Dagsmark UF:s 80-års historik.

År 1976 fyllde ungdomsföreningen 80 år och ordnade då en jubileumsfest på lokalen, dit medlemmarna bjöds in. Ordförande då var Stig Rosengren och sekreterare var John Backlund. Lappfjärds Spelmanslag och Lappfjärds Blåsorkester uppträdde under festligheterna.
Då ungdomsföreningen firade sina 80 år fanns flera tidigare ordförande med. På första raden till vänster Börje Norrgård och där sitter också Torolf Lindfors och ordförande Stig Rosengren. På bänken bakom sitter festtalaren, SÖU:s kanslichef Jan-Erik Frostdahl bredvid stadsstyrelsens ordförande Hans Ingvesgård. Längst till höger sitter Gunnar Gröndahl, som föredrog föreningens historik och bredvid honom Rurik Nylund och stadsfullmäktiges ordförande Torolf Dreijer. Bilden ur tidningen Syd-Österbotten.

Gunnar Gröndahl skrev denna 80-års historik till festen 1976. Det gjordes ingen tryckt version av denna historik.

Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 av 7 Sid 8 funktionärer