”Nya” hemman på Båsk nr 2.

Hemman på Båsk vid storskiftet 1900-1912.

Förändringarna var verkligt stora i hur hemmanen såg ut före och efter det senaste storskiftet. En bonde hade vanligtvis ett tiotal skiften som var utspridda över hela byn, vilket betydde att en stor del av bondens tid gick åt att förflytta sig mellan de olika skiften. Om man ser till helheten så var storskiftet verkligt nödvändigt men tyvärr så fanns det några bönder som bodde centralt på Sebbas-backan som måste flytta ut till nya ställen. De som blev flyttade till Palon, Klemetsändan och till Korsbäck var i regel nöjda med det nya hemmanet medan de som måste flytta till de avlägsna trakterna på Åbackan, nära rån till Bötom protesterade och besvärade sig. Besvären avslogs dock i delningsrätten och storskiftet genomfördes såsom lantmätare Sten Nilsson hade föreslagit.

Här nedan finns förteckningar som visar hur många skiften varje bonde på Båsk hemman fick efter storskiftet och var de fanns. Hemmanets storlek i hektar syns också, uppdelat i:

-Åker (åker är ett skifte som plogas, harvas och gödslas varje år)

Äng (äng är ett skifte som växer vilt utan att brukas eller gödslas. Med andra ord så skördar man det som råkar växa)

Odlingsbar mark (mark som är möjlig att odla upp till åker)

Skog.

Varje liten figur och skifte graderades mellan 0 till 10 enligt hur bra och värdefull marken var. Om ett skifte fick graden 0 så var det helt värdelöst, till exempel ett berg. Om ett skifte fick graden 10 så var det den absolut bästa som fanns inom byn. Talet som finns efter =tecknet avser just det graderade värdet och det är det mest intressanta talet, som visar det verkliga värdet på nya hemmanet.

På kartorna är det hemskiftet som är utmärkt med blå linje.

Uppgifterna om de olika hemmens storlek är tagna ur ”Dagsmark Skifteslags Delningsinstrument över storskiftesregleringen 1904-1906”.

Kartorna är från Riksarkivet i Helsingfors.

Uppgifter har också tagits ur Gunnar Gröndahls bok ”Tillbakablick på Storskiftesregleringen i Dagsmark by åren 1900-1912”.

Båsk 2:1.

Hemmanet fanns tidigare i Kias-kroken men flyttades upp till Myron på Åbackvägen. 1 Båsk

0,0625 mantal som utgör 1/8 av Båsk hemman, ägdes av bonden Josef ”Gröndahlas-Josip” Johansson Båsk (1859-1950) fick fastebrev 1889. Hemmanet övertogs sedan av sonen Emil Båsk. På 1920-talet övertogs gården och halva hemmanet av Emil Båsks kusin Johannes Gröndahl. Den andra halvan av hemmanet övertogs till lika stora delar Frans Agnäs, Erik Anders Bränn el Klemets och av Emil Agnäs.

Fick hemmanet i 2 skiften: i Hemskiftet och skog på Mössåsen:

-åker                                   2,900 ha = 1,3138

-äng                                     16,07 ha = 7,4474

-odlingsbar mark               4,415 ha = 1,6159

-skog                                   8,961 ha = 1,4295

Totalt                                  32,346 ha = 11,8066

Inga gamla tomter på detta hemman.

Gröndal 2:2.

Hemmanet stod tidigare i Kias-kroken men flyttades upp till Myron på Åbackvägen. 2 Gröndahl

0,0625 mantal som utgör 1/8 av Båsk hemman, ägdes av bonden och nämndemannen Viktor ”Gröndahlas-Viktor” Johansson Gröndahl (1861-1936) fick fastebrev 1889. Hemmanet övertogs sedan av sönerna Evert och Artur och det är fortfarande i släktens ägo.

Fick hemmanet i 2 skiften: i Hemskiftet och skog på Mossåsen:

-åker                                   3,370 ha = 1,9753

-äng                                     14,214 ha = 6,5088

-odlingsbar mark               4,235 ha = 1,9104

-skog                                   9,590 ha = 1,4120

Totalt                                  31,409 ha = 11,8065

Inga gamla tomter på detta hemman.

Rosendal 2:3.

Beläget i Kias kroken. På detta hemskifte stod före storskiftet Gröndahls båda gårdar.

3 Rosendal0,0625 mantal som utgör 1/8 av Båsk hemman, ägdes av bonden Erland ”Kias-Erland” Båsk (f. 1876). Hemmanet övertogs senare av Eliel Holmberg och hemmanet är ännu i familjens ägo.

Fick hemmanet i 5 skiften: i Hemskiftet, på Brännor, Forsgropen på gränsen till Bötom, Hemåsen och Stormossen:

-åker                                   7,786 ha = 4,7305

-äng                                     15,648 ha = 4,8037

-odlingsbar mark               3,205 ha = 0,6410

-skog                                   15,249 ha = 1,6313

Totalt                                  41,888 ha = 11,8065

Gårdstomter på figurerna 896, 905, 909,910, 911 och 1007.

Kankaanpää 2:4.

Hemmanet i Träskändan där Timo. 4 Kankaanpää

0,0078mantal som utgör 1/64 av Båsk hemman, ägdes av bonden Robert Kankaanpää (1855-1919) och övertogs senare av hans söner. ”Timo Robert” var från hemmanet Kankaanpää i Kärjenkoski och i slutet av 1800-talet byggde han sin första gård på Östra sidan av Langmarksvägen. År 1912 flyttade han gården till åkanten invid ”Mesomasfåssin”, och den övertogs sedan av sonen Artur, som i sin tur sålde den åt Juho Kuusi.

Fick hemmanet i 2 skiften: i Hemskiftet och ett skogskifte:

-åker                                   0,780 ha = 0,2730

-äng                                     1,873 ha = 0,604

-odlingsbar mark               0,830 ha = 0,2007

-skog                                   1,941 ha = 0,3079

Totalt                                  5,424 ha = 1,4758

Inga gårdstomter. Holme på figur 2309.

Levander 2:5.

Hemmanet nedanför Kias-kroken i Storåkrin. 5 Levander

Denna karta som visar Levander hemman är gjord av lantmätaren Gunnar Gröndahl.

0,0468 mantal som utgör 3/32 av Båsk hemman, ägdes av bonden Erland ”Kias-Erland” Båsk (f. 1876). Hemmanet övertogs senare av Eliel Holmberg och hemmanet är ännu i familjens ägo.

Fick hemmanet i 4 skiften: i Hemskiftet och på Brännor, i Starängen på gränsen till Bötom och på Svartmossen:

-åker                                   3,060 ha = 2,4335

-äng                                     10,418 ha = 3,4125

-odlingsbar mark               4,770 ha = 0,8709

-skog                                   27,051 ha = 3,3015

Totalt                                  45,299 ha = 10,1184

Inga gamla tomter på detta hemman, men nog Kias holmen på figur 830.

Norén 2:6.

Stod före storskiftet bakom Strömbergas men flyttades till Myron på Åbackvägen. 6 Noren

0,0313 mantal som utgör 1/16 av Båsk hemman, ägdes av bonden Erland Storkull, som sedan tog namnet Norén. Erland flyttade huset som stod bakom Strömbergs stora bondgård till Myron. Erland sålde sedan hemmanet åt bötombor och år 1917 övertog Robert ”Timo” Kankaanpää från Träskändan hemmanet. 1918 övertogs hemmanet av Roberts son Johannes som tog namnet Hällback. Senare tog sonen Alvar Hällback över hemmanet och efter hans död övertogs hemmanet av en familj från Bötom.

Fick hemmanet i 2 skiften: i Hemskiftet och på Mössåsen nära Kornbäcken:

-åker                                   2,500 ha = 1,4987

-äng                                     7,516 ha = 3,2261

-odlingsbar mark               0,160 ha = 0,0640

-skog                                   11,738 ha = 1,9968

Totalt                                  21,914 ha = 6,7859

Inga gamla tomter på detta hemman.

Strömberg 2:7.

Hemmanet mellan Kias-kroken och Sebbas-backan.

7 Strömberg

 0,0469 mantal som utgör 3/32 av Båsk hemman, ägdes av bonden Josef Josefsson Strömberg och det övertogs sedan av sonen Josef Henrik Strömberg, som gifte sig med Ida Rosenkvist. Hemmanet övertogs sedan av dottern Signe som var gift med Eliel Holmberg från Härkmeri och det är fortfarande i familjens ägo.

Fick hemmanet i 3 skiften: i Hemskiftet, ängar på Börkmåssan och skog i Svartmossan:

-åker                                   6,540 ha = 3,6790

-äng                                     8,985 ha = 1,8255

-odlingsbar mark               2,800 ha = 1,038

-skog                                   30,692 ha = 3,5759

Totalt                                  49,017 ha = 10,1184

Gårdstomter på figurerna 911, 912 och 1282, torptomter på 1273, 1281 och 1282, rietomt på 1292.

Nybond 2:8.

Gården stod tidigare på Sebbasbacken bakom nuvarande Klåvus gård men blev flyttad till Myron på Åbackan.

8 Nybond

0,0625 mantal som utgör 1/8 av Båsk hemman, ägdes av bonden Karl ”Nybond-Kaal” Johansson Nybond men som senare övertogs av sonen Emil Nybond. Hemmanet såldes senare i delar och Emil och hans hustru Amanda köpte gård i Kvarnå år 1918 och någon tid efteråt delar av ett hemman.

Inga-Lill Sandström i Vasa har gjort en grundlig utredning över Nybond-hemmanets vidare öden, från tiden på Sebbas-backan fram till nuläget på Åbackan. Om du vill läsa den, så klicka HÄR!:

Nybond-Kaal fick hemmanet i 2 skiften: åkrar, ängar och den odlingsbara marken i Hemskiftet och skogen på Mössåsen nära Kornbäcken:

-åker                                   3,605 ha = 1,8947

-äng                                     10,390 ha = 3,8626

-odlingsbar mark               7,915 ha = 3,5151

-skog                                   22,987 ha = 4,2187

Totalt                                  44,897 ha = 13,491

Inga gårdstomter på det nya området i Myron.

 Åbro 2:9.

Hemmanet i Paradiset i Palon.

9 Åbro

0,0625 mantal som utgör 1/8 av Båsk hemman, ägdes av bonden Karl Viktor Lång, som sedan tog namnet Eklund och kallades för ”Kårk-Viktor”. Viktor började bygga en gård där som var ämnad åt sonen Emil Eklund, men sedan sålde han den halvfärdiga gården och hela hemmanet åt Jussi Grönlund från Vanhakylä. Jussi var en känd hemmanshandlare som inom kort sålde hemmanet vidare åt en Nestori Koskenniska. Nestori sålde hemmanet i delar åt en Paulus Haaramo, åt Josef ”Lillsjö-Bagarin” Lillsjö, åt Erik Anders Englund och åt Alfred Nordberg. Inom kort sålde Englund och Nordberg sina andelar åt ”Broback” – Frans Andersson och sedan gjorde Haaramo likadant. Så gick det igen en tid och då sålde Frans Andersson alla sina andelar åt Josef ”Lillsjö-Bagarin” Lillsjö. Någon gång på 1930-talet övertogs gården och en del av hemmanet av Väinö och Elna Mannila och den delen är fortfarande i den släktens ägo.

Fick hemmanet i 2 skiften: åkrar, ängar och den odlingsbara marken i Hemskiftet och skogen på Änikoskmossen:

-åker                                   13,231 ha = 5,7044

-äng                                     7,361 ha = 1,5219

-odlingsbar mark               3,490 ha = 0,9278

-skog                                   58,583 ha = 5,3370

Totalt                                  82,665 ha = 13,491

Inga gårdstomter på det nya området i Palon.

Tuominiemi 2:10.

Hemmanet beläget i Träskändan mot rån till Kärjenkoski.

 10 Tuominiemi

0,0313 mantal som utgör 1/32 av Båsk hemman, ägdes av bonden Ivar Tuominiemi.

Fick hemmanet i ett skifte.

-åker                                   1,440 ha = 0,5040

-äng                                    4,855 ha = 1,5983

-odlingsbar mark               1,972 ha = 0,4931

-skog                                  2,375 ha = 0,3562

Totalt                                  10,648 ha = 2,9516

Inga gårdstomter på detta område.

Ojanperä 2:11.

Hemmanet beläget nära Kläppforsen vid rån mot Bötom. 11 Ojanperä

0,0625 mantal som utgör 1/16 av Båsk hemman, ägdes av bonden Robert Ojanperä. Detta område hade Robert år 1904 köpt av Malakias Båsk. Efter Roberts död bodde här hans söner Johan (f.1881) som var döv och Otto (f.1884) som var både döv och blind.

Fick hemmanet i 2 skiften: hemskiftet och på Mössåsen:

-åker                                   2,450 ha = 1,1422

-äng                                    9,203 ha = 2,6603

-odlingsbar mark               5,935 ha = 1,3001

-skog                                  5,187 ha = 0,8007

Totalt                                  22,775 ha = 5,9033

En ria och 3 lador på figur 115. Torptomt på figur 199. 5 byggnader på figur 200. Holme på figur 530.

Lindfors 2:12.

Hemmanet beläget i Träskändan, bakom Timo, nära byarån.

 12 Lindfors0,0078 mantal som utgör 1/64 av Båsk hemman, ägdes av bonden Anders Filipsson.

Fick hemmanet i ett skifte.

-åker                                   2,855 ha = 0,9180

-äng                                    0,820 ha = 0,1535

-odlingsbar mark               0,030 ha = 0,0103

-skog                                  2,585 ha = 0,3940

Totalt                                  6,290 ha = 1,4758

Torptomt på figur 2318.