Helmer Holmqvists gård på Dagsmarkvägen 286.

Sammanställt av Lasse Backlund i april 2019, med hjälp av Gunhild Holmqvist och hennes dotter Maj-Britt.

Holmqvist Helmer och Gunhilds gård fotograferad från öster i juli 2019.

Den här gården byggde Helmer och Gunhild Holmqvist åren 1949-1950. Den är byggd på ”Roras-Viktor” Rönnqvists gamla hemman, på den del som Gunhilds far Artur Lindell hade köpt år 1936 av Viktor Långkvist. Lägenheten låg i rå med Arturs hemman och den fick namnet Alros. Den var på 1,8 ha och Artur hade år 1945 sålt ett litet område av det åt skomakaren Artur Lövholm.

Rätt genom lägenheten Alros så går ett tå upp till Rönnqvist gård och till åkrarna bakom, som kallades för ”Roras tå”.

Helmer Holmqvist (1917-1991) var son till bonden Viktor Klemets (1876-1926) som bytte namn till Holmqvist. Viktor hade år 1909 gift sig med ”Lina” Anna Karolina Asplund (1875-1950). De bodde på Kolängen på Flakåsvägen. Helmer hade 3 syskon som levde till vuxen ålder:

Jenny (f. 1910) gift med Boldvin Andersson och bosatt i Sverige, barnlös. Flyttade på 1980-talet tillbaka, hyrde lägenhet på Brännbo i Lappfjärd och sista tiden bodde hon på Åldersro, där hon dog 1993.

Runar (f. 1913) sjuklig, bodde en lång tid på Ålderso, ogift och barnlös.

Verna (f. 1914) gift med ”Erikas” Gunnar Vestergård (1909-1972), bosatt i Klemetsändan, barnlös.

Helmer deltog på 40-talet i kriget, tills han sårades och blev krigsinvalid. Helmer gifte sig i januari 1948 med Gunhild Lindell. Gunhild (f.1927) var dotter till bonden Artur Lindell och vill du läsa mera om hennes barndomshem och släkt, så skall du klicka HÄR!

I januari 1948 gifte sig Helmer Holmqvist med Gunhild Lindell.

År 1948 föddes dottern Maj-Britt och eftersom Helmer arbetade på änkan Hilma Sandlunds ”Jöranas” hemman, så renoverade de den gamla lillstugan där och flyttade dit. År 1949 började Helmer bygga det nya hemmet och 1950 kunde de flytta in, trots att huset utvändigt inte var riktigt färdigt. Helmer fortsatte att arbeta åt Hilma Sandlund ända tills Hilma sålde gården och hemmanet åt Egil Norrvik år 1956. Vid denna tid byggdes också uthuset bakom gården och Erland Norrgård var med på det bygget.

Helmer arbetade också åt sin morbror ”Kalleas-Erik” Asplund, som bodde vid Klemets bron tillsammans med sin syster Ida. Under en tid arbetade Helmer tillsammans med några grannar på ett järnbruk utanför Västerås i Sverige. Han arbetade sedan på andra ställen, bland annat Klemets såg tills han i mitten på 1960-talet började arbeta åt hustruns bror Elof Lindell och där stannade han tills han gick i pension. Det lilla jordbruket skulle också skötas hela tiden men några djur hade de aldrig.

I mitten på 1970-talet då Helmers och Gunhilds dotter och hennes man återvände från en vistelse i Sverige, så renoverade Helmer den övre våningen på huset och tillsammans med Gunhild bodde han där i flera år tills dotterns nya hem på samma tomt blev färdigt.

Efter Helmers död 1991 bodde änkan Gunhild ensam i gården. På senare tid har hon bott hos dottern och huset som hon och Helmer byggde år 1950 är numera obebott.

Foton.

Uppe Verna, Jenny och Runar Holmqvist, nere står Helmer Holmqvist bredvid Anna och Ingegerd Granholm. Lina ville vara med på fotot, så det är hon ”som kuckar i fönstre”.
Syskonen Verna (f. 1914) och Helmer (f. 1917) Holmqvist.
Helmer i militären i slutet av 1930-talet.
Helmer deltog i kriget på 1940-talet och blev då skadad i den högra armen, vilket gjorde honom till krigsinvalid för resten av livet.
Gunhild Lindell och Helmer Holmqvist förlovade sig 1947 och då togs detta foto. Gunhild har klippt bort nedre delen av fotot, så att inte hennes klänning skulle synas, för ”hon va så sladdråt”.
Helmer i unga år.
Helmer med Sandlund Hilmas häst någonstans i Lappfjärd.
Helmer arbetade hos Hilma Sandlund till mitten av 1950-talet.
Anna Karolina Asplund (1875-1950) som år 1909 gifte sig med Viktor Holmqvist (1876-1926) och som kallades ”Lina”.
Jenny och Boldvin Andersson i sitt hem i Rabbalshede, som ligger på västkusten mellan Göteborg och den norska gränsen.
Jenny Holmqvist, som var född 1910 gifte sig år 1949 med Boldvin Andersson från Sverige. Samma år flyttade de till Rabbalshede som är en tätort i Tanums kommun. Motorvägen mellan Oslo och Köpenhamn går genom orten. Här visar paret upp sina fina cyklar.
I slutet av 1940-talet bodde Gunhild och Helmer i Sandlund Hilmas lillstuga där ”Jöranas” på Sunnantillvägen. Här sitter Gunhild i dörren med dottern Maj-Britt.
Anna Lisa Lindell var ofta barnvakt åt Maj-Britt. Det skiljde ju bara 4 år i ålder, så de var nästan jämngamla.
Gunhild och Maj-Britt framför hemmet som byggdes 1950.
Från vänster Gunhild Holmqvist, Verna som 1951 gifte sig med Gunnar Vestergård. Kvinnan med halsduken är Lina Holmqvist och till höger sitter Jenny, som gifte sig till Sverige. Maj-Britt sitter i barnvagnen hemma hos Lina på Kolängen och i bakgrunden skymtar gårdarna och uthusen hos ”Erikas-Alma” Björklund på andra sidan ån. Bakom den stora björken syns Vestergårds gamla gård. Bredvid björken syns också stolpar till Harjavaltalinjen som byggdes 1938 – 1940.
Runar Holmqvist (f.1913) som kallades ”Kolängs-Runar” var sjuklig och bodde på det gamla kommunalhemmet i Perus, det som senare blev Åldersro. Han bodde där från början av 1950-talet, tills han dog i maj 2001.
Maj-Britt framför den halvfärdiga hemgården där mamma Gunhild står.
Gunhild Lindell år 1928.
Gunhild Lindell i slutet på 1940-talet.
Gunhild och Helmer tillsammans med Maj-Britt.
Maj-Britt utanför hemgården. I bakgrunden syns Rönnqvistas rian längst till vänster.
Maj-Britt framför hemmet. I bakgrunden syns Roras-Viktors stuga där Ethel och Veli bodde den här tiden i början på 1950-talet.
Holmqvistas Lina.
Syskonen Holmqvist samlade i soffan. Från vänster Jenny Andersson, Verna Vestergård, Helmer och Runar. Fotot lånat av Inger Wiklund.
Helmer Holmqvist (1917-1991).
Sittande Gunhild Holmqvist, tillsammans med de tre följande generationerna. Fotot från 2018.
Karl Lindell utanför sin lillstuga med barnbarnen Gunhild (f.1927) och hennes kusin Ernst (1930-1992) som står på stolen. Notera speciellt kläderna och den underliga mössan som Ernst har på sig.
Till vänster Marita och Gunhild, till höger står deras kusiner Ernst och Göta. I bakgrunden Lindells gamla gård.
Holmqvists gård fotograferad från söder år 2003. Ovanför granhäcken till vänster skymtar Kangas Harrys lagerbyggnader.
Holmqvists gård fotograferad från landsvägen i juli 2019.
Holmqvists gård fotograferad från gårdssidan, från norr i juli 2019.