Lantmäteriförrättningen 1931.

De 80 lotterna i Dagsmark Storsjöträsk bytte ofta ägare och en del gick också i arv vid generationsskifte. Vid den första stora årensningen i början av 1930-talet så skiftades lotterna och markerna delades enligt ett förslag av lantmätare I. Hannelius. De var främst de som hade varit med om upprensningen som fick lotter, därav kommer att flera fattiga och obesuttna Storåbor nu blev delägare i träsket. I juli 1931 på ett möte lade träskförmannen Evert Lindqvist fram den lista som borde gälla. Det hade inte varit lätt att att få fram denna lista eftersom lotterna bytte ägare utan köpebrev. En del träsklotter hade blivit sålda som hästar helt utan köpehandlingar.

Intressenterna eller delägarna fick nu lagfart på marken och började efter förrättningen betala skatt för den. De flesta delägarna fick sina ägor i ett skifte men Johan Erland Lindqvist, Viktor Sten och Johannes Stenlund fick marker på två ställen. Lotterna hade ju förr varit skattefria, eftersom de hade värderats som lösegendom. Kartorna har Bo-Göran Lindh lånat ut.

Lantmätaren I. Hannelius fördelade tillandningar i Dagsmark Storsjöträsk år 1931.
I den norra delen av träsket drogs råarna på detta sätt.
I mitten på träsket kunde de nya ägorna se ut så här.
I den södra ändan mot Kärjenkoski fördelades ägorna på detta vis.
1. Johan Erland Lindqvist 3 ½ lott, 15,59 ha varav skog 1,88 ha
2. Karl Henrik Liljeblad 1 ½ lott, 5,38 ha varav skog 0,08 ha
3. Viktor Sten 2 lotter, 8, 24 ha varav skog 0,11 ha
4. Johannes Stenlund 2 ½ lott, 10,39 ha varav skog 0,17 ha
5. Erland Rönngren 1 ½ lott 5,10 ha 
6. Viktor Vidberg ½ lott, 2,45 ha varav skog 0,10 ha
7. Sigfrid Liljedahl 1 ½ lott, 5,47 ha varav skog 0,10 ha
8. Erland Lindfors 1 lott, 4,05 ha varav skog 0,15 ha
9. Selim Norrvik 2 lotter, 7,59 ha varav skog 0,15 ha
10. Josef Hammarberg 3/4 lott, 2,69 ha 
11. Emil Jossandt 1 + 23/24 dels lott, 10,96 ha, varav skog 1,45 ha
12. Johannes Norrgrann 1 + 5/6 dels lott, 7,13 ha varav skog 0,06 ha
13. Erland Granberg 1/3 lott, 1,47 ha varav skog 0,13 ha
14. Erland Lind 3 lotter, 10,22 ha 
15. Viktor Bergkvist 1 + 5/6 dels lott, 8,41 ha varav skog 0,71 ha
16. Josef Henrik Liljedahl 1 +1/3 delslott, 4,76 ha varav skog 0,04 ha
17. Erik Anders Korsbäck 1 + 5/6 dels lott, 7,53 ha varav skog 0,41 ha
18. Maria Jossandt 1 lott, 5,91 ha varav skog 0,88 ha
19. Erik Korsbäck 2 lotter, 9,11 ha varav skog 1,28 ha
20. Erland Hammarberg 1 lott, 3,47 ha 
21. Erland Korsbäck 1 ½ lott, 6,55 ha varav skog 0,76 ha
22. Erland Mäkelä  ½ lott, 2,57 ha varav skog 0,01 ha
23. Leander Jossandt 1 + 1/8 dels lott, 5,6 ha varav skog 0,25 ha
24. Erik Eskelin ½ lott, 2,09 ha varav skog 0,13 ha
25. Emil Karlsson Korsbäck 1 lott, 4,24 ha varav skog 0,12 ha
26. Josef Bergström  1 + 5/6 dels lott, 7,81 ha varav skog 0,44 ha
27. Josef Henrik Andersson Korsbäck ½ lott, 1,84 ha 
28. Artur Berg ½ lott, 1,86 ha
29. Viktor Öist 1 lott, 3,15 ha
30. Selma Järvelä-Jansson ½ lott, 2,77 ha varav skog 0,38 ha
31. Evert Liljeblad ½ lott, 2,43 ha varav skog 0,13 ha
32. Henrik Rönnblad 2 lotter, 8,6 ha varav 0,32 ha skog
33. Nestor Liljedahl ½ lott, 1,82 ha varav skog 0,04 ha
34. Johannes Blomstedt 1/4 dels lott, 1,23 ha varav skog 0,01 ha
35. Viktor Nylund  1/4 del och Anna Greta Englund ½ lott, 2,86 ha varav skog 0,04 ha
36. Viktor Storkull ½ lott, 1,91 ha
37. Frans Luoma 2/3 dels lott, 2,4 ha 
38. Henrik Lindroos ½ lott, 1,9 ha
39. Artur Mitts ½ lott, 1,88 ha
40. Otto Hietaoja ½ lott, 1,87 ha
41. Viktor Nyberg ½ lott, 1,83 ha
42. Hilda Kaskimäki 1/4 lott, 0,84 ha
43. Emil Nybond ½ lott, 1,69 ha
44. Viktor Gröndahl ½ lott, 1,69 ha
45. Emil Nyholm 1/4 lott, 0,85 ha
46. Henrik Lindberg ½ lott, 1,73 ha
47. Viktor Söderkvist 1 lott, 4,07 ha varav skog 0,05 ha
48. Viktor Eklund ½ lott, 1,74 ha
49. Frans Grönlund ½ lott, 1,73 ha
50. Karl Henrik Mitts 1 ½ lott, 6,41 ha varav skog 0,08 ha
51. Adelina Lillkull ½ lott, 1,71 ha
52. Henrik Agnäs ½ lott, 1,69 ha
53. Karl Erik Nyholm 1 lott, 3,4 ha
54. Niklas Perus 1 lott, 3,6 ha
55. Niklas Nygård 1 lott, 3,6 ha
56. Henrik Holmberg ½ lott, 1,89 ha varav skog 0,02 ha
57. Vilhelm Björses ½ lott, 1,81 ha
58. Erik Anders Ådjers 1 lott, 3,73 ha
59. Viktor Henriksson Lillgäls 1 lott, 3,41 ha
60. Emil Malm 1 lott, 3,80 ha
61. Sigfrid Bergkulla ½ lott, 1,92 ha
62. Greta Sofia Ulfves ½ lott, 1,84 ha
63. Tilda Klåvus 2/3 dels lott, 3,54 ha varav skog 0,14 ha
64. Johan Viktor Lillgäls ½ lott, 1,8 ha
65. Johannes Ylikoski 1 lott, 5,99 ha varav skog 1,22 ha
66. Erkki Pitkäkoski ½ lott, 2,93 ha varav skog 0,43 ha
67. Leander Pitkäkoski 1/3 dels lott, 1,58 ha
68. Jalmar Forsman ½ lott, 2,7 ha varav skog 0,34 ha
69. Johannes Kärki ½ dels lott, 2,53 ha
70. Nestor Alinen 1/4 dels lott, 1,18 ha
71. Aleksi Mäkelä  ½ lott, 2,60 ha varav skog 0,21 ha
72. Maria Korvenkangas 1/4 dels lott, 1,34 ha varav skog 0,16 ha
73. Johannes Lauhaluoma ½ lott, 2,35 ha varav skog 0,16 ha
74. Viljam Pentilä  ½ lott, 2,42 ha varav skog 0,16 ha
75. Nestor Koski ½ lott, 1,84 ha
76. Paulus Kaivo-oja ½ lott, 1,88 ha 
77. Viktor Luoma ½ lott, 1,94 ha varav skog 0,06 ha
78. Oskar Korpi ½ lott, 2,01 ha varav skog 0,2 ha
79. Frans Ojanperä  ½ lott, 2,02 ha varav skog 0,21 ha
80. Juho Saikka ½ lott, 2,16 ha varav skog 0,38 ha
81. Juho Ylihietala ½ lott, 2,12 ha varav skog 2,12 ha
82. Mauritz Ojanperä  ½ lott, 2,11 ha varav skog 0,31 ha
83. Juho Männistö ½ lott, 2,06 ha varav skog 0,24 ha
84. Emil Ylihietala ½ lott, 2,04 ha varav skog 0,19 ha
85. Heikki Korpi ½ lott, 2,56 ha varav skog 0,25 ha
86. Milja Hernesharju ½ lott, 2,61 ha varav skog 0,27 ha
87. Väinö Koskiranta ½ lott, 2,83 ha varav skog 0,68 ha
88. Kristian Nevala ½ lott, 2.67 ha varav skog 0,49 ha
89. Erkki Rantanen ½ lott, 2,49 ha varav skog 0,39 ha
90. Leander Hietala ½ lott, 2,59 ha varav skog 0,60 ha
91. David Aalto ½ lott, 2,74 ha varav skog 0,4 ha
92. Viktor Utfolk ½ lott, 2,21 ha varav skog 0,33 ha
93. Jenny Irene Uddfolk ½ lott, 2,5 ha varav skog 0,31 ha
94. Samfällda bolagslotten 1 lott, 6,02 ha varav skog 1,25 ha