Annonser 1920

 

19200121 Skyddskåren håller möte 19200131 Rika Knus säljer Maria egendom hos Erik Knus 19200221 Lantmannagruppen håller årsmöte

Det är ju bara på skottår som flickorna får fria och därför ställde "Dagsmark töserna" till med dans just den 29 februari 1920.
Det är ju bara på skottår som flickorna får fria och därför ställde ”Dagsmark töserna” till med dans just den 29 februari 1920.

19200228 Dagsmark Maskinandelslag håller möte

Handlanden Norén hade affär på Sebbasbackan.
Handlanden Norén hade affär på Sebbasbackan.
Viktor Nyroos var far till Julanda Mitts och bodde på Åbackan.
Viktor Nyroos var far till Julanda Mitts och bodde på Åbackan.

19200228 Pärus Fors utför malning och köper stolpar

"Lena-Erik" gjorde hela tiden uppköp av jordbruksprodukter som han sedan sålde vidare.
”Lena-Erik” gjorde hela tiden uppköp av jordbruksprodukter som han sedan sålde vidare.
En kolportör är en person som säljer eller annars sprider religiösa tidskrifter.
En kolportör är en person som säljer eller annars sprider religiösa tidskrifter.

19200324 Josef Backlund säljer Maria Lillsjös byggnader och mycket annat 19200327 Årsstämma på Storfors 19200327 Viktor Eklund säljer torparen Karl Henrikson Storkulls gård och lösegendom 19200331 Pärus Fors bryter strömmen vid islossning

Skifteslaget diskuterade mycket hur vägarna i byn skall skötas enligt de nya förordningarna.
Skifteslaget diskuterade mycket hur vägarna i byn skall skötas enligt de nya förordningarna.
Enligt en notis 17.4.1920 så lånar Lappfjärds kommun pengar för minnesmonumentet över de stupade i frihetskriget.
Enligt en notis 17.4.1920 så lånar Lappfjärds kommun pengar för minnesmonumentet över de stupade i frihetskriget.

19200501 Första-maj-fest DUF 19200424 Nya aktier i Storfors bjudes ut

Silverbergs hemman låg i tiderna på Mellanå, öster om Friivelas hemman.
Silverbergs hemman låg i tiderna på Mellanå, öster om Friivelas hemman.

19200501 Lantmannagillet håller möte Emil Båsk

8 maj 1920 bjuder Josef Lillsjö, som torde vara "Lillsjö-Bagarin" ut en gård. Om det är just han så borde det vara "Ahlbergas gård" som det är frågan om.
8 maj 1920 bjuder Josef Lillsjö, som torde vara ”Lillsjö-Bagarin” ut en gård. Om det är just han så borde det vara ”Ahlbergas gård” som det är frågan om.
Selim Klockars som var lärare vid folkskolan i Dagsmark från 1919-1920 tackar för gåvan.
Selim Klockars som var lärare vid folkskolan i Dagsmark från 1919-1920 tackar för gåvan.

19200602 Emil Rosenstedt och dikning i Stormyron

Storfors Såg och Kvarn räknades som en av de största i nejden och 21.7.1920 sökte de en kunnig mjölnare.
Storfors Såg och Kvarn räknades som en av de största i nejden och 21.7.1920 sökte de en kunnig mjölnare.
Minnesmonumentet över de stupade i frihetskriget skulle avtäckas i Lappfjärd den 15 augusti 1920.
Minnesmonumentet över de stupade i frihetskriget skulle avtäckas i Lappfjärd den 15 augusti 1920.
"Skräddrinas-Johannes" vill sälja lösöre i det hus som han bodde i på Strandgatan i Kristinestad.
”Skräddrinas-Johannes” vill sälja lösöre i det hus som han bodde i på Strandgatan i Kristinestad.

19200811 Våldsgästare i skolparken

Frans från Åddin säljer jakträtten för skifteslagets räkning i augusti 1920.
Frans från Åddin säljer jakträtten för skifteslagets räkning i augusti 1920.
Lillsjö-Bagarinas hustru Sofia vill sälja en stickmaskin 1.9.1920.
Lillsjö-Bagarinas hustru Sofia vill sälja en stickmaskin 1.9.1920.
Eftersom staten kommer att ta över de allmänna landsvägarna i landet den 11 januari 1921, så utbjuds vinterunderhållet av dessa vägar i Syd-Österbotten 8.9.1920.
Eftersom staten kommer att ta över de allmänna landsvägarna i landet den 11 januari 1921, så utbjuds vinterunderhållet av dessa vägar i Syd-Österbotten 8.9.1920.
Matbristen var stor i det unga Finland och i kommunerna bildades det livsmedelsnämnder som köpte upp och förmedlade både mjöl och socker vidare.
Matbristen var stor i det unga Finland och i kommunerna bildades det livsmedelsnämnder som köpte upp och förmedlade både mjöl och socker vidare.
Josef Hosioja bjuder en gård som torde vara "Skaftung" på Lillsjölidvägen. Annons ur Syd-Österbotten 11.9.1920.
Josef Hosioja bjuder en gård som torde vara ”Skaftung” på Lillsjölidvägen. Annons ur Syd-Österbotten 11.9.1920.
Alfred försökte 25.9.1920 sälja bageriet som han drev i "Mylläris gård". Detta lyckades inte, utan det blev sedan båda dödsfall och konkurs.
Alfred försökte 25.9.1920 sälja bageriet som han drev i ”Mylläris gård”. Detta lyckades inte, utan det blev sedan båda dödsfall och konkurs.
Skifteslaget arrenderade ut jakt- och fiskerätten åt vissa personer och dessa förbjöd följaktligen alla andra att jaga i skogarna.
Skifteslaget arrenderade ut jakt- och fiskerätten åt vissa personer och dessa förbjöd följaktligen alla andra att jaga i skogarna.
Landgärds hemman fanns denna tid i Storfors och ägdes av "Klemes-Kalle och Fina" Ragnas. Hulda var den dotter som Josefina fick med drängen medan maken Karl Erik vistades i Amerika. Hulda emigrerade 1920 till Amerika och återvände inte.
Landgärds hemman fanns denna tid i Storfors och ägdes av ”Klemes-Kalle och Fina” Ragnas. Hulda var den dotter som Josefina fick med drängen medan maken Karl Erik vistades i Amerika. Hulda emigrerade 1920 till Amerika och återvände inte.
År 1920 övertog staten alla större vägar men kring med mindre vägarna skulle det bildas väglag, som skulle överta ansvaret och skötseln av dessa.
År 1920 övertog staten alla större vägar men kring med mindre vägarna skulle det bildas väglag, som skulle överta ansvaret och skötseln av dessa.

19201009 Pärus Fors malar igen 19201009 Lantmannagillet håller möte

9.10. 1920 vill Nylund hyra ut en lokal. Det skulle vara roligt att veta var denna lokal låg.
9.10. 1920 vill Nylund hyra ut en lokal. Det skulle vara roligt att veta var denna lokal låg.
Tidningen Etelä-Pohjanmaa 12.10.1920.
Tidningen Etelä-Pohjanmaa 12.10.1920.
Josef var Minas andra man, som hon var gift med en kortare tid.
Josef var Minas andra man, som hon var gift med en kortare tid.

19201016 DUF ordnar fest

Folk i Kristinestad rasade då Pärus-Fors ville begränsa elektriciteten i staden på grund av vattenbrist. Bolaget hade ju bara några tidigare övertagit stadens elbolag Ab Lumen och dess ledningsnät.
Folk i Kristinestad rasade då Pärus-Fors ville begränsa elektriciteten i staden på grund av vattenbrist. Bolaget hade ju bara några tidigare övertagit stadens elbolag Ab Lumen och dess ledningsnät.

19201113 Evangelisk ungdomsfest

Erland Norén som bedrev handel på Sebbasbackan, övertog affären av Dagsmark Andelshandel och höll på endast några före han gjorde konkurs och emigrerade till Canada.
Erland Norén som bedrev handel på Sebbasbackan, övertog affären av Dagsmark Andelshandel och höll på endast några före han gjorde konkurs och emigrerade till Canada.

19201113 Storfors håller möte 19201127 Lantmannabankens bygge påbörjas i Lappfjärd

27.11.1920. Erik Anders Båsk som idkade handel i Perus annonserade flitigt i tidningarna.
27.11.1920. Erik Anders Båsk som idkade handel i Perus annonserade flitigt i tidningarna.
18 december i Sydin, fjärde dag jul var DUF:s traditionella julfestdag.
18 december i Sydin, fjärde dag jul var DUF:s traditionella julfestdag.
12 januari 1920 räknades Storfors Såg som en given framgångssaga men som det senare visade sig en katastrof för flera Lappfjärdsbor.
12 januari 1920 räknades Storfors Såg som en given framgångssaga men som det senare visade sig en katastrof för flera Lappfjärdsbor.
Prunnilas gård som skall säljas låg i Lillsjö, bakom Bergåsen i ändan av Ivarasvägen, bredvid Söderholms torp.
Prunnilas gård som skall säljas låg i Lillsjö, bakom Bergåsen i ändan av Ivarasvägen, bredvid Söderholms torp.