Nekrolog i Syd-Österbotten 8.1.1936.

Viktor Nylund död.

I går på förmiddagen avled i sitt hem i Dagsmark i Lappfjärd verkställande direktören i Ab Pärus-Fors Oy Viktor Nylund i en ålder av 61 år. Han hade senaste lördag besökt en jordfästning i Vasa och under resan ådragit sig en lunginflammation. En hjärtattack gjorde så slut på de starkt nedsatta krafterna.

Viktor Nylund var född i ett bondehem i Dagsmark. Annan skolbildning än den folkskolan hade att bjuda fick han ej. Men med ett mindre vanligt intresse skaffade han sig grundliga insikter på flera områden. Hans håg stod till industriell verksamhet och han startade med en liten såg i hembyn. För ett tjugotal år sedan grundade han Ab Pärus-Fors Oy, vars verkställande direktör han var till sin död. Firmans elektricitetsverk i Pärus by i Lappfjärd levererar energi till Kristinestad, Lappfjärd och Tjöck och dess såg- och kvarninrättning tillgodoser ett stort behov, icke minst sedan den moderna vetekvarnen för ungefär ett år sedan kunde sättas igång. Det var betecknande för Viktor Nylund, att han på studieresor – ofta till utlandet – skaffade sig nödiga insikter, så att han själv kunde montera alla de maskiner, som erfordrades i den mångsidiga anläggningen.

För allmänna och kulturella angelägenheter var Viktor Nylund mycket intresserad – i den mån hans mycket upptagna tid det tillät. I långa tider tillhörde han församlingens kyrkoråd och kyrkofullmäktige, och i direktionen för Lappfjärds folkhögskola var han under en längre tid en drivande kraft. För lantbrukets utveckling var han mycket intresserad, och detta intresse omsatte han i praktiken såsom en föregångsman i sitt eget jordbruk. Han var sålunda den första i Lappfjärd, som införde AIV-foder i sin hushållning. Att kreaturkontrollverksamheten blivit vad den nu är i Dagsmark får också till största delen tillskrivas honom.

Till sin karaktär var Viktor Nylund högsint och osjälvisk. Såsom arbetsgivare var han aldrig småsint, talrika arbetarfamiljer minnas med tacksamhet den tid av flera tiotal år han givit dem levebröd. Den som har framgång får även avundsmän men att löna ont med ont låg icke för Viktor Nylund. Han var en präktig människa, verksam och duglig, ett föredöme i alla avseenden.

Närmast sörjande stå maka och son. Men förlusten kännes förvisso även tung för hela Dagsmark by, som sett sin initiativrika, högt uppskattade ledare hastigt ryckas bort.