Tidningsurklipp från år 1911.

Folkmängderna i Sydösterbotten:

I stadsförsamlingen hade det fötts 57 barn, varav 5 var födda utom äktenskapet. 50 personer hade avlidit och den äldsta avlidna mannen var 71 år och den äldsta kvinnan 89 år. 13 par hade gift sig under det gångna året. Den totala befolkningsökningen var 16 personer och den 1 januari var 3 148 personer skrivna i stadsförsamlingen.

I landsförsamlingen i Tjöck hade det fötts 44 barn och 25 personer hade avlidit. Den äldsta mannen och den äldsta kvinnan som avlidit var båda 88 år. I Tjöck hade 5 par gift sig. 21 personer hade flyttat in och 14 hade flyttat bort så i börja av året bodde det 1 515 i församlingen.

I Lappfjärd föddes det 169 barn och 116 personer hade avlidit. Av de döda hade 10 avlidit utomlands och av de avlidna var 12 stycken över 80 år. 25 par hade gift sig i Lappfjärd. Församlingen folkmängd har under året ökat med 85 personer till totalt 7 083.

I Sideby hade det fötts 65 barn och 48 hade avlidit. I församlingen fans det vid årsskiftet 3 250 personer.

Syd-Österbotten 29.8.1911:

Pärlfiske i Lappfjärds å.

Några pojkar har under de senaste veckorna varit sysselsatta med att från Lappfjärds å uppfiska så kallade pärlmusslor. Fångsten har också utfallit tämligen väl. Så har man i Dagsmark påträffat en för våra förhållanden ovanligt stor pärla, vägande 1,1 gram med ett värde på omkring 200 mark. Skulle pärlans yta ha varit fri från en del ojämnheter, så hade dess värde enligt fackmäns utsago kunnat uppskattas till minst 600 mark. Dessutom har pärlor av mindre storlek påträffats i Dagsmark. En sådan har sålts för 50 mark i staden.