Fornfynden i Korsbäck.

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2019.

Eftersom vissa delar av Korsbäck ligger tillräckligt högt över havsytan, så har det gjorts många fornfynd från stenåldern just där. Utgrävningar har gjorts på Kaal Jåhanas backan men de flesta fynden har gjort i samband med jordbruksarbete i Norrviken. Selim Norrvik och Lennart Lindsjö har gjort de många fina fynd just i Norrviken men flera andra har också lyckats hitta föremål som är flera tusen år gamla. Långängen nära Lillsjön är känd som ett gammalt bosättningsområde. Några stora bosättningar var det dock inte frågan om, eftersom det på stenåldern i hela Finland bodde långt under 50 000 människor.

I Finland räknas det att stenåldern började efter istidens slut för ca 10 000 år sedan och fortsatte ända till ca 1700 före vår tideräknings början. Följande tidsperiod kallas bronsåldern som varade i ungefär 1 000 års tid och sedan följde järnåldern.

De här stenåldersfynden uppbevarades på folkskolan i Korsbäck men då skolan drogs in år 1969 så flyttades de till folkskolan i Dagsmark. Efter en tid ordnade lokala intressenter att fornfynden flyttade till Korsbäck UF:s lokal, där de förvaras i ett låst vitrinskåp i klubbrummet. Stenfynden är fotograferade i november 2019.

Tväryxa upphittad av Inger Dahlroos i Lillsjö.
Upphittare Gunbert Hammarberg.
Hängsmycke av skiffer, upphittat av E. Stenblom.
Liten flatmejsel upphittad av Alf Bergkvist.

Yxa upphittad i Norrviken.
Upphittare Emil Hammarberg.

Mejsel som Lennart Lindsjö hittat i Norrviken.
Selim Norrviks fynd i Norrviken.
Liten spetsig sten som Sixten Berg hittade år 1974 hos Gunbert Nyholm.
Olika stenverktyg upphittade i Norrviken.
Tre olika sorters stenyxor.
Stenyxa som Valter Liljedahl hittade i träsket år 1972.
Klubbhuvud av större modell som Kurt Lindh hittat i träsket.
Nottyngd som Bo-Göran Lindh hittat.
Stor slipsten som Lennart Lindsjö hittat i Norrviken.
Slipsten med ovanlig nötning, upphittad av Lennart Lindsjö i Norrviken.
Slipsten modell större, med kretsformig nötning upphittad av Lennart Lindsjö i Norrviken