Norrgårds hemmans historia

Inga-Lill Sandström, som växte upp i Dagsmark men numera bosatt i Vasa har gjort en grundlig utredning om det Storkull hemman som vid storskiftet 1900-1912 blev Norrgård 6:7-8. Det var då 7/96 mantal av Storkull och ägdes av bonden Viktor Johansson Norrgård f. Klemets och hans hustru Edla Karlsdotter.

Hemmanet omkring 1800.

Erik Mattsson Storkull f. 1773 hade efter fadern Matts Mattsson Storkull f. 1739 erhållit hälften eller 7/48 mantal av Storkull skattehemman. Erik var gift med Catarina Henriksdotter Bränn från Lappfjärd. Andra hälften av hemmanet erhöll hans bror Matts Mattsson Storkull f. 1766.

Erik Mattsson Storkull ägde hemmanet till år 1825 då det delades mellan två av hans söner, Henrik Eriksson f. 1798 och Erik Eriksson f. 1801. Vardera erhöll 7/96 mantal av Storkull hemman.

Henrik Eriksson Storkull f. 1798 var gift med Anna Greta Eriksdotter Mattfolk och han ägde hemmanet om 7/96 dels mantal till år 1867 då det övertogs av hans son Erik Henrik f. 1825. Erik Henriks bror Karl Henriksson f. 1837 kallades ”Koll Kaal” och var torpare på hemmanet.

Erik Henrik Henriksson Storkull f. 1825 var gift tre gånger: Gift 1. med Greta Andersdotter Klemets, gift 2. med Greta Johansdotter Korsbäck och gift 3. med Maja Lena Johansdotter Lång.

Han hade fått 1.uppb. på sitt hemman 7/96 dels mantal år 1867 men sålde hälften eller 7/192 mtl den 1 april 1871 åt torparen Johan Henrik Lillkull eller Fröberg och hans hustru Anna Lisa Andersdotter. Köpesumman var 1 400 mark och i köpet ingick 1/3 del av rian samt åker, äng, skog och mark.

Johan Henrik Fröberg – Storkull och hans hustru Anna Lisa avstod hemmanet till sin son Johan Johan Henriksson den 25 april 1878.

Johan Fröberg – Storkull f.4.4 1850 var gift med Wilhelmina Gustafsdotter Ådjers. Han ägde hemmanet om 7/192 dels mantal av Storkull till år 1891 då han efter hustruns död sålde hemmanet för sin och de tre omyndiga barnens del. Köpare var torparen Viktor Johan Henriksson Klemets, senare Norrgård och hans hustru Edla Maria Karlsdotter. Johan förbehöll sig boningsstugan (en stuga, två bokammare och farstukammare). Alla övriga hus tillföll köparen. Köpebrevet skrevs den 28 mars 1891 och köpesumman var 3050 mark. Viktor Johansson Norrgård fick fastebrev på 7/192 mantal av Storkull den 10 maj 1892.

Viktor Norrgård tar över hela hemmanet

Den andra delen av hemmanet 7/192 mantal som Erik Henrik Storkull själv blev med, då han år 1871 sålde halva hemmanet åt Johan Henrik Fröberg, övertogs 1879 av hans dotter Maria Sofia Storkull f. 1858 och hennes man Josef Utter. Utter for till Amerika 1881 och Maria Sofia sålde hemmanet strax före sin död år 1898 åt Edla Johansdotter Rosenback (Sebbins dotter) och hennes man Josef f. Berg som dog redan samma år.

Edla Rosenback sålde hemmanet åt Viktor Norrgård år 1905 och han erhöll 1.uppb. på 7/192 mantal av Storkull hemman 9/1 1905. Då blev Viktor Norrgård ägare till hela hemmanet om 7/96 mantal av Storkull, som tidigare ägts av Henrik Eriksson Storkull f. 1798.