Dagsmark UF:s foton.

Det har tagits ett mycket stort antal foton under de 124 år som ungdomsföreningen har existerat.  Här nedan en del av det stora urvalet foton, både äldre och yngre.

Om du vill se foton och läsa om invigningen av det nya Majbo år 1998, så klicka HÄR!

Om du vill se foton från hembygds- och emigrantfesten år 2000, så skall du klicka HÄR!

Ungdomsföreningens första egna hus "Majbo" fotograferat av folkskolläraren J. J. Wadstöm, ca 1915. I högra kanten syns "Åsinas-Viktoras" gård. nuvarande Rosengårds.
Ungdomsföreningens första egna hus ”Majbo” fotograferat av folkskolläraren J. J. Wadstöm, ca 1915. I högra kanten syns ”Åsinas-Viktoras” gård, nuvarande Rosengårds.
År 1909 köpte ungdomsföreningen Maja Lena Klemets bondgård i centrala Dagsmark och under ett års tid gjordes en grundlig renovering och tillbyggnader. Ungdomsgården kunde invigas 11 september 1910 och Viktor Nylund fotograferade gården någon gång mellan 1910-1915. Gården som skymtar till höger torde vara "Lillkårk-Eerkas".
År 1909 köpte ungdomsföreningen Maja Lena Klemets bondgård i centrala Dagsmark och under ett års tid gjordes en grundlig renovering och tillbyggnader. Ungdomshemmet kunde invigas 11 september 1910 och Viktor Nylund fotograferade huset någon gång mellan 1910-1915. Gården som skymtar till höger torde vara ”Lillkårk-Eerkas”.
Ungdomsföreningen hus Majbo fotograferat från öster av Viktor Nylund 1910-1915.
Klemets Maja Lenas gård. Det var hennes söner Erik Anders Rosengren och Johan Viktor Viklund, som i bolag hela hemmanet Grönlund och de sålde den 21 november 1909 gården plus tomten som var på ett hektar för 2 500 mark..
En del av Dagsmark UF:s medlemmar på trappan till det gamla Majbo år 1924.
En del av Dagsmark UF:s medlemmar på trappan till det gamla Majbo år 1924.
Dagsmark UF:s medlemmar samlade på trappan till den gamla folkskolan år 1908.
Gruppfoto med Dagsmarkungdomar på trappan till gamla Majbo år 1928.
Gruppfoto år 1934.


Dagsmarkungdomar klädda i folkdräkter. Syskonen Manda, Anselm och Frans finns med på bilden.
Ungdomar från Dagsmark som var med på sångfesten i Lappfjärd år 1930.
Ungdomar på trappan till det gamla Majbo år 1933.
Gruppfoto från början av 1930-talet.
Rurik Nylunds tydliga bottenplan av det gamla Majbo som revs 1953.
Rurik Nylunds tydliga bottenplan av det gamla Majbo som revs 1953.
Rurik Nylunds skiss av ungdomsföreningens första egna hus, som kallades Majbo.
Rurik Nylunds skiss av ungdomsföreningens första egna hus, som kallades Majbo.
Majbo fotograferat från öster av Artur Lövholm, troligtvis på 1930-talet.
Majbo fotograferat från öster av Artur Lövholm, troligtvis på 1930-talet.
Dagsmark ungdomsförenings andra egna hus, som i folkmun kallades "lokaalin" kunde invigas 1954. Eldsjälen och föreningens starka man Frans Storkull från Åbackan, står på ställningen och spikar ribbor på festsalens långa vägg. Det är Frans´ motorcykel som står lutad mot väggen. Det gamla huset "Majbo" är bortrivet men det stod precis framför det nya. Fotot av Ilta-Lilja Klockars.
Dagsmark ungdomsförenings andra egna hus, som i folkmun kallades ”lokaalin” kunde invigas 1954. Eldsjälen och föreningens starka man Frans Storkull från Åbackan, står på ställningen och spikar ribbor på festsalens långa vägg. Det är Frans´ motorcykel som står lutad mot väggen. Det gamla huset ”Majbo” är bortrivet men det stod precis framför det nya. Fotot av Ilta-Lilja Klockars.
Den höga gaveln på baksidas spikas med ribbor. Byns telefoncentral flyttades till lokalen från Bod-Finas hus och stolparna finns redan på plats, på bilden till vänster.
Den höga gaveln på baksidan spikas med ribbor. Byns telefoncentral flyttades till lokalen från Bod-Finas hus och stolparna finns redan på plats, till vänster på bilden.
Gaveln till serveringsrummet "ribbas" , alltså ribbor spikas ovanpå brädfodringen. Klemets Erik Anders gård syns till vänster och riktigt långt bort står Åke Backlunds gård på A-sidon.
Gaveln till serveringsrummet ”ribbas” , alltså ribbor spikas ovanpå brädfodringen. Klemets Erik Anders gård syns till vänster och riktigt långt bort står Åke Backlunds gård på A-sidon.
Rurik Nylunds skiss av ungdomsföreningens lokal.
Rurik Nylunds skiss av ungdomsföreningens lokal.
Rurik Nylund var en mångsidig man, som till och med gjorde denna tydliga ritning på gardinerna till festsalen. 57 meter gick åt och de inköptes från Björneborg, för det totala priset 28 500 mark.
Rurik Nylund var en mångsidig man, som till och med gjorde denna tydliga ritning på gardinerna till festsalen. 57 meter gick åt och de inköptes från Björneborg, för det totala priset 28 500 mark.
I slutet av 1960-talet diskuterades en samgång mellan ungdomsföreningarna i Sydösterbotten. I en paneldiskussion på folkhögskolan i Lappfjärd deltog bland annat Kurt Backlund från Dagsmark UF till vänster. Som ordförande fungerade Hans Ingvesgård och bredvid honom sitter Bengt Bergkulla från Lappfjärd UF och Per Thomasfolk från Tjöck Ungdomsförening. Från Brahegården deltog Sture Riissanen, men han syns inte på fotot eftersom det var han som tog det. I stället för samgång beslöts om ett samarbete, som dock tog slut innan det ens hade börjat.
I början på 1970-talet satsades det stort och lokalen renoverades grundligt. I gungan sitter föreningens allt-i-allo Börje Norrgård, kassören Jan Lillkull och till höger står ordförande Alf Lind.
Lokalen på 1980-talet. Till höger syns Rosengårds uthus.
Lokalen på 1980-talet. Till höger syns Rosengårds uthus.
I början på 1970-talet gjordes en större renovering i festsalen, då den gamla scenen revs bort och en ny och modern byggdes i stället. Dem så kallades "ljusorgeln" som lyste och blinkade i takt till musiken väckte stort intresse och beundran. Dörren till höger leder till hallen och sedan vidare till serveringsrummet. Fotot från SÖU:s arkiv.
I början på 1970-talet gjordes en större renovering i festsalen, då den gamla scenen revs bort och en ny och modern byggdes i stället. Den så kallades ”ljusorgeln” som lyste och blinkade i takt till musiken väckte stort intresse och beundran. Dörren till höger leder till hallen och sedan vidare till serveringsrummet. Fotot från SÖU:s arkiv.
Huvudingången och hallen, klädförvaringen i mitten. Innetoaletterna finns till höger på fotot, som är från SÖU:s arkiv.
Huvudingången och hallen, klädförvaringen i mitten. Innetoaletterna finns till höger på fotot, som är från SÖU:s arkiv.
Lokalen fotograferad från öster av närmaste grannen Ingmar Rosengård.
Lokalen fotograferad från öster av närmaste grannen Ingmar Rosengård.
Lokalen i mitten på 1980-talet, då det på väggen gjordes reklam för ett av föreningens största evenemang – Potato 86.
Serveringsrummet på lokalen med serveringsdisken mitt i bild. Fotot från SÖU:s bildarkiv.
Serveringsrummet på lokalen med serveringsdisken mitt i bild. Fotot från SÖU:s bildarkiv.
Ungdomsföreningen uthus står bland björkarna som är tyngda av rimfrosten. Foto av Ingmar Rosengård ca 1985. I lokalknuten som syns till vänster fanns pannrummet.
Ungdomsföreningen uthus står bland björkarna som är tyngda av rimfrosten. Foto av Ingmar Rosengård ca 1985. I lokalknuten som syns till vänster fanns pannrummet.
Det var en vacker natt i maj då ungdomsföreningens hus förstördes i en mycket häftig brand.
Det var en vacker natt i maj då ungdomsföreningens hus förstördes i en mycket häftig brand.
På kort tid var lokalen helt övertänd och brandkåren hade en omöjlig uppgift att försöka släcka branden.
På kort tid var lokalen helt övertänd och brandkåren hade en omöjlig uppgift att försöka släcka branden.
Det blev aldrig klarlagt vad det var som förorsakade branden men den antogs ha fått sin början antingen i pannrummet eller i elcentralen, som båda var belägna i det norra hörnet av lokalen.
Det blev aldrig klarlagt vad det var som förorsakade branden men den antogs ha fått sin början antingen i pannrummet eller i elcentralen, som båda var belägna i det norra hörnet av lokalen.
Branden var synnerligen häftig och lågorna och skenet syntes allt till Tjöck, därifrån räddningsmanskap också anlände.
Branden var synnerligen häftig och lågorna och skenet syntes allt till Tjöck, därifrån räddningsmanskap också anlände.
Fotot taget från öster tidigt på morgonen den 9 maj 1996.
Fotot taget från öster tidigt på morgonen den 9 maj 1996.
Som ett under kunde föreningens arkiv med alla böcker räddas för eftervärlden. De uppbevarades i ett vanligt förråd i den låga delen till vänster på bild.
Som ett under kunde föreningens arkiv med alla böcker räddas för eftervärlden. De uppbevarades i ett vanligt förråd i den låga delen till vänster på bild.
Tidigt på förmiddagen fanns det endast rykande ytterväggar kvar och för att komma åt brandhärdarna användes grävmaskin.
Tidigt på förmiddagen fanns det endast rykande ytterväggar kvar och för att komma åt brandhärdarna användes grävmaskin.
Arvingarna efter Einar Båsk som föddes i Dagsmark år 1909 och som flyttade till Helsingfors 1919, donerade efter hans död år 2000 den grundplåt som i dag utgör Einar Båsks minnesfond. Ur den ges det stipendier åt unga och aktiva medlemmar i ungdomsföreningen.
Arvingarna efter Einar Båsk som föddes i Dagsmark år 1909 och som flyttade till Helsingfors 1929, donerade efter hans död år 2000 den grundplåt som i dag utgör Einar Båsks minnesfond. Ur den ges det stipendier åt unga och aktiva medlemmar i ungdomsföreningen.
Det nya föreningshuset Majbo är som gjort för fina fester. Fotot från 2003 då Marthaförbunden höll ett möte här.
Det nya föreningshuset Majbo är som gjort för fina fester. Fotot från 2003 då Marthaförbundet höll ett möte här.
På föreningshusets baksida finns en större terrass som vid vackert väder kan användas av gästerna.
På föreningshusets baksida finns en större terrass som vid vackert väder kan användas av gästerna.
Den skolklocka som Johan "Sebbin" Rosenback skaffade redan 1860 men som togs i bruk först 1878, hänger numera utanför huvudingången till föreningshuset Majbo. I mer än 130 år ringde den in för folkskolans elever men flyttades till den plats då skolan drog in.
Den skolklocka som Johan ”Sebbin” Rosenback skaffade redan 1860 men som togs i bruk först 1878, hänger numera utanför huvudingången till föreningshuset Majbo. I mer än 130 år ringde den in för folkskolans elever men flyttades till den plats då skolan drog in.
Talkoandan har alltid varit stark i Dagsmark och då brukar korvgrillning också höra till. Närmast kameran med ryggen mot fotografen sitter Bror Skogman och Håkan Söderqvist, som inte längre finns med oss.
Talkoandan har alltid varit stark i Dagsmark och då brukar korvgrillning också höra till. Närmast kameran med ryggen mot fotografen sitter Bror Skogman och Håkan Söderqvist, som inte längre finns med oss.
Stenfoten som ramar in det vackra blomlandet hade i tiderna hört till "Lillsjö-Bagarinas" gård och karamellfabrik, som brann ner i januari 1931
Stenfoten som ramar in det vackra blomlandet hade i tiderna hört till ”Lillsjö-Bagarinas” gård och karamellfabrik, som brann ner i januari 1931
Det här duvslaget som byggdes 1986 är en kopia av det duvslaget som "Lillsjö-Bagarin" byggdes på samma ställe på 1920-talet. Ännu på 70-talet bodde det tamduvor i det gamla duvslaget men inte i kopian. Föreningshuset Majbo syns till höger.
Det här duvslaget som byggdes 1986 är en kopia av det duvslag som ”Lillsjö-Bagarin” byggde på samma ställe på 1920-talet. Ännu på 70-talet bodde det tamduvor i det gamla duvslaget men inte i kopian. Föreningshuset Majbo syns till höger.
Ungdomsföreningen hus Majbo fotograferat från öster.
Ungdomsföreningen hus Majbo fotograferat från öster.
Föreningshuset Majbo lyser gult bland de gula höstlöven.
Föreningshuset Majbo lyser gult bland de gula höstlöven.
Majbo dekorerat med blommor och band, färdigt att de emot bröllopsgästerna som är på väg från kyrkan.
Majbo dekorerat med blommor och band, färdigt att de emot brudparet och bröllopsgästerna som är på väg från kyrkan.
År 2013 bestod styrelsen av från vänster sekreteraren Tina Nyholm, ordföranden Nina Lindberg och kassören Tommy Backlund. Övriga styrelsemedlemmar var Marcus Ekman, Mikael Nelson, Tor-Erik Rosenback, Jenny Ekman, Sofie Lundell, Ida Ekman och Niclas Lundell.
År 2013 bestod styrelsen av från vänster sekreteraren Tina Nyholm, ordföranden Nina Lindberg och kassören Tommy Backlund. Övriga styrelsemedlemmar var Marcus Ekman, Mikael Nelson, Tor-Erik Rosenback, Jenny Ekman, Sofie Lundell, Ida Ekman och Niclas Lundell.
Dörren är öppen och det ger ett välkomnande intryck. Fotot från 1998.
Det är rymd och volym vid ingången och det gör entrén extra inbjudande.
Bakom klädförvaringen finns toaletterna, varav en är invalidanpassad.
Direkt till höger från ytterdörren finns det gott om utrymme för ytterkläderna, Till vänster från ytterdörren kommer man till serveringsrummet.
Serveringsrummet är ljust med stora fönster åt två håll.
Bakom serveringsdisken finns dörren till köket.
Från serveringsrummet finns en utgång till den stora terrassen bakom föreningshuset.
Från festsalen finns det flera utgångar och genom den stora dörren kan man förena festsalen med serveringsrummet.
År 2003 byggdes denna förrådsbyggnad bakom Majbo. Bygget finansierades med EU-pengar och kommunala medel och eftersom allt arbete gjordes på talko, så blev det ingen ekonomisk belastning av bygget.
År 2003 byggdes denna förrådsbyggnad bakom Majbo. Bygget finansierades med EU-pengar och kommunala medel och eftersom allt arbete gjordes på talko, så blev det ingen ekonomisk belastning av bygget.
Uthuset fotograferat från öster år 2021.
Så här brukar det se ut på ungdomsföreningens årsmöte.
Så här brukar det se ut på ungdomsföreningens årsmöte.
Kurt Backlund i bakgrunden bildade i tiderna en egen fond som förvaltas av Dagsmark ungdomsförening. Ur denna fond ges understöd till de mammor som under det senaste fått barn och år 2017 var det hela 4 mammor som fick blommor och understöd.
Kurt Backlund i bakgrunden bildade i tiderna en egen fond som förvaltas av Dagsmark ungdomsförening. Ur denna fond ges understöd till de mammor som under det senaste fått barn och år 2017 var det hela 4 mammor som fick blommor och understöd.
Ur Einar Båsks fond som förvaltas av Dagsmark uf delas årligen ut ett eller flera stipendier åt aktiva föreningsmedlemmar. På årsmötet 2018 fick Kasper Hemberg detta stipendium och Åsa Ekman och Lasse Backlund stod för överräckandet.
Ur Einar Båsks fond som förvaltas av Dagsmark ungdomsförening delas årligen ut ett eller flera stipendier åt aktiva föreningsmedlemmar. På årsmötet 2018 fick Kasper Hemberg detta stipendium och Åsa Ekman och Lasse Backlund stod för överräckandet.
Majbolänken 2004 ackompanjerades av spelmännen Per-Erik Backlund, Yngve Hammarberg och Folke Sten. Den lilla pojken är Per-Eriks barnbarn från Veikars i Korsholm.
Majbolänken 2004 ackompanjerades av spelmännen Per-Erik Backlund, Yngve Hammarberg och Folke Sten. Den lilla pojken är Per-Eriks barnbarn från Veikars i Korsholm.
"Hulda från Klemetsändan" anländer till Majbolänken år 2004 med Lappfjärds Brandklubbs gamla brandbil. Bakom brandbilen Johan Nordström.
”Hulda från Klemetsändan” anländer till Majbolänken år 2004 med Lappfjärds Brandklubbs gamla brandbil. Bakom brandbilen Johan Nordström.
År 2003 serverade Hans-Erik Norrvik saft och vatten åt deltagarna i Majbolänken, uppe på Bergåsens högsta punkt.
År 2003 serverade Hans-Erik Norrvik saft och vatten åt deltagarna i Majbolänken, uppe på Bergåsens högsta punkt.
Före Majbolänken startas skall det värmas upp på gårdsplanen, foto från 2005.
Före Majbolänken startas skall det värmas upp på gårdsplanen, foto från 2005.
"Hulda från Klemetsänadan" alltså Mikael Nelson brukar ta sig igenom Majbolänken på lite olika sätt, i detta fall med ett riktigt "trampvagn". Året är 2005.
”Hulda från Klemetsänadan” alltså Mikael Nelson brukar ta sig igenom Majbolänken på lite olika sätt, i detta fall med ett riktigt ”trampvagn”. Året är 2005.
Tre generationer Rosengrenare uppe på Bergåsens saftkontroll år 2005. De andra kontrollerna fanns i Lillsjö i Lillsjölidvägens korsning och den andra upp i Korsbäck.
Tre generationer Rosengrenare uppe på Bergåsens saftkontroll år 2005. De andra kontrollerna fanns i Lillsjö i Lillsjölidvägens korsning och den andra upp i Korsbäck.
År 2007 var Kurt Backlund med och serverade saft och vatten uppe på Bergåsen.
År 2007 var Kurt Backlund med och serverade saft och vatten uppe på Bergåsen.
Glada flickor från Klemetsändan tar en paus uppe på Bergåsen.
Glada flickor från Klemetsändan tar en paus uppe på Bergåsen år 2007.
I väntan på uppvärmningen år 2008.
I väntan på uppvärmningen år 2008.
Flickorna från Dagsmark hann ta en drickapaus under Majbolänken 2008.
Flickorna från Dagsmark hann ta en drickapaus under Majbolänken 2008.
På Majbolänken 2009 hade Hulda problem med både de opassliga skorna och "såckorna som lånta"!
På Majbolänken 2009 hade Hulda problem med både de opassliga skorna och ”såckor som bare låntar”!
År 2010 skötte Stig Rosengren om serveringen upp på Bergåsen.
År 2010 skötte Stig Rosengren om serveringen upp på Bergåsen.
Majbolänken som alla år gått via Lillsjö och Korsbäck, ner tillbaka till Dagsmark, fick en helt ny rutt år 2012, eftersom de häftiga skyfallen hade grävt av vägen till Lillsjö, över Långängen till Korsbäck på flera ställen. Här Stefan Lindell vid en saftkontroll på Sunnantillvägen nära Harjavaltalinjen. I högra kanten Hans-Erik Norrvik från Palon, men som växte upp just i dessa trakter.
Majbolänken som alla år gått via Lillsjö och Korsbäck, ner tillbaka till Dagsmark, fick en helt ny rutt år 2012, eftersom de häftiga skyfallen hade grävt av vägen till Lillsjö, över Långängen till Korsbäck på flera ställen. Här Stefan Lindell vid en saftkontroll på Sunnantillvägen nära Harjavaltalinjen. I högra kanten Hans-Erik Norrvik från Palon, men som växte upp just i dessa trakter.
Saftkontrollen som undantagsvis år 2012 fanns på Sunnantillvägen nära Norrvikas gamla gård.
Saftkontrollen som undantagsvis år 2012 fanns på Sunnantillvägen nära Norrvikas gamla gård.
År 2014 skötte Jouni Malinen om saften åt deltagarna i Majbolänken. Till höger "Hulda från Klemetsändan" på en gammaldags cykelmodell.
År 2014 skötte Jouni Malinen om saften åt deltagarna i Majbolänken. Till höger ”Hulda från Klemetsändan” på en gammaldags cykelmodell.
Konstnären Terho Peltoniemi målade denna tavla som hänger på väggen i serveringsrummet.
Konstnären Terho Peltoniemi målade denna tavla som hänger på väggen i serveringsrummet.
Konstnären Terho Peltoniemi målade denna tavla av lokalen som hänger i serveringsrummet på Majbo.
Konstnären Terho Peltoniemi målade denna tavla av lokalen som hänger i serveringsrummet på Majbo.
Denna tavla målade Terho Peltoniemi sommaren 1997 då endast väggarna var resta. Resten målade han utgående från de ritningar som Alf Kangasniemi hade gjort.
Denna tavla målade Terho Peltoniemi sommaren 1997 då endast väggarna var resta. Resten målade han utgående från de ritningar som Alf Kangasniemi hade gjort.