Wadströms 60-årsdag år 1921.

Tidningen Syd-Österbotten publicerade denna artikel och dikt 7.9.1921:

På sin 60-årsdag senaste söndag blev bankdirektör J. J. Wadström föremål för en varm hyllning. Redan vid midnatt sjöngs han upp av en sångarkvartett, och sedan under dagen avlöste den ena gruppen uppvaktande vänner den andra. Jubilaren hade även nöjet få mottaga värdefulla gåvor, telegram och skriftliga gratulationer. Från före detta. elever framförde försäkringsinspektör J. Rosenback en hälsning och ett tack. Såsom gammal vän uppläste prosten Georg Laurén följande verser:

Till Johan Jakob Wadström på sextio-årsdagen.

 

Stunder fly och åren ila.

Våra levnadsår.

Stanna och låt blicken vila

Och Du skåda får,

Hur en högre vishet har

Ordnat Dina levnadsdar.

 

Kastar Du en blick tillbaka

Bort till barndomsdar,

Ser Du hur Guds ögon vaka

Över steg Du tar.

Ända från vår barndomstid

Har Han varit huld och blid.

 

Sen Han följt Dig ut i världen

gav Dig levnadskall,

Vari oskattbara värden

Av Dig vårdas skall,

Barnahjärtat blev det fält,

Varpå Gud Din uppgift ställt.

 

Trogen blev Du den uppgiften

Under årens lopp

Och i livets många skiften

Var det städs’ Ditt hopp

Kunna fostra viljestark

Barnaskaran i Dagsmark.

 

Far och mor gått i Din skola

Uti flera led.

Du på gården hört dem gnola

Uti lekens ked.

Ingen känner dem så väl,

Som Du, trogna arbetsträl.

 

Kunde skolans väggar tala,

Arbetsrummet Ditt,

De sku vittna, ej förhala

Både brett och vitt

Tälja om en man, som har

Arbetskraft och den ej spar.

 

Gärning, vilja äro gåvor.

Som Gud mänskor ger.

Tack ske Honom för de håvor

Vi med glädje ser

Uti trohet ockras med

Och ej håglöst grävas ned !

 

Tack och heder vi ock giva

Flitig såningsman.

Må av sådden frukter bliva,

Som rätt fröjda kan

Honom, som lagt ut sitt kraft,

Skolans väl som mål har haft.

 

Gud Dig signe och begåve

Än med många år

Och sin nåd för Dig förkovre

För var dag Du får!

Herren vare i Ditt hus

Ständig gäst, Ert, Ert ljus!.’