Norrgranns gård på Lillsjövägen 135.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Annel Nyholm. Historiken förnyad i maj 2017. 

Den här präktiga bondgården som fotograferades år 2003 från söder stod tidigare i Ömossa.
Den här präktiga bondgården som fotograferades år 2003 från söder stod tidigare i Ömossa.

Det här huset flyttades cirka 1915 från Ömossa till Kvarnå av Henrik Norrgrann, som kallades Dragholms-Hindrik (f.1890, d.1970) och hans hustru Adelina (f. Rosenqvist år 1886, d. 1964). Henrik och Adelina köpte detta hemman av Adelinas far ”Tresk-Kalle” år 1915 och denne hade år 1909 köpt det av sin son, alltså Adelinas bror Johan Viktor, som hade emigrerat till Amerika. Vill du läsa mera om detta hemmans historia, så skall du klicka HÄR!

Henrik var född i Ömossa som son till bonden Josef Norrgrann (1855-1918) och Greta Sofia (f. Eriks i Tjöck år 1863). Henrik gifte sig år 1913 med Adelina som var född i Korsbäck, mittemot nuvarande ungdomslokal. Hon var dotter till ”Tresk-Kalle” alltså Karl Rosenqvist och hustrun Karolina som år 1907 hade köpt ett av Rosenbacks hemman i Kvarnå och de uppförde ett större hus på det ställe som numera kallas Westerbackas.

7

Flera av Adelinas systrar bodde också i Dagsmark och några kan du läsa mera om genom att klicka på namnet: MARIA Nyholm, VILHELMINA Storkull, IDA Strömberg och HILMA Westerback. Henrik Norrgranns äldre syster Alma gifte sig också till Dagsmark och henne kan du läsa om genom att klicka HÄR!

På bilden ”Träsk-Kalle å Karolin” som ägde så gott som hela Kvarnå, från Kårk allt upp till Dragholms.
På bilden ”Träsk-Kalle å Karolin” som ägde så gott som hela Kvarnå, från Kårk allt upp till Dragholms.

År 1913 då Adelina gifte sig med Henrik Norrgrann, så flyttade hon till Ömossa för att bli bondehustru där. Då Adelinas far Tresk-Kalle besökte dottern i Ömossa, så beslöt han dottern skulle få ett hemman i Dagsmark, bara hon tog mannen med och flyttade dit. Och då blev det så att de tog gården med sig från Ömossa och byggde upp den på nytt på hemmanet Sjögren, som de fick av Tresk-Kalle. ”Dragholms” Henrik och Adelina Norrgrann blev på detta vis bönder i Kvarnå och de fick 7 barn:

-Svea Adele (1914-1914)

-Svea Julina , f. 1915 gift med Gustav Brynberg, bosatt i Sverige.

-Verna Ingeborg, f.1917, gift med Holger Modig, bosatt i Sverige.

-Ragnar Eskil, stupade i fortsättningskriget 1942.

-Arne Alfons, f. 1922, drunknade år 1931 i ån uppe i Lillsjö. Läs mera om drunkningsolyckan:16.05.1931 Syd-Österbotten no 37 – Digitala samlingar – Nationalbiblioteket (kansalliskirjasto.fi)

-Nils Olof (1926-1975) bonde på hemgården.

-Else Ingegerd (Nils´ tvilling f.1926, d. 1927)

Uthuset som stod längs Lillsjövägen, här fotograferat 2003 från gårdssidan, är numera rivet.
Uthuset som stod längs Lillsjövägen, här fotograferat 2003 från gårdssidan, är numera rivet.
Uthuset som stod nära Lillsjövägen fotograferat från norr år 2003.
Uthuset som stod nära Lillsjövägen fotograferat från norr år 2003.

På 50-talet blev Nils bonde på hemmanet men eftersom han förblev ogift och barnlös fanns det ingen följande generation som tog över gården. Nils sålde hemmanet åt en korsnäsbo, som i sin tur sålde det åt staten. De statliga myndigheterna beslöt sedan att en stor del av åkrarna skall säljas åt Englund och markerna är fortfarande i familjens ägo.

Huset är i dag i dåligt skick och det har varit obebott sedan Nils dog år 1975.