”Nya” hemman på Storkull nr 6.

Nya hemman vid storskiftet 1900-1912.

Förändringarna var verkligt stora i hur hemmanen såg ut före och efter det senaste storskiftet. En bonde hade vanligtvis ett tiotal skiften som var utspridda över hela byn, vilket betydde att en stor del av bondens tid gick åt att förflytta sig mellan de olika skiften. Om man ser till helheten så var storskiftet verkligt nödvändigt men tyvärr så fanns det några bönder som bodde centralt på Sebasbackan, som måste flytta ut till nya ställen. De som blev flyttade till Palon, Klemetsändan och till Korsbäck var i regel nöjda med det nya hemmanet medan de som måste flytta till de avlägsna trakterna på Åbackan, nära rån till Bötom protesterade och besvärade sig. Besvären avslogs dock i delningsrätten och storskiftet genomfördes såsom lantmätare Sten Nilsson hade föreslagit.

Här nedan finns förteckningar som visar hur många skiften varje bonde på Storkull hemman fick efter storskiftet och var de fanns. Hemmanets storlek i hektar syns också, uppdelat i:

-Åker (åker är ett skifte som plogas, harvas och gödslas varje år)

Äng (äng är ett skifte som växer vilt utan att brukas eller gödslas. Med andra ord så skördar man det som råkar växa)

Odlingsbar mark (mark som är möjlig att odla upp till åker)

Skog.

Varje liten figur och skifte graderades mellan 0 till 10 enligt hur bra och värdefull marken var. Om ett skifte fick graden 0 så var det helt värdelöst, till exempel ett berg. Om ett skifte fick graden 10 så var det den absolut bästa som fanns inom byn. Talet som finns efter =tecknet avser just det graderade värdet och det är det mest intressanta talet, som visar det verkliga värdet på nya hemmanet.

På kartorna är det hemskiftet som är utmärkt med blå linje.

Uppgifterna om de olika hemmens storlek är tagna ur ”Dagsmark Skifteslags Delningsinstrument över storskiftesregleringen 1904-1906”.

Kartorna är från Riksarkivet i Helsingfors.

Uppgifter har också tagits ur Gunnar Gröndahls bok ”Tillbakablick på Storskiftesregleringen i Dagsmark by åren 1900-1912”.

Vid det tidigare storskiftet år 1793 klövs Storkull hemman nr 2 i två nya hemman, som fick numren: 6:1 och 6:2. Fram till slutet på år 2015 har Storkull hemmanet kluvits flera gånger och består i dag av 130 olika lägenheter. Alla lägenheter på Storkull hemman har i dag en total areal om 256 hektar.

Storkull 6:1.

Hemmanet beläget på Skräddarmossen, mot rån till Bötom.

1 Storkull

0,0243 mantal som utgör 7/132 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Johan Viktor, Johansson Storkull, som kallades för ”Koll Viktor”. Viktors gård stod före storskiftet vid Milantå på Brobackan. Hemmanet övertogs sedan av dottern Elna och hennes man Frans Lindfors och det är fortfarande i släktens ägo.

”Koll Viktor” fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte på Skräddarmossen och skog på Dragåsen.

-åker                                   3,185 ha = 1,4330

-äng                                    8,095 ha = 2,7348

-odlingsbar mark               0,815 ha = 0,3408

-skog                                  5,944 ha = 0,8302

Totalt                                  18,039 ha = 5,3388

Inga tomter på det nya hemmanet men flera sandgropar på Dragåsen.

Vill du läsa mera om Koll Viktor och hans hemman på Skräddarmossen, klicka HÄR!

Andersson 6:2.

Hemmanet beläget på Skräddarmossen, på Åbackan bakom Tomtgropen.

2 Andersson

0,0243 mantal som utgör 7/132 mantal av Storkull hemman, ägdes av bönderna Johan Viktor, Johansson Storkull, som kallades för ”Koll Viktor” och hans svåger Josef Henrik Andersson. Josef Henrik var gift med Koll Viktors syster Maria. Hemmanet övertogs sedan av Koll Viktor, Josef H. Storkull och Viktor Nylund, det har i dag flera nya ägare, bland annat familjen Mitts.

”Koll Viktor” och hans svåger fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte på Skräddarmossen och skog på Dragåsen.

-åker                                   1,500 ha = 0,8250

-äng                                    8,475 ha = 3,3969

-odlingsbar mark               0,440 ha = 0,2200

-skog                                  5,904 ha = 0,9169

Totalt                                  16,379 ha = 5,3388

Inga tomter på det nya hemmanet.

Sundholm 6:3.

Hemmanet beläget på Brobackan mot Kvarnå.

3 Sundholm

0,0486 mantal som utgör 7/16 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Erik Josefsson Storkull (1832-1907) och sedan av änkan Maria. Hemmanet övertogs sedan av familjen Eklund och det är fortfarande i släktens ägo.

Vill du läsa mera om detta hemman och dess nuvarande ägare, så klicka HÄR!

Erik fick sina ägor i 3 skiften: ett hemskifte på Brobackan, ängar på Börkmossan och skog på Dragåsen.

-åker                                   15,330 ha = 8,4730

-äng                                    9,285 ha = 0,6569

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  8,632 ha = 1,5476

Totalt                                  33,247 ha = 10,6775

Gårdstomter på figurerna 1406, 1407-1, 1409, 1565, 1566 och 1636. Rietomter på figurerna 1404, 1632, 1567 och 1568. Trädgård på figur 1410.

Englund 6:4.

Hemmanet beläget i Palon.

4 Englund

0,0243 mantal som utgör 7/132 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Josef ”Koll Josip” Josefsson Storkull (1842-1916) och sedan av sonen Erik Anders Englund och det är fortfarande i släktens ägo. Boningshuset som byggdes där det röda krysset finns, stod tidigare på Brobackan, ungefär där Mylläris.

Vill du läsa mera om detta hemman och dess nuvarande ägare, så klicka HÄR!

Koll Josip fick sina ägor i 3 skiften: ett hemskifte i Palon, åkrar och skog på Änikoskmossen och skog på Dragåsen.

-åker                                   6,712 ha = 3,7320

-äng                                    1,210 ha = 0,2285

-odlingsbar mark               2,590 ha = 0,6318

-skog                                  4,039 ha = 0,7464

Totalt                                  14,551 ha = 5,3387

Inga tomter på det nya hemmanet.

Ström 6:5.

Hemmanet beläget i Myron på Åbackan.

5 Ström

0,0364 mantal som utgör 7/88 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Henrik Josefsson Ström (f. i Storå 1870-1953) och hans hustru Vilhelmina (1864-1933). Vilhelmina var dotter till Reinhold Andersson Finne (f. 1834) som kallades för ”Reenhålt” och före storskiftet bodde de där ”Lid Alvaras”. Därifrån flyttade de bort boningshuset och de byggde upp det på det nya hemmanet i Myron, på södra sidan av landsvägen. Henrik och Vilhelmina hade inga barn och under storskiftets gång sålde makarna hemmanet åt sågägaren Viktor Nylund och dennes bror handlanden Josef Henrik Storkull. Henrik och Vilhelmina köpte i maj 1909 ett hemman i Lappfjärd och flyttade dit. Troligtvis var det ingen som bodde i gården efter att den flyttades upp till Myron, men den var i ett skede tänkt som finsk folkskola. Nylund och Storkull sålde i slutet på 1920-talet hemmanet vidare åt Josef Henrik Storkulls barn Gunnar Storkull och Alfred Storkull. Efter att Gunnar dog såldes hans del åt familjen Mitts och Alfreds del såldes långt senare åt familjen Klåvus.

Strömmen fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte i Myron på Åbackan och skog på Dragåsen.

-åker                                   4,580 ha = 2,5748

-äng                                    9,415 ha = 4,2411

-odlingsbar mark               0,025 ha = 0,0125

-skog                                  7,448 ha = 1,1797

Totalt                                  21,468 ha = 8,0081

Inga tomter på det nya hemmanet.

Agnäs 6:6.

Hemmanet beläget i Myron på Åbackan.

6 Agnäs

0,0364 mantal som utgör 7/88 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Henrik Karlsson och Vilhelmina Agnäs. Före storskiftet bodde de i en gård som stod med gaveln mot ”Antas Ottos” gård på Sebasbackan. Henrik protesterade mot utflyttningen men hemmanet blev ändå flyttat till Åbackan. Under storskiftets gång köpte Henrik Agnäs hemmanet Rosenback av Viktor Eliasson och Edla Maria Rosenback. Hemskiftet på Rosenbacks hemman ligger väster om folkskolan och den totala arealen var ungefär 55 hektar. Säljaren Edla Maria var kusin till Vilhelmina Agnäs´ far, så detta hemman stannade så att säga i släkten. Henrik och Vilhelmina Agnäs flyttade då in i ”Måg Jåssas” gård, som stod där Christer Klåvus gård står i dag.

Länkar:

Vill du läsa mera om detta hemman och om släkten Agnäs, så klicka HÄR.

Vill du läsa mera om Måg Jåssas gård, så klicka HÄR)

Henrik Agnäs fick sina ägor i 2 skiften: ett hemskifte i Myron på Åbackan och skog på Dragåsen.

-åker                                   3,690 ha = 2,0113

-äng                                    9,685 ha = 4,6726

-odlingsbar mark               0,490 ha = 0,0125

-skog                                   10,086 ha = 1,0728

Totalt                                  23,951 ha = 8,0081

Inga tomter fanns på det nya hemmanet.

Norrgård 6:7-8.

Hemmanet beläget i Klemetsändan.

7 Norrgård

0,0729 mantal som utgör 7/44 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Viktor och Edla Norrgård. Det övertogs sedan av sönerna Emil Norrgård och Erland Norrgård och är fortfarande till stora delar i släktens ägo.

Länkar:

Vill du läsa om Norrgårds hemmans tidiga historia, så skall du klicka HÄR!

Vill du läsa mera om Norrgårds hemman i Klemetsändan och om släkten Norrgård, så klicka HÄR.

Viktor Norrgård, som kallades ”Jöranas Viktor” fick sina ägor i 3 skiften: ett hemskifte i Klemetsändan, på Byåsen och i Stormossa.

-åker                                   17,630 ha = 8,3102

-äng                                    38,010 ha = 5,0844

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  25,434 ha = 2,6216

Totalt                                  81,074 ha = 16,0162

Gårdstomt på figur 1083. Torptomter på figurerna 293 och 310.

Johansson 6:9-11.

Hemmanet beläget i Palon.

9 Johansson

0,0833 mantal som utgör 2/11 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Karl Erik Johansson Storkull, f. 1873. Hemmanet övertogs sedan av ”Pala Viktor” Hägglund och det ägs i dag till stora delar av familjen Peltoniemi.

Inga-Lill Sandström från Vasa har grundligt rett ut hur hemmanet Johansson bildats. Vill du läsa hennes utförliga utredning, så klicka HÄR!

Karl Erik Storkull fick hemmanet i ett enda skifte.

-åker                                   18,908 ha = 8,2205

-äng                                    8,810 ha = 2,2355

-odlingsbar mark               31,597 ha = 7,8746

-skog                                  41,890 ha = 3,9896

Totalt                                  101,205 ha = 22,3202

Gårdstomter på figurerna 1454, 1520 och 1524.

Rosenblad el Granlund 6:10.

Hemmanet beläget i Palon.

10 Granlund

0,0417 mantal som utgör 1/11 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Anders Konstantin Andersson Rosenblad. På kartan har hemmanet fått namnet Granfors men det skall nog vara Granlund.

Anders Rosenblad fick hemmanet i 4 skiften: hemskiftet i Palon, på Dragåsen, på Börkmossan och vid Lappfjärds å.

-åker                                   8,610 ha = 4,0631

-äng                                    14,720 ha = 1,7406

-odlingsbar mark               12,818 ha = 3,2037

-skog                                  13,860 ha = 2,1527

Totalt                                  50,008 ha = 11,0601

Gårdstomter på figuren 1552. Torptomter på figurerna 1547 och 1550.

Hägglund 6:12.

Hemmanet beläget i Palon.

12 Hägglund

0,0417 mantal som utgör 1/11 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Josef Johansson och Erik Johan Johansson. Hemmanet övertogs av familjen Luoma, sedan en del åt Axel Nelson och slutligen av familjen Ohlgren och det är fortfarande i släktens ägo.

Inga-Lill Sandström från Vasa har grundligt rett ut hur hemmanet Hägglund har bildats. Vill du läsa hennes utredning, så klicka HÄR!

De fick hemmanet i 3 skiften: hemskiftet i Palon, på Änikoskmossen och på Dragåsen.

-åker                                   11,707 ha = 5,0668

-äng                                    3,747 ha = 0,8216

-odlingsbar mark               12,115 ha = 3,0288

-skog                                  21,942 ha = 2,2429

Totalt                                  49,511 ha = 11,1601

Gårdstomter på figurerna 1450 och 1526.

Rönnlund 6:13.

Hemmanet beläget i Palon.

13 Rönnlund

0,0243 mantal som utgör 7/132 mantal av Storkull hemman, ägdes av bonden Josef ”Koll Josip”Josefsson Storkull (1842-1916) och sedan av sonen, byggmästaren Emil Storkull och sedan av dennes bror Erik Anders Englund och det är fortfarande i släktens ägo.

Vill du läsa mera om detta hemman, som hör ihop med Englunds 6:4 och om dess nuvarande ägare, så klicka HÄR!

Josef Storkull, som kallades ”Koll Josip” fick sina ägor i 3 skiften: ett hemskifte i Palon, åkrar och skog på Änikoskmossen och skog på Dragåsen.

-åker                                   7,214 ha = 3,7195

-äng                                    0,915 ha = 0,1562

-odlingsbar mark               2,415 ha = 0,6038

-skog                                  5,318 ha = 0,8662

Totalt                                  15,862 ha = 5,3387

Inga tomter på det nya hemmanet.