Artur Lindells gård på Dagsmarkvägen 310.

Nedtecknat av Lasse Backlund i april 2019, med hjälp av Elof Lindell, Gunhild Holmqvist och hennes dotter.

Artur och Huldas gård sedd från ovan på 1960-talet.

Den här gården byggdes av bonden Artur Lindell och hustrun Hulda i mitten av 1920-talet. Gården var ovanligt liten för att vara en bondgård, vilket tyder på att den hade flyttats till detta ställe, kanske från Lillsjö där Arturs far Karl Lindell växte upp i ett torp. Gården bestod av endast två rum och där skulle hela familjen på sex personer rymmas.

Här har fotografen Artur Lövholm lyckats över förväntan, då han skulle fotografera Lindells gårdar. Närmast kameran Arturs gård, som byggdes på 1920-talet. Den större gården längre bort är Arturs barndomshem och längst bort syns en del av Nyströmas. På samma foto lyckades fotografen få med en ko och Arturs dotter Gunhild som står vid gaveln. Fotot från början av 1930-talet.

Artur Lindell (1904-1952) var son till Karl Lindell (1876-1941) som kallades ”Kånstonas-Kalle”. Arturs mor Vendla Maria (f. Rosenback år 1871) hade varit gift tidigare med bonden Erland Lillkull, men denne dog redan 1901. Vendla Maria gifte då om sig med torparen Karl Lindell från Lillsjö och år 1904 fick de sonen Artur Lindell och följande år sonen Valter. Vendla Maria dog redan 1913 och Karl Lindell gifte då om sig med hustruns kusin, som också hette Vendla Maria. Vill du läsa mera om Arturs föräldrar och hans barndomshem, så skall du klicka HÄR!

Artur Lindell i militären. Han deltog i både vinter- och fortsättningskriget. I vinterkrigets slutskede var Artur helt nära då Anselm Viklund och Artur Mitts från Åbackan stupade.

I februari 1927 gifte sig Artur med Hulda Lillsjö (1905-1990) som var dotter till ”Hanås” Axel Lillsjö och Sofia. Huldas 3 bröder for alla till Amerika och det var endast Frans Lillsjö, senare Lövdahl som återvände. Vill du läsa om Frans Lövdahl, så skall du klicka HÄR!

Artur och Hulda fick fyra barn:

-Gunhild (f.1927) som gifte sig med Helmer Holmqvist från Kolängen, en dotter.

-Marita (f.1934) som gifte sig med handlanden Nils Nelson, två barn.

-Elof (f.1941) övertog hemgården och startade snickeri 1965, 2 söner.

-Anna Lisa (f.1944) bosatt i Sverige, 3 barn.

År 1929 övertog Artur hälften av Lindells hemman, medan hans bror Valter övertog den andra hälften. Valter övertog också hemgården. År 1936 köpte Artur nästan 2 hektar av Rönnqvist hemman, som låg i rå med hans eget hemman. Han köpte också ett område på Åbackan nära skogen, som sedan såldes åt rågrannen Santamäki. På 1940-talet blev Artur sjuklig och han opererades för sitt hjärtproblem men trots det blev han bara sämre och sämre. Han orkade inte sköta hemmanet ordentligt, utan det var hustrun och de äldre döttrarna som fick åta sig arbetet med att bruka åkrarna.

Artur var känd som en duktig snickare, som i uthuset tillverkade möbler både åt sig själv och åt andra. Men Artur var sjuklig och han dog i en ålder av 48 år i februari 1952 och gården övertogs av änkan Hulda. Sonen Elof som i början på 60-talet utbildade sig till snickare, startade 1965 ett snickeri i det nedlagda fähuset. På beställning tillverkade han möbler, fönster och dörrar åt kunderna. På 1970-talet började han tillverka garderober och köksinredningar och snickeriet expanderade snabbt och nya utrymmen byggdes i flera repriser. Som mest fanns det 220 personer i arbete vilket gjorde snickeriet till ortens absolut största arbetsgivare. Inredningarna som gick under namnet Linda såldes både till privatpersoner och till byggare runt om i landet.

I slutet av 1970-talet köpte Elof Lindell en gård på andra sidan landsvägen av Onni Heiniö och han flyttade dit tillsammans med modern Hulda. I samma veva revs Arturs gård från 1920-talet för att ge mera utrymme för det expanderande snickeriet. I januari 1984 sålde Elof Lindell det snickeri som bar hans namn till konkurrenten GA Serlachius. Köparen hade från tidigare egna fabriker i Kolho där de tillverkade kök under namnet Serla.

På flygfotot från början av 70-talet får man en bra överblick över industrierna i Klemetsändan. I nedre kanten finns bröderna Kangas såg och kvarn, och lagret av plankor och bräder. Mitt i bild syns den första delen av Elof Lindells första stora snickeribyggnad och hans hemgård på samma tomt. Efter hand byggdes snickeriet ut så att då Elof sålde företaget, så täckte det som gott som hela Arturs hemman.

Foton:

Karl Lindell utanför sin lillstuga med barnbarnen Gunhild (f.1927) och hennes kusin Ernst (1930-1992) som står på stolen. Notera speciellt kläderna och den underliga mössan som Ernst har på sig.
Artur Lindells gård i början av 1960-talet, då ”hebbret” ännu stod på gården.
Lindell Artur och Huldas gård i Klemetsändan.
Till vänster ”Kånstonas-Kalle” alltså Karl Lindell och på andra sidan hans hustru Vendla Maria. Längst bak står Vendla Marias son Frans Erland (1897-1913) och framför honom hans syster ”Skol” Hulda (1898-1984).
Längst fram står deras gemensamma barn Artur (1904-1952) och Valter (1905-1972).
De blå linjerna visar hur Lindells hemman såg ut efter storskiftet 1900-1912. År 1929 delades hemmanet mellan Artur och Valter. Valter fick den östra delen där hemgården stod.
Hulda Lillsjö (1903-1990) var dotter till Axel Hannus, senare Lillsjö och Sofia, som var dotter till ”Lill-Skräddarin”.
”Hanås-Axel och Axelas Fia”, alltså Hulda Lindells föräldrar.
Artur Lindell står längst till vänster, följande är Frans Viklund, Hilma Broberg, Gunnar Storkull, Elin Lillkull och Verner Söderström. Verner var ogift och barnlös, och han var son till Karl Henrik Storlåhls som gifte sig med änkan ”Glas-Kajs” och de bodde nära Storbron. Verners syster Ellen gifte sig med Runar Vidberg och de fick flera barn och de bodde i flera år i Brobergs gamla gård vid Storbron.
Gunhild och hennes man Helmer Holmqvist bodde de första åren i Hilma Sandlunds lillstuga, tills de fick sitt nya hem färdigt 1950. Fotot kanske från 1949.
Efter en längre tids sjukdom dog Artur Lindell år 1952. Till vänster står änkan Hulda, längst bak till höger Maj-Britt Holmqvist, Marita Lindell och närmast kameran Anna Lisa Lindell. Elof är skymd bakom Anna Lisa.
Elof och Anna Lisa Lindell utanför hemgården i slutet på 40-talet. I bakgrunden skymtar den lillstuga där deras farfar Karl bodde före han dog år 1941.
Framför Helmeras gård står Artur och Huldas yngsta dotter Anna Lisa som ofta fick vara barnvakt åt systerdottern Maj-Britt. Det skilde endast 4 år, så de var nästan systrar.
Ingmar Rosengård, Olavi Niemi, Annel Grans och Anna-Lisa Lindell med Enbergas gården till vänster.
I mitten står Hulda Lindell bland många okända personer på kyrkbacken i Lappfjärd vid en konfirmationsträff.
Längst fram står Marita som gifte sig med handlanden Nils Nelson. Längst till höger står Maritas systerdotter Maj-Britt.  Foto Lars Axén, Kristinestad.
I slutet på 1970-talet köpte Elof Lindell denna gård av Onni Heiniö och tillsammans med sin mor flyttade han dit. I samma veva revs hemgården för att ge mera utrymme för det växande företaget. Fotot från 2003.
I december 1984, samma år som Elof Lindell sålde sitt företag i Dagsmark, utnämndes han till årets kristinestadsbo.
Hulda Lindell (1903-1990) på besök hos dottern Marita 1986.
Sittande Artur och Huldas äldsta dotter Gunhild, tillsammans med de tre följande generationerna. Fotot från 2018.
Hulda Lindells bröder Anselm och Artur Lindell for till Canada på 1920-talet och de återvände inte till Dagsmark.
Hulda Lindells bror Frans Lillsjö hos fotografen i Canada på 1920-talet. Han återvände till Dagsmark, bytte namn till Lövdahl och bodde sedan på Byåsvägen.