Sågkvarnen i Verkforsen.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013. Uppdaterats i november 2016 och i augusti 2017, med hjälp av familjen Skogman.

I långa tider har vattenkraften utnyttjats för att driva kvarnar och sågar. I så gott som varje fors i Lappfjärds å finns eller har funnits turbindrivna kvarnar, vissa fungerade redan på 1600-talet. I dag används inte vattenkraften mera i Dagsmark, närmaste kraftverk finns i grannbyn Perus där byaföreningen fortsätter driften på Pärus-Fors kraftverk.

På kartan över Verkforsen från 1897 så ser hur och var sågkvarnen var placerad.
På kartan över Verkforsen från 1897 så ser vi hur och var sågkvarnen var placerad.

I centrala Dagsmark finns en fors med många namn, den kallas för Brobackforsen eller Storbroforsen men enligt ovanstående karta från 1897 så heter den Verkforsen. Här ser vi tydligt hur sågkvarnen var placerad lite ovanför Storbron på åns södra sida. Det är oklart när denna kvarn byggdes första gången och hur mycket den användes men om du klickar HÄR, så kan du läsa om dess historia från slutet på 1800-talet. Det är klart att år 1897 ägdes den av ”Ådd” Ivar Westerback och ”Kårk” Viktor Eklund. Det var det året som de ansökte om tillstånd att bygga om den gamla sågkvarnen, som drevs med ett vattenhjul till en bättre som skulle drivas med en turbin. Vill du läsa mera om ansökningen och den syn som då verkställdes, så klicka HÄR!

J.J. Wadström som var lärare i Dagsmark under åren 1882 – 1919 har tagit detta foto. De speciella brospannen var av trä och i det högra skymtar kvarnen och i det vänstra syns dammen som ledde vattnet in i kvarnen.
J.J. Wadström som var lärare i Dagsmark under åren 1882 – 1919 har tagit detta foto. De speciella brospannen var av trä och i det högra skymtar sågkvarnen och i det vänstra syns dammen som ledde vattnet in i kvarnen.

Före storskiftet 1900-1912 i Dagsmark så tillhörde marken där sågkvarnen stod Kårk-Viktor Eklund men lantmätaren Sten Nilsson föreslog att det skulle tillhöra Ivar Westerback. Viktor Eklund besvärade sig över detta men rätten var av samma åsikt som lantmätaren.

På denna detaljkarta från 1912, så ser vi att området tillhörde Ivar Westerback.
På denna detaljkarta från 1912, så ser vi att området tillhörde Ivar Westerback.
På storskifteskartan från 1905 så syns sågkvarnen vid pilen och att det vid storskiftet tilldelades Vesterbacks hemman nr 4:2, trots att det tidigare hade tillhört Eklund på nr 4:3..
På storskifteskartan från 1905 så syns sågkvarnen vid pilen och att det vid storskiftet tilldelades Vesterbacks hemman nr 4:2, trots att det tidigare hade tillhört Eklund på nr 4:3.
År 1909 så ser det ut som om Broberg skulle ha varit ägare till sågkvarnen vid Verkforsen.
År 1909 så ser det ut som om Broberg skulle ha varit ägare till sågkvarnen vid Verkforsen.
I december 1912 vill Broberg sälja kvarnen enligt en annons i Syd-Österbotten.
I december 1912 vill Broberg sälja kvarnen enligt en annons i Syd-Österbotten.
I den södra broöppningen syns den gamla sågkvarnen i Verkforsen. Fotot taget på 1920-talet.
I den södra broöppningen syns den gamla sågkvarnen i Verkforsen. Fotot taget på 1920-talet, troligtvis av Viktor Nylund.

På 1920-talet byggdes kvarnen om till elkraftverk. Delägarna tog modell av Viktor Nylund, som ju då redan hade byggt elkraftverk i Gamla forsen och i Pärus forsen, så det var naturligt med ett elkraftverk också i Verkforsen.

Elkraftverket fick ett helt annat utseende än den gamla kvarnen. På fotot som är taget från Storbron år 1938 ser det närmast ut som en kuliss, så vi kan anta att Broberg haft ett finger med i byggandet. Byggnaden ser ut att sakna tak och arkitekturen är onekligen lite amerikansk.
Elkraftverket fick ett helt annat utseende än den gamla kvarnen. På fotot som är taget från Storbron år 1938 ser det närmast ut som en kuliss, så vi kan anta att Broberg haft ett finger med i byggandet. Byggnaden ser ut att sakna tak och arkitekturen är onekligen lite amerikansk.

 

Här står Astrid Björklund på Storbron och i bakgrunden syns elkraftverket.
Här står Astrid Björklund på Storbron och bakom broräcket syns elkraftverket. Gården på Brobacken tillhörde ”Kårk-Viktor” Eklund.

Delägare i det här elverket var Kårk-Frans Eklund vars hus skymtar i högra kanten och handlanden J.H. Storkull, Ivar och Hilma Westerback, Erik-Anders Klemets och Erland Krook.

ota295_foto_0783
På Selim Björses foto så syns elkraftverket under Storbron. Fotot troligen från slutet på 1930-talet.

Samtliga delägare bodde nära elverket så ledningsnätet blev inte så långt. Troligen var elproduktionen dålig och ojämn för någon gång efter kriget revs kraftverket och generatorn såldes till en köpare från Kärjenkoski by i Storå.

Efter ombyggnaden av Storbron på 1980-talet gjordes stora markarbeten i forsen och i dag syns inga spår efter kraftverket. Foto John Hammarberg.
Efter ombyggnaden av Storbron på 1980-talet gjordes stora markarbeten i forsen och i dag syns inga spår efter kraftverket. Foto John Hammarberg.

Övrigt.

På detta foto som är taget från Brobackhållet, så syns det litet av taket på sågkvarnen i Verkforsen.
På detta foto som är taget från Brobackhållet, så syns det litet av taket på sågkvarnen i Verkforsen.
Här den välgjorda kartan i sin helhet med skärningar och profiler.
Här den välgjorda kartan i sin helhet med skärningar och profiler.