Trygves foton, album 3.

101. Det var mer än fullsatt i folkhögskolans festsal då eleverna på våren 1971 ordnade barnfest. Bland annat framfördes teater med Pippi Långstrump och så ser det ut som att det bjuds på Pauligs kaffe i pausen.
102. Hoxellfolk byggde detta hus åt posten och busstationen på 1950-talet. Det övertogs sedan av Sydbottens Kraft, som blev fusionerat med Jyllinkosken Sähkö. Då Jyllinkoski flyttade till nya utrymmen på stadsskogen köpte Sydbottens Andelsbank huset och tänkte flytta kontoret dit. Men då Föreningsbanken stängde sitt kontor i närheten, så köpte Andelsbanken det huset i stället och flyttade kontoret dit i februari 1991. Sedan dess har huset haft många ägare. I början av 70-talet verkade Lappfjärds Värme i källarvåningen, dit de hade flyttat efter att i flera års ha verkat i Lehtonens hus i närheten. Det var Elis Nygren från Dagsmark som i tiderna startade Lappfjärds Värme och det övertogs sedan av sonen Roger.
103. Kilens allt i allo Arthur Hermans på kärran och som hästar fungerar Trygve Lindqvist t.v. och Lars Axén. Huset i bakgrunden är Henriksdalshuset, som var uppfört i början av 1800-talet och flyttades till Kilen i början av 1970-talet. Medan huset stod i ”Daalin”, så fanns det ett litet museum i det men alltsammans flyttades sedan till Kilen.
104. Skidbasen Karl Kronman visar upp skidstatyetten, som emigranten Åke Gullmes i Amerika hade donerat till Länken. Statyetten skulle ges till den bästa åkaren i det 31:a Bötombergsloppet, som gick av stapeln 20-21 mars 1971. Det nya skidlöften, Kurikka-jätten Juha Mieto var storfavorit, liksom världsmästaren Gjermund Eggen från Norge. Vem som sedan fick den förtäljer inte historien, eftersom Oskar Back helt överraskande gick och vann huvudsträckan 20 km.
105. Då Per-Erik Smeds år 1953 köpte sin första lastbil kunde han inte tro att han år 1970, tillsammans med brodern Bengt skulle ha en park med 15 långtradare. De körde alla möjliga varor på utlandet, främst till de nordiska länderna men också längre bort. ”Vårt område ligger mellan Norra ishavet och Medelhavet” sade Per-Erik en gång. Alla bilar var av märket Volvo och påbyggnaderna gjordes på Närpes Trä och Metall.
106. Under vintern 1969 – 1970 uppförde byggmästare Thure Nygren det första våningshuset i Lappfjärd, som fick namnet Blinken. Fotot är taget från Nybron och Thures hem syns till vänster, så man kan säga att denna gång hade han nära till jobbet. Huset byggdes i 3 våningar med totalt 10 lägenheter varav kommunen köpte 2, församlingen en och privata köpte resten. Grunden började grävas i juli och totala byggkostnaderna beräknades till 400 000 mark. Senare skulle det byggas ett affärshus i en våning mellan landsvägen och våningshuset.
107. Lappfjärds centrum med Fenniahuset till vänster och Lehtonens bageri och affärshus till höger. Längre bort syns gaveln till Helge Holms gård och bakom Lehtonens syns lyftkranen på Thure Nygrens höghusbygge. Fotot från 1970.
108. Svensk ungdom håller möte på folkhögskolan. På vänstra sidan syns syskonen Peter och Agneta Stenlund från Henriksdal och på högra sidan skymtar Folke Norrback och Kurt Gullberg. Ordförande är Trygve Lindqvist
109. Det var en präktig rad med fordon som ställdes upp på garagegården i Lappfjärd då semestrarna inföll och trafiken stannade av. I början av 1970-talet byggdes den nya verkstaden, där de egna bilarna kunde servas. Det var Bengt som var chef i verkstaden och den äldre brodern Per-Erik som var chef på kontoret och skötte om frakterna. Det var svenska Volvo som gällde och burarna byggdes i Närpes.
110. Helge Holm visar hur man gör fina filéer av en större fisk.
111. Sjöbodarna vid Kilhamn i Sideby.
112. Den 6 juli 1969 invigdes Kilens Hembygdsgård i Sideby under högtidliga former. President Kekkonen och många andra höga gäster närvar tillsammans med tusentals andra besökare. Kekkonen framhöll i sitt hälsningstal betydelsen av folkkultur, trots att vi har trätt in i rymdåldern. Som gammal fiskare sade han sig vara speciellt intresserad av Jannegården.
113. Typisk skärgårdsmiljö vid Kilhamn i Sideby. Stiftelsen Kilens Hembygdsgård bildades 6 augusti 1967 och den blev godkänd på våren följande år. Meningen var att bygga upp en typisk fiskarby och göra gårdsgruppen till ett kulturcentrum i Sydösterbotten.
114. Kommunfullmäktiges möte i gamla kommunalgården i Lappfjärd runt 1970. Från vänster Runar Lind, Nils Bergman, Gunnar Lillkull, Egil Norrvik, okänd, Åke Ålgars, Thorolf Dreijer och Evert Förnäs. Närmast kameran till höger Hans Ingvesgård, Ragnar Sandvik, okänd, Axel Byholm, Bengt Engelholm och bredvid honom en okänd.
115. Kommunala tandläkaren Ernst Moberg.
116. Ännu på 1970-talet kunde man nästan prata om den årligen återkommande översvämningen i Lappfjärd. Ungdomslokalen helt kringränd av vattenmassorna.
117. Vy över Lappfjärd.
118. Folkhälsans verksamhetsledare Karl Beijar hjälper en av pojkarna med trafikvästen medan ledaren Marianne Smeds ser ut att ha något viktigt att berätta. Fotot från trafikskolan som ordnade på hälsogården i Lappfjärd i mars 1969.
119. Både barnen och deras mammor ser ut att gilla den trafikskola som Folkhälsan ordnade på hälsogården i Lappfjärd i mars 1969.
120. Arthur Hermans i kärran ser tvivlande ut om hästen Lars Axén i skalmarna skall få kärran att röra sig.
121. På hösten 1970 hade folkhögskolan i Lappfjärd flera yrkesorienterande lektioner, allt från ”Första hjälp” till ”Barnavård”. Här visar Kirsti Laananen från Vasa hur det går till att byta blöja på rektorns dotter Teresa. Rosita Utter från Tjöck, och Harriet Lindelöf och Ingemo Granskog från Skaftung ser på. Längst till höger står lärarinnan, sjuksköterskan Litti Wahlbeck från Vasa.
122. Sydösterbottens Luciakandidater år 1970. Övre raden fr. vänster: Harriet Lindelöf, Britta Hedkrok, Helena Kari, Elisabeth Dahlgren och Inga-Lisa Granqvist. Nedre raden fr. vänster: Rita Lindbäck, Inger Lund, som valdes till Lucia och Margaretha Hemgård. Harriet, Elisabeth, Rita och Margaretha var elever på folkhögskolan detta år.
123. Jultomten på besök utanför Lehtonens affär.
124. Två vanliga fordon möts på landsvägen utanför folkhögskolan.
125. President Kekkonen på Kilens invigning 6.7.1969. Tillställningen lockade en stor publik, så trängseln bakom honom var stor. Till höger närmast kameran står minister Grels Teir, som hade rötterna i Sideby.
126. Ett riktigt mästerverk är det nog, alltså det smycke som guldsmed Helge Hellman donerade åt Sydösterbottens Lucia Inger Lund år 1970. Det var Helges hustru Margaretha som hade designat det och de 4 hjärtan symboliserar kommunerna Sideby, Tjöck, Lappfjärd och Kristinestad.
127. Tre av folkhögskolans elever i Hoxellas korsningen framför Fenniahuset. Till höger står Göran Ingves med ”langskaftastövlan ”.
128. På landet fick det i tiderna inte finnas varken adelsmän eller grevar, utan de skulle bo i städerna. Det närmaste vi kan komma dessa grevar i Lappfjärd är boxern ”Chico af Kyrkäng” som fick vara med då husse Trygve var ute och fotograferade den nya Centralbron på vintern 1970-1971.
129. Lappfjärds kyrka i vinterskrud, fotograferad från väster.
130. Kyrkan och klockstapeln fotograferad från nordväst.
131. Prosten Rafael Lindholm föddes år 1904 i Helsingfors och på 50-talet valdes han till kyrkoherde i Lappfjärd. Han dog i mars 1969 och här bärs han in för ett sista besök i den kyrka där han kände sig hemma sedan många år tillbaka. Närmast efter kistan följer hans familj med änkan Lisa till höger.
132. Byggnadsbyrå Th. Nygren påbörjade detta hotellbygge på Östra sidan år 1969 och det kallades då ”Havshotellet Kristina” och staden beslöt på våren 1969 att gå med i fastighetsbolaget med en minoritetspost. Hotellet kunde tas i bruk den 10 mars 1970, mer än ett halvt år efter att Stadshotellet vid torget hade stängts. Under dessa 8 månader så var staden inte helt utan hotell eftersom motel Motorest hade öppnat i Lålby i juni 1968. Från början var det tänkt att Motorestkedjan också skulle överta Havshotellet Kristina men då de drog sig ur projektet så antogs Runar och Gunvi Storsjö till krögare..
133. Det var ju år 1970 som Centralbron togs i bruk och förpassade den uråldriga kavelbron ”gamälbroen” till historien. Boxern Chico har tydligen hittat något intressant i gropen och bryr sig inte alls om vägarbetaren nere vid åkanten. På andra sidan står Nils Finnströms gård till vänster, det vita huset mitt i bild är stålmannen Viljam Hautaviitas gård och till höger står Johan Lillgäls nybyggda gård på lantmätare Molanders gamla tomt.
134. Många lappfjärdsbor deltog i spelmansstämman i Pargas år 1975. Harry och Lilli Lillkull till vänster och Helge och Maj-Britt Holm till höger träffade paret Lindqvist på en kaffepaus i det gröna. Mitt i bild Gunnel Lindqvist med sin dotter.