Kyrkan i Lappfjärd.

Det var i oktober år 1843 som lappfjärdsborna på en sockenstämma beslöt att de skall bygga en ny kyrka, i stället för den gamla Birgitta kyrkan som var gammal och i dåligt skick. Birgitta kyrkan var alltför liten för den stora socknen, som den tiden bestod av Lappfjärd, Tjöck, Bötom, Storå  och Sideby. Arkitekten Ernst Lohrmann fick i uppdrag att göra ritningar och dessa kunde godkännas år 1847. Kyrkobyggaren Erkki Kuorikoski (1813-1889) från Kaustby åtog sig att uppföra kyrkan för 3 200 rubel silver och församlingsborna skulle stå för allt material. Grunden lades i november 1848, år 1851 kunde kyrkan tas i bruk och i maj 1852 kunde biskopen inviga den nya kyrkan. I 170 års tid har den stått där på Mangsbackan, som ett landmärke för kyrkbyn och förhoppningsvis kommer den att stå där i ytterligare 170 år.

Om du vill läsa Rurik Nylunds berättelse hur bygget av kyrkan gick till, så skall du klicka HÄR!

1. Lappfjärds kyrka i juni 2020.
2. Kyrkan fotograferad från sydost i juni 2020 med minneslunden framme till höger.
3. Augusti 2006.
4. Janne Söderqvists drönarfoto från 2017 med utsikt över Åsändan.
5. På vykortet med Lappfjärds kyrka i bakgrunden så syns Sigfrid och Elin Landgärds gård till höger. I gården till vänster bodde Elma Mannfolk, som var ogift och barnlös. Alla byggnader på fotot finns kvar ännu men är kanske skymda av träd och buskar.
6. Kvinna på väg mot kyrkan år 1900. Foto av Ina Roos, Museiverkets samlingar.
7. Stämningsfullt nattfoto av kyrkan, taget av Jan Bergman 1970, samma år som fasadbelysningen installerades. Ljuset strömmar ur fönstren i Gullmes gård.
8. Lappfjärds kyrka i vinterskrud omkring 1970. Fotot av Trygve Lindqvist, som den tiden var rektor på folkhögskolan i Lappfjärd.
9. Det användes hållbara tegel då kyrkan byggdes år 1852, då de har hållit så där bra i mer än 170 år.
10. Renovering på gång 2008.
11. Kyrkan fotograferad från sydost.
12. Klockstapeln och kyrkan fotograferad den 22 januari 2020, det år då vi väntade på vintern förgäves.
13. ”Giv de fattiga efter din förmåga” är den begäran som ”fatigåbbin” vid klockstapeln vill säga åt oss. Den här fattiggubben har nu som då blivit utsatt för skadegörelse, också på senare tid. Natten mot den 15 april 1894 blev den totalt bortförd men återfanns tydligen, eftersom den fortfarande står kvar.
14. Janne Smeds drönarfoto.
15. Med jämna mellanrum skulle kyrkans spåntak tjäras och det arbetet gjordes inte av de höjdrädda.
16. Målning av Lappfjärds kyrka. Tavlan signerad E.B. som högst troligt är Emil Björknäs. Tavlan fotograferad av Trygve Lindqvist, som i början av 1970-talet var rektor för Lappfjärds folkhögskola.
17. Sockenmagasinet uppfördes på kyrkligt initiativ år 1858 och för själva byggandet stod ”Käringskåsk Samel”, alltså Samuel Forsman från Kärjenkoski. Han byggde magasinet på entreprenad för en summa av 2 690 rubel silver. År 1855 hade samma Samuel byggt den nya Storbron i Dagsmark. Under goda år skulle spannmål samlas i magasinet, för att sedan vid nödår kunna användas som föda eller som utsäde. År 1963 i mars tog kyrkofullmäktige i Lappfjärd initiativ till att sockenmagasinet skulle byggas om till församlingshem. År 1965 byggdes det gamla magasinet om till församlingshem och det invigdes den 25 april av biskop K. E. Forssell. Det så kallade södra magasinet till vänster på fotot användes i tiderna som förvaringsutrymme för böndernas brännvinspannor. År 1987 byggdes det om till ungdomsutrymmen.  Fotot från år 2006.
18. Frans och Alvinas gård ser liten ut med den stora kyrkan i bakgrunden. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
19. Unto Heinonens foto, vykortet tryckt hos Painotalo Varteva i Vasa.
20. Karhumäkis flygfoto från 1952.
21. Handlande C. J. Ulfves i Lappfjärd lät trycka upp vykort med detta motiv med Lappfjärds kyrka fotograferad från Åsändan. Fotot är utlånat av stadens museum Carlsro.
22. Växtligheten är så att den skymmer gården och byggnaderna och det knappt att kyrkan syns. Fotot är utlånat av stadens museum Carlsro.
23. Kyrkan fotograferad från norr.
24. Lappfjärd Andelshandel till höger, sedan läkargården, apoteket och längst bort kyrkan.
25. Kyrkan och klockstapeln fotograferad av okänd fotograf. Klockstapeln renoverades 1975 och Nygren & Co gjorde bland annat ett nytt tak av plåt.
26. Vykort med de fyra kyrkorna i Kristinestad. De två övre i staden, nere till vänster Lappfjärds kyrka och till höger klockstapeln i Sideby. Korttipalvelu, foto Olle Haavisto.
27. Konstnär Rosbloms tavla av Lappfjärds kyrka finns på Kilens hembygdsmuseum i Sideby.
28. Termometer med ett fotografi av Lappfjärds kyrka.
29. Väggtallrik av gips från 1956, fotograferad på Carlsro i Kristinestad.
30. Körövning i kyrkan.
31. Kyrkans interiör fotograferad från orgelläktaren längst bak i kyrkan. Till höger om predikstolen, under läktaren syns en av de värmekaminer som installerades i kyrkan år 1909. Fotot från Finna.fi.
32. Till midsommar utsmyckades kyrkan med enrisband och nyutslagna björkar och det var ju på midsommardagen som konfirmationen skedde. Fotot från Finna.fi.
33. Fullsatt kyrka vid något större tillfälle eftersom flera präster står samlade vid altaret. Fotot från Finna.fi.
34. År 1861 fick kyrkan sin altartavla, som är en kopia av Leonardo da Vincis kända tavla ”Nattvarden”. Konstnären var Erik Johan Löfgren från Åbo.
35. Predikstolen är centralt belägen på den vänstra sidan av mittgången.
36. Kyrkan är ljus och rymlig.
37. Kyrkans interiör.
38. Flera lampkronor i den nya kyrkan är hämtade från den gamla Birgittakyrkan som revs på 1860-talet. Dessa var då endast försedda med brinnande ljus. Till julen 1918 fick kyrkan elektrisk belysning då Viktor Nylund på Ab Pärus-Fors gratis installerade elektricitet i kyrkan.
39. På läktarna finns det plats för många kyrkobesökare men på senare används endast de nedre sittplatserna.
40. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
41. Lappfjärds kyrka, Painotalo Varteva, foto Unto Heinonen.
42. Klockstapeln och kyrkan i början av 1900-talet. Till höger Lappfjärds södra folkskola och bakom den syns den gamla skolbyggnaden, som sedan blev lärarbostad. Fotot är utlånat av stadens museum Carlsro.
43. Kyrkan fotograferad runt 1900 och fotot är utlånat av stadens museum Carlsro.
44. Kyrkan i vinterskrud.
45. Lapjäärdin kirkko
46. Klockstapeln, kyrkan och ”mäijarboole” fotograferat från söder.
47. Kyrkan fotad från vägen till Perus.
48. Kyrkan fotograferad från södra folkskolans gårdsplan.
49. Selim Björses foto av trädgården där också kyrkan rymdes med.
50. Foto Selim Björses.
51. Bild från Åsändan. Nummer 18 på stolpen betyder att det är 18 km till vägskälet i Ömossa.
52. Vykort med utsikt från Åsändan där kyrkan syns i bakgrunden. Kortet är skickat åt Herr Kapten Oliver Grotenfelt år 1908, tyvärr är avsändarens namn oläsligt. Vykortet tryckt åt handlare Charles Ulfves.
53. Ilta-Lilja Klockars foto, SLS:s arkiv.
54. Foto från läktaren.
55. Foto Ilta-Lilja Klockars, SLS:s arkiv.
56. Kyrkan och Johan Lindqvists bil rymdes på samma foto.
57. Interiör med predikstolen och altaret.
58. Tre okända personer sitter framför kyrkan.
59. Det finns långt mer än 3 000 sittplatser i kyrkan och här ser de ut att vara väl fyllda.
60. Foto från väster.
61. Det var i oktober 1843 som sockenstämman i Lappfjärd beslöt att en nya kyrka skall byggas och arkitekt Ernst Lohrmann, som var född i Tyskland men som bodde i Helsingfors anlitades som arkitekt. I slutet av juni 1847 kunde ritningarna godkännas. Längdmåttet som användes var aln, ungefär 60 cm och det har senare spekulerats att byggarna började blanda på måttenheterna aln och meter. I Finland togs metersystemet i bruk betydligt senare, så det är nog inte råddande med olika måttband som har gjort att kyrkan fått sin stora volym.
62. Ernst Lohrmanns ritning av den västra fasaden. Sockenstämman i Lappfjärd godkände ritningarna 18 augusti 1847 och den kända kyrkobyggaren Jaakko Kuorikoski från Kaustby anlitades som byggare. Han byggde under sin levnadstid ett 30-tal kyrkor och den i Lappfjärd är nog den största.
63. Ritning av kyrkans genomskärning. I nedre kanten har någon efteråt skrivit texten ”METER” men den måttenheten togs i bruk först i slutet av 1800-talet i Finland.
64. Det var först till julen 1909 som kyrkan fick uppvärmning, då 7 vedeldade kaminer skaffades från Bröderna Friis fabriker i Gamlakarleby. En kamin placerades i sakristian och de övriga 6 inne i kyrkan och de kostade tillsammans 7 000 mark.
65. Karhumäkis flygfoto.
66. Vinterfoto av kyrkan.
67. Rosengrens foto från 1932.

 

68. Isen packar ihop sig nedanför Johan Starkes, senare af Hällström gård. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
69. Pulpettvättardag vid södra folkskolan. Byggnaden i mitten är lärarbostäderna och kyrkan syns till höger. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
70. Eleverna i södra folkskolan bryter stenar på gårdsplanen. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
71. Björkarna längs landsvägen är tyngda av rimfrost. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
72. Kyrka i vinterskrud. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
73. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
74. Södra folkskolan, lärarbostäderna och kyrkan. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
75. Vykort av kyrkan.
76. Konfirmation.
77. Interiör från kyrkan i Lappfjärd.
78. Lappfjärds mäktiga kyrka fotograferad från norr. Foto Trygve Lindqvist ca 1970.
79. Lappfjärds kyrka och klockstapeln fotograferad från väster under den tid då det inte ännu fanns några pensionärshem på denna sida av landsvägen. Foto Trygve Lindqvist ca 1970.
80. Kyrkoherden i Lappfjärd, prosten Rafael Lindholm som var född i Helsingfors 1904 dog i mars 1969. Vid jordfästningen i Lappfjärds kyrka deltog ett stort antal präster från flera grannförsamlingar. Själva förrättningen utfördes av från vänster pastor Martin Lindholm, som var Rafaels son. I mitten står kyrkoherden i Närpes, prosten Edvin Stenvall och till höger Paul Öhrnberg, som var kyrkoherde i Lappfjärd. Fotot av Trygve Lindqvist.
81. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
82. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
83. Lappfjärds kyrka i vinterskrud, fotograferad från väster. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
84. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
85. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
86. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
87. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
88. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
89. Korset på klockstapeln med Bagarlinastået i bakgrunden. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
90. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
91. Från marken ser korset på kyrkans tak ganska obetydligt ut, men dimensionerna är nog sådana att man undra hur de fick upp det när kyrkan byggdes på 1850-talet. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
92. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
93.Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
94. Lappfjärds kyrka och klockstapeln. Planeringen av denna kyrka påbörjades redan 1847 och sedan startade bygget av kyrkan som skulle rymma hela 3 000 personer. Under denna tid hörde också Bötom, Storå och Sideby till Lappfjärds socken, så det var nog meningen att den skulle bli så stor som den sedan blev. Olyckligt nog så blev Bötom och Storå egna kommuner några år efter att kyrkan blev färdig 1851 och efter en tid blev också Sideby egen kommun. Foto Trygve Lindqvist ca 1970.
95. Colorerat vykort av Lappfjärds kyrka från början av 1900-talet.
96. Den här modellen av stramaljtavlor och just med denna ram finns i många hem i Lappfjärd och säkert också på många andra orter. Tavlan fotograferad på ett lopptorg i staden år 2021.
97. Välkänd bild av skördefolket med Lappfjärds kyrka i bakgrunden, ur Boken om vårt land, som Topelius skrev i tiderna.
98. Väggtallrik, som målades av Helvi Klemets i Dagsmark år 1984.
99. Fotografen Unto Heinonen från Vasa rörde sig runt hela landet med kameran och av fotona trycktes sedan vykort i stora mängder, som såldes i de lokala butikerna.
100. Lappfjärds kyrka målad av en okänd konstnär. Tavlan finns på stadens museum Carlsro.
101. Vykort av kyrkan med två bilder av församlingshemmet.
De stupades monument och deras gravar i juni 2020.
I mars år 1964 installerades nya högtalare i kyrkan och på samma gång en hörslinga ”för lomhörda”. Urklipp ur Syd-Österbotten 10.3.1964.