Rosenblads gård på Storåvägen 71.

Sammanställt av Lasse Backlund i juni 2018, med hjälp av Ingmar Rosenblad och hans systrar Karin och Helena. Kerstin Granlund och Kaj Granlund har varit till stor hjälp.

Rosenblads gård på Storåvägen. Fotot som är lånat från Sverige har tillhört Helny Åbb, född Granlund.
Rosenblads gård på Storåvägen. Fotot som är lånat från Sverige har tillhört Helny Åbb, född Granlund.

 Den här stugan eller torpet byggdes troligen av Erik Anders Rosenblad eller Storkull (1884-1928) och hans hustru Sofia Granqvist (f. 1874 i Påskmark, död i Dagsmark 1914). Eftersom Erik Anders vistades en stor del av sitt liv i Amerika, så kan det också vara någon släkting, t.ex. hans egen far som byggde den i tiderna.

På storskifteskartan från 1900-1912, så ser vi Storåvägen där den gick ungefär på samma ställe som i dag. Figur 1552 är ”Pala-Alvaras” och figur 1547 till höger är Rosenblads stuga eller torp. Det är oklart vems torp som syns mitt på fotot men möjligtvis kan det vara den lillstuga som i något skede flyttades till Pala-Alvar Granlunds gård. Det är också möjligt att det är ”Pala-Viktor” Hägglunds, där han bodde före han köpte ett hemman på andra sidan Storåvägen. Pala-Viktor köpte år 1909 halva hemmanet Johansson och det är möjligt att han flyttade torpet dit som lillstuga eller sytningsbostad.
På storskifteskartan från 1900-1912, så ser vi Storåvägen där den gick ungefär på samma ställe som i dag. Figur 1552 är ”Pala-Alvaras” och figur 1547 till höger är Rosenblads stuga eller torp. Det är oklart vems torp som syns mitt på fotot i figur 1550 men möjligtvis kan det vara den lillstuga som i något skede flyttades till Pala-Alvar Granlunds gård. Det är också möjligt att det är ”Pala-Viktor” Hägglunds, där han bodde före han köpte ett hemman på andra sidan Storåvägen. Pala-Viktor köpte år 1909 halva hemmanet Johansson och det är möjligt att han flyttade torpet dit som lillstuga eller sytningsbostad.

Erik Anders var son till Anders Konstantin Rosenblad (1845-1916) och dennes första hustru Karolina Storkull (1847-1886) som bodde i den gård som vi kallar ”Pala-Alvaras” eller Granlundas. Han var bror till ”Pala-Viktor” Hägglund (1881-1948) och han hade också flera andra syskon och halvsyskon.

Erik Anders for som 18-åring till Worchester, MA i Amerika år 1902 och där träffade han sin blivande hustru Sofia Granqvist som var född i Påskmark. I Amerika föddes dottern Lina år 1905 och sonen Theodor år 1908. Efter flera år i Amerika återvände familjen år 1913 till Dagsmark och modern Sofia dog där 1914.

Följande år, alltså 1915 gifte Erik Anders om sig med Ida Alvina Mannfolk från Lappfjärd (1891-1973) och de fick samma år dottern Ida Cecilia, som dog ogift och barnlös 1933.

År 1916 for Erik Anders Rosenblad tillbaka till Amerika, denna gång till Norwood, MA. Hans andra hustru Ida Alvina stannade hemma med dottern Ida Cecilia och troligtvis också barnen Lina och Theodor.

År 1920, efter konfirmationen flyttade dottern Lina till Amerika, där hon sedan gifte sig med Theodore L. Salonen (d. 1963) och hon återvände aldrig. Lina dog på ett sjukhem den 17.10.1979. Linas man var en duktig pianist, som jobbade med dansmusik.

På 1920-talet verkade i den gamla stugan en kort tid ett bageri som drevs av ett par som hette Vapaavuori. De bakade främst bullalängdar som de sålde till folk i en liten butik men de körde också omkring i nejden och sålde till andra butiker och till familjer.

År 1928 dog Erik Anders Rosenblad i Amerika och änkan Ida Alvina gifte om sig år 1930 med Karl Gunnar Djupbäck (1910-1933) och fick en dotter Svea Anita (1931-1990) som sedan gifte sig med Ralf Eugen Key från Kristinestad och de fick flera barn.

I slutet på 1920-talet, efter att Erik Anders hade avlidit i Amerika såldes huset på Storåvägen åt affärsmannen Axel Lillträsk från Lappfjärd. Efter en tid sålde Lillträsk gården vidare åt Oskar och Ida Åbb från Härkmeri.

14 maj 1929 bjuder Oskar Åbb ut sitt hemman i Härkmeri i Kristiinan Sanomat.
14 maj 1929 bjuder Oskar Åbb ut sitt hemman i Härkmeri i Kristiinan Sanomat.

Oskar dog 1945 och deras son Elis Åbb byggde omkring 1958 en ny gård på samma tomt och i samma veva revs den gamla stugan ner.

Theodor som konfirmand ungefär 1923.
Theodor som konfirmand ungefär 1923.

Theodor, som var född i Amerika stannade sedan i Finland och han gifte sig 1930 med Signe Hautaviita (1907-1989) från Lappfjärd. Signe var dotter till Johan Josef Stormals och Sofia Lillmals, båda från Påskmark. De flyttade runt sekelskiftet till Hautaviita hemman i Bötom, där de blev bönder och de bytte då släktnamn till Hautaviita. Under tiden i Bötom fick de flera barn, bland annat William år 1904, som sedan blev känd som en kraftkarl, som med tänderna kunde dra både bussar och vrida till hästskor. I december 1903 köpte Johan Hautaviita ett hemman i Lappfjärd av Johan Andersson Jossandt för 8 500 mark och de flyttade troligen till hemmanet i Stenmanas kroken året därpå..

Det var till den här gamla gården i Stenmanas kroken som familjen Hautaviita flyttade ungefär 1908. Före det hade de under cirka 10 år varit bosatta i Bötom.
Det var till den här gamla gården i Stenmanas kroken som familjen Hautaviita flyttade ungefär 1904. Före det hade de i några år varit bosatta i Bötom.

”Hauta-Joss” och Sofia Hautaviita blev då bönder på ett stort hemman, beläget på båda sidor om Holmforsen och de ägde också kvarnen på andra sidan ån. Denna sålde de efter en tid åt Engelholms. Mågen Theodor arbetade som slaktare på hemmanet i Lappfjärd och hade ett visst samarbete med kötthandlaren Alvar Vesterlund.

I Syd-Österbotten 19 oktober 1937 ville Teodor köpa spädkalvar.

Theodor samarbetade också med Axel Lillträsk och denne köpte i början på 30-talet torpet på Storåvägen 71 i Dagsmark. Theodor och Signe fick 4 barn som alla blev vuxna.

Theodor Rosenblad blev uttagen till kriget mot Sovjetunionen i början på 40-talet och där insjuknade han i en så svårartad lungsjukdom att han avled i sitt hem i Lappfjärd år 1942.

Theodor Rosenblad fotograferad under en permission under fortsättningskriget, möjligtvis vintern 1941-1942. På grund av sjukdom blev han hemskickad och han avled i sitt hem 6 augusti 1942.
Theodor Rosenblad fotograferad under en permission under fortsättningskriget, möjligtvis vintern 1941-1942. På grund av sjukdom blev han hemskickad och han avled i sitt hem 6 augusti 1942.

Efter en tid gifte änkan Signe om sig med Toivo Pekkinen, som var född i Karelen år 1919. Toivo började arbeta på Mittsfors såg och han hade också ett jordbruk att sköta, men han sysslade hela tiden med affärer. I mitten på 1960-talet öppnade Toivo en affär i gårdens södra ända, i samma utrymme där Signes syster Hilma fram till 1963 hade haft en syateljé och där hon sålde kläder. Hilma (f.1899) var gift med konstnären Rensor Rosblom, som hade sin målarateljé i samma utrymme, men en tid efter att Hilma dog så flyttade Rosblom till Kristinestad.

I sin affär sålde Toivo cyklar och hushållsmaskiner, kylskåp och spisar och mycket annat. Han var ombud för flera tidningar och han förmedlade också gravstenar. Toivo Pekkinen avslutade affären på 1980-talet. Signe och Toivo bodde i gården så länge de levde och efter Toivos död 1996 har ingen bott permanent i den. Signes och Toivos döttrar som bor i en annan gård på samma tomt, har under en tid drivit ett lopptorg i Toivos gamla utrymmen.

Foton.

Sofia och "Hauta-Joss", alltså Johan Hautaviita utanför den gård som de förvärvade runt 1908. Till höger med varsin häst står döttrarna Linnea (f. 1910) och Signe (f. 1907).
Sofia och ”Hauta-Joss”, alltså Johan Hautaviita utanför den gård som de förvärvade runt 1908. Till höger med varsin häst står döttrarna Linnea (f. 1910) och Signe (f. 1907). Gården hade från början bara en farstu men då Hilma gifte sig med Rosblom delades gården i två lägenheter och då byggdes det en farstu till. Gården har fortfarande 2 ingångar på baksidan.
Hautaviitas gamla gård på Jossandt hemmanet byggdes troligen i slutet på 1800-talet och är idag i ganska dåligt skick. Fotot från 2018.
Hautaviitas gamla gård på Jossandt hemmanet byggdes troligen i slutet på 1800-talet och är idag i ganska dåligt skick. Fotot från 2018.
Signe Hautaviita, första gången gift Rosenblad, senare Pekkinen i den speciella tvåpersoners gungstolen.
Signe Hautaviita, första gången gift med Theodor Rosenblad, senare med Toivo Pekkinen i den speciella tvåpersoners gungstolen.
Det ser ut som om vårfloden skulle nå fram till trappan hos Signe och Toivo Pekkinen i det gamla Hautaviitas hus. Till höger Ingmar Rosenblad, född 1938.
Det ser ut som om vårfloden skulle nå fram till trappan hos Signe och Toivo Pekkinen i det gamla Hautaviitas hus. Till höger Signes son Ingmar Rosenblad, född 1938.
Rosenblads gård från gårdssidan. Fotot lånat av Olle Haavisto, som har skannat det ur Molanders fotoalbum.
Till höger konstnären Rosblom med hustrun Hilma, född Hautaviita. Stående i mitten Linnea Hautaviita och till höger står Aina Hautaviita, gift Ollila med pojke i famnen. Nere till höger sitter Signe Hautaviita, gift Rosenblad.
Till vänster konstnären Rosblom med hustrun Hilma, född Hautaviita. Stående i mitten Linnea Hautaviita och till höger står Aina Hautaviita, gift Ollila med ett barn i famnen. Nere till höger sitter Signe Hautaviita, gift Rosenblad.
Stålmannen William Hautaviita i sina krafts dagar. Han turnerade flitigt och visade sin styrka i skolor och på olika tillställningar ännu in på 80-talet.
Stålmannen William Hautaviita i sina krafts dagar. Han turnerade flitigt och visade sin styrka i skolor och på olika tillställningar ännu in på 80-talet.
Den här gården i Stenmanaskroken byggde William Hautaviita år 1938 och där har funnits en och annan affär, bland annat Alice Rosenholms kemikalie och pappersaffär.
Den här gården i Stenmanaskroken byggde William Hautaviita år 1938 och där har funnits en och annan affär, bland annat Alice Rosenholms kemikalie och pappersaffär. I februari 1950 flyttade Elvi Förnäs sin ”matvaruaffär från Fenniahuset till kraftmannens hus”.
Den fryntliga mannen är William Hautaviita och den till höger heter Päivärinta.
Den fryntliga mannen är William Hautaviita och den till höger heter Päivärinta.
Till höger Theodor Rosenblad, den till vänster är okänd.
Till höger Theodor Rosenblad, den till vänster är okänd.
I långa tider fanns Hans Gullmes Elbyrå i denna byggnad som Wiljam Hautaviita byggde 1938. William var född i Bötom men flyttade som barn till den gård som skymtar till vänster bakom huset.
I långa tider fanns Hans Gullmes Elbyrå i denna byggnad som Wiljam Hautaviita byggde 1938. William var född i Bötom men flyttade som barn till den gård som skymtar till vänster bakom huset. Fotot från 2017.
Syskonen Ingmar, Karin och Lena, här sittande i soffan uppe på vinden till Hauta-Wiljams gård.
Syskonen Ingmar, Karin och Lena, här sittande i soffan uppe på vinden till Hauta-Wiljams gård på försommaren 2018.
Karin Hautaviita (f.1933) kom körande med denna vespa från Sverige, troligen runt Bottenviken.
Karin Hautaviita (f.1933) kom körande med denna vespa från Sverige, troligen runt Bottenviken.
Konstnären Rosblom som var gift med Hilma Hautaviita är känd för sina tavlor av gårdar i Sydösterbotten men han målade också andra motiv.
Konstnären Rosblom som var gift med Hilma Hautaviita är känd för sina tavlor av gårdar i Sydösterbotten men han målade också andra motiv.
Rosblom hade en målaratelje i Hautaviitas gård, i den södra ändan där han bodde tillsammans med Hilma. Då Hilma dog flyttade Rosblom till Kristinestad.
Rosblom hade en målaratelje i Hautaviitas gård, i den södra ändan där han bodde tillsammans med Hilma. Då Hilma dog flyttade Rosblom till Kristinestad.
Denna ovanliga tavla är målad av Rensor Rosblom, någon tid efter att han gått ut konstskolan.
Denna ovanliga tavla är målad av Rensor Rosblom, någon tid efter att han gått ut konstskolan.