Lillkull-Pelas vid Lillbroen i Dagsmark.

 

Denna släktutredning uppgjord år 2014 av Inga-Lill Sandström, barnbarnsbarn till ”Pelas-Gåbbin”, född Lillkull på A-sidon men bosatt i Vasa. Det är alltså en utredning över personer som är födda eller har bott i gården under ”Pelas tiden”.

Lars Larsson Lillkull (1729-1815) kom som måg till Lillkull hemman. Han gifte sig 1751 med Britha Pehrsdotter Lillkull (1726-1756). Lars Larsson var född på Äbb hemman i Lappfjärd. Hans far hette Lars Henriksson, född ca 1690 och bonde på Äbb hemman från 1723 till sin död 1741. Modern hette Anna Mattsdotter och hon dog 21.12.1751.

Farföräldrarna var Henrik Mårtensson och Gertrud födda på 1650-60-talet. De gifte sig 1688 och var bönder på Äbb hemman om 2/3 dels mantal. Farmodern Gertrud dog 1742.

Henrik Mårtenssons far var bonde på samma Äbb-hemman från 1648.

Lars Larssons syskon var Henrik Larsson Äbb (1712-1777) och Maria Larsdotter Äbb (1725-1803. Det är brodern Henrik Äbbs ättlingar som behandlas i boken Släkten Äbb. Systern Maria Larsdotter var gift med bonden Erik Mattsson Storhannus (1727-1801).

Britha Pehrsdotter Lillkull var piga på Äbb-hemman då hon och Lars gifte sig 1751. Ett par år bodde de tillsammans med Lars bror Henrik Äbb men från 1753 är de skrivna på Lillkull hemman. Senare klövs hemmanet så att Britas bror Johan Pehrsson Lillkull blev bonde på ena halvan och Lars Larsson Lillkull blev husbonde och ägare till andra halvan.

Gift 1 gången med Brita Pehrsdotter Lillkull (1726-1756) Barn: Maria Larsdotter(1754-1809).Gift med Gilius Eliasson Äbb. Namnet Pelas kommer troligen från Britas far Pehr Isaksson Lillkull(1688-1779).

Lars Larsson gift 2 gången med soldatdottern Lisa Mattsdotter Strandman (1734-1801). Barn i andra äktenskapet:

Johan (1760-1816) Gift med Anna Eriksdotter Korsbäck(1761-1843)

Anna f.1762. Gift med Jonas Dahl (född i Dalarna i Sverige)

Erik f. 1764. Drunknade 1796 vid säljakt utanför Skaftung.

Margareta f.1767. Gift med Erik Kroksmåssa

Chatarina f.1770

Henrik (1776-1856) torpare på Lillkull. Ogift.

Lars Larsson var husbonde och ägare till halva Lillkull hemman 1764-1801. Troligen var det han som med familjen flyttade från byn till A-sidon och byggde gården vid Lillbron i slutet på 1700-talet i samband med första storskiftet.

Johan Larsson Lillkull (1760-1816) som var den äldsta sonen övertog hemmanet och var bonde på Lillkull under åren 1802-1816. Han var gift med nämndemanna dottern Anna Eriksdotter Korsbäck(1761-1843). Barn:

Erik (1788-1825). Gift med Greta Carlsdotter Lillkull(1785-1856)

Anna-Greta f.1796. Gift med torparen Johan Pettersson Fröberg.

Johan f.1796. Torpare på Lillkull. Gift med Caisa Mattsdotter Lillsjö.

Cajsa f. 1804. Gift med bonden Johan Henrik Henriksson Lillkull.

Erik Johansson Lillkull (1788-1825) tog över hemmanet efter faderns död 1816. Fadern Johan Larsson hade själv före sin död skrivit hemmanet åt äldsta sonen och hade värderat det till 84 silverrubel och 32 kopek. Hemmanet bestod då av 5/24 dels mantal av Lillkull skattehemman nr. 5. I areal utgjorde hemmanet omkring 400 hektar skog och jord. Dit hörde största delen av A-sidon samt skog på Bergåsen och Dragåsen. Eriks hustru Greta Carlsdotter var barnbarnsbarn till Pehr Isaksson Lillkull (1688-1779) och genom henne blev de efterkommande ”riktiga” Pelasättlingar.

Eriks och Gretas barn:

Johan (1808-1893). Gift 1. Maja Greta Johansdr. Klemets. Gift 2. Greta Sofia Isaksdotter Lillteir.

Maja Greta f.1811.  Gift med Carl-Gustaf Jacobsson Finne.

Erik Henrik (1814-1878). Gift med Anna Greta Eriksdr. Pärus.

Anna Lena f.1821. Gift med Matts Andersson Björses f. 1818.

Erik Johansson Lillkull f. 1788 dog i slag år 1825 endast 36 år gammal.

Efter Erik Johanssons död förestod änkan Greta Carlsdotter hemmanet tills sönerna Johan f. 1808  och Erik Henrik f.1814 blivit myndiga.

Hemmanet på ungefär 400 hektar delades mellan dem. Johan övertog hemgården vid Lillbron och Erik Henrik byggde ny gård längre söderut vid nuvarande Sunnantillvägen. ( Den gård som vi minns som Karl och Gunnar Lillkulls hemgård). Erik Henrik gifte sig till Pärus och flyttade senare dit och hans gård och hemmansdel övertogs då av systern Anna Lena (1821-1872) gift med Matts Björses (1818-1880).

Johan Eriksson Lillkull (1808-1893) och som kallades för “Pelas-Gåbbin” blev bonde vid Lillbron och fick i sitt första äktenskap med Maja Greta Klemets många barn men endast dottern Maja Lena (1840-1913) levde till vuxen ålder. Johan och Maja Greta hade även en fosterdotter som hette Kristina Vilhelmina Esaiasdotter Korsbäck f.1843.

Maja Lena Lillkull (1840-1913) och hennes man Reinhold Henriksson Korsbäck (1833-1913) blev följande bönder på hemmanet då fadern Johan tog sytning år 1870. De kallades i folkmun för “Pelas Majlen och Reenhålt”.

Av deras barn levde sönerna Josef Henrik f. 1865 (for till Amerika 1887) och Johan Viktor f. 1868 till vuxen ålder.

Sedan Johan Eriksson Lillkull f.1808, alltså “Pelas gåbbin”, blivit änkling och sytningsman gifte han om sig med änkan Greta Sofia Hammarberg. I det äktenskapet föddes döttrarna Sofia Vilhelmina (1874-1955) och  Anna Kajsa (1876-1958). Greta Sofia hade även med sig till boet sönerna från sitt första äktenskap: Johan Henrik f. 1861 och Josef f. 1862.

Johan Viktor Lillkull (f. 1868 – död i Amerika) som kallades för “Pelas-Viktor” tog över hemmanet år 1893 och föräldrarna Maja Lena och Reinhold tog sytning. Viktor var gift med Katarina (Kajs) Eriks från Tjöck (1866-1958). De fick 11 barn av vilka 7 levde till vuxen ålder.

-Viktor Leonard (1895-1961). Till Amerika 1916 men återkom.

-Frans Severin (1896-1953). Till Amerika 1913. Tog i Amerika namnet Lind. Gift med Signe från Sverige. En son Frank Kennet lever i   Amerika.

-Maria Irene (1897-1976). Gift Granberg i Korsbäck.

-Amanda Josefina (1899-1986). Gift med Frans Lillsjö, senare Lövdahl.

-Selma Johanna (1902-1969). Gift med Evert Storkull.

-Johannes (1905-1946). Till Amerika. Tog där namnet Lind. Gift med Helga från Sverige, barnlös.

-Elna Olivia (1909-1985). Gift med Anselm Lillkull.