Fru Ida Wadström död.

Syd-Österbotten 12.2.1938:

I går kl.12 avled i sitt hem i Lappfjärd fru Ida Wadström, född Bränn och sedan i maj i fjol änka efter ekonomidirektören J. J. Wadström. Hon hade redan i flera års tid lidit av nedsatt hälsa, men döden kom dock helt oväntat till följd av hjärtslag.

Fru Wadström var född 1872 i Lappfjärd. Redan vid 17 års ålder ingick hon äktenskap med dåvarande folkskolläraren i Dagsmark, J. J. Wadström. Något år efter frihetskriget flyttade familjen till Lappfjärd kyrkby, där herr Wadström blev direktör för Unionsbankens filialkontor. Överallt vann fru Wadström uppskattning och anseende som en god maka och ypperlig husmor i ett mönsterhem. Hon var gästfri och vänlig och den stora vänkretsen hade ofta anledning att prisa hennes djupa insikter i kokkonstens mysterier. Dessa insikter hade hon bland annat skaffat sig vid en fackskola i Helsingfors.

Liksom sin man var fru Wadström mycket intresserad av trädgårdsodling och hon hade i detta avseende en skapande förmåga, som mången skolad trädgårdsarkitekt kunnat avundas henne. Härom vittnar de av fru Wadström planerade trädgårdarna vid Dagsmark folkskola, på nuvarande Helsingfors banks fastighet i Lappfjärd, samt makarnas eget ålderdomshem. Att fru Wadström var en av de mest verksamma inom Lappfjärd martaförening, var för henne en självklar sak och hela det omfattande trädgårdsintresset i socknen bottnar i sista hand på hennes insats.

Närmast sörjande vid fru Ida Wadströms bår står en son och en dotter, samt tre styvbarn.