Tidningsurklipp från år 1911.

Folkmängderna i Sydösterbotten:

I stadsförsamlingen hade det fötts 57 barn, varav 5 var födda utom äktenskapet. 50 personer hade avlidit och den äldsta avlidna mannen var 71 år och den äldsta kvinnan 89 år. 13 par hade gift sig under det gångna året. Den totala befolkningsökningen var 16 personer och den 1 januari var 3 148 personer skrivna i stadsförsamlingen.

I landsförsamlingen i Tjöck hade det fötts 44 barn och 25 personer hade avlidit. Den äldsta mannen och den äldsta kvinnan som avlidit var båda 88 år. I Tjöck hade 5 par gift sig. 21 personer hade flyttat in och 14 hade flyttat bort så i börja av året bodde det 1 515 i församlingen.

I Lappfjärd föddes det 169 barn och 116 personer hade avlidit. Av de döda hade 10 avlidit utomlands och av de avlidna var 12 stycken över 80 år. 25 par hade gift sig i Lappfjärd. Församlingen folkmängd har under året ökat med 85 personer till totalt 7 083.

I Sideby hade det fötts 65 barn och 48 hade avlidit. I församlingen fans det vid årsskiftet 3 250 personer.