Sparbankshuset på Bygränden 1

Eskil Storkulls affärshus som han byggde i början av 1950-talet. Fotot av Ilta-Lilja Klockars, från SLS:s arkiv.

Sammanställt av Lasse Backlund år 2013 och uppdaterats flera gånger efter det.

Byggnadens historia

Under åren 1953-1954 byggde Eskil Storkull detta affärshus på den tomt, som han hade köpt av Åke Klemets. Eskil Storkull var son till handlanden Josef Henrik Storkull (1875-1931) och Maria Adelina Lång (1875-1945).  Han var yngste bror till Evert, Emil, Gunnar, Anselm, Valter, Alfred och Einar. Eskil var gift med Hildur Helena Andersson, som var dotter till ”Broback-Frans” Andersson.

Affärshuset byggdes av tellblock i två våningar. Den södra ändan uthyrdes som affärslokal åt Lappfjärds Andelshandel och i den norra ändan hade Eskils hustru Hildur ett café. Själva bodde de i övre våningen.

1wp2031592b_05_06
På detta lite suddiga foto ser vi att det fanns mycket få byggnader i det som i dag kallas centrala Dagsmark. Förr fanns ju det egentliga centrumet 500 m längre ner mot Lappfjärd. Byggnaden som syns är ju det affärshus som Eskils far Josef Henrik Storkull hade byggt år 1916 och där bedrivit handel fram till år 1935 då affären såldes åt Erik och Selma Andersson.
2wp38f93d1b_05_06
På denna bild ser vi att huset utvändigt är färdigt men magasinet på gården fattas ännu.

I november 1958 sålde Eskil Storkull hela affärshuset åt Lappfjärds Sparbank. Sparbanken hade före köpet varit inhyst på två ställen i Dagsmark, hemma hos Emil Backlund på Sunnantillvägen och sedan i före detta Kårk-Elviras café på Brobackan, där Emil också fungerade som föreståndare. Efter köpet fick sparbanken en egen lokal i det utrymme som varit Hildurs café.

3bild
Tidningen Suupohjan Sanomat skrev i november 1958 om affären mellan Eskil Storkull och Lappfjärds Sparbank.
4wpfcb36d00_05_06
En lastbil levererar varor till Andelshandels filial. Bilden är från 1961 och nere i högra hörnet ser vi att Eskil Storkull håller på att bygga ett nytt bostadshus på granntomten, alltså Bygränden 7. Uppe i högra hörnet syns tellblock tillverkade av Ragnar och Verna Långfors i det nedlagda mejeriet.
Nelsons affär till vänster och Sparbankshuset till höger. Fotot möjligtvis från slutet av 60-talet.
Nelsons affär till vänster och Sparbankshuset till höger. Fotot möjligtvis från slutet av 60-talet.
Till vänster Nils Nelsons affär och bostad, mitt i bild Erik och Selma Anderssons bostadshus och i högra kanten syns en del av La-Syds filial.
Nelsons affärshus mitt i bild och Lappfjärds Andelshandels filial till höger.
Sparbanksfilialen
Så här såg affärshuset ut från söder i slutet på 1960-talet. Till vänster syns Andelsbankens nya bankhus och till höger syns tornet på Nelsons affär. Foto Inger Viklund.

 

Byggnaden förstörs i en brand år 1971.

En vacker vinterdag den 3 mars 1971 kl. 11.30 utbröt en eldsvåda i Andelshandelns utrymmen i det södra hörnet. Rökutvecklingen var stark men den tillkallade brandkåren från Lappfjärd kunde ganska snabbt bemästra elden. Inom någon timme var elden nästan släckt men så blossade den upp på nytt och i det kalla vädret hade en del slangar och pumpar frusit. Detta försvårade släckningsarbetet vilket betydde att så gott som hela byggnaden förstördes invändigt.

6wp2f5a5f98_05_06

I övre våningen i den norra ändan fanns en bostad där Birger och Anna Sonntag bodde. De måste räddas via den stege som står på framsidan på bilden här ovan. Samma sak var det med telefoncentralen som fanns i övre våningen i den södra ändan. Där arbetade deras dotter Inger Viklund som skötte kopplandet så länge det var möjligt. Hon räddades också via stege. Så gott som allt lösöre förstördes vid branden, precis som butikens varulager.

7wp0cf35201_05_06
Som synes var rökutvecklingen enorm och huset fick stora materiella skador.
Byssborna kan bara stå och se på då brandmännen gör vad dom kan för att rädda byggnaden. En del av bankens lösöre kunde räddas medan största delen av La-Syds inventarier förstördes i den svårsläckta branden. Foto: Rafael Olin, Österbottens Traditionsarkiv.
Byssborna kan bara stå och se på då brandmännen gör vad dom kan för att rädda byggnaden. En del av bankens lösöre kunde räddas medan största delen av La-Syds inventarier förstördes i den svårsläckta branden. Foto: Rafael Olin, Österbottens Traditionsarkiv.

 

9wp806cb869_05_06På bilden till vänster har yttertaket redan rasat in och huset är invändigt totalförstört. På den högra bilden ser vi huset då det revs på vårvintern 1971. Före det hade affärsmannen Ture Mäkelä köpt det förstörda varulagret och under några dagar lyckades han sälja en stor del av de varor som klarat sig under elden.

Brandkårssoldaterna från Lappfjärd hade ett svårt arbete att försöka släcka branden i den hårda kylan.
Brandkårssoldaterna från Lappfjärd hade ett svårt arbete att försöka släcka branden i den hårda kylan. Mannen till vänster ser ut att vara Bo-Göran Södergård.
10wp2f8aec17_05_06
Så här skrev tidningen Suupohjan Sanomat om branden.
11wpc3cf7894_05_06
Tidningen Syd-Österbotten skrev också om den ödesdigra branden.

Det hade tecknats flera brandförsäkringar men i de flesta fall för lågt för att helt täcka skadorna. Byggnaden var försäkrad för 90 000 mark medan bankens inventarier var försäkrade för 15 000 mark. Varulagret i La-Syds filial var försäkrat för 40 000 mark och filialens inventarier för 15 000 mark. Chauffören Sonntags lösegendom var försäkrad för 7 000 mark medan telefoncentralen, som värderades till 10 000 mark var oförsäkrad.

La-Syd kallade dagsmarkborna till ett möte på skolan i mars 1971, där frågan av butikens framtid behandlades. Eftersom sparbanken var inblandad, så beslöts ingenting på detta möte men förhandlingarna fortsatte.
Den 16 mars meddelade sparbanken att ett tillfälligt bankkontor öppnas hemma hos expediten Anna Björklund.
Den 16 mars bjöd sparbanken ut rivningen av det nedbrunna affärshuset. Källarvåningen med valvet skulle inte rivas.
På ett möte med principalerna bestämdes det att sparbanken skall bygga nytt i Dagsmark. Urklippet ur Syd-Österbotten 24.4.1971.

År 1974 byggde den nuvarande ägaren ett nytt bostadshus ovanpå den gamla källargrunden som fanns under det affärshus som brann ned 1971. Kristinestads Sparbank hyrde ett kontorsutrymme i nybygget fram till år 1988 då banken flyttade till andra utrymmen i närheten.

Huset på Bygränden1 fotograferat från Åbackvägen år 2003, några år efter att Sparbanken flyttat sitt kontor till ett nytt hus i närheten.