Röstlängden för Dagsmark Röstningsområde 1933

Släktnamn Förnamn Född Yrke Hemmansnr   Vardagsnamn
Klemetsholm Henrik 1863 Sytningsman Klemets nr 1 Frivelas
Klemetsholm Maria 1865 hustru Klemets nr 1 Frivelas
Holmudd Frans 1893 Bonde Klemets nr 1 Frivelas
Holmudd Selma 1894 hustru Klemets nr 1 Frivelas
Asplund Erik Anders 1884 Bonde Klemets nr 1 Halt Erik
Asplund Ida 1874 Inhysning Klemets nr 1 Kalleas Ida
Granholm Josef 1882 Inhysning Klemets nr 1 Ruffa Josip
Granholm Selma 1885 Hustru Klemets nr 1 Ruffa
Granholm Artur 1911 Son Klemets nr 1 Ruffa
Viklund Mina 1870 Bonde Klemets nr 1
Viklund Frans 1905 Son Klemets nr 1
Viklund Märtha 1910 dotter Klemets nr 1
Asplund Amanda 1881 Inhysning Klemets nr 1
Holmqvist Anna 1875 Bonde Klemets nr 1 Kolängs
Holmqvist Jenny 1910 dotter Klemets nr 1 Kolängs
Rosenlund Viktor Josefsson 1866 Sytningsman Klemets nr 1 Skomakas
Rosenlund Karolina 1868 hustru Klemets nr 1 Skomakas
Rosenlund Wiktor 1905 son Klemets nr 1 Skomakas
Rosenlund Hilma Josefina 1903 Bonde Klemets nr 1 Skomakas
Rosenlund Wiktor 1893 Bonde Klemets nr 1 Skomakas
Rosenlund Walter Leonard 1911 Bonde Klemets nr 1 Skomakas
Rosenlund Jolanda 1906 Bonde Klemets nr 1 Skomakas
Engström Maria 1858 Änka Klemets nr 1 Erikas
Björklund Alma 1898 dotter Klemets nr 1 Erikas
Nurmi Henrik Hjalmar 1894 Mjölnare Klemets nr 1
Nurmi Hulda 1895 hustru Klemets nr 1
Westergård Ida 1878 Bonde Klemets nr 1 Erikas
Westergård Artur Alarik 1902 son Klemets nr 1 Erikas
Westergård Hulda 1904 dotter Klemets nr 1 Erikas
Westergård Gunnar Elis 1909 son Klemets nr 1 Erikas
Klemets Anna 1857 Inhysning Klemets nr 1
Guss Josef Henrik 1894 Bonde Klemets nr 1 Kvään Josip
Guss Ida 1895 hustru Klemets nr 1 Kvään Ida
Guss Wiktor Andersson 1866 Sytningsman Klemets nr 1 Holmbergas Viktor
Rönnqvist Viktor Andersson 1858 Bonde Klemets nr 1 Rooraas Viktor
Rönnqvist Aurora 1870 hustu Klemets nr 1 Roora, Sebbins dotter
Grönlund Frans 1890 Bonde Klemets nr 1 Dal Frans
Grönlund Mina 1891 hustru Klemets nr 1 Dal
Nyberg Emil Sigfrid 1898 Bonde Klemets nr 1 Erkas
Nyberg Alma 1895 hustru Klemets nr 1 Erkas
Nyberg Viktor 1864 Sytningsman Klemets nr 1 Erkas
Sundholm Ida 1878 Bonde Klemets nr 1 Dalmanas Ida
Grönroos Henrik ERLAND 1882 Bonde Klemets nr 1 Andäsas Erland
Grönroos Selma 1886 hustru Klemets nr 1 Andäsas
Grönroos Signe 1910 dotter Klemets nr 1 Mattas Signi
Sandlund Johan Johansson 1863 Bonde Klemets nr 1 Jöranas
Sandlund Selma 1893 dotter Klemets nr 1 Jöranas
Sandlund Frans 1896 son Klemets nr 1 Jöranas
Sandlund Anselm 1902 son Klemets nr 1 Jöranas
Klemets Erik Anders 1887 Bonde Klemets nr 1 Brännin
Klemets Alvina 1889 hustru Klemets nr 1 Klemes Alvina
Klemets Josef Viktor 1852 Sytningsman Klemets nr 1
Söderström Karl 1852 Parcellägare Klemets nr 1
Söderström Anna Kajsa 1864 hustru Klemets nr 1 Glas Kajs
Söderström Verner 1903 son Klemets nr 1
Söderström Ellen 1903 dotter Klemets nr 1 Broänds Ellen
Söderback Karl 1887 Inhysning Klemets nr 1
Söderback Viktor 1892 Bonde Klemets nr 1
Söderback Karl Sigfrid 1896 Bonde Klemets nr 1
Långfors Henrik Emil Johansson 1883 Bonde Klemets nr 1 Klemes Emel
Långfors Amanda 1887 hustru Klemets nr 1 Klemes Manda
Långfors Valter Valdemar 1907 son Klemets nr 1 Klemes Valter
Långfors Bertel 1911 son Klemets nr 1 Klemes Bertel
Helsing Erik Mårtensson 1888 Handlande Klemets nr 1 Andersson
Helsing Selma 1889 Handlande Klemets nr 1 Anderssonas Selma
Sandbacka Edla 1863 änka Klemets nr 1 Lena Edla
Sjögren Karl 1887 Inhysning Klemets nr 1
Sjögren Johan Johansson 1888 Bonde Klemets nr 1
Sjögren Erik 1895 Bonde Klemets nr 1
Mäkitalo Vilhelm 1890 Bonde Klemets nr 1
Luoma Selma 1889 Palvelija Klemets nr 1
Ragnars Karl Josefsson 1857 Sytningsman Klemets nr 1 Klemes Kalle
Ragnars Josefina 1856 hustru Klemets nr 1 Klemes Fina
Ragnars Hilda 1898 dotter Klemets nr 1
Granlund Alma 1896 Bondedotter Klemets nr 1
Granlund Hulda 1899 Bondedotter Klemets nr 1
Nygård Josef 1869 Sytningsman Klemets nr 1 Kårk Antas Josip
Nygård Mina 1870 hustru Klemets nr 1 Kårk Antas Mina
Nygård Anselm 1906 Bonde Klemets nr 1 Kårk Antas
Nygård Frans 1900 Bonde Klemets nr 1 Kårk Antas
Nygård Selma 1898 Bondehustru Klemets nr 1 Kårk Antas
Ljungqvist Maria Karlsdotter 1869 Inhysning Klemets nr 1
Rosenback Viktor Henriksson 1867 Bonde Klemets nr 1 Lillt Viktor
Rosenback Maria 1869 hustru Klemets nr 1
Lillsjö Sofia 1875 Bagare Klemets nr 1 Bagar Sofi
Lillsjö Harald 1898 son Klemets nr 1 Bagar Harald
Lillsjö Hilda 1895 sonhustru Klemets nr 1
Weckström Anna 1901 Sömmerska Klemets nr 1 Bagar Anna
Häggblom Henrika Johansdotter 1854 Backstugusittare Klemets nr 1
Blomqvist Matilda 1874 Inhysning Klemets nr 1
Blomqvist Josef Emil 1897 Backstugusittare Klemets nr 1
Blomqvist Aina 1898 hustru Klemets nr 1
Andersson Frans 1890 Bonde Klemets nr 1 Broback Frans
Andersson Mathilda 1892 hustru Klemets nr 1
Båsk Josef Johansson 1859 Sytningsman Båsk nr 2 Gröndalas Josip
Gröndahl Johan Viktor 1861 Häradsdomare Båsk nr 2 Gröndalas Viktor
Gröndahl Maria 1864 hustru Båsk nr 2
Gröndahl Selma 1891 dotter Båsk nr 2 Skol Selma
Gröndahl Johannes 1894 son Båsk nr 2 Hannes
Gröndahl Elna Amanda 1907 hustru Båsk nr 2
Gröndahl Evert 1898 Bonde Båsk nr 2
Gröndahl Amanda 1897 hustru Båsk nr 2
Gröndal Artur 1902 Bonde Båsk nr 2
Gröndahl Alma Ingeborg 1910 hustru Båsk nr 2
Gröndahl Gunnar Georg 1907 Student, lantmätare Båsk nr 2
Nelson Nils Albin Sjökapten Båsk nr 2 Kaptenin
Nelson Maria Amanda 1885 Hustru Båsk nr 2 Manda
Bjors Josef 1866 Inhysning Båsk nr 2
Bjors Anna 1863 hustru Båsk nr 2
Båsk Erland 1876 Bonde Båsk nr 2 Kiiaas Erland
Båsk Ida 1878 hustru Båsk nr 2 Kiiaas Ida
Båsk Selim Leander 1907 son Båsk nr 2
Pihlajaniemi Anders 1885 Bonde Båsk nr 2
Pihlajaniemi Anna 1887 hustru Båsk nr 2
Pihlajaniemi Aimo 1911 son Båsk nr 2
Vuori Tuomas 1881 Stenhuggare Båsk nr 2
Vuori Hilda 1883 hustru Båsk nr 2
Vuori Väinö Konrad 1908 Handelsbiträde Båsk nr 2
Vuori Rauha Sylvia 1908 hustru Båsk nr 2
Kankaanpää Anna Kajsa 1864 Sytningsänka Båsk nr 2 Timo
Kankaanpää Frans 1899 son Båsk nr 2 Timo
Kankaanpää Selma 1889 hustru Båsk nr 2 Timo
Kankaanpää Jenny 1901 dotter Båsk nr 2 Timo
Kankaanpää Artur 1905 Bonde Båsk nr 2 Timo
Kankaanpää Helmi 1906 hustru Båsk nr 2 Timo
Kankaanpää Leander 1904 Bonde Båsk nr 2 Timo
Kankaanpää Selma 1908 hustru Båsk nr 2 Timo
Lindfors Vilhelmina Gustavsdtr 1846 änka Båsk nr 2 Finn Antas Mina
Lindfors Alvina 1885 dotter Båsk nr 2 Finn Antas Fina
Lindfors Johan Erland 1891 son Båsk nr 2 Finn Antas
Lindfors Anders Oskar 1888 son Båsk nr 2 Finn Antas
Strömberg Josef Henrik 1883 Bonde Båsk nr 2 Strömbergas Josip
Strömberg Ida 1882 hustru Båsk nr 2 Erikas
Strömberg Signe 1910 dotter Båsk nr 2
Strömberg Selim Leander 1901 Backstugusittare Båsk nr 2
Klemets Josef Henrik 1870 Båsk nr 2 Lilltmoss
Klemets Maria 1862 Båsk nr 2 Lilltmoss
Klemets Emil Josef 1899 Son, arbetare Båsk nr 2 Lilltmoss Emel
Klemets Elvina 1905 gift med Emil Båsk nr 2
Klemets Amanda 1896 Dotter till Emil Josef Båsk nr 2
Hällback Johannes 1891 Bonde Båsk nr 2 Timo Johannes
Hällback Hilma Josefina 1896 hustru Båsk nr 2 Timo
Yliheikkilä Samuel 1878 Bonde Båsk nr 2 Sameli
Yliheikkilä Matilda 1874 hustru Båsk nr 2 Tilda
Mannila Väinö Willehard 1898 Arbetare Båsk nr 2 Gift med Skaftung Elna
Granat Edla 1862 Backstugusittare Båsk nr 2 Bårg Oskaras Edla
Hautamäki Niilo Johannes 1902 Parcellägare Båsk nr 2
Hautamäki Selina 1899 hustru Båsk nr 2
Mäki Frans Ivar 1882 Skomakare Båsk nr 2
Mäki Hilma Josefina 1881 hustru Båsk nr 2
Agnäs Henrik 1862 Bonde Rosenback nr 3 Agnis Hindrik
Agnäs Mina 1868 hustru Rosenback nr 3 Agnis Mina
Klåvus Emil 1900 Bonde Rosenback nr 3 Agnis Emel
Klåvus Hulda 1901 hustru Rosenback nr 3
Agnäs Frans Erland 1890 Bonde Rosenback nr 3 Agnis Frans
Agnäs Amanda 1890 hustru Rosenback nr 3 Agnis Manda
Norén Erland 1877 Lanthandlare Rosenback nr 3
Norén Maria Josefina 1875 hustru Rosenback nr 3
Norén Ellen 1905 dotter Rosenback nr 3
Norén Julia 1907 dotter Rosenback nr 3
Norén Arvid 1911 son Rosenback nr 3
Häggblom Karolina 1850 Sytningstagare Rosenback nr 3 Skaftung Karolin
Lindqvist Johan 1876 Bonde Rosenback nr 3 Skräddarinas
Lindqvist Amanda 1877 hustru Rosenback nr 3 Skräddarinas
Lindqvist Selma 1905 dotter Rosenback nr 3
Lindqvist Emil Eliel 1907 son Rosenback nr 3
Båsk Josef Mickelsson 1842 Backstugusittare Rosenback nr 3 Mikkasin
Männistö Vihtori Viljam 1897 Inhysning Rosenback nr 3
Männistö Adelina 1881 hustru Rosenback nr 3
Nordberg Alfred 1875 Bonde Rosenback nr 3
Nordberg Adelina 1875 hustru Rosenback nr 3
Nordberg Alfred Elmer 1908 son Rosenback nr 3
Nybond Emil 1885 Bonde Rosenback nr 3 Nybond Emel
Nybond Amanda 1884 hustru Rosenback nr 3
Wiktorsson Viktor 1893 Inhysning Rosenback nr 3
Lindblad Johan Johansson 1889 Bonde Rosenback nr 3
Lindroos Henrik Johansson 1879 Bonde Rosenback nr 3 Riikaas i Kvarnå
Lindroos Adelina 1878 hustru Rosenback nr 3 Riikaas i Kvarnå
Lindroos Henrik 1905 son Rosenback nr 3 Riikaas i Kvarnå
Lindroos Julia 1911 dotter Rosenback nr 3 Riikaas i Kvarnå
Westerback Karl Henrik 1897 Bonde Rosenback nr 3 Jukkaas
Westerback Hilma 1894 hustru Rosenback nr 3
Nyholm Viktor Johansson 1874 Bonde Rosenback nr 3 Norrvik-Viktor
Nyholm Maria 1873 hustru Rosenback nr 3
Nyholm Henrik 1900 son Rosenback nr 3
Nyholm Hulda 1907 Gift med Henrik Rosenback nr 3
Nyholm Hulda 1902 dotter till Viktor Rosenback nr 3
Nyholm Selim 1905 son till Viktor Rosenback nr 3
Nyholm Hemming 1907 son till Viktor Rosenback nr 3
Nyholm Evert Vilhelm 1909 son till Viktor Rosenback nr 3
Norrgrann HENRIK Leo 1890 Bonde Rosenback nr 3 Dragholms Hindrik
Norrgrann Adelina 1886 hustru Rosenback nr 3 Dragholms Adelin
Myllyniemi Oskari 1878 Snickare Rosenback nr 3
Myllyniemi Mina 1871 hustru Rosenback nr 3
Myllyniemi Johan Adolf 1904 Snickare på Åbackan Rosenback nr 3
Myllyniemi Sylvi 1906 hustru Rosenback nr 3
Myllyniemi Vilho Adolf 1909 son till Oskari Rosenback nr 3
Klemets Johannes 1889 Skräddare Rosenback nr 3 Skreddarin
Klemets Amanda Matilda 1892 hustru Rosenback nr 3 Skreddarinas Tilda
Jokinen Anna Elisabeth 1905 Folkskollärare Rosenback nr 3
Rosenback Erland Johansson 1877 Bonde Rosenback nr 3 Åsinas
Rosenback Maria Josefina 1876 hustru Rosenback nr 3 Fina
Rosenback Valentin Johansson 1881 Bonde Rosenback nr 3 Åsinas Valentin
Rosenback Selma 1889 hustru Rosenback nr 3 Åsinas
Rosenback Selim 1911 son Rosenback nr 3 Åsinas
Rosenback Johan 1862 Inhysning Rosenback nr 3 Åsinas
Viklund Anselm 1902 Bonde Rosenback nr 3
Krook Erland Josefsson 1888 Bonde Rosenback nr 3
Krook Hulda 1890 hustru Rosenback nr 3
Nyholm Emil 1893 Arbetare Rosenback nr 3 Norrvik Emel
Nyholm Hulda 1902 hustru Rosenback nr 3
Mitts Arthur 1902 Bonde Rosenback nr 3
Mitts Hulda 1904 hustru Rosenback nr 3
Nyroos Viktor Josefsson 1875 Bonde Rosenback nr 3
Nyroos Mathilda 1869 hustru Rosenback nr 3
Penttinen Frans Oskar 1853 Mjölnare Rosenback nr 3
Penttinen Greta Lisa 1859 hustru Rosenback nr 3
Penttinen Erland 1893 son Rosenback nr 3
Penttinen Lempi 1896 dotter Rosenback nr 3
Lund Oskar 1879 Inhysning Rosenback nr 3 Joot Oskar i Lillsjö
Lund Hilja 1879 hustru Rosenback nr 3 Joot
Lund Uno Sigfrid 1909 son Rosenback nr 3 Joot
Lund Olga 1901 dotter Rosenback nr 3 Joot
Björklund Viktor 1887 Bonde Rosenback nr 3 Lid Viktor
Björklund Hilma 1896 hustru Rosenback nr 3 Lid
Björklund Otto 1902 Bonde Rosenback nr 3 Antas Otto
Björklund Selma 1894 hustru Rosenback nr 3 Antas
Perus Anna Kajsa 1871 Inhysning Rosenback nr 3
Lillsjö Frans 1896 Backstugusittare Rosenback nr 3 Axelas Frans
Lillsjö Amanda 1899 hustru Rosenback nr 3 Axelas Manda
Pihlaja Anna Kajsa 1860 Inhysning Rosenback nr 3
Lillsjö Anna 1862 Backstugusittare Rosenback nr 3
Lillsjö Anselm 1901 son Rosenback nr 3
Lillsjö Arthur Valdemar 1908 son Rosenback nr 3
Nyberg Frans Viktor 1885 Rosenback nr 3 Stål Frans
Nyberg Ida 1884 Rosenback nr 3 Stål Ida
Lund Otto 1886 Bonde Rosenback nr 3 Joot Otto
Lund Maria 1873 hustru Rosenback nr 3
Lund Aina 1901 dotter Rosenback nr 3
Lund Hemming 1907 son Rosenback nr 3 Joot Hemming
Lund Hulda 1901 Hemmings hustru Rosenback nr 3 Joot Hulda
Lund Hjördis 1909 Sonhustru Rosenback nr 3
Grans Maja 1856 Telefonist Rosenback nr 3 Mattas Maj
Grans Viktor 1890 Inhysning Rosenback nr 3 Mattas Viktor
Grans Hilda 1890 hustru Rosenback nr 3 Mattas Hilda
Lång Erik Johan Eriksson 1873 Bonde Lång nr 4 Kårk Erkjåhan
Lång Matilda 1872 hustru Lång nr 4 Mokkelinas Tilda
Ketola Ville 1901 Bonde Lång nr 4
Ketola Ida 1896 hustru Lång nr 4
Kaskinmäki Hilda 1871 Inhysning Lång nr 4 Dragås Hilda
Kaskinmäki Hulda 1896 Inhysning Lång nr 4 Dragås
Kaskinmäki Helmi 1901 Inhysning Lång nr 4 Dragås
Kaskinmäki Johan 1897 Skräddare Lång nr 4 Dragås
Sigg Henrik Emil 1905 Arbetare Lång nr 4
Sigg Hilma 1902 hustru Lång nr 4 Dragås
Westerback Hilma 1893 Bonde Lång nr 4 Ådd Hilma
Westerback Johan IVAR 1860 Sytningsman Lång nr 4 Ådd Ivar
Westerback Amanda 1882 Ivars dotter Lång nr 4 Ådd Manda
Lillkull Sofia Vilhelmina 1874 Backstugusittare Lång nr 4 Gåbbinas Mina
Lillkull Anna Kajsa 1976 Backstugusittare Lång nr 4 Gåbbinas Anakajs
Strömberg Anna 1861 Inhysning Lång nr 4
Eklund Karl VIKTOR 1866 Nämndeman Lång nr 4 Kårk Viktor
Eklund Vendla 1869 hustru Lång nr 4 Kårk
Eklund Frans 1890 Viktors son, bonde Lång nr 4 Kårk Frans
Eklund Elvira 1899 hustru Lång nr 4 Kårk Elviira
Lövgård Viktor 1875 Sytningsman Lång nr 4 Mattasin
Ulfves Anna 1862 Inhysning Lång nr 4 Blötinas
Ulfves Hulda 1896 dotter Lång nr 4 Blötinas Hulda
Ulfves Ida 1899 dotter Lång nr 4 Blötinas Ida
Backlund Josef 1871 Bonde Lång nr 4 Backlundas Josip
Backlund Maria 1871 hustru Lång nr 4 Backlundas Mari
Alakoivisto Uuno Viljami 1902 Parcellägare Lång nr 4
Alakoivisto Hilma 1900 hustru Lång nr 4
Backlund Emil 1894 Bonde Lång nr 4 Backlundas Emel
Backlund Ida 1894 hustru Lång nr 4 Backlundas Ida
Rosengren Erik Anders 1873 Sytningsman Lång nr 4 Kaalas Erik Anders
Rosengren Mina 1869 hustru Lång nr 4 Kaalas Mina
Rosengren Artur 1901 son Lång nr 4 Kaalas Artur
Rosengren Alexandra 1894 sonhustru, lärare Lång nr 4 Skol Sandra
Rosengren Valdemar 1903 Bonde Lång nr 4 KaalasValdemar
Rosengren Hilma 1906 hustru Lång nr 4 Kaalas
Storkull Maria 1875 Lanthandlaränka Lång nr 4 Koll Mari
Storkull Elisabeth 1908 sonen Gunnars änka Lång nr 4
Storkull Anselm 1905 Bonde Lång nr 4 Koll Anselm
Storkull Emil 1901 Bonde Lång nr 4 Koll Emel
Lång Henrik 1853 Sytningsman Lång nr 4 Kaalas Hindrik
Männistö Vihtori 1869 Bonde Lång nr 4
Ström Mina 1883 Hushållsf. Lång nr 4
Ström Signe 1908 dotter Lång nr 4
Lång Maja Lena 1840 Sytningsman Lång nr 4
Rönngren Erland 1895 Bonde Lång nr 4 Nyback Erland
Rönngren Hulda 1904 hustru Lång nr 4
Nyback Mina 1855 Sytningsänka Lång nr 4
Nyback Hilda 1889 dotter Lång nr 4
Nyback Hulda 1902 dotter Lång nr 4
Hammarberg Erland 1880 Bonde Lång nr 4 Stolid  Erland
Hammarberg Adelina 1877 hustru Lång nr 4
Hammarberg Selim 1910 son Lång nr 4 Stolid Selim
Hammarberg Frans 1900 Inhysning Lång nr 4 Stolid Frans
Hammarberg Selma 1897 hustru Lång nr 4
Rosenlund Otto Sigfrid 1905 Bonde Lång nr 4
Rosenlund Fanni 1904 hustru Lång nr 4
Mitts Otto Alfred 1897 Sytningsman Lång nr 4 Mikkasin
Mitts Elvira 1885 hustru Lång nr 4
Granroth Frans 1900 Bonde Lång nr 4
Granroth Amanda 1903 hustru Lång nr 4 Stenback
Långqvist Johan VIKTOR 1880 Bonde Lång nr 4 Lillkårk Viktor
Långqvist Amanda 1884 hustru Lång nr 4
Lund Emil 1884 Backstugusittare Lång nr 4 Haga Emel
Lund Edla 1876 hustru Lång nr 4 Haga Edla
Lund Ida 1907 dotter Lång nr 4
Långqvist Johan 1856 Sytningsman Lång nr 4 Lillkårk
Långqvist Edla 1858 Edla Lång nr 4
Forslin Axel 1885 Bonde Lång nr 4 Lillkårk Axel
Forslin Selma 1891 hustru Lång nr 4 Lillkårk
Forslin Bertel 1910 son Lång nr 4 Lillkårk
Rosengård Erik Anders 1887 Lanthandlare Lillkull nr 5 Broback Erik Anders
Rosengård Ida 1894 hustru Lillkull nr 5
Rosengård Signe 1910 dotter Lillkull nr 5
Rosengård Henrika 1862 Sytningsänka Lillkull nr 5 Broback Mina
Rosenback Maria 1846 Backstugusittare Lillkull nr 5
Roseback Ida 1882 dotter Lillkull nr 5
Lund Anselm 1903 Bonde Lillkull nr 5 Haga Anselm
Lund Julia 1891 hustru Lillkull nr 5
Rosenback Erland 1890 Bonde Lillkull nr 5 Lena Erland
Rosenback Alvina 1889 hustru Lillkull nr 5 Lena Alvina
Sundholm Vilhelmina Gustavsdtr 1876 Backstugusittare Lillkull nr 5 Koll Mina
Lindell Karl Viktor Malakiasson 1876 Bonde Lillkull nr 5 Konstonas Kalle
Lindell Artur Anselm 1904 son Lillkull nr 5
Lindell Valter 1905 bondeson Lillkull nr 5 Slaktar Valter
Lindell Jenny 1908 Valters hustru Lillkull nr 5
Lindell Matilda 1874 änka Lillkull nr 5
Lindell Jenny 1904 sonens änka Lillkull nr 5
Lindell Maria 1875 Hushålls. Lillkull nr 5
Lång Karolina 1851 Backstugusittare Lillkull nr 5
Lång Ida 1883 dotter Lillkull nr 5
Lång Anna 1885 dotter Lillkull nr 5
Lång Emil Johannes 1895 Inhysning Lillkull nr 5
Vidberg Josef 1883 Torpare Lillkull nr 5 Lilltopinas
Vidberg Maria 1877 hustru Lillkull nr 5 Lilltopinas
Vidberg Viktor 1911 son Lillkull nr 5 Lilltopinas
Vidberg Lilja Maria 1909 sonhustru Lillkull nr 5 Lilltopinas
Hägg Frans 1891 Parcellägare Lillkull nr 5
Hägg Maria 1888 hustru Lillkull nr 5
Blomqvist Mina 1874 Sytningsänka Lillkull nr 5 Blomkvistas Mina
Blomqvist Selim 1904 Bonde Lillkull nr 5 Smidi Selim
Blomqvist Agnes 1902 hustru Lillkull nr 5
Nyström Niklas 1872 Bonde Lillkull nr 5 Boställs Niklas
Nyström Anna 1868 hustru Lillkull nr 5 Nyströmas Anakajs
Nyström Lennart 1909 son Lillkull nr 5
Nyström Signe 1910 sonhustru Lillkull nr 5
Nyström Anselm 1903 Inhysning Lillkull nr 5
Lillkull Adelina 1876 Bonde Lillkull nr 5 Rebeck Adelin
Lillkull Arthur SELIM 1899 son Lillkull nr 5 Rebeck el Krook Selim
Lillkull Maria 1904 sonhustru Lillkull nr 5
Lillkull Anselm 1902 son Lillkull nr 5
Lillkull Mina 1904 dotter Lillkull nr 5 Lövgrenas Aina
Hällberg Anna Eriksdotter 1861 Torpare Lillkull nr 5
Löfgren Karl Johan 1872 Bonde Lillkull nr 5 Holmbergas Kalle
Löfgren Adelina 1878 hustru Lillkull nr 5 Holmbergas Adelin
Löfgren Emil 1903 son Lillkull nr 5 Holmbergas Emel
Löfren Hulda 1904 sonhustru Lillkull nr 5 Holmbergas Hulda
Löfgren Sigurd 1905 son Lillkull nr 5 Holmbergas Sigud
Löfgren Selim 1911 son Lillkull nr 5 Holmbergas Selim
Hosioja Josef Henrik 1891 Parcellägare Lillkull nr 5 Isakas Josip
Hosioja Maria 1889 hustru Lillkull nr 5 Isakas Manda
Viiala Vilhelmina 1882 Inhysning Lillkull nr 5 Sanderas Mina
Viiala Johannes 1904 son Lillkull nr 5 Sanderas
Viiala Fanny 1899 dotter Lillkull nr 5 Sanderas
Viiala Iivari 1906 son Lillkull nr 5 Sanderas
Viiala Selma 1908 Inhysningsdotter Lillkull nr 5 Sanderas
Uusitalo Evert Alexander 1896 Lillkull nr 5
Lövdal Katarina 1866 Bonde Lillkull nr 5 Pelas Kajs
Lövdal Viktor 1868 Bonde Lillkull nr 5 Pelas Viktor
Lövdal Viktor Leonard 1895 son Lillkull nr 5 Pelas
Lövdal Johannes 1905 son Lillkull nr 5 Pelas
Lövdal Frans 1996 son Lillkull nr 5 Pelas
Lövdal Elna 1909 dotter Lillkull nr 5 Pelas
Lähdetkorpi Hilda 1881 Bondeänka Lillkull nr 5
Lähdetkorpi Nikolai 1908 son Lillkull nr 5
Perkiömäki Anton 1888 Bonde Lillkull nr 5
Perkiömäki Ida 1876 hustru Lillkull nr 5
Ulfves Johan Alfred 1897 Inhysning Lillkull nr 5 Blötinas Alfred
Ulfves Alma 1891 hustru Lillkull nr 5 Blötinas
Hietaoja Otto Josefsson 1982 Arbetare Lillkull nr 5 Lilltopinas Otto
Hietaoja Amanda 1876 hustru Lillkull nr 5 Lilltopinas
Vidberg Konstantin 1876 Backstugusittare Lillkull nr 5 Konston
Vidberg Amanda 1878 hustru Lillkull nr 5
Storkull Evert 1900 Bonde Lillkull nr 5 Koll Evert
Storkull Selma 1902 hustru Lillkull nr 5 Evertas Selma
Granlund Ida 1882 Bondeänka Lillkull nr 5 Lilltopinas Ida
Bergqvist Selim 1908 Bonde Lillkull nr 5
Bergqvist Agda Agnes 1904 hustru Lillkull nr 5
Koivumäki John 1897 bonde Lillkull nr 5 Skaftung  Jåss
Koivumäki Adelina 1887 hustru Lillkull nr 5 Skaftung Adelin
Disén Amanda 1887 Inhysing Lillkull nr 5 Utteras Manda
Lindberg Henrik 1880 Backstugusittare Lillkull nr 5 Haga Hindrik
Lindberg Maria 1867 hustru Lillkull nr 5
Lindberg Sigrid 1898 dotter Lillkull nr 5 Selimas Sigrid
Lindberg Henrik 1902 son Lillkull nr 5
Berg Johan Artur 1898 Bonde Lillkull nr 5 Såfias Artur
Berg Hulda 1899 hustru Lillkull nr 5
Hammarberg Karl Johan 1864 Backstugusittare Lillkull nr 5 Motta Jåss
Hammarberg Maria 1860 hustru Lillkull nr 5 Motta
Hammarberg Ida 1886 dotter Lillkull nr 5 Motta
Hammarberg Johan 1891 son Lillkull nr 5 Motta
Virta Elsi 1908 Bonde Lillkull nr 5
Nylund Viktor 1873 Sågägare Lillkull nr 5
Nylund Ida 1878 hustru Lillkull nr 5
Nylund Rurik 1907 son Lillkull nr 5
Söderqvist Frans VIKTOR 1883 Skräddare Lillkull nr 5 Akselas Viktor
Söderqvist Amanda 1888 hustru Lillkull nr 5 Akselas Manda
Söderholm Anna Kajsa 1866 Sytningsänka Lillkull nr 5
Söderholm Johan 1889 son Lillkull nr 5
Lillkull Otto 1881 Bonde Lillkull nr 5 Pelas Otto
Lillkull Johan 1884 Bonde Lillkull nr 5 Pelas Jåhan
Lillkull Ida 1882 hustru Lillkull nr 5 Pelas Ida
Långfors Karolina 1862 Backstugusittare Lillkull nr 5 Mokkela Lina
Ekberg Erik Johan 1874 Parcellägare Lillkull nr 5 Rebeck Erkjåhan
Ekberg Anna Sofia 1877 hustru Lillkull nr 5 Rebeck Fia
Ekberg Signe 1909 Parcellägare Lillkull nr 5 Rebeck Signi
Mattfolk Josef Vilhelm 1878 Inhysning Lillkull nr 5 Kalaksin
Mattfolk Amanda 1875 hustru Lillkull nr 5
Mattfolk Hulda 1904 dotter Lillkull nr 5
Storkull Johan Viktor 1871 Bonde Storkull nr 6 Koll Viktor
Storkull Frans 1899 son Storkull nr 6 Koll Frans
Storkull Artur Leander 1906 son Storkull nr 6 Koll Artur
Storkull Elna 1908 dotter Storkull nr 6 Koll Elna
Hemberg Karl 1902 måg Storkull nr 6 Heembergas Kalle
Hemberg Hulda 1903 hustru Storkull nr 6 Heembergas Hulda
Eklund Emil 1893 Bonde Storkull nr 6 Kårk Emel
Norrback Oskar Vilhelm 1908 Fabrikant Storkull nr 6
Norrback Elna 1904 hustru Storkull nr 6
Englund Erik Anders 1880 Bonde Storkull nr 6
Englund Amanda 1888 hustru Storkull nr 6
Englund Gerda 1911 dotter Storkull nr 6
Englund Anna 1844 mor Storkull nr 6 Koll Anagret
Norrgård Viktor 1859 Sytningsman Storkull nr 6 Jöranas Viktor
Norrgård Erland 1896 Bonde Storkull nr 6 Jöranas Erland
Norrgård Ida 1891 hustru Storkull nr 6
Norrgård Artur 1899 Bonde Storkull nr 6 Jöranas Artur
Norrgård Hulda 1901 hustru Storkull nr 6
Luoma Frans 1863 Bonde Storkull nr 6
Luoma Amanda 1867 hustru Storkull nr 6
Luoma Juho 1889 bondeson Storkull nr 6
Luoma Aleksanteri 1898 bondeson Storkull nr 6
Luoma Svante Armas 1903 bondeson Storkull nr 6
Luoma Artur Rikhard 1910 bondeson Storkull nr 6
Luoma Martti 1907 bondeson Storkull nr 6
Luoma Tyyne 1904 Marttis hustru Storkull nr 6
Luoma Oskar 1900 Inhysing Storkull nr 6
Luoma Hilda 1891 hustru Storkull nr 6
Hägglund Viktor Andersson 1881 Bonde Storkull nr 6 Pala Viktor
Hägglund Adelina 1882 hustru Storkull nr 6
Hägglund EINAR Valdemar 1910 son Storkull nr 6 Pala Einar
Granlund JOSEF Henrik 1894 Bonde Storkull nr 6 Pala Josip
Granlund HULDA 1895 hustru Storkull nr 6 Pala Hulda
Åbb Karl Oskar 1885 Bonde Storkull nr 6
Åbb Ida 1895 hustru Storkull nr 6
Lövholm Martha 1879 Backstugusittare Storkull nr 6
Lövholm Hemming 1905 son Storkull nr 6 Strand Hemming
Lövholm Martta 1907 Hemmings hustru Storkull nr 6 Strand Marta
Storkull Frans Josefsson 1897 Inhysing Storkull nr 6
Hemberg Ulrika 1864 Backstugusittare Storkull nr 6 Heembergas Riika
Hemberg Lydia 1893 dotter Storkull nr 6
Välimäki Heikki 1900 Snickare Storkull nr 6
Välimäki Aili 1906 hustru Storkull nr 6
Hemberg Saima 1896 Inhysing Storkull nr 6
Lång Viktor Karlsson 1856 Sytningsman Storkull nr 6 Beckaas
Lång Greta 1850 Sytningskvinna Storkull nr 6 Beckaas
Lång Vendla 1859 Inhysing Storkull nr 6 Beckaas
Lång Josef 1884 Bonde Storkull nr 6 Beckaas Josip
Lång Maria 1877 hustru Storkull nr 6 Finn Antasmari
Lång Frans Selim 1909 son Storkull nr 6 Beckaas Selim
Korsbäck Erik Anders 1885 Bonde Korsbäck nr 7 Sandvik Anders
Korsbäck Alvina 1884 hustru Korsbäck nr 7
Bergqvist Viktor Eriksson 1884 Bonde Korsbäck nr 7 Erikas Viktor
Bergqvist Ida 1885 hustru Korsbäck nr 7
Bergström Josef Eriksson 1887 Bonde Korsbäck nr 7 Erikas Josip
Korsbäck ERIK Johansson 1851 Sytningsman Korsbäck nr 7 Träsk Erik
Korsbäck Amanda 1874 hustru Korsbäck nr 7
Korsbäck Emil 1897 son Korsbäck nr 7
Granberg Erland 1892 Bonde Korsbäck nr 7
Granberg Maria 1897 hustru Korsbäck nr 7 Pelas Mari
Norrgrann Johannes 1898 Bonde Korsbäck nr 7 Erikas Jåss
Norrgrann Elna Jolanda 1909 hustru Korsbäck nr 7
Norrgrann Maria Karlsdotter 1842 Sytningsänka Korsbäck nr 7
Liljeblad Elna 1904 Bondedotter Korsbäck nr 7
Liljeblad Selma 1907 Bondedotter Korsbäck nr 7 Antas
Rönnblad Henrik Andersson 1863 Sytningsman Korsbäck nr 7 Holmbergas
Rönnblad Katarina 1866 hustru Korsbäck nr 7 Holmbergas
Rönnblad Ida 1903 dotter Korsbäck nr 7 Holmbergas
Rönnblad Emil 1896 Bonde Korsbäck nr 7 Holmbergas Emel
Ålgars Frans 1900 Bonde Korsbäck nr 7 Bretex Frans
Ålgars Edna 1902 hustru Korsbäck nr 7
Jossandt Maria 1865 Inhysing Korsbäck nr 7
Lund Erland Josefsson 1884 Bonde Korsbäck nr 7
Lund Emilia 1887 hustru Korsbäck nr 7
Liljedal Josef Josefsson 1875 Bonde Korsbäck nr 7 Gåsens
Liljedal Mina 1869 hustru Korsbäck nr 7 Gåsens
Liljedal Josef 1897 son Korsbäck nr 7 Gåsens
Liljedal Selma 1898 Josefs hustru Korsbäck nr 7 Gåsens
Liljedal Sigfrid 1899 Josefs J.sons son Korsbäck nr 7 Gåsens
Liljedal Anna 1897 Sigfrids hustru Korsbäck nr 7 Gåsens
Liljedal Johannes 1900 Josefs J.sons son Korsbäck nr 7 Gåsens
Liljedahl Evert 1904 Josefs J.sons son Korsbäck nr 7 Gåsens
Liljedahl Hulda 1904 Everts hustru Korsbäck nr 7 Gåsens
Stenlund Johannes Karlsson 1883 Bonde Korsbäck nr 7 Kollaas Jåss
Stenlund Mina 1886 hustru Korsbäck nr 7
Sten Viktor Karlsson 1880 Bonde Korsbäck nr 7 Kollaas Viktor
Sten Amanda 1888 hustru Korsbäck nr 7
Sten Valter 1908 son Korsbäck nr 7
Sten Elin 1911 dotter Korsbäck nr 7
Karlsson Erland 1891 Inhysing Korsbäck nr 7
Karlsson Ida 1901 hustru Korsbäck nr 7 Erlandas Ida
Jossandt Erik 1877 Inhysing Korsbäck nr 7
Jossandt Maria 1875 hustru Korsbäck nr 7 Klemes
Jossandt Leander 1903 son Korsbäck nr 7
Jossandt Elna 1906 Inhysingshustru Korsbäck nr 7
Jossandt Emil 1902 Bonde Korsbäck nr 7 Klemes Emel
Jossandt Selma 1902 hustru Korsbäck nr 7
Hallonqvist Josef Andersson 1869 Bonde Korsbäck nr 7
Hallonqvist Kajsa 1871 hustru Korsbäck nr 7
Byman Linda 1891 Lärarinna Korsbäck nr 7
Stengård Frans 1905 Lärare Korsbäck nr 7
Stengård Senja 1902 hustru Korsbäck nr 7
Rannikko Yrjö Jaakko 1900 bonde Ribäck nr 8
Rannikko Aina 1906 hustru Ribäck nr 8
Riihiluoma Frans 1884 Bonde Ribäck nr 8
Riihiluoma Hilja 1898 hustru Ribäck nr 8
Riihiluoma Elina 1858 mor Ribäck nr 8
Esala Svante Armas 1902 Inhysing Ribäck nr 8
Esala Ellen 1900 hustru Ribäck nr 8
Riarbäck Josef Eriksson 1861 bonde Ribäck nr 8
Riarbäck Hilma 1872 hustru Ribäck nr 8
Riarbäck Arvo 1900 son Ribäck nr 8
Riarbäck Emilia 1901 sonhustru Ribäck nr 8
Riarbäck Ilmi 1909 dotter Ribäck nr 8
Riarbäck Hilja 1910 dotter Ribäck nr 8
Riihiluoma Karl Viljami 1899 Bonde Ribäck nr 8
Riihiluoma Hilja 1902 hustru Ribäck nr 8
Riihiluoma Urho Nikolai 1902 Bonde Ribäck nr 8
Riihiluoma Aili 1905 hustru Ribäck nr 8
Kaivo-oja Johan 1873 bonde Ribäck nr 8
Kaivo-oja Adelina 1875 hustru Ribäck nr 8
Kaivo-oja Kaarle 1901 son Ribäck nr 8
Kaivo-oja Miili 1905 dotter Ribäck nr 8
Kaivo-oja Helge 1911 son Ribäck nr 8
Kaskimäki Vilhelmina 1969 Inhysing Ribäck nr 8
Kaskimäki Vilho 1909 son Ribäck nr 8
Nyman Johan Viktor 1892 Bonde Lillsjö nr 9
Nyman Anna 1863 Sytningskvinna Lillsjö nr 9
Rönnlund Johan 1885 Parcellägare Lillsjö nr 9 Nymanas
Rönnlund Ida 1889 hustru Lillsjö nr 9
Berglund Josef 1894 bonde Lillsjö nr 9 Agustas-Josip
Berglund Mina 1891 hustru Lillsjö nr 9
Berglund Johan Josefsson 1858 Sytningsman Lillsjö nr 9
Berglund Hulda 1902 Bondeänka Lillsjö nr 9
Sjöblom Erland 1887 Arbetare Lillsjö nr 9
Sjöblom Amanda 1885 Inhysing Lillsjö nr 9
Sjöblom Otto 1897 Inhysing Lillsjö nr 9
Lillsjö Johan Viktor 1895 Bonde Lillsjö nr 9 Viktor i Stormyron
Lillsjö Ida 1895 hustru Lillsjö nr 9
Lillsjö Viktor 1865 Sytningsman Lillsjö nr 9 Lillsjö Gamälin
Lillsjö Maja 1866 hustru Lillsjö nr 9
Hällfors Viktor Henriksson 1885 Bonde Lillsjö nr 9 Hindrikas Viktor
Hällfors Amanda 1891 hustru Lillsjö nr 9 Agustas Manda
Forslund Karl Henriksson 1895 Bonde Lillsjö nr 9 Lillsjö Kalle
Forslund Maria 1896 hustru Lillsjö nr 9
Åberg Johan Henriksson 1881 Bonde Lillsjö nr 9 Lillsjö Jåhan
Åberg Anna 1879 hustru Lillsjö nr 9
Dalroos Josef Henriksson 1903 Bonde Lillsjö nr 9 Dal-Josip
Dalroos Alma 1899 hustru Lillsjö nr 9
Dalroos Edla 1857 Sytningskvinna Lillsjö nr 9
Prunnila Johan Henrik 1878 Bonde Lillsjö nr 9
Söderholm Frans IVAR 1888 Bonde Lillsjö nr 9 Kionas Ivar
Söderholm Maria 1886 Hustru Lillsjö nr 9 Kionas
Söderholm Eskil Runar 1911 son Lillsjö nr 9 Kionas
Prunnila Ellida 1884 Bondeänka Lillsjö nr 9 Utteras Liida
Lillsjö Vilhelmina 1857 Backstugusittare Lillsjö nr 9
Sjövall Ester 1894 Mejerist Åbyn
Ånäs Edvard 1878 Backstugusittare Ulla Edvard
Ånäs Selma 1905 dotter
Hägg Hilda Emilia 1895 Hushålls. Ulla Miili
Teir Anna LINNEA 1907 Lärarinna
Lind Valter EINAR 1908 Lärare
Granskat av valnämnden 26 augusti 1933
Johan Lillkull
Erland Norrgård
Johannes Stenlund