Tidningsartiklar från år 1908.

Folkmängderna i Syd-Österbotten:

I Kristinestads stadsförsamling hade det under år 1907 fötts 51 barn, varav 4 var oäkta. 65 personer hade avlidit, 88 personer hade flyttat till församlingen och 102 hade flyttat bort. Endast 8 par hade gift sig och 17 äktenskap hade upplösts på grund av ena partens dödsfall. Den äldsta avlidna mannen var 85 år och den äldsta kvinnan 96 år. Folkmängden har minskat med 28 personer och utgjorde vid årsskiftet 2 995 personer.

I landsförsamlingen i Tjöck hade det fötts 30 barn, varav 1 hade varit oäkta. 31 personer hade avlidit, 14 hade flyttat in och 21 hade flyttat bort. 9 par hade ingått äktenskap. Folkmängden i församlingen hade minskat med 8 personer till 1 475 personer.

I församlingen i Lappfjärd hade det fötts 157 barn och av dessa var 9 procent oäkta. 135 personer hade avlidit, 112 hade flyttat in medan 101 hade flyttat bort. 44 par hade gift sig och befolkningen har ökat med 37 personer till 6 941.

I Sideby hade det fötts 81 barn och 45 personer hade dött under året. 16 giftermål hade det varit och folkmängden hade ökat med 22 personer till 3 221.

I den största kommunen hade befolkningen minskat med 48 personer, trots att hela 228 barn hade fötts. Det beror på att 268 personer hade avlidit och att mera folk hade flyttat från församlingen än till den. I Korsnäs minskade befolkningen med 70 personer till 5 020.

Under år 1907 hade befolkningen ökat i så gott som alla finländska städer. Kristinestad var ett av de två undantagen, minskningen där var 28 personer. Till exempel Vasa ökade med 432 personer till 18 500, Jakobstad med 398 till 4 007, Gamlakarleby med 118 till 3 353, Nykarleby med 12 till 1 208 och Kaskö med 42 personer till totalt 1 036 invånare. I Helsingfors bodde det 130 526 personer.

Stadens export och import 1907.

Importen hade ökat med 800 000 mark sedan fjolåret, mycket på grund av att ett ångfartyg, som hade kostat 525 000 mark finns med i beräkningen. Den överlägset största importprodukten var 2 miljoner kilo råg, följd av nästan en miljon kilo med vete. Andra viktiga produkter var socker, kaffe, gryner, fläsk från Amerika, gödsel och järnprodukter.

Exporten minskade med cirka 200 000 mark till 1 925 000 mark. Största delen av exporten bestod av trävaror, såsom propsar, plankor och bräder, sparrar och läster. Också havre, smör och kött exporterade i mindre kvantiteter.

De största exportörerna hade varit firman Alfred Carlström, firman Rud. Hamfeldt, E. A. Tötterman, och firma Grankull. Tullar och andra hamnavgifter hade uppburits 256 000 mk. 53 segelfartyg och 96 ångfartyg hade besökt staden under år 1907.