Åbro hemmanets historia.

Sammanställt av Lasse Backlund i maj 2019, med hjälp av Inga-Lill Sandström i Vasa.

Viktor och Maria Lång, som sedan bytte namn till Eklund förvärvade Åbro hemmanet på Båsk på 1/16 mantal år 1890. Högst troligt var det här Marias hemman för hon var dotter till Karl Erik Båsk (1844-1910) som senare bytte namn till Nybond. Maria växte upp i Nybond gården som före storskiftet låg bakom Christer Klåvus gård på Sebasbackan.

Vid storskiftet 1900-1912 blev detta hemman flyttat till Palon. Viktor Eklund, som kallades ”Kårk-Viktor” protesterade mot denna placering och han föreslog andra ställen. Helst skulle han ha velat ha Åbro hemmanet nära sitt andra hemman Eklund som placerades på Brobackan och längs Lillsjövägen nära Lillån.

Viktor Eklund besvärade sig till ägodelningsrätten, bland annat skrev han så här:

”Till Egodelningsrätten i Dagsmark.

Vördsamt får vi undertecknade här med framhålla vårt missnöje öfver utplaseringen af våra tomtplatser och hemmansegor som af Kommisjonslantmetaren Sten Nilson den 11 Desember 1905 å sammanträdet förordnat oss att enligt hans förslag utflykta våra tomtplatser till i närheten af Bötom rå der fråstbarhet och andra olegenheter från urminnes tid och allt framgent legger hinder i vegen för sedes odlingen hvarigenom våra hemman totalt eventyras der tillkomme vi att sakna sundt lege jemte bekvem åtkomst till skolor och Kyrka dessutom saknar vi veg att utföra våra kreatur till skogen som oss blivitt före visat på den så kallade Dragåsen der vårt mullbete af ålder varit emedan den då skulle bli för oss belegen bakom andra mark och två ånar.”

Hans förslag godkändes inte, utan lantmätarens förslag fastställdes av rätten.

Åbro hemmanet i Palon sträckte sig över Änikoskmossen ända till Lappfjärds å nära Tuimala. Hemmanet var väl samlat i ett enda skifte på över 80 hektar. Hemmanet väster och söder om Åbro tillhörde Alfred Nordberg och området ner mot ån ägdes av ”Pala-Viktor” Hägglund.

Åbro hemmanet 2:9 var väl samlat i ett enda skifte bakom Alfred Nordbergs hemman. Viktor Eklund började 1914 timra en gård som var avsedd för hans son Emil Eklund. Före taket hann sättas på så sålde Viktor och Maria Eklund hela hemmanet med den halvfärdiga byggnaden åt hemmanshandlaren Jussi Grönlund från Vanhakylä. Jussi var den tiden en känd affärsman som ofta köpte hemman, antingen ensam eller tillsammans med Axel Lillträsk i Lappfjärd. Köpebrevet undertecknades 20 juli 1916 och efter precis ett år sålde Jussi hemmanet vidare åt Nestori och Alina Koskenniska.

Efter 3 månader sålde de nya ägarna Koskenniska en del av hemmanet åt Paulus och Matilda Haaramo. I mars 1918 sålde Koskenniska en annan del av hemmanet åt bagaren Josef och Sofia Lillsjö. I juli 1918 sålde Koskenniska den sista delen åt bönderna Erik Englund och Alfred Nordberg.

I augusti 1918 sålde Erik Englund och Alfred Nordberg sin hemmansdel åt ”Broback” Frans Andersson. I samma veva sålde också Paulus och Matilda Haaramo sin hemmansdel åt samma ”Broback Frans”.

I mars 1920 sålde ”Broback” Frans Andersson sina båda hemmansdelar åt bagaren Josef och Sofia Lillsjö. Med andra ord så ägde bagaren efter affären hela Åbro hemman.

I september 1921 sålde Josef och Sofia Lillsjö hela hemmanet och den fortfarande halvfärdiga gården åt Samuel och Matilda Yliheikkilä. Samuel, som kallades Samppa var född i Kauhajoki år 1878 och år 1917 gifte han sig med Matilda Vilhelmina Mannila, som var född 1874 i Storå och kallades för Tilda. Samuel och Matilda var barnlösa men från sitt tidigare äktenskap med Frans Mannila hade Tilda sönerna Viljami f. 1896 och Väinö, f. 1898.

I juli 1917 bjuder Samuel Yli-Heikkilä ut hemmanets lösegendom i Heikkilä by i Storå.. Annonsen i Syd-Österbotten.

Samuel och Matilda byggde gården färdig och flyttade dit och blev då bönder på Åbro hemmanet. Redan på 1920-talet hade det sålts ett område nära Änikoskmossen på närmare 10 ha åt bonden Erland Krook. Erland i sin tur delade på detta område åt sina barn Ingeborg Lindblad och Verna Långfors. Verna sålde sin andel på 5 ha åt Eero Mylläri, som sedan i sin tur sålde området åt Norrvik. Ingeborg sålde sin lika stora del åt Hemberg. Samuel och Tilda sålde också ett område på 4,5 ha åt Karl Hemberg och det låg öster om det område som de sålde åt Erland Krook. gränsande till den skog som familjen fortfarande äger.

I början på mars 1936 sålde Samuel och Matilda Åbro hemmanet och gården åt Matildas son Väinö Mannila, född 1898 som en månad tidigare hade gift sig med Elna Hirsimäki, född 1914. Sedan 1936 är gården i familjen Mannilas ägo. Alla åkrar som hörde till hemmanet har på 2000-talet sålts åt Hemberg medan skogen på Rävåsen fortfarande är i familjens ägo.