Storkulls släkt, del 1 från Maria Mattsdotter.

Denna utredning om släkten “Koll” eller Storkull från Dagsmark är nedskriven av Lasse Backlund år 2015, hemma från Dagsmark men bosatt i Kristinestad. Den är uppgjord med Helga Englunds och Merit Rönngrens släktutredningar som grund. Rurik Nylund och Einar Lind har hjälpt till med de äldsta uppgifterna. Stor hjälp har också fåtts av Inga-Lill Sandström och av ett flertal andra personer och med data ur flera släktböcker. Kartan här under är uppgjord av Rurik Nylund och är tagen ur Lappfjärds historia.

Här kartan som Rurik Nylund ritade över de tidiga hemmanen i Dagsmark.
Här kartan som Rurik Nylund ritade över de tidiga hemmanen i Dagsmark.

Släkten Storkull:

Släkt- och hemmansnamnet Storkull förekommer långt tillbaka i tiden och kan nog sägas vara ett av de äldre i Dagsmark. Precis som alla andra hemman på 1700-talet var det beläget i Byin, närmare bestämt lite nedanför folkskolan. I början på 1800-talet flyttades gården av Matts Mattsson d.y. och hans son Josef Mattsson till Brobackan. Där stod den till år 1909 då den i samband med storskiftet blev flyttad till Englundas i Palon.

Denna utredning är en fortsättning på utredningen om släkten Klemets, för i den åttonde generationen finns Lars Andersson Clemes (1686-1755) som var gift med Walborg (1696-1778). Ett av deras barn, dottern Anna Larsdotter Klemets (1742-1800) gifte sig med Matts Mattsson Storkull d.ä. (1739-1801) som bodde på hemman nr 6, enligt Rurik Nylunds karta här ovanför.

Början.

Matts Andersson, f. 1566, d. 1646, var bonde på ½ – 1 mantal av Filpula hemman i Storå eller Forsby 1604 – 1634. Hustrun okänd men fick sonen Jöran.

Jöran Mattsson Storkull, bonde på Storkull i Dagsmark 1650-1663. Han övertog Storkull hemmanet som tidigare hade ägts av en Henrik Persson, som var bonde fram till 1639 och var troligen inte alls släkt med Jöran Mattsson. Jörans hustru är okänd men han fick sonen Josef.

Josef Jöransson Storkull, blev bonde 1663 då han övertog hemmanet på ett helt mantal av sin far. År 1668 delades hemmanet, så att Per Hansson bildade hemmanet Lillkull och Josef Jöransson fortsatte på Storkull. Hustrun okänd men fick sonen Mickel.

Mickel Josefsson, bonde på Storkull hemman redan år 1700 och finns år 1708 antecknad som ”Stoorkul eller Krok”. Hustrun okänd. Fick sonen Matts.

Matts Mickelsson Storkull omnämns inte som bonde på Storkulls men troligtvis blev han gammal eftersom han kallades ”fader Matts”. Möjligtvis var de på flykt under den stora ofreden då största delen av jordbruket i Finland låg nere. Efter stora ofredens slut fick hans son Erik Mattson år 1724 hälften av hemmanet, alltså 1/4 mantal. Den andra hälften övertog av brorsonen Henrik Mickelsson Storkull

Erik Mattsson Storkull var gift med Margareta Andersdotter och fick år 1724 ¼ mantal av Storkulls hemman och de fick dottern Maria.

Maria Eriksdotter Storkull (1712-1774) var gift 3 gånger och i första giftet med Matts Mårtensson så fick de sonen Matts Mattsson d.ä. (1732-1801) och hans släkt hittar du i tabell 1 här nedan. Då Matts Mårtensson dog ca 1756 gift Maria om sig med Henrik Simonsson och fick då dottern Margareta ”Greta” Henriksdotter Storkull (1756-1838). Dottern Greta gifte sig med Erik Eriksson (1750-1796) och de fick sonen Erik (1790-1855) och dottern Anna (1783-1844) och hennes släkt kan du följa från tabell 102.

Gretas man Erik Eriksson var för övrigt son till Erik Henriksson Storkull som var bonde på det andra Storkull hemmanet nr 10. Kolla kartan här ovanför så hittar du båda hemmanen där.

Tabell 1

Från Början.

Matts Mattsson Storkull d.ä (1739-1801) gift 1763 med Anna Karin Larsdotter Klemets (1742-1800) från Dagsmark. Matts var son till Maria Eriksdotter Storkull (1712-1774) och hennes första man Matts Mårtensson. Maria hade fått ¼ dels mantal av Storkull kronohemman efter sina föräldrar. Marias man Matts dog ca 1756 och Maria gifte då om sig med Henrik Simonsson som dog ca 1770 och då gifte hon sig för tredje gången med Henrik Thomasson. Då Maria dog 1774 försvann denne Henrik från Storkull hemmanet.

Matts Mattsson Storkull erhöll av sina föräldrar Storkull kronohemman på ¼ mantal, vilket år 1771 inlöstes till skattehemman. Vid skattläggning för storskiftet 1775 blev hemmanet ökat i skatt till 7/24 mantal.

Maria Mattsdotter (1764-1825)  se tabell 2

Matts Mattsson d.y. (f.1766) se tabell 21

-Anna Mattsdotter (1768-1835) gift år 1801 med Hans Mickelsson Knus (f.1771) från Lappfjärd. De fick 2 barn som uppnådde vuxen ålder: dottern Maja Greta (f. 1802) som gifte sig med Carl Henrik Holm, senare Knus och dottern Anna (f. 1807) som var gift med Erik Henrik Mattfolk (f.1806). Efter dessa finns flera kända släkter i Lappfjärd.

-Katarina (f. 1769)

-Margaretha (1771)

-Beatha (f.1771)

-Erik (f.1773)

-Johan (f. 1775)

-Henrik (f. 1777)

 

Tabell 2

Från tabell 1

Maria Mattsdotter Storkull (1764-1825) gift år 1790 med skomakaren Johan Petter Fröberg från Lappfjärd (1763-1829). Erhöll ett torp av Storkulls.

-Johan  (1792-1853) se tabell 3

-Anna (1795-1795)

-Erik (1796-1798)

Henrik (1799-1867) se tabell 8

Josef (1803-1869) se tabell 15

 

Tabell 3

Från tabell 2

Johan Fröberg (1792-1853) gift år 1816 med Anna Greta Lillkull (1796-1856) från Dagsmark. Anna Greta var dotter till storbonden Johan Larsson Lillkull och Anna Eriksdotter Korsbäck, som bodde på A-sidon nära Lillbron.

-Johan Henrik (1816-1897) se tabell 4

-Erik (f. 1819)

-Henrik (1819)

Erik Fröberg, som senare tog namnet Klemets (1820-1886) som kallades för Skomakas-Erk var gift med Anna Kajsa Johansdotter Lång (1819-1890). Anna Kajsa var dotter till Johan Andersson Lång och Maria Karlsdotter Lillkull. Erik Fröberg var bonde och nämndeman och han var den första direktionsordföranden vid folkskolan i Dagsmark under åren 1878-1882. Erik köpte ett halvt hemman av Klemets och det är högst troligt att det är denne Erik som byggde gården som Konrad Rosenlund i Klemetsändan bodde i. De var barnlösa men de tog Josef Henrik Rosenback som fosterson. Fostersonen Josef Henrik Rosenback fick i första giftet med Anna Kajsa Klemets sonen Viktor Rosenlund. Vill du se vem fostersonen Josef Henrik Rosenback var och med vem han var släkt, klicka här och du kommer till Lillkulls släkt, gå sedan till tabell 53.

-Josef (f. 1822) gift med Lena Greta Stenlund, sonen Anders född och död 1854.

-Gustav (1823-1845)

-Anna Kajsa (1826-1886)

-Karl Fredrik (1831-1848)

-Maja Greta (1834-1836)

-Reinhold (f. 1836)

 

Tabell 4

Från tabell 3

Johan Henrik Fröberg (1816-1897) gift år 1844 med Anna Kajsa Andersdotter Lillkull (1821-1885) från Riihiluoma i Kornbäck. Anna Kajsa var dotter till Anders Andersson Riarbäck, f. i Vörå men som tillsammans med sina föräldrar år 1799 flyttade till Kornbäcken. Anna Kajsas mor hette Kajsa Karlsdotter Lillkull (f. 1788).

 

Johan Henrik Fröberg var en mycket anlitad förtroendeman. I unga år lärde han sig den då sällsynta skrivkonsten, varmed han i långa tider betjänade allmänheten, utom det att han icke var oäven i sin stamfaders yrke — skomakeri — och andra slöjdgrenar, anlitades han ofta som bokbindare och målare. För vår tids bildningssträvanden var han mycket intresserad. Folkskolan omfattades av Fröberg med en värme, som aldrig förrän i döden mattades. Tillika med ett fåtal likabetänkande, var Fröberg en ivrig förkämpe för att hans födelseby Dagsmark för 19 år sedan fick egen folkskola. Omsorgen och bekymret för sagda skolas uppförande låg väsentligast och tyngst i hans händer, under det många visade likgiltighet och oginhet mot den blivande bildningshärden. Men Fröbergs outtröttliga ihärdighet besegrade alla hinder. Wasa tidning 21.3.1897

 

Erik Henrik (1844-1855)

-Josef (f. 1847)

-Karl (1847-1848)

-Karolina (1849-1849)

Johan (1850-1891) se tabell 5

-Karl (1852-1855)

Anna Kajsa (1855-1946) se tabell 7

-Maja Greta (1858-1862)

-Viktor (1864-1864)

 

Tabell 5

Från tabell 4

Johan Fröberg (1850-1891) gift 1. år 1871 med Vilhelmina Gustavsdotter Ådjers (1846-1883) från Lappfjärd.

-Karolina Vilhelmina (1872-1901) gift med Josef Norrback från Mörtmark, barnlösa.

-Josef Henrik (1874-1901)

-Johan Viktor (1877-1902)

-Maria Matilda (1880-1880)

-Erland (1881-1882)

Gift 2. gången med Anna Greta Johansdotter Lillsjö (1850-1927). Anna Greta var dotter till Johan Gustavsson Lillsjö (1821-1888) och Maja Lena Rosenback (1826-1890).

-Erik Valentin(1884-1885)

Anna Alvina (1886-1930) se tabell 6

-Henrik Erland (1888-1913)

 

Tabell 6

Från tabell 4

Anna Alvina Fröberg (1886-1930) gift med Johan Jakobsson Jansson från Storå (1878-1922).

-Lennart Jakob (1917-1988) gift med Lilja Irene Torkkola från Storå. Sonen Mauri Jansson född 1941.

-Rurik Ragnvald (f. 1918) gift med Vera Josefine Niemi. Bosatta i Amerika.

-Linnea (f. 1921) gift med Nummelin

 

Tabell 7

Från tabell 4

Anna Kajsa (1855-1946) gift 1877 med Josef Henrik Eriksson Lillkull (1856-1920) från Dagsmark.

-Josef Henrik (1878-1882)

-Maria Adelina (1881-1908)

-Selma Emilia (1892)

-Johan Viktor (1896).

 

Tabell 8

Från tabell 2

Henrik Fröberg (1799-1867) gift 1825 med Greta Guss från Tjöck (f. 1802).

Erik Henrik (1825-1896) se tabell 9

-Maja Greta (1827-1829)

-Kajsa (f. 1829)

Karl Gustav (f. 1832) se tabell 10

Lena Fröberg (f. 1835) se tabell 13

-Fredrika (1839-1839)

 

Tabell 9

Från tabell 8

Erik Henrik Fröberg (1825-1896) gift Kajsa Andersdotter Ribäck från Kornbäcken  (1833-1893).

-Karl Erik (f. 1855) gift med Karolina Gullans från Ojala i Mörtmark (f. 1860) Barnen Rosalina Erika Ojala (f. 1879) och Johan Erland Ojala (f. 1880)

-Josef Henrik (1861-1953.) gift 2 ggr: Ida Adelina Hannus och fick 3 barn och sedan med Hilma Kristina Pihlaja från Bötom och fick flera barn

-Edla (1865-1868)

 

Tabell 10

Från tabell 8

Karl Gustav Fröberg (1832-1894) gift år 1862 med Maja Lena Andersdotter Lång (1834-1913) från Dagsmark. Maja Lena var dotter till Anders Johansson Lång (1813-1869) och Maja Greta Båsk (1815-1900). Maja Lena hade många syskon, bland annat Nyback Viktor. Maja Lena var också syster till Johan som andra gången gifte sig med Karolina Hinders och fick bland annat dottern Alvina som gifte sig med Erland Lindbäck.

-Maja Sofia (1862-1885)

-Karl Erik (f. 1866)

-Mina (f. 1870)

Adelina (1872-1928) se tabell 11

-Josef Viktor (1875-1882)

 

Tabell 11

Från tabell 10

Adelina Karlsdotter Fröberg (1872-1928)

Selma Amanda Fröberg (1895-1979) se tabell 12

Adelina gift år 1904 med Juho Isakinpoika Santaniemi från Honkajoki

(1881-1927).

-Ida Juliana Santaniemi (1904-1924)

-Johan Leander Santaniemi (1906-1906)

Gunnar Georg Santaniemi (1907-1986) se tabell 11 a

-Bertel Santaniemi (1917-1940) stupade i vinterkriget i mars 1940 i Tervajoki nära Viborg, begravd i Hammarland. Bertel var gift med Fanny Rosén från Hammarland på Åland.

 

Tabell 11 a

Från tabell 11

Gunnar Georg Santaniemi (1907-1986) gift med Anna Alina Andersdotter Yrjas från Vörå (1909-1996). Bosatta i Vasa.

-Anna Gunvor (f. 1930 i Bertby i Vörå, död 1938 i Vasa)

-Nils-Erik (f. 1932 i Vasa) gift och bosatt i Västerås och har 2 barn: Leif Gunnar (f. 1956) och Jan Christian (f. 1959) båda bosatta i Västerås.

-Karin Gunn-Britt (f. 1942 i Vasa) gift med Reijo Blom och bosatta i Vasa. Barn Jari Anders (f. 1962 i Vasa, gift 2 ggr och har 4 barn) och Tom Mikael (f.1969 i Vasa, gift och har 3 barn)

 

Tabell 12

Från tabell 11

Selma Amanda Fröberg (1895-1979) gift med Uuno Huhtala från Bötom  (1899-1968).

-Anna Sylvia (1919-2009) gift med Väinö Ilmari Koskiranta (f. 1922) från Tjöck.  Bosatt i Karlstad och hade 4 barn:

-Henry Ilmari (1942-) gift med Pirjo Syrjälä, en dotter

-Ritva Anneli (f. 1944) gift 2 ggr, 5 barn, bosatt i Sverige

-Harry Kalervo (f. 1955) gift med Kerstin Vikholm och har 2 barn

-Irma Hannele (f. 1959)

-Torsten Huhtala (1924-2001) gift med Pirkko Mäkipää från Påmark, 2 barn, bodde en tid på Lisa-Moravägen, sedan i Kristinestad

-Alpi (1928-1985) gift med Kyllikki Lähderanta från Kauhajoki, en son

-Helena (f. 1933) gift och bosatt i Sverige, 2 barn

-Olof (1935-2000) ogift och barnlös, bodde hela livet på Byåsen

-Bertil (1940-2013) ogift och barnlös, bodde på Byåsen, slutligen i Kristinestad.

 

Tabell 13

Från tabell 8

Lena Fröberg (f. 1835) gift år 1861 med Johan Erik Storkull från Dagsmark (1825-1884). Johan Erik var son till torparen Erik Eriksson Storkull (f. 1801) och Brita Lena Eriksdotter Lång (f.1804). Lena dog troligen i början på 1900-talet, för år 1910 bjuder mågen Erland Björklund ut hennes personliga tillhörigheter, ett vedlider och lite ved i tidningen Syd-Österbotten.

-Henrik (1861-1886) gift med Greta Sofia Lillvik från Träskvik (1861-1919) 2 döttrar.

Maria Sofia (1864-1902) se tabell 14

-Vilhelmina (f. 1867)

-Erik Johan (1871-1910) gift med Maria Klockars (1871-1949) barnlösa

-Adelina (1875)

-Erland (1878-1907)

 

Tabell 14

Från tabell 13

Maria Sofia Storkull (1864-1902) gift år 1894 med Erland Björklund från Lappfjärd (1869-1945). Erland var son till Robert Rönnlund och Karolina Storlåhls från Lålby.

-Maria Adelina (1894-1980) gift med Josef Henrik Lindström (1881-1958) från Lålby, 6 barn

 

Tabell 15

Från tabell 2

Josef Fröberg (1803-1869) gift år 1830 med Lena Rosten från Storå (f.1810). Det är mycket troligt att det är efter denna Lena Greta som de efterkommande ända fram till i våra dagar kallades för Lena.

-Josef (f. 1830)

-Johan (1832)

-Maja (f. 1835)

-Lena (f. 1837)

-Helena (1839)

-Lena (1840)

-Henrik (f. 1842) gift med Kajsa Mariasdotter från Siikais(f. 1841) döttrarna Anna Kajsa (f. 1864) och Maria (f.1866).

-Erik (f. 1845)

-Maja Lena (1847-1875) gift med August Ekblom från Storå, f. 1836. Dotter Maria född och död 1875.

-Erik (1851-1930) se tabell 16

 

Tabell 16

Från tabell 15

Erik Fröberg (1851-1930) gift år 1877 med Maria Sofia Rosenback (1846-1939).  Vistades i Amerika under åren 1881-88 och 1907-12.

Erik Anders (1880-1900) se tabell 17

-Ida Maria (1882-1952) gift med Bernal Vilhelm Ekholm,5 barn bosatta i Amerika

Frans Erland (1890-1943) se tabell 20

 

Tabell 17

Från tabell 16

Erik Anders Fröberg, senare Storkull (1880-1900) gift år 1898 med Edla Maria Eriksdotter Storkull (1863-1940)

Frans Emil (1898-1983) se tabell 18

 

Tabell 18

Från tabell 17

Frans Emil Storkull, tog år 1925 namnet Sandbacka (1898-1983) gift år 1924 med Hilma Henrika Jossandt från Lappfjärd (1900-1966).

-Torsten (1924-1925)

-Elis Eugen (1925-1988) gift med Saga Storås (f. 1939) i Tjöck, en dotter

-Else Hilma Marita (1928-2004) gift med Sven Vilhelm Holmström från Närpes, bosatta i Sverige.

Egil Emil (1929-2004) se tabell 19

-Erik Ingvald (f. 1931) gift med Maj-Lis Smeds, bosatta i Sverige

-Alice Anne-Maj (f. 1933) gift med Elis Valfrid Bäckman från Norrnäs, bosatta i Norrnäs

-Karl Åke (f. 1935) gift med Carita Guldine Blomfelt

 

Tabell 19

Från tabell 18

Egil Emil Sandbacka (1929-2000) gift år 1954 Dagny Cecilia Lillkull från A-sidon (f. 1932). Dagny är dotter till ”Rebäck-Selim” Lillkull och Manda f. Rosenblad.

-Agneta Cecilia (f. 1955) gift med Göran Mattsson, 2 barn

-Göran Egil (f. 1957) gift med Irene , 2 barn

 

Tabell 20

Från tabell 16

Frans Erland Fröberg, senare Rosenback (1890-1943) gift år 1914 med Alvina Kankaanpää från Timo i Korsbäck (1889-1982).

-Gunnar Georg (1915-1919)

-Elin Elvina (1916-1919)

-Anna Alvina (1918-1993) gift år 1947 med Kaarlo Huhtanen från Bötom och fick 2 barn

-Bertel Erland (f. 1920) gift med Tora Lindroos från Ekenäs, har 2 döttrar

-Else Elice (f. 1921) gift med Eskil Gullmes (1922-1994) från Lappfjärd, bosatta i Canada och har 3 barn

-Astrid Anita (1923-1925)

-Torsten Torvald (f. 1926) gift med Kaino Santamäki (f. 1929) från Bötom, 2 pojkar bosatta i södra Finland

-Astrid Anita (1928-2013) gift med Lars Löfgren (f. 1930) bodde en kort tid på Brobackan där Westeras men flyttade sedan till Bålsta i Sverige, 2 barn bosatta i Sverige

-Egil Evald (1931-2005) gift år 1955 med Ritva Joonas från Bötom (1934-1981), 2 barn

Vill du läsa mera om Rosenback Erland, så klicka här eller här!