Våra krig

Under historiens gång har Finland varit indraget i krig flera gånger och varje gång har fienden funnits bakom den östra gränsen. Från vår Kristinestads horisont sett ligger östgränsen långt borta men ändå har vårt område drabbats av de fientliga överfallen. Under 1700-talet var hela Finland under långa tider ockuperat av ryssarna och på 1800-talet under åren 1808-09. Under det första världskriget var ryska trupper stationerade i Finland men efter att de fördrevs 1918 har vårt land inte varit ockuperat av något annat land.

Vill du läsa mera om händelser eller episoder från Sydösterbotten, så välj kategori här nedan.

Stora ofreden 1713-1721
Lilla ofreden 1742-1743
Finska kriget 1808-1809
Krimkrigets inverkan på Kristinestad
År 1999 reste staden Kristinestad detta minnesmärke över de lappfjärdsbor som stred i både vinter- och fortsättningskriget åren 1939-1945. Minnesmärket finns på ungdomslokalens gårdsplan och här samlades männen före avfärd till tågstationen, därifrån de reste österut mot okända öden.