Häggas torp i Lillsjö.

Uppgjort av Lasse Backlund år 2016, med hjälp av Inga-Lill Sandström från Vasa.

Här på storskifteskartan så ser vi var Stoas och Häggas torp låg i Lillsjö.
Här på storskifteskartan så ser vi var Stoas och Häggas torp låg i Lillsjö.

Här på den över 100 år gamla storskifteskartan så ser vi att Häggas torp fanns i skogsbrynet bakom Bergåsen. Området ägs i dag av familjen Norrvik och det kallas för ”Kionas” efter torparen Malakias som bodde på granntorpet ”Stoas”. Vägarna som är utritade på denna karta byggdes aldrig.

Det var Karl Henrik Hägg (f. 1834 i Kalax i Närpes) som år 1863 flyttade till Lillsjö tillsammans med sin hustru Anna Lisa Karlsdotter (f. 1829 i Kalax i Närpes) som år 1865 blev torpare på detta ställe i Lillsjö på Bergåssidan. Stället var svårtillgängligt eftersom det den tiden inte fanns några riktiga vägar hit. Karl Henrik hade varit statdräng eller soldat före han flyttade till Lillsjö.

Karl Henrik Hägg var torpare fram till 1907 då torpet övertogs av hans son Karl Oskar Hägg (f.1859) och han var torpare fram till 1916. Oskar var gift med Maria Kristina Sjöholm (1867-1957) som var dotter till Henrik Sjöholm (f.1840) och Eva Kristina (f.1844), båda troligen från Närpes. De fick flera barn, bland annat Emilia ”Ulla-Miili” Hägg (1895-1972) som sedan gifte sig med Edvard Ånäs. De fick också dottern Hilma (1891-1930) som gifte sig med Otto Nordström (f. 1893) i Kristinestad och de har flera ättlingar där.

Oskar Hägg hade också en bror Josef Henrik Hägg (f. 1871) som var gift med Anna Kajsa Storkull (f. 1863). Åtminstone Anna Kajsa bodde i Kias-kroken i ”Häggas-Kajsas stugon”, som Selma Huhtala uttryckte det.

År 1921 fick Maria Hägg lagfart på denna lägenhet men efter en sålde hon den åt Erik Anders Rosengård. I februari 1928 sålde Alvina och Erik Anders området åt Ivar och Mina Söderholm, innehållande åkrar, skog och bostadsbyggnad. Långt senare såldes detta område åt familjen Norrvik.

Karl Henriks kusin och området Kalax.

Karl Henrik Hägg hade en kusin i Kalax i Närpes som hette Erik Johansson Mattfolk (f. 1835) och denne var gift med Johanna Kajsa Haga eller Karp (f.1845) och de fick år 1878 en son som hette Josef Mattfolk. Den här Josef Mattfolk gifte sig år 1903 med Anna Cecilia Dahlström (f. 1875 i Lappfjärd) och år 1904 flyttade de till Lappfjärd. År 1926 så köpte Josef Mattfolk ett område i närheten av Häggas torp och säljare var ”Sanderas-Mina”, alltså Vilhelmina Viiala. Det var ju hennes man Alexander Viiala som år 1911 hade köpt detta område av Axel Lillträsk. Redan i maj 1926 yrkade kronofogden att detta ”Wiiala” parcell med åbyggnader skulle säljas på exekutiv auktion för att täcka handlande Otto Hannus fordran på 400 mark. Troligen var det så att bröderna Frans Andersson och Erik Anders Rosengård räddade Mattfolk denna gång.

Josef Mattfolk som i folkmun bara kallades för ”Kalaxin” hade en stampkvarn för vadmal nere i Lillån och tillsammans med Konston Vidberg så åkte de omkring i byarna och köpte upp lump.

Josef ”Kalaxin” Mattfolk fick 3 barn: Hulda Irene (f. 1904 sjuklig), Elin Amanda (f. 1914) och Eskil Sigvald (f. 1918). Gården som de bodde i var ”Pelas-Viktoras” gamla mejeribyggnad som hade flyttats till denna plats någon gång efter 1911.

Men sedan år 1931 så såldes Kalaxinas gård och hemman på cirka 4 hektar på exekutiv auktion för att täcka en skuld på 2 400 mark som Josef Mattfolk hade till Axel Lillträsk och som bröderna Rosengård som hade varit i borgen för. Bröderna Rosengård tvingades nu att lösa in det och år 1934 så sålde Rosengårds konkursbo hemmanet Viiala med den gamla mejeribyggnaden åt Emil Backlund och det är fortfarande i släktens ägo. Området kallas helt naturligt ännu för Kalax.