Kangas flyttade bort från Byåsvägen, så flyttade Frans och Amanda tillbaka från Kvarnå. ”Konstonas” gamla gård och det området såldes sedan åt familjen Hemberg, som i dag odlar potatis där.

År 1957, den 3 juni avled Frans Lövdahl och gården övertogs av änkan Amanda, som efter det bodde ensam. Halva gården ägdes av de tre barnen, alltså en sjättedel var.

År 1974, den 2 oktober sålde delägarna Amanda Lövdahl och hennes barn Holger och Elsebeth gården åt det tredje barnet, gårdskarlen Alfons Lövdahl för 4 000 mark och han använde huset som fritidsbostad. Efter det bodde Amanda Lövdahl sedan turvis hos dottern Elsebeth och sonen Alfons. Den sista tiden bodde hon på Ålderso i Perus, där hon dog år 1986.

År 1980 köpte Alfons och Viena en lägenhet i Kristinestad av Byggnadsbyrå Thure Nygren och på samma gång sålde de tomten och gården åt samma byggnadsbyrå. . Thure Nygren planerade att bygga ett större radhus med 11 lägenheter i Dagsmark, där han också ville ha kommunen med. Planerna rann dock ut i sanden och planeringen avstannade.

År 1995 sålde byggnadsbyrån en del av tomten i den västra ändan åt de nuvarande ägarna. De nuvarande ägarna byggde år 1995 en ny gård på tomten och efter en tid rev de ner ”Koll Kaalas” gamla gård från 1800-talet och byggde en uthusbyggnad på samma ställe.

Foton.

Det här fotot tog läraren J. J. Wadström i slutet på 1800-talet och han hade skrivit ”Kull Karl” i kanten. Han hette på riktigt Carl Henriksson Storkull (f.1837) och han var son till Henrik Eriksson Storkull och Anna Greta Mattfolk. Möjligtvis är det denna man som flyttade huset från skolgården upp till Byåsvägen efter storskiftet.
Mitt på denna karta som Emil Storkull hade ritat år 1983, så ser vi bra vart Koll Karl flyttade sin gård, då den måste flyttas bort från folkskolans gårdsplan.
Amanda och Frans Lillsjö framför gården tillsammans med barnen Elsebeth och Holger. På fotot från mitten av 1930-talet ser vi att gården har blivit tillbyggd med ett rum i den nordöstra ändan kanske redan på 1920-talet.. Det rummet hade en egen ingång från gårdsplanen.
Alfons och Elsebeth Lillsjö i hemmet på Byåsvägen. Pappa Frans vistades i Canada då fotot togs i mitten av 1920-talet.
Till vänster ”Lill Kajs” alltså Katarina Lövdahl och hennes dotter Amanda Lövdahl hjälper Selma och Evert Storkull med höbärgningen på Sunnantillvägen. Till vänster Sigurd Löfgrens gård.
Elsebeth Lillsjö på skolgården.
Voitto Kangas på permission från kriget i augusti 1943, i famnen dottern Maj-Lis.
Ett bra foto av Mildrids barnbarn mitt på Byåsvägen, för i bakgrunden syns ”Lill Skräddarinas” gård, nuvarande Rintamäkis. Mitt i bild Lövdahls gård och riktigt i högra kanten syns ungdomsföreningens uthus. Fotot från mitten av 1970-talet.
Elsebeth känner på dörren till sitt barndomshem i slutet på 1990-talet. Huset hade 2 ingångar, sedan det hade byggts till i slutet på 1920-talet. Till höger syns Agnäs Eskils gård på andra sidan landsvägen.
Släktträff hos Evert och Selma då Johannes Lillkulls, eller John Linds änka Helga kom på besök från Amerika ungefär 1946-1947. Sittande från vänster Elsebeth Kangas (född Lillsjö), Maj-Lis Kangas och Berit Lillkull. Stående från vänster Holger Lövdahl, Frans Lövdahl, Alfons Lövdahl, Evert Storkull, Amanda Lövdahl, Selma Storkull och Katarina Lövdahl som kallades ”Lill Kajs”. Kajs var född Eriks i Tjöck, sedan hette hon Lillkull, då hon gifte sig med ”Pelas-Viktor” men som på 1920-talet bytta namn till Lövdahl. Till höger om Kajs står Maria Granberg, Helga Lind, Anselm Lillkull och Elna Lillkull. Gården i bakgrunden står fortfarande kvar nära Lillbron.
Till vänster Frans Lillsjö som for till Canada 1923 och han kom tillbaka runt 1930. De andra återvände också förr eller senare, från vänster Emil Storkull, Anselm Viklund, Viktor Grans och Emil Nyberg.
Bröderna Anselm och Artur Lillsjö for till Canada på 1920-talet och de återvände inte till Dagsmark.
Frans och Mandas gård före den revs i slutet på 1990-talet. I bakgrunden syns Rintamäkis gamla och nya gårdar.
Uthuset bakom Lövdahls gård i slutet av 1990-talet. Föreningshuset Majbo syns i bakgrunden.
Frans Lillsjö vistades i Canada nästan hela 1920-talet, här sitter han till vänster tillsammans med 2 okända kamrater år 1927.
Lövdahl Alfons och Söderqvist Yngve.
På bilden är pärthyveln som stod bakom Klemets kvarnen i full gång. ”Adelinas Tor” Vidberg till vänster, Voitto Kangas i mitten och hans svärfar Frans Lillsjö till höger.
Amanda Lövdahl hälsar på barnbarnet Maj-Lis i Klemetsändan. I bakgrunden syns lillstugan hos Grönroos.
Alfons Lövdahl läser en tidning i hemmet på Byåsen.
Elsebeth och Holger Lillsjö.
År 1988 utsågs Holger Lövdahl, som då arbetade på Milkas mejeri i Lappfjärd, till årets ostmästare i Finland. Här visar han upp diplomet i sitt hem år 2019.
År 1989 då Milka lade ned mejeriet i Lappfjärd, så var ostmästare Holger Lövdahl med och plockade ned alla maskiner. Maskinerna skickades sedan till Bolivia och Holger for dit och under en månads tid var han med och byggde upp mejeriet igen. Holger i mitten sätter Milkas gamla skylt från Lappfjärd upp på det nya mejeriet i Syd-Amerika.
Frans Lövdahl var en aktiv jägare, här står han och visar upp dagens fångst. De andra männen är tillsvidare okända.
Mannen med de mörka kläderna är Leif Holm (f.1918), som var son till konsul Lars Johan Holm, som bodde i det som senare skulle bli Rintamäkis gård. Till höger står Frans Lövdal, platsen är okänd.
I april 1961 dog Leonard Lövdahl, som bodde hos Evert och Selma nära Lillbron och här står de sörjande vid graven. Till vänster med mössa står Jenny Backlund och bakom henne syns Aina Löfgren. Bredvid Jenny står systrarna Iris och Marianne Löfgren och Alf Lind. Bakom Alf står Boris Lillsjö och sedan Yngve Hammarberg. Mannen med hatten i hand kan vara Johannes Martin och han till höger är Ragnar Backlund. Mellan Johannes och Ragnar står Berit och Elna Lillkull.
Släkten och grannarna fotograferad vid Leonard Lövdahls begravning 1961, i vänstra kanten står Voitto Kangas, sedan Evert Storkull, sedan Leonards syster Selma Storkull, systern Manda Lövdahl, systern Maria Granberg, Elsebeth Kangas i ljus kappa, Jenny Backlund står och läser någonting och bakom henne Aina Löfgren, längst fram Marianne Lövdahl.
Frans Lillsjö hos fotografen i Canada på 1920-talet.
Den 19 maj 1956 gifte sig Holger Lövdahl med Hjördis Westerlund från Lappfjärd.
Elsebeth Kangas med dottern Rita sommaren 1948.
Frans Lövdahl dog 1957 och änkan Manda står vid hans grav flera år efteråt.
Frans och Amanda Lövdahl på äldre dar.
Till vänster Frans Lillsjö tillsammans med en obekant man hos fotografen i Canada på 1920-talet.
Anselm Lillsjö i Canada 1929. Anselm var bror till Frans Lillsjö, senare Lövdahl och till Hulda Lindell, som var gift med Artur.
Frans Lillsjö i Canada.
I slutet på 1970-talet spelade Viena Lövdahl ”rövaboll” på gården med sonen Lars Lövdahl. Alfons och Viena använde den här tiden gården som fritidsbostad.
Lasse Wilhelms med ett förflutet i Lappfjärds Bollklubb visar svärmor Viena Lövdahl hur man spelar ”rövaboll”.
Alfons Lövdahl som förlovade sig med Viena Viitala från Bötom.
Lövdahl Alfons.
Viena Viitala från Bötom, som sedan gifte sig med Alfons Lövdahl.
Amanda Lövdahl hos Wilhelms i Lappfjärd.
År 1980 planerade Byggnadsbyrå Thure Nygren att bygga radhus på den tomt som Lövdahls hade sålt. Med streckade linjer i vänstra övre hörnet ser vi var gården stod. Uthuset finns ju fortfarande kvar på tomten. De storstilade planerna förverkligades aldrig, främst på grund av dåligt intresse bland bostadsköparna.
Frans och Mandas dotter Elsebeth flyttade med sin familj till deras nybyggda gård i Klemetsändan i mitten på 1950-talet. På den tomten stod före det bland annat ”Skomakas Kondrads” ria och lite längre ner mot ån hans smedja. Fotot från 2003 är taget från söder.
Så här såg den gård ut som de nuvarande ägarna byggde år 1995. Fotot från 2003 är taget från infarten till Byåsvägen, alltså från söder. I den högra kanten bakom träden skymtar föreningshuset Majbo. Gården blev senare tillbyggt i den västra ändan.
Lillsjö Fransas uthuset fotograferat från Byåsvägen i juli 2019.
Den nuvarande ägaren hittade denna skylt med texten ”Björnebo” i marken bakom uthuset. Det är tillsvidare okänt vad ”Björnebo” betyder.

”Hanås-Axels” släkt.

Axel Henriksson Hannus från Härkmeri var son till Henrik Mattsson Hannus (1824-1870) och Klara Sofia Henriksdotter Sjuls (f.1828).

Sera Fia Hannus (f.1858) som var syster till ”Hanås-Axel” Lillsjö, gifte sig med August Berglund (f.1858) från Stolidbackan i Korsbäck. De köpte sedan ett hemman i Lillsjö år 1891, som fortfarande finns i släktens ägo.

Axel Hannus syster Sera Fia (f.1858) gifte sig med August Berglund (1858-1942) från Stolidbackan och de fick fastebrev på ett hemman i Lillsjö i november 1894. De fick barnen:

Viktor Berglund (1889-1932)

Amanda Hällfors (1891-1963)

Josef Berglund (1894-1976)

Maria Forslund (1896-1979)

Axel Hannus bror Viktor, född 1859, död i Amerika 1899. Viktor var gift med ”Kväänå-Kajs”, alltså Anna Kajsa Karlsdotter Rosenback (1864-1928) och de fick åtminstone 4 barn:

Josef Henrik, född 1888, stupade i striderna i Frankrike under det första världskriget som soldat i den amerikanska armén år 1918.

Karl, som kallades ”Kväänå-Kalle” (1888-1943). Vill du läsa hans byrallor, skall du klicka HÄR!

Viktor, född 1893 for till Amerika på en dramatisk färd över Bottenhavet, dog där 1933.

Hulda ”Pala-Hulda” Granlund (1895-1973), som var gift med Josef Granlund i Palon.