Nyströmas på Dagsmarkvägen 326.

Sammanställt av Lasse Backlund 2016, med hjälp av Ann-Christine Lundell och Lilli Lillkull. Inga-Lill Sandström från Vasa har bidragit med uppgifter om köpebrev och lagfarter.

1

Det här huset på Dagsmarkvägen 326 är mycket gammalt och har blivit tillbyggt och renoverat flera gånger under årens lopp. Trots alla renoveringar har huset behållit den gamla stilen. Det var år 1855 då bonden Henrik Johansson Lillkull (1833-1915) byggde den första delen av detta hus innehållande 3 rum just på detta ställe.

Henrik Johansson Lillkull var son till Johan Henrik Lillkull (1798-1857) och Kajsa Lillkull (1804-1838). Johan Henrik hade en bror som hette Erik som var född år 1808 som kallades för ”Pelas-Erk” och han har namngett en egen sten i ån nedanför Nyströms. Av sin far hade Henrik Johansson fått 1/24 mantal hemman och hans bror Johan Josef Lillkull (1836-1879) fick lika mycket. Johan Josef bodde i Kiaskroken  där Brobergs obebodda gård står ännu idag. Det hemmanet såldes sedan på auktion åt Karl Erik Sjöholm och som vid storskiftet 1900-1912 blev flyttat till Korsbäck.

Henrik Johansson gifte sig första gången Anna Kajsa Lång, som var född 1831 men hon dog i barnsäng år 1859 efter att ha fött tvillingar, som båda dog inom ett par veckor. Sommaren 1860 gifte Henrik Johansson om sig med en annan Anna Kajsa, hon hette Hoxell, var från Lappfjärd och född år 1838.

Det hus som Henrik Johansson byggde år 1855 bestod av 3 rum. Denna ritning är gjord av Ann-Christine Lundell enligt Guldi Lillkulls beskrivning. Guldi som var född Nyström år 1914 kände väl till husets historia.
Det hus som Henrik Johansson byggde år 1855 bestod av 3 rum. Denna ritning är gjord av Ann-Christine Lundell enligt Guldi Lillkulls beskrivning. Guldi som var född Nyström år 1914 kände väl till husets historia.

Henrik Johansson och hans hustru Anna Kajsa fick åtminstone 8 barn och 4 levde till vuxen ålder:

Henrika Vilhelmina Lillkull (1862-1943) som kallades för ”Broback-Mina”, gifte sig med torparen Erik Anders Rosengård (1854-1916) som hade vistats i Amerika under åren 1882-1892. Vilhelmina och Erik Anders fick 2 söner: Erik Anders Rosengård (1887-1950) som blev bonde och handlare på Brobackan och Frans (1890-1936) som hade vistats i Amerika och där tog namnet Andersson. Frans återvände till Dagsmark och bodde då där Lill-Skräddarinas, alltså i det hus där Rintamäki Esteri bodde med sina pojkar.

(Vill du läsa mera om Broback-Mina, så klicka här).

-Johan Henrik Lillkull (1866-1893) som var gift med Greta Sofia Yrjäns (f. 1862) från Tjöck. De bodde i Tjöck och fick dottern Amanda (1892-1919) som gifte sig med Erik Anders Hermans. Amanda var mormor till Gun Mannfolk från Lappfjärd.

Erland Lillkull (1877-1901) som år 1896 gifte sig med ”Åsinas-Hindrikas” dotter Vendla Maria Rosenback (1871-1913) som då bodde i Likvagnsjäälon mittemot folkskolan. De fick dottern Hulda Lindell (1898-1984) som var lärarinna i Perus. År 1903 gifte änkan Vendla Maria om sig med ”Konstonas-Kalle”, alltså Karl Lindell (1876-1941) och de fick sönerna Artur och Valter.

Josef Lillkull (1874-1904) som reste till Amerika som 16-åring år 1890, för han var nog rädd för att hamna 3 år i den finska militären. Han var så att säga ”förfallolöst utebliven”och i Amerika gifte han sig med ”Ana-Kajs” Anna Kajsa Lillkull (1868-1955) som var dotter till Rebeck-Kalle från A-sidon. Anna Kajsa hade rest iväg till Amerika år 1893 tillsammans med sin bror Josef Backlund. Josef Lillkull och Anna Kajsa fick 3 barn i Amerika före de återvände till Dagsmark år 1899. Då Josef Lillkull återvände från Amerika blev han på tinget i Lappfjärd frikänd från ansvaret för värnplikten. Han hade alltså inte infunnit sig på uppbådet före avresan.

Två av barnen dog unga men dottern Cecilia (f. 1897) följde med till Dagsmark. Cecilia reste ju sedan tillbaka till Amerika redan år 1914 och hon gifte sig där med Emil Backman.

På fotot Cecilia Lillkull, som i Amerika gifte sig med Emil Backman. På fotot också sönerna Robert (f. 1919) och John (f.1918). John Backman brukade ofta besöka släkten i Dagsmark.
Cecilia Lillkull, som i Amerika gifte sig med Emil Backman. På fotot också sönerna Robert (f. 1919) och John (f.1918). John Backman brukade ofta besöka släkten i Dagsmark.

Bonden ”Pelas-Erk” som bodde i närheten hade en son som hette Josef Eriksson Lillkull (f. 1856) och han var gift med  Anna Kajsa, Johan Henriksdotter Fröberg (f. 1855). Josef Eriksson var den riktiga Amerikafararen, för han var dit inte mindre än 3 gånger, 1881, 1892 och sista gången år 1901, då han tog också familjen med.

Före Josef Eriksson for till Amerika för gott så sålde han hemmanet år 1901 åt Josef Henriksson Lillkull (1874-1904)  och Anna Kajsa Karlsdotter Lillkull (1868-1955). Josef Henrikssons far Henrik Johansson var kusin till säljaren Josef Eriksson. Anna Kajsa, som kallades för Ana-Kajs var dotter till Rebeck-Kalle och hon var född på A-sidon.

(Vill du läsa mera om Anna Kajsas barndomshem på A-sidon, så klicka här).

Josef och Ana-Kajs fick 1 uppbud på hemmanet 20.5 1902. Enligt köpebrevet betalade de 6.800 mark i guld för hemmanet. Men rätten värderade hemmanet till 5.000 mark. Med hemmansköpet följde: ”1 häst, 3 kor, 5 får, en linjalkärra, en sela, en arb.kärra, 1 ½ kastmaskin, ett väggur, en slipsten, en famn takpert, 10 tunnor råg, 8 tunnor korn jämte allt hö och halm som finnes i hemmanet samt agnar jämte all havra och potatislanden”.  Ovannämnda lösegendoms värde 1.800 mark.

Efter att Josef och Anna Kajsa övertagit hemmanet, så byggdes gården ut med en framstuga i den västra ändan, så att den efter det hade 4 rum.

På denna ritning så ser vi att gården nu har fått den längd som den fortfarande har. I bordsändskammaren hade föräldrarna sitt sovrum, i farstukammaren hade pojkarna Anselm och Lennart sitt sovrum och i framstugan som inte användes så mycket, hade flickorna Cecilia och Hulda sitt sovrum.
På denna ritning så ser vi att gården nu har fått den längd som den fortfarande har. I bordsändskammaren hade föräldrarna sitt sovrum, i farstukammaren hade pojkarna Anselm och Lennart sitt sovrum och i framstugan som inte användes så mycket, hade flickorna Cecilia och Hulda sitt sovrum.

Efter flytten från Amerika tillbaka till Dagsmark fick Josef och Anna Kajsa ytterligare 2 barn:

Dottern Hulda Lillkull föddes år 1901 och år 1919 då hon ännu var bara 17 år så gifte hon sig med sin kusin Emil Norrgård och de fick flera barn. (Vill du läsa mera om Hulda Lillkull, senare Norrgård, så klicka här).

På detta foto sitter Nystömas Ana-Kajs, tillsammans med dottern Hulda Norrgård. Till höger sitter Huldas dotter Else Ingvesback med dottern Anne-Maj i famnen.
Nyströmas Ana Kajs, tillsammans med dottern Hulda Norrgård. Till höger sitter Huldas dotter Else Ingvesback med dottern Anne-Maj i famnen.

Sonen Anselm Lillkull föddes i juli år 1903 och han emigrerade sedan år 1922 till Amerika och gifte sig där.

På bilderna Anselm Lillkull, som var född i Dagsmark men som flyttade till Amerika då han blev vuxen.
På bilderna Anselm Lillkull, som var född i Dagsmark men som flyttade till Amerika då han blev vuxen.
Anselm var politiskt aktiv i Amerika och han var också uppställd som kandidat i något val. Märk att han här heter Thure Nyström, han föddes ju som Thure Anselm Lillkull.
Anselm var politiskt aktiv i Amerika och han var också uppställd som kandidat i något val. Märk att han här heter Thure Nyström, han föddes ju som Thure Anselm Lillkull.

Josef Lillkull måste ha varit en orolig själ, för efter 4 år i Dagsmark så reste han iväg på nytt och denna gång gick resan till Syd-Afrika. Sonen Anselm var bara några månader gammal då Josef reste iväg i november 1903 tillsammans med sin granne ”Smidi-Kalle”, alltså Karl Blomkvist. Med fartyget Urania reste de iväg från Hangö, först till Hull i England och sedan därifrån till Syd-Afrika. Josef och Karl arbetade båda i gruvor, och det var guld och kanske diamanter de sökte. Då Josef reste iväg till Syd-Afrika, så var han ledamot i kommunens brandstodsbolag. Vid kommunalstämman i mars 1904 valdes i hans ställe Viktor Andersson Klemets (1858-1944) som kallades ”Rooraas Viktor”.

Att arbetet i gruvor inte var helt riskfritt fick Josef erfara julen 1904, då han omkom i en olycka i Village Main Reef guldgruva i Johannesburg. Givetvis var det här ett hårt slag för familjen hemma i Dagsmark. Barnen Cecilia, Hulda och Anselm var fortfarande små då Anna Kajsa blev änka i 36 års ålder. Resekamraten Karl Blomkvist återvände till Dagsmark 1908 och dog året därpå troligen drabbad av stendammlunga, som så många andra gruvarbetare.

Ett halvår efter att Josef omkommit i Syd-Afrika så sålde bondeenkan Anna Kais hemmanet på auktion. Köpare blev maken Josefs systerson Erik Anders Rosengård (1887-1950) som då var endast 18 år gammal. Högst troligt så fortsatte Anna Kajsa att bo kvar i gården tillsammans med sina 3 barn.
Ett halvår efter att Josef omkommit i Syd-Afrika så sålde bondeenkan Anna Kais hemmanet på auktion. Köpare blev maken Josefs systerson Erik Anders Rosengård (1887-1950) som då var endast 18 år gammal. Högst troligt så fortsatte Anna Kajsa att bo kvar i gården tillsammans med sina 3 barn och när hon gifte om sig år 1908 så köpte hon och hennes nya man hemmanet tillbaka av Erik Anders Rosengård. Under den tid som storskiftet pågick i Dagsmark så fick den tillfälliga ägaren Erik Anders Rosengård hela hemmanet på 48 hektar väls samlat i 4 skiften.
På storskifteskartan så är Rosengårds hemskifte utmärkt med en blå linje och gården där Ana-Kajs bodde finns på figur 983 i den vänstra sidan.
På storskifteskartan så är Rosengårds hemskifte utmärkt med en blå linje och gården där Ana-Kajs bodde finns på figur 983 i den vänstra sidan.

I augusti år 1908 så gifte Anna Kajsa om sig med Niklas Niklasson Öjst (1872-1959), som samtidigt bytte namn till Nyström. Niklas var son till Niklas Eriksson Uddfolk (1835-1913) som var född i Storå, där hans far Erik Eriksson var torpare på Siiro gård i Vesijärvi. Erik Eriksson (1809-1856)  var född i Uttermossa där han var bonde på Uddfolk hemman och år 1834 flyttade han till Vesijärvi men via Lappfjärd kom han sedan tillbaka till Uttermossa där han också dog. Erik Eriksson var gift med Anna Kajsa Äbb (1811-1890). Erik Eriksson och Anna Kajsa fick 11 barn och av dessa levde 8 till vuxen ålder.

Deras son Niklas Eriksson gifte sig med Anna Kajsa, Johansdotter Mikander (1833-1916) och förutom Nyströmas Niklas så fick de 5 barn men av dessa dog 2 som unga och de 3 andra emigrerade till Amerika. Niklas Eriksson var arrendator på löjtnantsbostället Öjst i Lappfjärd, som fanns på Knustå på det ställe där Karl Malms gård står i dag. Niklas Eriksson och hans hustru Anna Kajsa dog sedan i Strömfors.

Niklas Niklasson Öjst, som var född 1872 emigrerade till Canada i november 1901. Han reste från Hangö till Copper Cliff i Ontario med fartyget Allan Line. Han återvände dock inom några år och blev sedan år 1908 måg på hemmanet Rosengård.

Porträtt av Niklas och Anna Kajsa Nyström.
Porträtt av Niklas och Anna Kajsa Nyström.

Efter att Anna Kajsa Lillkull hade gift om sig med Niklas Erikssons son Niklas Nyström, så köpte de hemmanet tillbaka av Erik Anders Rosengård och de livnärde sig som bönder hela livet. 9 månader efter bröllopet föddes sonen Lennart (1909-1969) och dottern Guldi några år senare (1914-1990).

I tidningen Syd-Österbotten i november 1916 bjöd N. Nyström i Dagsmark ut 2 hemman men det är oklart var dessa skulle ha funnits.
I tidningen Syd-Österbotten i november 1916 bjöd N. Nyström i Dagsmark ut 2 hemman men det är oklart var dessa skulle ha funnits.
På fotot Ana-Kajs som matar kalvarna framför Nyströms gård.
Ana Kajs som matar kalvarna framför Nyströms gård.
Här på fotot Niklas Nyström som trädgårdsmästare hos Weckströms i Kristinestad. Den tiden då Niklas som ung bodde i Lappfjärd, så kallades han för Boställs-Niklas men efter att han en tid vistades i Amerika, så kallades han för Boställs-Nick. Under åren i Amerika hette han Nick Nelson, som var betydligt enklare att uttala än Niklas Öjst.
Niklas Nyström som trädgårdsmästare hos Weckströms i Kristinestad. Den tiden då Niklas som ung bodde i Lappfjärd, så kallades han för Boställs-Niklas men efter att han en tid vistades i Amerika, så kallades han för Boställs-Nick. Under åren i Amerika hette han Nick Nelson, som var betydligt enklare att uttala än Niklas Öjst.
Här på förlovningsfotot Signe Lindroos från Kvarnå och Lennart Nyström.
Förlovningsfoto med Signe Lindroos från Kvarnå och Lennart Nyström.

 

Här ett annat foto med Signe och Lennart Nyström.
Här ett annat foto med Signe och Lennart Nyström.

År 1920 gjordes följande renovering och tillbyggnad av gården.

På ritningen så ser vi att år 1920 så byggdes huset i på gårdssidan med ett par rum och fick då den storlek som huset fortfarande har.
På ritningen så ser vi att år 1920 så byggdes huset i på gårdssidan med ett par rum och fick då den storlek som huset fortfarande har.

År 1932 så gifte sig Lennart Nyström med Signe Lindroos (1910-1986) från Lillsjövägen i Kvarnå. År 1938 fick Lennart och Signe dottern Inga-Lisa som år 1957 gifte sig med ostmästaren Johan Heinonen och de byggde då en gård åt sig på andra sidan landsvägen nära ån. Inga-Lisa och Johan fick 2 barn och Inga-Lisa dog redan 1972 och deras gård övertogs sedan av deras son.

I september 1957 gifte sig Lennarts och Signes dotter Inga-Lisa med Johan Heinonen.
I september 1957 gifte sig Lennarts och Signes dotter Inga-Lisa med Johan Heinonen.

År 1934 så gifte sig Guldi (1914-1990) med bonden Gunnar Lillkull (1913-1986) från A-sidon och Guldi flyttade då dit och de byggde en gård nära Gunnars barndomshem. Guldi och Gunnar fick 4 barn och deras gård har sedan övertagits av utomstående.

På fotot Guldi som var dotter till Niklas och Ana-Kajs Nyström tillsammans med sin man Gunnar Lillkull, som var son till ”Pelas-Jåhan” från A-sidon.
Guldi som var dotter till Niklas och Ana-Kajs Nyström tillsammans med sin man Gunnar Lillkull, som var son till ”Pelas-Jåhan” från A-sidon.
År 1965 gjordes en omfattande renovering av Nyströmas gården, då den bland annat försågs med innetoalett och nya fönster sattes in.
År 1965 gjordes en omfattande renovering av Nyströmas gården, då den bland annat försågs med innetoalett och nya fönster sattes in.

Efter att Signe dog i mitten på 80-talet övertogs gården av hennes barnbarn Ann-Christine Lundell och de renoverade huset helt, med början år 1990. I den stora gården inrymdes två lägenheter som sedan dess har varit uthyrda.

Åren 1990 – 1991 genomfördes en renovering av Nyströmas gård då två moderna lägenheter inreddes. Urklipp ur Kristinestads Tidning.

Foton.

I början av 1990-talet stod höstörarna tätt framför Nyströms gård.
På fotografiet från år 2003 så ser vi att Nyströmas gården är stilfullt renoverad.
På fotografiet från år 2003 så ser vi att Nyströmas gården är stilfullt renoverad.
Här ett färskt foto av hur huset ser ut från gårdssidan.
Ett färskt foto av hur huset ser ut från gårdssidan.
Fr.v. Gunnar Lillkull, Emil Norrgård, Anselm Nyström, Lennart Nyström och Niklas Nyström.
Fr.v. Gunnar Lillkull, Emil Norrgård, Anselm Nyström, Lennart Nyström och Niklas Nyström.
Anselm Nyström, Sigvald Ingvesback, Karin och Guldi Lillkull, Signe Nyström, Huld och Emil Norrgård och Anna Kajsa Nyström. Framme står Inga-Lisa Nyström, Karin och Harry Lillkull och Alf Norrgård.
Här Niklas och Anna Kajsa Nyström med barn och barnbarn mellan sig.
Niklas och Anna Kajsa Nyström med barn och barnbarn mellan sig.
På fotot Niklas med mössan i hand och Ana-Kajs Nyström med blommor. Det var övrigt nära en gång att Niklas skulle ha omkommit, då rian där han höll på och torkade säden började brinna. På grund av röken så hittade han själv inte ut ur den brinnande rian, utan tillskyndande personer fick ut honom i sista minuten. Livet ut hade han brännskador på händerna som en påminnelse om hur nära det var.
Niklas med mössan i hand och Ana-Kajs Nyström med blommor. Det var övrigt nära en gång att Niklas skulle ha omkommit, då rian där han höll på och torkade säden började brinna. På grund av röken så hittade han själv inte ut ur den brinnande rian, utan tillskyndande personer fick ut honom i sista minuten. Livet ut hade han brännskador på händerna som en påminnelse om hur nära det var.
Här Anna Kajsa Nyström på väg med vagne, eller med cykeln som vi säger i dag.
Anna Kajsa Nyström på väg med vagne, eller med cykeln som vi säger i dag.
För att få handla i alkoholbutiken skulle man ha ett brännvinskort försett med ett ordentligt foto. Detta foto fanns i Niklas´ brännvinskort.
Här Cecilia Lillkull som i Amerika gifte sig med Emil Backman.
Cecilia Lillkull som i Amerika gifte sig med Emil Backman.
Till vänster Lennart Nyström tillsammans med Alfred Storkull, som den tiden bodde på Koll-Tå.
Till vänster Lennart Nyström tillsammans med Alfred Storkull, som den tiden bodde på Koll-Tå.
Här är Signe och Lennart Nyström på väg med “trampvagnen”.
Signe och Lennart Nyström på väg med “trampvagnen”.

 

På fotot Anselm Nyström tillsammans med sin syster Cecilia i Amerika.
Anselm Nyström tillsammans med sin syster Cecilia i Amerika.
Signe och Lennart Nyström.
Signe och Lennart Nyström brukade umgås med Ines och Anselm Viklund, som står till vänster på fotot, som är taget i slutet av 1930-talet.
Nyström Signes äldsta bror Emil Lindroos (f.1905) flyttade i unga år till Sundom där han började arbeta på Kronvik såg.
Signe Nyströms syster Fageli och hennes man Egil Holmudd från Mellanå. Framför dem står barnen Kjell, Marianne och Ole.
Signe Nyströms föräldrar Henrik och Adelina Lindroos framför hemmet i Kvarnå år 1938.
Signes bror Bertel Lindroos i militären 1936 – 1937. Efter hemförlovningen blev han bonde på hemgården men i oktober 1939 inkallades han i krigstjänst och han sårades svårt i striderna i Säkkijärvi den 7 mars 1940 och han dog på sjukhus den 10 mars 1940.
Signes syster Julia och hennes man Hemming Prunnila. De bytte sedan släktnamn till Lindgård.
Lennart och Signe Nyström med dottern Inga-Lisa år 1940 framför hemgården.
Nyströms gård om vintern. Till höger i skogsbrynet syns Eliel Holmbergs gård.
Inga-Lisa Nyström gifte sig år 1957 med Johan Heinonen.
Från vänster Anselm Nyström, Guldi Lillkull, Hulda Norrgård och Lennart Nyström.
Från vänster Anselm Nyström, Guldi Lillkull, Hulda Norrgård och Lennart Nyström.
Till vänster Emil Norrgård och Gunnar Lillkull och till höger Lennart Nyström och Arne Norrgård med Anna Kajsas kista i februari 1955.
Anselm Nyström med Pålle.
Deris Nyholm (Ålgars) och Inga-Lisa Nyström. I bakgrundens syns Inga-Lisas barndomshem.
Inga-Lisa Nyström med ”trampvagne åp Lillbroen”.
Inga-Lisa Nyström, Gun-Lis Grans och Ing-Britt Lindman utanför Krook gården på Åbackvägen.
Inga-Lisa Nyström på Storabron.
Emil och Hulda Norrgård på båda sidorna om Niklas Nyström (1872-1959) vid Anna Kajsas grav i februari 1955.
En okänd dam med Anselm Nyström i Amerika.
Signe och Lennart Nyström till vänster. Niklas Nyström håller Pålles tömmar.
I bakre raden Else och Sigvald Ingvesback, Lennart Nyström, Guldi Lillkull, Signe Nyström, Hulda och Emil Norrgård, Anna Kajsa och Niklas Nyström. Framme står Inga-Lisa Nyström, Karin och Harry Lillkull och Alf Norrgård.
Lennart Nyström i militären runt 1930.
Nyströmas Anakajs med Ingegerd och Else Norrgård.
Som trea och fyra från höger sitter Signe Lindroos och Lennart Nyström, då de är på Emil Hammarbergs och Hulda Nyholms bröllop hemma hos Leander Nyholm i Kvarnå år 1931.
Här på hästryggen med pistolen skjutfärdig sitter Lennart Nyström (1909-1969).
På hästryggen med pistolen skjutfärdig sitter Lennart Nyström (1909-1969).

 

Här Anna Kajsas son från första giftet Anselm Nyström i Amerika tillsammans med sin hustru Joan.
Anna Kajsas son från första giftet Anselm Nyström i Amerika tillsammans med sin hustru Joan.
Stående bakom bänken Signe Nyström och Hulda Norrgård, på bänken Hulda Lindell och Jenny Lindell. Längst till höger Alf Norrgård, sittande i gräset Göta Lindell.
Stående bakom bänken Signe Nyström och Hulda Norrgård, på bänken Hulda Lindell och Jenny Lindell. Längst till höger Alf Norrgård, sittande i gräset Göta Lindell.
Den 2 oktober 1932 ställdes det till med storbröllop, då Lennart gifte sig med Signe från Kvarnå. Brudparet står bakom pojkarna på bänken.
Den 2 oktober 1932 ställdes det till med storbröllop, då Lennart gifte sig med Signe från Kvarnå. Brudparet står bakom pojkarna på bänken.
Norrgård Emil och Hulda f. Lillkull med barnen Eskil, Ingegerd och Alfons.
Norrgård Emil och Hulda f. Lillkull med barnen Eskil, Ingegerd och Alfons.
Den unga flickan på fotot är Inga-Lisa Nyström (1938-1972).
Den unga flickan på fotot är Inga-Lisa Nyström (1938-1972).
I skolan hörde det till att eleverna skulle rita upp hur hemgården såg ut och vilka uthus det fanns. Så här ritade Inga-Lisa Nyström sin hemgård år 1951. Se speciellt hur uthusen var placerade i början på 50-talet.
I skolan hörde det till att eleverna skulle rita upp hur hemgården såg ut och vilka uthus det fanns. Så här ritade Inga-Lisa Nyström sin hemgård år 1951. Se speciellt hur uthusen var placerade i början på 50-talet.
På fotot fyra herrar med cyklar, från vänster Alfred Storkull, Lennart Nyström, Gunnar Storkull och Sigurd Löfgren.
Fyra herrar med cyklar, från vänster Alfred Storkull, Lennart Nyström, Gunnar Storkull och Sigurd Löfgren.
Här Lennart Nyström som kör in höet.
Lennart Nyström som kör in höet.
Så här såg Nyströms gård ut på våren i början på 2000-talet.
Så här såg Nyströms gård ut på våren i början på 2000-talet.
Gården fotograferad från söder i juni 2019.