Storkulls släkt i Dagsmark

Denna utredning om släkten “Koll” eller Storkull från Dagsmark är nedtecknad av Lasse Backlund år 2015, hemma från Dagsmark men bosatt i Kristinestad. Den är uppgjord med Helga Englunds och Merit Rönngrens släktutredningar som grund. Rurik Nylund och Einar Lind har hjälpt till med de äldsta uppgifterna. Stor hjälp har också fåtts av Inga-Lill Sandström och Eva Grönlund och av ett flertal andra personer och med data ur flera släktböcker. Kartan här under är uppgjord av Rurik Nylund och är tagen ur Lappfjärds historia.

Här kartan som Rurik Nylund ritade över de tidiga hemmanen i Dagsmark.
Här kartan som Rurik Nylund ritade över de tidiga hemmanen i Dagsmark.

Släkten Storkull:

Släkt- och hemmansnamnet Storkull förekommer långt tillbaka i tiden och kan nog sägas vara ett av de äldre i Dagsmark. Precis som alla andra hemman på 1700-talet var det beläget i Byin, närmare bestämt lite nedanför folkskolan. I början på 1800-talet flyttades gården av Matts Mattsson d.y. och hans son Josef Mattsson till Brobackan. Där stod den till år 1909 då den i samband med storskiftet blev flyttad till Englundas i Palon.

Denna utredning är en fortsättning på utredningen om släkten Klemets, för i den åttonde generationen finns Lars Andersson Clemes (1686-1755) som var gift med Walborg (1696-1778). Ett av deras barn, dottern Anna Larsdotter Klemets (1742-1800) gifte sig med Matts Mattsson Storkull d.ä. (1739-1801) som bodde på hemman nr 6, enligt Rurik Nylunds karta här ovanför.

Början.

Matts Andersson, f. 1566, d. 1646, var bonde på ½ – 1 mantal av Filpula hemman i Storå eller Forsby 1604 – 1634. Hustrun okänd men fick sonen Jöran.

Jöran Mattsson Storkull, bonde på Storkull i Dagsmark 1650-1663. Han övertog Storkull hemmanet, som tidigare hade ägts av en Henrik Persson, som var bonde fram till 1639 och var troligen inte alls släkt med Jöran Mattsson. Jörans hustru är okänd men han fick sonen Josef.

Josef Jöransson Storkull, blev bonde 1663 då han övertog hemmanet på ett helt mantal av sin far. År 1668 delades hemmanet, så att Per Hansson bildade hemmanet Lillkull och Josef Jöransson fortsatte på Storkull. Hustrun okänd men fick sonen Mickel.

Mickel Josefsson, bonde på Storkull hemman redan år 1700 och finns år 1708 antecknad som ”Stoorkul eller Krok”. Hustrun okänd. Fick sonen Matts.

Matts Mickelsson Storkull omnämns inte som bonde på Storkulls men troligtvis blev han gammal eftersom han kallades ”fader Matts”. Möjligtvis var de på flykt under den stora ofreden då största delen av jordbruket i Finland låg nere. Efter stora ofredens slut fick hans son Erik Mattson år 1724 hälften av hemmanet, alltså 1/4 mantal. Den andra hälften övertog av brorsonen Henrik Mickelsson Storkull

Erik Mattsson Storkull var gift med Margareta Andersdotter och fick år 1724 ¼ mantal av Storkulls hemman och de fick dottern Maria.

Maria Eriksdotter Storkull (1712-1774) fick efter sina föräldrar en fjärdedel av Storkulls kronohemman. Maria var i första äktenskapet gift med Matts Mårtensson och de fick sönerna:

-Erik Mattsson Kullman (1734-1809). Det är oklart varför släktnamnet skrivits Kullman.
-Matts Mattsson d.ä. (1739-1801) och hans släkt hittar du i tabell 1 här nedan.
-Anders Mattsson Storkull (1744-1820 i Vasa)
-Henrik Mattsson Kullman (f.1748). Det är oklart varför släktnamnet skrivits Kullman.

Flera personer med släktnamnet Kullman förekommer i domböckerna i början av 1800-talet och vill du läsa vad de handlar om, så skall du klicka HÄR!

Då Matts Mårtensson dog ca 1756 gifte Maria om sig med Henrik Simonsson (1722-1800) och de fick då dottern Margareta ”Greta” Henriksdotter Storkull (1756-1838). Dottern Greta gifte sig med Erik Eriksson (1750-1796) och de fick sonen Erik (1790-1855) och dottern Anna (1783-1844) och hennes släkt kan du följa från tabell 102. Gretas man Erik Eriksson var för övrigt son till Erik Henriksson Storkull som var bonde på det andra Storkull hemmanet nr 10. Kolla kartan här ovanför så hittar du båda hemmanen där.

Maria Eriksdotter, som då hette Simonsson avled år 1774 och två år senare gifte sig ”gamla husbonden och enklingen på Storkull hemman i Dagsmark”, alltså Henrik Simonsson med gamla matmodern på Korsbäck hemman Margareta Andersdotter. Hon var född 1772 i Pörtom och hade varit gift med Mickel Mickelsson Korck eller Lång (1699-1755) och de var då bosatta i Korsbäck.

Angående Maria Eriksdotter Storkull, så har kyrkböcker lite otydliga uppgifter som skulle ha betytt att hon hade varit gift ytterligare en tredje gång, men det är alltså inte fallet.

Tabell 1

Från Början.

Matts Mattsson Storkull d.ä (1739-1801) gift 1763 med Anna Karin Larsdotter Klemets (1742-1800) från Dagsmark. Matts var son till Maria Eriksdotter Storkull (1712-1774) och hennes första man Matts Mårtensson. Maria hade fått ¼ dels mantal av Storkull kronohemman efter sina föräldrar. Marias man Matts dog ca 1756 och Maria gifte då om sig med Henrik Simonsson, som dog år 1800.

Matts Mattsson Storkull erhöll av sina föräldrar Storkull kronohemman på ¼ mantal, vilket år 1771 inlöstes till skattehemman. Vid skattläggning för storskiftet 1775 blev hemmanet ökat i skatt till 7/24 mantal. Deras barn:

Maria Mattsdotter (1764-1825)  se tabell 2

Matts Mattsson d.y. (f.1766) se tabell 21

Anna Mattsdotter (1768-1835) se tabell 102

-Katarina (f. 1769)
-Margaretha (1771)
-Beatha (f.1771)
-Erik (f.1773)
-Johan (f. 1775)
-Henrik (f. 1777)

Tabell 2

Från tabell 1

Maria Mattsdotter Storkull (1764-1825) gift år 1790 med skomakaren Johan Petter Fröberg från Lappfjärd (1763-1829). Erhöll ett torp av Storkulls och de fick barnen:

-Johan  (1792-1853) se tabell 3
-Anna (1795-1795)
-Erik (1796-1798)
Henrik (1799-1867) se tabell 8
Josef (1803-1869) se tabell 15

Tabell 3

Från tabell 2

Johan Fröberg (1792-1853) gift år 1816 med Anna Greta Lillkull (1796-1856) från Dagsmark. Anna Greta var dotter till storbonden Johan Larsson Lillkull och Anna Eriksdotter Korsbäck, som bodde på A-sidon nära Lillbron. Deras barn:

-Johan Henrik (1816-1897) se tabell 4
-Erik (f. 1819)
-Henrik (1819)

Erik Fröberg, som senare tog namnet Klemets (1820-1886) som kallades för Skomakas-Erk var gift med Anna Kajsa Johansdotter Lång (1819-1890). Anna Kajsa var dotter till Johan Andersson Lång och Maria Karlsdotter Lillkull. Erik Fröberg var bonde och nämndeman och han var den första direktionsordföranden vid folkskolan i Dagsmark under åren 1878-1882. Erik köpte ett halvt hemman av Klemets och det är högst troligt att det är denne Erik som byggde gården som Konrad Rosenlund i Klemetsändan bodde i. De var barnlösa men de tog Josef Henrik Rosenback som fosterson. Fostersonen Josef Henrik Rosenback fick i första giftet med Anna Kajsa Klemets sonen Viktor Rosenlund. Vill du se vem fostersonen Josef Henrik Rosenback var och med vem han var släkt, klicka här och du kommer till Lillkulls släkt, gå sedan till tabell 53.

-Josef (f. 1822) gift med Lena Greta Stenlund, sonen Anders född och död 1854.
-Gustav (1823-1845)
-Anna Kajsa (1826-1886)
-Karl Fredrik (1831-1848)
-Maja Greta (1834-1836)
-Reinhold (f. 1836)

Tabell 4

Från tabell 3

Johan Henrik Fröberg (1816-1897) gift år 1844 med Anna Kajsa Andersdotter Lillkull (1821-1885) från Riihiluoma i Kornbäck. Anna Kajsa var dotter till Anders Andersson Riarbäck, f. i Vörå men som tillsammans med sina föräldrar år 1799 flyttade till Kornbäcken. Anna Kajsas mor hette Kajsa Karlsdotter Lillkull (f. 1788).

Johan Henrik Fröberg var en mycket anlitad förtroendeman. I unga år lärde han sig den då sällsynta skrivkonsten, varmed han i långa tider betjänade allmänheten, utom det att han icke var oäven i sin stamfaders yrke — skomakeri — och andra slöjdgrenar, anlitades han ofta som bokbindare och målare. För vår tids bildningssträvanden var han mycket intresserad. Folkskolan omfattades av Fröberg med en värme, som aldrig förrän i döden mattades. Tillika med ett fåtal likabetänkande, var Fröberg en ivrig förkämpe för att hans födelseby Dagsmark för 19 år sedan fick egen folkskola. Omsorgen och bekymret för sagda skolas uppförande låg väsentligast och tyngst i hans händer, under det många visade likgiltighet och oginhet mot den blivande bildningshärden. Men Fröbergs outtröttliga ihärdighet besegrade alla hinder. Wasa tidning 21.3.1897

Deras barn:
Erik Henrik (1844-1855)
-Josef (f. 1847)
-Karl (1847-1848)
-Karolina (1849-1849)
Johan (1850-1891) se tabell 5
-Karl (1852-1855)
Anna Kajsa (1855-1946) se tabell 7
-Maja Greta (1858-1862)
-Viktor (1864-1864)

Tabell 5

Från tabell 4

Johan Fröberg (1850-1891) gift 1. år 1871 med Vilhelmina Gustavsdotter Ådjers (1846-1883) från Lappfjärd. Deras barn:

-Karolina Vilhelmina (1872-1901) gift med Josef Norrback från Mörtmark, barnlösa.
-Josef Henrik (1874-1901)
-Johan Viktor (1877-1902)
-Maria Matilda (1880-1880)
-Erland (1881-1882)

Gift 2. gången med Anna Greta Johansdotter Lillsjö (1850-1927). Anna Greta var dotter till Johan Gustavsson Lillsjö (1821-1888) och Maja Lena Rosenback (1826-1890). Deras barn:

-Erik Valentin(1884-1885)
Anna Alvina (1886-1930) se tabell 6
-Henrik Erland (1888-1913)

Tabell 6

Från tabell 4

Anna Alvina Fröberg (1886-1930) gift med Johan Jakobsson Jansson från Storå (1878-1922). Deras barn:

-Lennart Jakob (1917-1988) gift med Lilja Irene Torkkola från Storå. Sonen Mauri Jansson född 1941.
-Rurik Ragnvald (f. 1918) gift med Vera Josefine Niemi. Bosatta i Amerika.
-Linnea (f. 1921) gift med Nummelin

Tabell 7

Från tabell 4

Anna Kajsa (1855-1946) gift 1877 med Josef Henrik Eriksson Lillkull (1856-1920) från Dagsmark. Deras barn:

-Josef Henrik (1878-1882)
-Maria Adelina (1881-1908)
-Selma Emilia (1892)
-Johan Viktor (1896).

Tabell 8

Från tabell 2

Henrik Fröberg (1799-1867) gift 1825 med Greta Guss från Tjöck (f. 1802). Deras barn:

Erik Henrik (1825-1896) se tabell 9
-Maja Greta (1827-1829)
-Kajsa (f. 1829)
Karl Gustav (f. 1832) se tabell 10
Lena Fröberg (f. 1835) se tabell 13
-Fredrika (1839-1839)

Tabell 9

Från tabell 8

Erik Henrik Fröberg (1825-1896) gift Kajsa Andersdotter Ribäck från Kornbäcken  (1833-1893). Deras barn:

-Karl Erik (f. 1855) gift med Karolina Gullans från Ojala i Mörtmark (f. 1860) Barnen Rosalina Erika Ojala (f. 1879) och Johan Erland Ojala (f. 1880)
-Josef Henrik (1861-1953.) gift 2 ggr: Ida Adelina Hannus och fick 3 barn och sedan med Hilma Kristina Pihlaja från Bötom och fick flera barn
-Edla (1865-1868)

Tabell 10

Från tabell 8

Karl Gustav Fröberg (1832-1894) gift år 1862 med Maja Lena Andersdotter Lång (1834-1913) från Dagsmark. Maja Lena var dotter till Anders Johansson Lång (1813-1869) och Maja Greta Båsk (1815-1900). Maja Lena hade många syskon, bland annat Nyback Viktor. Maja Lena var också syster till Johan som andra gången gifte sig med Karolina Hinders och fick bland annat dottern Alvina som gifte sig med Erland Lindbäck. Deras barn:

-Maja Sofia (1862-1885)
-Karl Erik (f. 1866)
-Mina (f. 1870)
Adelina (1872-1928) se tabell 11
-Josef Viktor (1875-1882)

Tabell 11

Från tabell 10

Adelina Karlsdotter Fröberg (1872-1928). Adelinas barn:

Selma Amanda Fröberg (1895-1979) se tabell 12

Adelina gift år 1904 med Juho Isakinpoika Santaniemi från Honkajoki (1881-1927). Adelinas och Juhos barn:

-Ida Juliana Santaniemi (1904-1924)
-Johan Leander Santaniemi (1906-1906)
Gunnar Georg Santaniemi (1907-1986) se tabell 11 a
-Bertel Santaniemi (1917-1940) stupade i vinterkriget i mars 1940 i Tervajoki nära Viborg, begravd i Hammarland. Bertel var gift med Fanny Rosén från Hammarland på Åland.

Tabell 11 a

Från tabell 11

Gunnar Georg Santaniemi (1907-1986) gift med Anna Alina Andersdotter Yrjas från Vörå (1909-1996). Bosatta i Vasa och de hade barnen:

-Anna Gunvor (f. 1930 i Bertby i Vörå, död 1938 i Vasa)
-Nils-Erik (f. 1932 i Vasa) gift och bosatt i Västerås och har 2 barn: Leif Gunnar (f. 1956) och Jan Christian (f. 1959) båda bosatta i Västerås.
-Karin Gunn-Britt (f. 1942 i Vasa) gift med Reijo Blom och bosatta i Vasa. Barn Jari Anders (f. 1962 i Vasa, gift 2 ggr och har 4 barn) och Tom Mikael (f.1969 i Vasa, gift och har 3 barn)

Tabell 12

Från tabell 11

Selma Amanda Fröberg (1895-1979) gift med Uuno Huhtala från Bötom  (1899-1968). Deras barn:

-Anna Sylvia (1919-2009) gift med Väinö Ilmari Koskiranta (f. 1922) från Tjöck.  Bosatt i Karlstad och hade 4 barn:
-Henry Ilmari (1942-) gift med Pirjo Syrjälä, en dotter
-Ritva Anneli (f. 1944) gift 2 ggr, 5 barn, bosatt i Sverige
-Harry Kalervo (f. 1955) gift med Kerstin Vikholm och har 2 barn
-Irma Hannele (f. 1959)
-Torsten Huhtala (1924-2001) gift med Pirkko Mäkipää från Påmark, 2 barn, bodde en tid på Lisa-Moravägen, sedan i Kristinestad
-Alpi (1928-1985) gift med Kyllikki Lähderanta från Kauhajoki, en son
-Helena (f. 1933) gift och bosatt i Sverige, 2 barn
-Olof (1935-2000) ogift och barnlös, bodde hela livet på Byåsen
-Bertil (1940-2013) ogift och barnlös, bodde på Byåsen, slutligen i Kristinestad.

Tabell 13

Från tabell 8

Lena Fröberg (f. 1835) gift år 1861 med Johan Erik Storkull från Dagsmark (1825-1884). Johan Erik var son till torparen Erik Eriksson Storkull (f. 1801) och Brita Lena Eriksdotter Lång (f.1804). Lena dog troligen i början på 1900-talet, för år 1910 bjuder mågen Erland Björklund ut hennes personliga tillhörigheter, ett vedlider och lite ved i tidningen Syd-Österbotten. Deras barn:

-Henrik (1861-1886) gift med Greta Sofia Lillvik från Träskvik (1861-1919) 2 döttrar.
Maria Sofia (1864-1902) se tabell 14
-Vilhelmina (f. 1867)
-Erik Johan (1871-1910) gift med Maria Klockars (1871-1949) barnlösa
-Adelina (1875)
-Erland (1878-1907)

Tabell 14

Från tabell 13

Maria Sofia Storkull (1864-1902) gift år 1894 med Erland Björklund från Lappfjärd (1869-1945). Erland var son till Robert Rönnlund och Karolina Storlåhls från Lålby. Deras barn:

-Maria Adelina (1894-1980) gift med Josef Henrik Lindström (1881-1958) från Lålby, 6 barn

Tabell 15

Från tabell 2

Josef Fröberg (1803-1869) gift år 1830 med Lena Rosten från Storå (f.1810). Det är mycket troligt att det är efter denna Lena Greta som de efterkommande ända fram till i våra dagar kallades för Lena. Deras barn:

-Josef (f. 1830)
-Johan (1832)
-Maja (f. 1835)
-Lena (f. 1837)
-Helena (1839)
-Lena (1840)
-Henrik (f. 1842) gift med Kajsa Mariasdotter från Siikais(f. 1841) döttrarna Anna Kajsa (f. 1864) och Maria (f.1866).
-Erik (f. 1845)
-Maja Lena (1847-1875) gift med August Ekblom från Storå, f. 1836. Dotter Maria född och död 1875.
-Erik (1851-1930) se tabell 16

Tabell 16

Från tabell 15

Erik Fröberg (1851-1930) gift år 1877 med Maria Sofia Rosenback (1846-1939).  Vistades i Amerika under åren 1881-88 och 1907-12. Deras barn:

Erik Anders (1880-1900) se tabell 17
-Ida Maria (1882-1952) gift med Bernal Vilhelm Ekholm,5 barn bosatta i Amerika
Frans Erland (1890-1943) se tabell 20

Tabell 17

Från tabell 16

Erik Anders Fröberg, senare Storkull (1880-1900) gift år 1898 med Edla Maria Eriksdotter Storkull (1863-1940). Deras barn:

Frans Emil (1898-1983) se tabell 18

Tabell 18

Från tabell 17

Frans Emil Storkull, tog år 1925 namnet Sandbacka (1898-1983) gift år 1924 med Hilma Henrika Jossandt från Lappfjärd (1900-1966). Deras barn:

-Torsten (1924-1925)
-Elis Eugen (1925-1988) gift med Saga Storås (f. 1939) i Tjöck, en dotter
-Else Hilma Marita (1928-2004) gift med Sven Vilhelm Holmström från Närpes, bosatta i Sverige.
Egil Emil (1929-2004) se tabell 19
-Erik Ingvald (f. 1931) gift med Maj-Lis Smeds, bosatta i Sverige
-Alice Anne-Maj (f. 1933) gift med Elis Valfrid Bäckman från Norrnäs, bosatta i Norrnäs
-Karl Åke (f. 1935) gift med Carita Guldine Blomfelt

Tabell 19

Från tabell 18

Egil Emil Sandbacka (1929-2000) gift år 1954 Dagny Cecilia Lillkull från A-sidon (f. 1932). Dagny är dotter till ”Rebäck-Selim” Lillkull och Manda f. Rosenblad. Deras barn:

-Agneta Cecilia (f. 1955) gift med Göran Mattsson, 2 barn
-Göran Egil (f. 1957) gift med Irene , 2 barn

Tabell 20

Från tabell 16

Frans Erland Fröberg, senare Rosenback (1890-1943) gift år 1914 med Alvina Kankaanpää från Timo i Korsbäck (1889-1982). Deras barn:

-Gunnar Georg (1915-1919)
-Elin Elvina (1916-1919)
-Anna Alvina (1918-1993) gift år 1947 med Kaarlo Huhtanen från Bötom och fick 2 barn
-Bertel Erland (f. 1920) gift med Tora Lindroos från Ekenäs, har 2 döttrar
-Else Elice (f. 1921) gift med Eskil Gullmes (1922-1994) från Lappfjärd, bosatta i Canada och har 3 barn
-Astrid Anita (1923-1925)
-Torsten Torvald (f. 1926) gift med Kaino Santamäki (f. 1929) från Bötom, 2 pojkar bosatta i södra Finland
-Astrid Anita (1928-2013) gift med Lars Löfgren (f. 1930) bodde en kort tid på Brobackan där Westeras men flyttade sedan till Bålsta i Sverige, 2 barn bosatta i Sverige
-Egil Evald (1931-2005) gift år 1955 med Ritva Joonas från Bötom (1934-1981), 2 barn

 

Vill du läsa mera om Rosenback Erland, så klicka här eller här!

Tabell 21

Från tabell 1

Matts Mattsson Storkull d.y. (1766-1848) gift med Margareta eller Maja Greta Henriksdotter Grannas från Tjöck. Erhöll efter fadern 7/48 mantal av Storkull som han innehade till omkring 1820, då det delades mellan hans två barn Helena och Josef. Deras barn:

-Anna Storkull (1793-1794)
-Margareta (1794-1795)
-Maria Storkull (f. 1796)
-Erik Storkull (f. 1797)
Helena el Lena (1798-1850) se tabell 22
-Maria Greta (f. 1801)
Josef Storkull (1807-1874) se tabell 73

 

Tabell 22

Från tabell 21

Helena el Lena Mattsdotter Storkull (1798-1850) gift år 1817 med Johan Henriksson Storkull (1792-1838). Johan var son till Henrik Erik Andersson Stenberg, senare Storkull (1765-1820) och Anna Larsson Klemets (f.1760). Henrik Erik var född i Sideby, son till lotsen Anders Stenberg (f. 1734) och som var gift med Margareta Olai. Anna Klemets var dotter till Lars Larsson Klemets (1727-1796) och Margareta Småträsk (1736-1820).

Av sin far fick Helena år 1822 1/3 av dennes hemman medan brodern Josef fick 2/3. Helena innehade hemmanet till sin död 1850 då hon genom ett muntligt testamente gav det åt sin äldste son Johan Henrik. Deras barn:

Maja Lena (1817-1887) se tabell 23
Johan Henrik (1819-1899) se tabell 28
Josef (1822-1867) se tabell 42
-Erik (f. 1824)
Anna Kajsa (f. 1827) se tabell 53
-Gustav (1829-1831)
Fredrika (f. 1831) se tabell 66
-Klara (1834-1835)
-Greta (1834-1904) gift med Erik Johansson Klemets (1827-1862) och fick bland annat dottern Maria Vilhelmina (f. 1862) och dottern Matilda Klemets (1875-1962) som först var gift med Josef Viktor Rosenberg och sedan med ”Viiras” Karl Henrik Mitts.

Tabell 23

Från tabell 22

Maja Lena Storkull (1817-1887) gift år 1840 med Johan Henrik Lillkull, senare Klemets (1819-1879). Johan Henrik var son till Johan Johansson Lillkull (1796-1868) och Katarina Lillsjö (1799-1868). Johan Henrik hittar du i utredningen om släkten Lillkull i generation 2, klicka här så kommer du dit direkt. Deras barn:

-Maja Greta (1842-1842)
-Erik Henrik (1843-1844)
-Josef (1850-1850)
-Johan (1851-1888) se tabell 24
-Maja Greta (1857-1858)
-Maja Sofia (1860-1926) se tabell 27

 

Tabell 24

Från tabell 23

Johan Klemets (1851-1888) gift år 1872 med Karolina Storkull (1847-1895). Deras barn:

-Josef Henrik (1874-1884)
Johan Viktor (1876-1926) se tabell 25
-Anna Elina (1878-1884)
-Erik Anders (f. 1880)
-Frans Erland (1883-1884)
-Frans Erland (1886-1886)
-Josef Henrik Johnson (1887-1948) gift med Petra Ravnestad från Norge, bosatt i Amerika och har många ättlingar där.

 

Tabell 25

Från tabell 24

Johan Viktor Klemets, senare Holmqvist (1876-1926) gift år 1909 med Anna Karolina Karlsdotter Asplund (1875-1950).

-Jenny Ingeborg (1910-1993) gift med Boldvin Andersson
-Runar (1913-2001) ogift och barnlös
-Verna Adele (1914-1996) gift med Gunnar Vestergård (1909-1972) barnlösa.
-Anna (1915-1920)
-Helmer (1917-1991) se tabell 26

 

Tabell 26

Från tabell 25

Helmer Holmqvist (1917-1991) gift år 1948 med Gunhild Lindell (f. 1927).

-Maj-Britt (f. 1948) gift med Mauno Mäkiranta (f. 1949) en dotter.

Tabell 27

Från tabell 23

Maja Sofia Klemets (1860-1926) gift år 1881 med Josef Utter, senare Lillkull, senare Disén (1852-1924) född i Dagsmark på Klemets hemman. Fick 4 döttrar som blev vuxna och dessa kallades i folkmun för ”Utteras fleckor”:

-Selma (1882-1964)
-Ellida (1884-1978) gift med Anders Prunnila (1879-1941) sonen Hemming Lindgård (1913-1987, gift med Julia Lindroos (1911-1998) . Barnlösa. Ellida och Anders hade också dottern Anna Julida (1912-1941) ogift och barnlös.
-Amanda (1887-1958)
-Hilma (1890-1890)
-Hilda (1891-1978)

Tabell 28

Från tabell 22

Johan Henrik Storkull (1819-1899) bonde som övertog 7/144 mantal efter moderns död, gift 1. år 1846 med Anna Kajsa Lillkull (1826-1857). Anna Kajsa var dotter till Johan Henrik Lillkull (1798-1857) och Kajsa Lillkull (1804-1838) som var dotter till Johan Larsson Lillkull och Anna Korsbäck. Dessa hittar du i generation 2 om du klickar fram till släkten Lillkull, klicka här.

Johan Henrik och Anna Kajsa fick 4 barn:
Josef Henrik Storkull, senare Rosenback (1846-1915) se tabell 29
-Karolina (1850-1856)
-Fredrika (f. 1853) se tabell 39
-Maria Storkull (1856-1857)
Gift 2. med Fredrika Henriksdotter Geisor (f. 1891) och de fick barnen:
-Maria Sofia (1860-1862)
-Viktor (1863-1864)
-Maria Vilhelmina (1865-1915) gift med Josef Henrik Blomqvist (1870-1920) och fick sonen Josef Emil Blomqvist (f. 1897) som gifte sig med Aina Emilia Perjus från Övermark.
Johan Viktor ”Koll Viktor” (1871-1939) se tabell 41

 

Tabell 29

Från tabell 28

Josef Henrik Storkull, senare Rosenback (1846-1915) gift 1869 med Anna Sofia Rosenback (1851-1910). Anna Sofia var dotter till Gustav Rosenback (f. 1828) och Anna Greta Mickelsdotter Korsbäck (1825-1916). Deras barn:

Josef Henrik Rosenback, senare Lillkull (1870-1905) se tabell 30
-Sofia (1873-1874)
Johan Viktor Rosenback, senare Nyroos (1875-1943) se tabell 34
-Erik Anders Rosenback (1880-1957) gift med Selma Vilhelmina Rosenlund från Lillsund, flyttade till Amerika och har många ättlingar där.
-Sofia Adelina (1882-1883)
-Amanda Sofia (1885-1885)
Erland Rosenback, senare Fagerros, senare Krook (1888-1946) se tabell 35
-Ida Sofia (1891-1907)

 

Tabell 30

Från tabell 29

Josef Henrik Rosenback, senare Lillkull (1870-1905) gift 1898 med Adelina Lillkull (1876-1947). Adelina var dotter till ”Rebeck Kalle”, alltså Karl Lillkull (1840-1914) och Maja Sofia Andersotter Klemets (1844-1927). Deras barn:

Artur Selim (1899-1982) se tabell 31
Josef Anselm (1902-1962) se tabell 32
Aina (1904-1989) se tabell 33

 

Tabell 31

Från tabell 30

Artur Selim Lillkull (1899-1982) gift 1924 med Amanda Karlsdotter Rosenblad från Perus (1904-1989). Deras barn:

-Nils Erik (1925-2002) född i Amerika, gift 1951 med Gunhild Ingegerd Karl Henriksdotter Nyholm från Korsbäck (f.1929). Dottern Barbro (f. 1951) gift med Urban Lundberg.
-Dagny Cecilia(f. 1932) gift med Egil Emil Sandbacka (1929-2004), 2 vuxna barn med familj bosatta i Sverige
-Helge Selim Sivert (f.1939) gift med Aira Inkeri Joonas från Bötom, 3 barn alla bosatta i Sverige
-Meri Elisabeth (f. 1941) gift med Pentti Käkelä från Mörtmark, 4 barn, bosatta i Mörtmark
-Inger Agneta (f.1943) gift med Roger Holm från Lappfjärd (f. 1941), sonen Kent född 1964.

 

Tabell 32

Från tabell 30

Josef Anselm Lillkull (1902-1962) gift med Elna Olivia Lillkull (1909-1985). Elna var yngsta dotter till storbonden ”Pelas Viktor”, alltså Viktor Lillkull och Kajs. Deras barn:

-Berit Ruth Solveig (1933-2013) gift med Alvar Butts från Tjöck, barnlösa.

Tabell 33

Från tabell 30

Aina Lillkull (1904-1989) gift 1935 med Sigurd Löfgren (1905-1994). Sigurd var son till ”Holmbergas Kalle”, alltså  Karl Löfgren (1872-1934) och Adelina Klemets (1878-1947). Deras barn:

-Viola Aline (f.1936) gift med Holger Bergqvist från Korsbäck (f. 1931), 2 döttrar, bosatta i Sverige.
-Marianne Linnea (f. 1941) gift med Alf Lind från Korsbäck (f. 1939) 2 barn, bosatta i Dagsmark
-Iris Elise (f. 1943) gift med Boris Lindblad från Lillsjö (f. 1940) 1 dotter, bosatta i Dagsmark

 

Tabell 34

Från tabell 29

Johan Viktor Rosenback, senare Nyroos (1875-1943) gift 1902 med Matilda Maria Klemets (1869-1938). Matilda Maria var dotter till Josef Henrik Klemets (1845-1893) och Maja Lena Båsk (1842-1927). Deras barn:

-Matilda Olivia (1903-1903)
-Hulda Julanda (1904-1993) gift med Artur Mitts från Lappfjärd (1902-1940) , 2 barn Alf (1928-2011) och Ruth (f. 1933).
-Gunnar Arvid (1907-1907)
-Jenny Olivia (1909-1912)

 

Tabell 35

Från tabell 29

Erland Rosenback, senare Fagerros, senare Krook (1888-1946) gift 1911 med Hulda Amanda Nyholm (1890-1966). Hulda var dotter till Karl Johan Bernhardsson Nyholm från Perus (1859-1893) och Anna Kajsa Äbb från Lappfjärd (1865-1930). Deras barn:

Anna (1912-1979) se tabell 36
Bertel (1914-1939) se tabell 37
-Verna (1918-1985) gift med Ragnar Långfors (1916-2008), barnlösa.
Ingeborg (1920-2005) se tabell 38

 

Tabell 36

Från tabell 35

Anna Krook (1912-1979) gift 1. med Rikard Storbjörk och fick med honom dottern Anna-Lisa Louice (f. 1931), bosatta i Amerika.

Gift 2. med Henry Lundgren (1912-1978) och fick med honom sonen Allan (f. 1944) som är gift med Leslie och de har åtminstone 2 barn.

Tabell 37

Från tabell 35

Bertel Krook (1914-1939) gift 1938 med Gerda Julina Holmudd (f. 1916). Gerda var dotter till Frans Holmudd (1893-1951) och Selma Amanda Klemets (1894-1933).

-Elof (f.1939) gift med Maija Liisa Komsi (f. 1939 i Mörtmark) 2 barn, bosatta i Sverige

Efter att Bertel stupade i vinterkriget gifte Gerda om sig med Alfred Storkull (1910-1976).

Tabell 38

Från tabell 35

Ingeborg Krook (1920-2005) gift 1940 med Gunnar Lindblad (1916-1948). Gunnar var son till Johan Viktor Knus, senare Lindblad (1889-1965) och Amanda Lillsjö (1889-1929).

-Barbro Ingeborg (1941-1942)
-Maj-Britt (1943-1944)
-Annel Regina (f. 1944) gift med Ralf Nyholm (f. 1941) 2 döttrar, bosatta i Kvarnå

 

Tabell 39

Från tabell 28

Fredrika Storkull (f. 1853) gift 1. 1877 med Viktor Karl Gustavsson Lång från Dagsmark (1853-död i Amerika 1900). Deras barn:

-Maria Vilhelmina (1877-1902)
-Josef Henrik (1880-1884)
Ida Alvina (1882-1933) se tabell 40

Gift 2. med Karl Viktor Mattsson Lillsjö (1840-1914)

Tabell 40

Från tabell 39

Ida Alvina Lång (1882-1933) gift 1903 med ”Lilltopinas” Johannes Hietaoja, senare Granlund (1880-1929). Johannes var son till Josef Henrik Korsbäck i Storå (1847-1915) och Maria Sofi Skrivars från Uttermossa (1845-1884). Deras barn:

-Johan Sigfrid (1904-1948) gift till Storå, flera barn
-Ida Amanda (1906-1981) gift med Anders Berg från Sundom, flyttade till Vasa
-Uno Leander (1907-1907)
-Selim Leander (1909-1973) gift med Fanny Nyback (1911-1990) bosatta i Vasa
-Artur Alfred (1912-1930)
-Anna Alvina (1914-1975) gift med Ivar Marander
-Runar (1915-1977) gift med Berta Olivia Nordbäck (f.1913) flera barn, bosatta i Sverige.
-Eskil Gunnar (1917-1917)

 

Tabell 41

Från tabell 28

Johan Viktor Storkull (1871-1939) gift 1898 med Vilhelmina Rosenqvist (1875-1918). Vilhelmina var dotter till ”Träsk Kalle”, alltså Karl Rosenqvist (1847-1930) och Karolina Storkull (1851-1930). Denna Karolina var för övrigt dotter till Josef Mattsson Storkull (1807-1874) och henne hittar du också i tabell 89. Deras barn:

-Frans Viktor (1899-1974) ogift och barnlös. ”Koll Frans” var mycket aktiv inom idrottsrörelsen och i ungdomsföreningen. Bosatt på Åbackan men flyttade som vuxen till Sverige.
-Emil Anselm (1902-1902)
Hulda Amanda (1903- 1969) se tabell 42
-Artur Leander (1906-1987) gift 2 gånger, först bosatt i Solf, flyttade i början av 60-talet till Västerås i Sverige.
Elna Julanda (1908-) se tabell 43
-Elin Irene (1914- ) gift med Gunnar Jeppson från Pjelax, bosatt i Sverige
-Runar Rurik (1918-1918)

 

Tabell 42

Från tabell 41

Hulda Amanda Storkull (1903-1969) gift 1927 med Karl Hemberg, född i Bötom (1902-1986). Karl var dotter till Ulrika Josefina som senare gifte sig med Heikki Gustavsson Hemberg (f. 1850). Hulda och Karl bosatta i Palon och de hade barnen:

-Åke Evald (1928-2012) gift flera gånger, barnlös. Bosatt i Helsingfors.
-Else-Maj (f. 1929) gift med Bengt Lillhannus (f.1932)
-Helge Holger (1932-1936)
-Gunvor Gudrun (f.1934) gift med Alpo Antero Peltonen (1932-1991).
-Anna Margareta (f. 1936) gift med Paul Englund (f.1930) bosatta i Palon
-Dick Fredrik Karl (f. 1938) gift med Irmeli Riihimäki från Jurva (f. 1941) bonde på hemgården
-Linnea (1940-1941)
-Sten Mikael (1945-2013) gift med Irma Friman, bonde på hemgården i Palon
-Kjell Johan (f. 1950) gift med Sisko Selin från Jalasjärvi (f. 1952) bosatt i Helsingfors
-Sven Ole (1953-1953)

Tabell 43

Från tabell 41

Elna Julanda Storkull (1908-1995) gift år 1938 med Frans Lindfors från Lappfjärd (1912-1974) , bönder på hemgården på Skräddarmossan på Åbackan. Deras barn:

-Kaj Hans (1938-2004) gift med Eila Mäki från Storå (f. 1939). Bosatta i Sverige.
-Lars Göran (f. 1941) gift med Else-Maj Lindqvist från Sideby (f.1943), bosatta i Sverige
-Torolf (f. 1944) gift med Siv Storkaas från Tjöck (1946-2019) bosatta på hemgården
-Iris Marlene (f. 1946) gift med Håkan Utfolk från Tjöck.

 

Tabell 44

Från tabell 22

Josef Johansson Storkull, senare Klemets (1822-1867) gift år 1844 med Anna Kajsa Klemets (1824-1910). Anna Kajsa var dotter till Henrik Mattsson Klemets och Maria Lång (f.1794). Deras barn:

-Josef Henrik Klemets (1845-1893) se tabell 45
-Edla Karolina (1848-1848)
-Edla Sofia (1849-1850)
-Vilhelmina (1851-1856)
Maria Sofia (1854-1920) se tabell 50
-Vilhelmina (f. 1857) gift med Johan Skrivars, senare Westergård från Uttermossa (1857-1943) sonen Frans (1898-1898)
-Viktor (1862-1863)
-Kristina (1865-1865)

Tabell 45

Från tabell 44

Josef Henrik Klemets (1845-1893) gift år 1866 med Maja Lena Båsk (1842-1927). Maja var dotter till Johan Henrik Lång, senare Båsk (1816-1886) och Brita Maria Båsk (1822-1888). Bosatta i centrum där föreningshuset Majbo står i dag. Det var ju änkan Maja Lena, som i tiderna sålde sin gamla hemgård åt Dagsmark Ungdomsförening och som också fick ge sitt namn åt huset. Deras barn:

-Josef Henrik (1866-1893) gift med Anna Kajsa Finne el Lillkull (f. 1866) 2 barn som båda dog unga
Matilda Maria (1869-1938) se tabell 46
Johan Viktor Klemets, senare Viklund (1871-1914) se tabell 47
Erik Anders Klemets, senare Rosengren (1873-1963) se tabell 48
Adelina (1875-1962) se tabell 49
-Erland (1877-1880)
-Alvina (1881-1881)

 

Tabell 46

Från tabell 45

Matilda Maria Klemets (1869-1938) gift år 1902 med Viktor Rosenback, senare Nyroos (1875-1943). Viktor var son till Josef Henrik Storkull, senare Rosenback (1846-1915) och Anna Sofia Rosenback (1851-1910).

-Matilda Olivia (1903-1903)
-Hulda Julanda (1904-1993) som gift sig med Artur Mitts från Lappfjärd (1902-1940) och de fick barnen Alf (1928-2011) ogift och barnlös och Ruth (f.1933) ogift och barnlös.
-Gunnar Arvid (1907-1907)
-Jenny Olivia (1909-1912)

 

Tabell 47

Från tabell 45

Johan Viktor Klemets, senare Viklund (1871-1914) gift 1. år 1897 med Edla Karolina Rosenback el. Lång (1866-1900).

-Viktor Anselm (1900-1900)

Gift 2.år 1901 med Vilhelmina Eriksdotter Klemets (1870-1938). Vilhelmina var dotter till Erik Eriksson Klemets (1831-1877) och Anna Kajsa Josefsdotter Storkull (1839-1897).

-Anselm (1902-stupade i vinterkriget 1940) gift med Ines Axelsdotter Forslin från Åbackan (1912-1993) och fick sönerna Dick (f.1937) och Börje (f. 1939)
-Cecilia Vilhelmina (1904-1905)
-Frans Viktor (1905-1969) gift med Helmi Norrgård från Ömossa (1909-1998), bosatta i Ömossa, barnen Rut Ingeborg (f. 1940) och Inger Viola (f. 1946).
-Julia Vilhelmina (1908-1909)
-Märta Julina (1910-1991) gift med Runar Rosengård från Brobackan (1914-1976) , bosatta i Kristinestad, barnen Inger Yvonne (f. 1940), Iris Marlene (f. 1946) och Rita Kristina (f. 1950).
-Jenny Olivia (f. 1912) gift med Arne Söderholm från Storfors (1916-1982) bosatta på A-sidon, sedan till Sverige, barnen Saga Annette (1938-1980) och Sune Sivert (f. 1941).

 

Tabell 48

Från tabell 45

Erik Anders Klemets, senare Rosengren (1873-1963) gift med Vilhelmina Henriksdotter Lång (1869-1945). Vilhelmina var dotter till Anna Kajsa Eriksdotter Storkull (1827-1859) i hennes andra gifte med Erik Johansson Rosenback d.ä. (f. 1829). Vilhelmina var syster till ”Ådd-Sofia” och halvsyster till ”Kaalas-Hindrik” Henrik Lång och de bodde på Kolltå. Deras barn:

-Artur Anselm (1901-1974) gift med småskollärarinnan Matilda Forsgård (1894-1960) , bosatta först på A-sidon, sedan i Träskvik. Barnen Kurt (f. 1926), Fjalar (f. 1929), Gunnel Becker (f. 1931) och Volmar (f. 1934).
-Valdemar Sigfrid (1903-1967) gift 1. med Hilma Agnäs från Sebbas-backan (1906-1934) och fick barnen Arne (1929-1982) och Gunhild Alice (f. 1931). Gift 2. med änkan Märta Söderholm, född Skogman i Lappfjärd (1914-1979) och fick barnen Saga (f. 1941) och Stig (f. 1953), Valdemar bonde på hemgården på Åbackan.
-Amanda Elvina (1906-1994) gift med Erik Teodor Hägg (f. 1912) sonen Erik, bosatta i Oravais.
-Elmer Alfred (1909-1966) gift med Saga Alexandra Engqvist från Pojo (1909-1998), sonen Christer (f. 1943), Elmer präst i Malax

 

Tabell 49

Från tabell 45

Adelina Klemets (1873-1963) gift med Alfred Nordberg från Kvevlax (1875-1941). Köpte gård och hemman av Rosenback på Sebbasbackan och bodde sedan i Palon. Deras barn:

-Hulda Olivia (1901-1928)
-Alvar Alen (1904, död genom drunkning 1921)
-Elmer Alfred (1908-1935)
-Paulina (f. 1910- ) gift 2 ggr
-Agnes Linnea (1913-1941) gift med Alfred Storkull och fick med honom dottern Ruby (1937-2011) bosatta på Åbackan
-Ines Adelina (1916-1993) gift med Verner Rönnlund från Påskmark ( 1913-1999) och fick barnen Ralf (f. 1941) bonde på hemgården, Inger (f.1947) och Ulla (1948-2002).
-Lilja Lisette (f. 1919) gift med ”Andersas” Birger Grönroos (1915-2004) och fick med honom dottern Siv (f. 1940), senare frånskilda.

 

Tabell 50

Från tabell 44

Maria Sofia Klemets (1854-1920) gift med Erik Niklas Häggblom (f. 1858). Deras barn:

Maria Alvina (1880-1958) se tabell 51
-Adelina (1887-1888)
Hilda Fransiska (1892-1938) se tabell 52

 

Tabell 51

Från tabell 50

Maria Alvina Häggblom (1880-1958) gift med Johannes Nygård från Uttermossa (1877-1939), bosatta i Uttermossa. Deras barn:

-Johannes Oliver (f. 1906) gift med Elin Lehtinen, bosatta i Canada
-Frans Gunnar (f. 1941) gift med Meimi Mäkelä, bosatta i Canada
-Gulni Elvina (1911-1934) gift med Selim Vidberg, sonen Almer Vidberg
-Viljam Evald (1913-1932)
-Adele Olivia (f. 1915) gift med Reino Luomansivu (1912-1969) sonen Allan (f.1952)
-Elna Jolanda (f. 1917) gift med Eskil Erland Ålgars (f. 1916) dotter Gundi Bonita (f. 1949)
-Bertel Alfons (f. 1919) gift med Doris Viktorsdotter Skrivars (f. 1932) dottern Monika Susanne (f. 1965)
-Hilding Alvar (f.1922) gift med Margit Alice Joensuu (f. 1928) bosatta i Sverige

 

Tabell 52

Från tabell 50

Hilda Fransiska Häggblom (1892-1938) gift med Uno Axel Hed från Ömossa (1897-1953), bosatta i Uttermossa. Deras barn:

-Ragni Fransiska (1916-1992) gift med Väinö Wallenius (1916-1966) bosatta i Sverige
-Torsten Uno Hed (f. 1924) gift med Margareta Huhta

 

Tabell 53

Från tabell 22

Anna Kajsa Storkull (f. 1827) gift år 1847 med mjölnaren Johan Erik Andersson Klemets (1827-1868). Johan Erik var son till mjölnaren Anders Larsson Klemets (1794-1834) och Anna Greta Småträsk (f. 1791). Deras barn:

Erik Johan (1849-1893) se tabell 54
Josef Henrik (1851-1917) se tabell 59
Karl Viktor (1853-1923) se tabell 60
-Anna Kajsa (1855-1864)
-Anders (1858-1862)
-Edla Maria (1860-1862)
Anna Kajsa (1864-1916) se tabell 61
Anders (1867-1898) se tabell 64

 

Tabell 54

Från tabell 53

Erik Johan Klemets (1849-1893) gift år 1873 med Maria Sofia Korsbäck (f. 1849). Johan Erik var son till mjölnaren Anders Larsson Klemets (1794-1834) och Anna Greta Småträsk (f. 1791). Deras barn:

-Maria Vilhelmina (1873-1875)
-Adelina (1875-1882)
Ida Maria (f. 1878) se tabell 55
-Alvina Vilhelmina (f.1880)
-Selma Adelina (1882-1882)
-Adelina (1884-1884)
Selma Amanda (1886) se tabell 56

 

Tabell 55

Från tabell 54

Ida Maria Klemets (f.1878) gift år 1900 med Henrik Vestergård (1870-1918). Deras barn:

-Artur Alarik (1902-1968)
-Hulda Maria (1904-1984) gift med Selim Strömberg (1901-1976). Bodde nära Kias-kroken.
-Elin Jolanda (1906-1944)
-Gunnar Elis (1909-1972) gift med Verna Holmqvist (1914-1996), bodde i Klemetsändan.
-Signe Emilia (1914-1982)

 

Tabell 56

Från tabell 54

Selma Amanda Klemets (f. 1886) gift år 1909 med ”Andersas” Erland Grönroos (1882-1963). Erland var son till Josef Henrik Lång (1844-1921) och Anna Kajsa Yrjäns (1846-1928) och han var bror till Axel Forslin och till Maria Backlund. Erland hade tidigare varit gift med Adelina Andersdotter Klemets och med henne fått dottern Ellen, gift Pullola.

Signe Amalia (1910-1997) se tabell 57
-Thyra Irene (1912-1928)
Birger Arvid (1915-2004) se tabell 58

 

Tabell 57

Från tabell 56

Signe Amalia Grönroos (1910-1997) gift år 1937 med ”Mattas” Lennart Grans (1914-1991). Lennart var son till ”Mattas-Viktor” Grans (1890-1973) och Hilda Katarina Sjögren (1890-1969). Deras barn:

-Gun-Lis Carita (f. 1938) gift med Boris Långfors (1925-2007) 3 barn, bosatta på Åbackvägen
-Jarl Erik (f. 1944) gift med Inga-Lisa Rosenback från Närpes, 2 barn, bosatta i Närpes
-Annel Bernice (f.1947) gift med Alexander Schuvaloff

 

Tabell 58

Från tabell 56

Birger Arvid Grönroos (1915-2004) gift 1. år 1940 med Lilja Nordberg (f. 1919). Lilja var dotter till Alfred Nordberg (1875-1941) och Adelina Klemets (1875-1962). Deras barn:

-Siv Marita (f. 1940)

Gift 2. gången år 1948 med Helga Vikholm (f. 1924 i Sideby)

-Per Ove Birger (f. 1950) gift 2 ggr, 3 barn, bosatt i Kristinestad
-Kenneth Jan Erling (f.1961) gift med Michaela Antfolk från Tjöck, 2 barn, bosatta i Vasa

 

Tabell 59

Från tabell 53

Josef Henrik Klemets (1851-1917) gift med Anna Kajsa Rosenback (1853-1909). Anna Kajsa var dotter till Josef Johansson Finne och Kajsa Båsk. Deras barn:

-Maria Adelina (1874-1918) gift med Johan Viktor Johansson Lång (1880-1953) och fick dottern Hulda Emilia (1901-1901).
-Henrik Emil (1883-1883)
-Selma Amanda (f. 1886) gift med Johan Viktor Ragnäs (f. 1898 i Lappfjärd), de fick 7 barn som alla dog unga.

 

Tabell 60

Från tabell 53

Karl Viktor Klemets, senare Engström (1853-1923) gift 1885 med Maria Helena Eriks från Tjöck (1858-1940). Bonde på 1/24 mtl av Klemets hemman, benämnd Eriksson, fick lagfart 1891. Deras barn:

-Maria Alvina (1886-1904)
-Selma Adelina (1888-1909)
-Johan Viktor (1891-1922)
-Ida Josefina (f. 1893) gift år 1923 med Viktor Björklund, f. Hermans i Tjöck (f. 1892), fick dottern Gerda Irene (1925-1925). År 1927 gifte Viktor om sig med Alma Matilda Norrgrann från Ömossa (1892-1962) och de fick barnen:
-Margit Hellfrid Björklund (f. 1927) gift med Börje Ragnäs och fick 3 barn
-Anita Maria Björklund (f. 1929) fick dottern Ann-Charlotte som bor i Sverige

 

Tabell 61

Från tabell 53

Anna Kajsa Klemets (1864-1916) gift 1883 med ”Gröndahlas-Josip” Josef Henrik Båsk (1859-1950). Bonde på Båsk hemman. Josef Henrik var son till Johan Henrik Lång, senare Båsk (1816-1886) och Brita Maria Båsk (1822-1888). Josef Henrik hade många syskon, och han var bror bland annat till Josef Lång (1825-1867) som bodde i Kias-kroken, till Maja Lena (1828-1890) som var gift med Erik Henrik Storkull (1825-1885), till Anna Greta (1844-1936) som var gift med ”Koll-Josip” Storkull (1842-1916), till Karolina (1850-1929) som var gift med Anders henrik Klemets (1841-1890) och till Viktor Gröndahl (1861-1936) som var gift med Amanda Uddfolk (1864-1946). Deras barn:

Henrik Emil (1884-1976) se tabell 62
Erik Anders (1886-1954) se tabell 63

 

Tabell 62

Från tabell 61

Henrik Emil Båsk (1884-1976) gift 1909 med Ida Josefina Ragnars, född Klemets (1885-1980). Ida Josefina var dotter till ”Klemes Kalle”, alltså  Karl Erik Ragnars (1857-1939) och Josefina Berg (1856-1947) från Uttermossa. Ida var född på Klemets nära skolan, efter storskiftet flyttade hennes familj ner till Ragnarsvik. Emil och Ida bodde på Åbackan fram till år 1926 då de flyttade till Kristinestad och efter några år flyttade de alla till Helsingfors. (Idas släktutredning hittar du i tabell 229 i släkten Klemets). Deras barn:

-Einar (1909-2000) gift med Lisen Hagström och fick sonen Per-Olof (f. 1938), dottern Kristina (f. 1941) och Katarina (f.1948). Bosatta i Grankulla.
-Hjalmar (1911-1971) gift med Irene (f.1908) och fick dottern Birgit Ingeborg (f.1938), sonen Bjarne (f.1939) och dottern Inga-Lill (f.1943), bosatta i Helsingfors
-Irma (f. 1913)
-Birger (1914-2003) gift med Signe Sofia Sjögren (1906-1977) och fick dottern Inger, gift Männikkö (1948)
-Thure (1917-1940)
-Vilhelm (1918-2004) gift med Maj-Lis Kandolin (1919-2003) och fick sonen Gustav (f.1948) och Kerstin (f.1951), bosatta i Grankulla.
-Etel Viola (f.1922) gift och bosatt i Sverige, 2 barn
-Filip (1924-1927).

 

Tabell 63

Från tabell 61

Erik Anders Båsk (1886-1954) gift 1916 med Selma Amanda Eklund (1897-1978). Selma var dotter till ”Kårk Viktor” Eklund (1886-1953) och Maria Båsk (1869-1949). Selma var syster till ”Kårk” Frans Eklund, ”Kårk” Emil Eklund , Hulda gift med Emil Kronman och till Selim som gift sig med Adele Långfors. Anders och Selma byggde gård i Perus där Högnäsbacka bor i dag. Där idkade de handel med dålig framgång och de flyttade sedan till södra Finland. Deras barn:

-Eskil Erik (1917-1917)
-Arne Anders (1918-1942) Stupade i fortsättningskriget.
-Gullborg Alice (1919-1981) gift med Erik Torsell (1921-1982) , barnen Magnus Eric f. 1950 och Camilla Margareta (f. 1953) bosatta i södra Finland.
-Birger Sigvald (1921-1921)
-Nils Erik (1922-1941) Stupade i fortsättningskriget.
-Margit Elisabeth (1926-1945)

 

Tabell 64

Från tabell 53

Anders Klemets (1867-1898) gift 1892 med Matilda Storfors (1870-1916). Matilda var dotter till ”Storfåssin” Johan Josef Storfors från Påskmark (f. 1841) och Edla Sofia Yrjäns, också från Påskmark.

-Emil Sigfrid (1893-1902)
Mathilda Alexandra (1894-1960) se tabell 65

 

Anders som var mjölnare på Klemets kvarn dog av ansträngning då han skulle vända en kvarnsten tillsammans med hustrun Matilda. Matilda gifte sedan om sig med Anders Björses från Perus och tog namnet Forsgård och fick med honom 2 barn som båda dog unga. Anders reste iväg till Amerika och stannade där.

Tabell 65

Från tabell 64

Mathilda Alexandra Klemets, senare Forsgård (1894-1960) gift 1926 med Artur Rosengren från Åbackan (1901-1974). Artur var äldsta son till Erik Anders Rosengren (1873-1963) och Vilhelmina Lång (1969-1945). Alexandra som kallades för ”Skol Sandra” var småskollärare i Dagsmark men blev sedan lärare i Träskvik tillsammans med maken Artur. Deras barn:

-Kurt Erik (f. 1926) gift med Siv Appel från Sideby. Kurt var lärare i Perus men numera bosatt i Sideby, 2 döttrar.
-Fjalar (f.1929) gift med Tua Mansner, Fjalar var lärare i Helsingfors, 2 barn bosatta i södra Finland
-Gunnel Alexandra (f. 1931) gift med skattedirektören Erik Becker, bosatt i Kristinestad, en son.
-Volmar (f. 1934) gift med Anita, lärare och naturvetare, bosatta i södra Finland, barnlösa.

 

Tabell 66

Från tabell 22

Fredrika Storkull (f.1831) gift 1855 med Josef Andersson Klemets (1829-1878) bonde i Dagsmark. Josef var son till mjölnaren Anders Larsson Klemets (1794-1834) och Anna Greta Småträsk (f. 1791). Josef var med andra bror till Johan som gifte sig med Fredrikas syster Anna Kajsa (se tabell 53). Deras barn:

-Vilhelmina (1857-1909) se tabell 67
-Josef Viktor (1860-1896)
-Erik Johan (1863-1890)
-Henrik (1866-1896) se tabell 70
-Karl (1870-1895)

 

Tabell 67

Från tabell 66

Vilhelmina Klemets (1857-1909) gift 1887 med Karl Johan Dåhli, senare Häggblom från Lappfjärd (1859-1929). Deras barn:

-Karl Erik (1888-1888)
Selma Vilhelmina (f.1889) se tabell 68
-Ida Emilia (1890-1890)
-Ida Alvina (1892-1893)
Ida Alvina (1894-1978) se tabell 69
-Karl Emil (1897-1922)
-Artur Sigfrid (1899-1900)
-Hilda Maria (f. 1901) gift med Josef Atle Konrad Röös (f.1901) 5 barn

 

Tabell 68

Från tabell 67

Selma Vilhelmina Häggblom (f. 1889) gift 1916 med Frans Henrik Verner Vikholm från Ömossa (1879-1930). Frans hade varit gift tidigare hela 3 gånger och han hade också barn från samtliga äktenskap. Barnen hade alla avlidit före vuxen ålder.

-Ines Selma (f. 1917)
-Sven Bertil (f. 1918 i Sideby) gift med Hjördis Vineta Elpe från Närpes, 3 barn
-Svea Anna Matilda (1920-1924)
-Gunnel Elina (1921-2009) gift med Eskil Hanses från Sideby, dotter Elsbeth och sonen Eddie
-Dagny Märta (1923-1924)
-Helga Svea Viola (1924-2000) gift år 1948 med ”Andersas” Birger Grönroos från Dagsmark. Sönerna Ove f.1950 och Kenneth år 1961.
-Egil Verner (f.1929) gift med Margit Anita Helenlund från Tjöck. 3 barn.

 

Tabell 69

Från tabell 67

Ida Alvina Häggblom (1894-1978) gift 1919 med Frans Emil Gullmes från Lappfjärd (1890-1961). Deras barn:

-Åke Gullmes (f. 1920)
-Fjalar Gullmes (1923-2008) gift med Anna Lisa Norrback, som var dotter till handlaren Oskar Norrback och Elna, som hade butik på Korsbäckvägen. Bosatta i Amerika.
-Eskil Alvar (1928-1942)
-Johan Mikael (f. 1935)

 

Tabell 70

Från tabell 66

Henrik Josefsson Klemets (1866-1896) gift 1889 med ”Glas Kajs”, alltså  Anna Kajsa Lillgäls, född på Glasbackan i Lappfjärd (1864-1947). Bosatta på A-sidon, så här beskriver Huhtala Selma stället: ”Å Kvään Viktor tjööft Glas-Kajsas heimane tide breivär Klemes-broen åp aron siidon ååen. Men han gåålin flytta sånin hans uvi ti landsveejin tibaak å han kååm baaket Jöranas hiit heimååt.” Deras barn:

Anna Alvina (1889-1965) se tabell 71
Selma Josefina (1891-1937) se tabell 72

 

Några år efter att Glas Kajs blev änka sålde hon hemmanet åt ”Kvään Viktor”, alltså Viktor Korsbäck, som var född där Holmbergas i Korsbäck och var mjölnare på Klemets kvarn. Han tog sedan namnet Guss då han gifte sig med Vilhelmina Guss från Tjöck. Glas Kajs flyttade då till Broändan nära Storbron, då hon år 1910 gifte om sig med Karl Henrik Lillåhls, senare Söderström från Lappfjärd (1852-1941). Karl Henrik hade blivit änkling 1909 och hade 10 barn och av dessa flyttade de yngsta med till Dagsmark och bosatte sig nära Storbron, i Bränninas hööne. Karl Henriks dotter Ellen (f. 1903) gifte sig med Konstonas Runar Vidberg, som stupade i fortsättningskriget 1943. Ellen dog år 1948 och de 4 små barnen flyttade till andra släktingar. Karl Henriks son Verner (f.1903) var ogift och barnlös, han vistades en tid i Amerika men dog i hemlandet 1973.

Tabell 71

Från tabell 70

Anna Alvina Klemets (1889-1965) gift 1909 med Erik Anders Klemets (1887-1968) som var bonde på Klemets nära folkskolan. Erik Anders var son till Josef Viktor Klemets (1852-1936) och Brita Lena Skrivars (1851-1926) från Uttermossa. Erik Anders hade 4 syskon men ingen som levde till vuxen ålder. Deras barn:

-Fanny (1909-1931) gift med Anselm Nygård från Korsbäck. Fick dottern Berit Ingeborg som dog mycket ung.
-Irene Julina (1913-1914)
-Inga Irene (1916-2000) gift med Eskil Sten från Korsbäck. 3 barn.
-Gertrud Dagmar, sjuklig (1918-1965)
-Åke Olof (1925-2004) som övertog hemmanet, blev bilhandlare som gifte sig med lärarinnan Ilona Viitamäki (f. 1928), en dotter.

 

Tabell 72

Från tabell 70

Selma Josefina Klemets (1891-1937) gift 1909 med ”Lill Kårk” Axel Lång, senare Hummelgård, senare Forslin (1885-1956). Axel var bror till ”Andersas” Erland Grönroos och Maria Backlund. Deras barn:

-Bertel Bertrand (1910-1998) gift med Alfhild, bosatt i Åbo, dottern Gun
-Ines Regina (1912-1993) som först var gift med Anselm Viklund (1902-1940) och fick sönerna Dick och Börje, och sedan gifte om sig med Eskil Rosenback och fick sönerna Roy och Bror.
-Mildrid Undine (f. 1919) som gifte sig med änklingen ”Agnäs” Emil Klåvus (1900-1983) och fick barnen Monika, Brynolf, Eivor, Frej och Christer.
-Evy Minnie (f. 1923) gift med Elis Nygren från Lappfjärd (1923-1993) och fick barnen Heddy, Roger och Nancy.

 

Tabell 73

Från tabell 21

Josef Mattsson Storkull (1807-1874) Bonde på Storkull hemman och bodde på Kårkbackan på Brobackan. Erhöll av sin far 2/3 av dennes hemman eller 7/72 mantal av Storkull, som han innehade till sin död, då det delades mellan två söner.

Gift 1. med Anna Jossandt från Lappfjärd (1811-1833). De fick sonen:

Erik Henrik Storkull, senare Sundholm (1832-1907) se tabell 74

Gift 2. med Greta Johansdotter Storträsk (1814-1861). Deras barn:

-Maja Greta (1837-1840)
Anna Kajsa (1839-1897) se tabell 75
-Maja Greta (1841-1841)
Josef Josefsson ”Koll Josip” (1842-1916) se tabell 83
-Maja Sofia (1846-1846)
-Maria Sofia (1847-1852)
-Edla Vilhelmina (1849-1853)
Karolina Josefsdotter(1851-1930) se tabell 88
Johan (f.1855) se tabell 94

 

Tabell 74

Från tabell 73

Erik Henrik Storkull, senare Sundholm (1832-1907) Bonde på Storkull hemman och bodde på Kårkbackan nära Milantå, bakom själva Storkulls gårdsgrupp. Erhöll av sin far 7/144 mantal och efter hans död såldes gården och hemmanet åt ”Kårk Emel”, alltså Emil Eklund och hemmanet är fortfarande i den släktens ägo. Erik Henrik var gift med Maria Karl Henriksdotter Knus från Lappfjärd (1841-1916). Deras barn:

-Maja Greta Storkull (1861-1940) gift år 1907 med Erik Anders Broberg i dennes andra äktenskap, barnlösa.
-Anna Kajsa (1863-1917) gift med smeden Josef Henrik Karlsson Hägg (1871-1902)
-Josef Henrik (1865- for till Amerika 1887, död där 1932) ogift och barnlös
-Edla Sofia (1868-1930) gift med Erik Johan Klemets, senare Björkqvist (1886-1926), dottern Edla Amanda Björkqvist (1898-1898).
-Karolina (1870-1957) till Amerika 1893. Där kallades hon Lina Erickson och gifte sig i januari 1901 i Gladstone i Michigan med Elias Anderson Solbarm (1869-1944) från Norge. Flyttade sedan med Elias till Kvinesdal socken i södra Norge. Lina och Elias fick barnen Anna, Anders, Emil, Magnus, Gustav och Marie.
-Vilhelmina (1873-1874)
-Karl Erik (1875-1875)
-Vilhelmina ”Koll-Mina” Sundholm (1876-1943) ogift och barnlös. Bodde i en liten stuga på Brobackan nära Westeras smedjan.
-Johan Viktor (1879- till Amerika 1905 och död där)
-Erik Anders (1882-1918) till Amerika 1899 men återkom. Deltog i frihetskriget och stupade i striderna i Uleåborg i februari 1918.
-Ida (1885-1886)

 

Tabell 75

Från tabell 73

Anna Kajsa Storkull (1839-1897) som gifte sig med Erik Eriksson Klemets (1831-1877). Bonde på 1/12 mantal av Klemets. Deras barn:

-Anna Kajsa (1861-1861)
-Erik Henrik (1862-1862)
Erik Henrik Klemets (1863-1938) se tabell 76
Anna Kajsa Klemets (1866-1931) se tabell 79
-Karl Johan (1869-1869)
Vilhelmina (1870-1938) se tabell 80
Maja Sofia Klemets (1873-1906) se tabell 81
-Karl Johan (f. 1875)
Adelina Klemets(1878-1947) se tabell 82

 

Tabell 76

Från tabell 75

Erik Henrik Klemets, senare Klemetsholm (1839-1897) som år 1888 gifte sig med torpardottern Maria Josefsdotter Storkull senare Klemetsholm (1865-1943). Maria var dotter till Josef Eriksson Storkull (1842-1921) och Anna Kajsa Skrivars (1843-1907). Bonde på 1/16 mantal Klemets. Deras barn:

-Maria Amanda (1890-1890)
-Selma Amanda (1892-1892)
Selma Amanda (1894-1933) se tabell 77
Hulda Maria (1896-1931) se tabell 78
-Henrik Anselm (1899-) gift med Fanni Amalia Kinnunen, reste till Amerika
-Otto Emil (1903-1904)

 

Tabell 77

Från tabell 76

Selma Amanda Klemets (1894-1933) fick hemmanet efter sin far, år 1915 gifte hon sig med Frans Rosenback, senare Holmudd. Frans Holmudd var son till Nybond Karl Erik (1844-1910) och Maja Lena Josefsdotter Båsk (1849-1870). Nybond Karl Erik var gift 4 gånger och hela 3 gånger med en Maja Lena. Först med Maja Lena Båsk (1849-1870) sedan med Maja Lena Klemets (1838-1883) och slutligen med Maja Lena Utter (1839-1926). Frans Holmudd var bror bland annat till Ida och Selma, som båda var gifta med handlaren Erik Anders Rosengård. Selma Amanda och Frans Holmudds barn:

-Gerda Julina (f.1916) först gift med Bertel Krook (1914-1939) och fick sonen Elof och sedan med änklingen Alfred Storkull och fick 3 barn tillsammans: Carita (f.1944), Lisen (f.1948) och Alf (f.1953)
-Elvi Ingegerd (1918-1977) som skulle gifta sig med Egil Storkull midsommaren 1943 men som stupade några veckor före bröllopet. Hon gifte sig sedan med Arne Lindblad från Kvarnå (1919-2007) och fick med honom barnen Benita Marlene (f.1945), Stig Alvar (f.1947) och Jan-Ole (f. 1951). Alla bosatta i Sverige.
-Egil Eugen (1921-1988) som var gift med Fageli Lindroos från Kvarnå (f.1923) och fick med henne barnen Kjell Stefan (f. 1948), Ole (f. 1949) och Marlene (1952)
-Ragnar (1923-1923)
-Nils Levi (f.1924) som var gift med Elvi Ingeborg Vikberg från Sverige och fick barnen Gun-Britt (f. 1946) och Mary Vivian (f. 1949) bosatta i Sverige

 

Tabell 78

Från tabell 76

Hulda Maria Klemets (1896-1931) som år 1916 gifte sig med ”Kårk Emel”, alltså Emil Eklund från Brobackan (1893-1971). Emil Eklund var son till ”Kårk Viktor” Lång som tog namnet Eklund (1866-1953) och till Maria Båsk (1869-1949). Maria var dotter till Nybond Karl Erik och Maja Lena Båsk. (De köpte hemmanet Sundholm vid Kvarnåvägen av änkan Maria Knus (1841-1916) som varit gift med Erik Henrik (1832-1907) Josefsson Storkull som senare antog namnet Sundholm (se närmare tabell 74). Hemmanet blev på sätt och vis kvar i familjen Storkulls ägo för Erik Henriks halvsyster Anna Kajsa var ju farmor åt Hulda Maria, som var gift med Kårk Emel). Huldaa och Emil Eklunds barn:

-Ture Vilhelm (1917-1939)
-Ragni Viola (1919-1945)
-Nils Åke (1924-1978) gift med Aina Blomqvist från Nykarleby, sonen Leif (f. 1948).

 

Tabell 79

Från tabell 75

Anna Kajsa Eriksdotter Klemets (1866-1931) som år 1892 gifte sig med ”Jöranas” Johan Klemets, senare Sandlund (1863-1947). Bonde på Klemets på A-sidon. Johan Sandlund var son till Johan Henrik Klemets (1830-1900) och Anna Greta Johansdotter Lillsjö (f.1832). Johan var bror bland annat till ”Jöranas-Viktor” Norrgård och till Vilhelmina som gifte sig med Josef Henrik Nygård och flyttade till Korsbäck. Anna Kajsas och Johan Sandlunds barn:

-Selma Amanda (1893-1942) gift med Erik Anders Broberg i dennes 3 äktenskap, barnlösa
-Frans Sandlund (1896-1946) gift med granndottern Hilma Rosenlund (1903-2000) barnlösa.
-Anselm Sandlund (1902-1934)

 

Tabell 80

Från tabell 75

Vilhelmina Eriksdotter Klemets (1870-1938) som år 1897 gifte sig med Johan Viktor Klemets, alltså Viktor Viklund (1871-1914) i dennes andra äktenskap. Viktor var son till Josef Henrik Klemets (1845-1893) och Maja Lena Båsk (1842-1927), de bodde där Majbo står i dag. Viktor var bror bland annat till Matilda som gifte sig med Viktor Nyroos, till Erik Anders Rosengren och till Adelina som gifte sig med Alfred Nordberg. Vilhelmina och Viktor Viklunds barn:

-Anselm (1902-1940) som gifte sig med Ines Forslin och fick sönerna Dick och Börje. Anselm stupade i vinterkriget och Ines gifte då om sig med Eskil Rosenback.
-Cecilia Vilhelmina (1904-1905)
-Frans Viktor (1905-1969) som gifte sig med Helmi Norrgård från Ömossa, fick 2 döttrar
-Julia Vilhelmina (1908-1909)
-Märta Julina (1910-1991) som gifte sig med Runar Rosengård från Brobackan, 3 döttrar, bosatta i Kristinestad
-Jenny Olivia (f. 1912) som gifte sig med Arne Söderholm (1916-1982) fick 2 barn, bosatta i Sverige

 

Tabell 81

Från tabell 75

Maja Sofia Klemets (1873-1906) som år 1899 gifte sig med Erik Anders Broberg i dennes första äktenskap. Broberg var gift totalt 4 gånger och han var son till Josef Henrik Båsk och Anna Sofia Båsk.

-Hulda Olivia (1902-1988) gift med Hilmer Blom, bosatta i Amerika
-Hilma Amanda (1905-1996) gift med Josef Henrik Hansas, bosatta i Lålby. Dottern Doris (1931-1976) var gift med Herbert Evars.

 

Tabell 82

Från tabell 75

Adelina Klemets (1878-1947) som år 1902 gifte sig med ”Holmbergas Kalle”, alltså Karl Löfgren från Korsbäck (1872-1934). Karl var son till Anders Korsbäck (1828-1912) och Greta Isuls . Karl var bror bland annat till ”Kvään” Viktor Guss, Henrik Rönnblad, och Josef Anders Hallonqvist. Adelina och Karl Löfgrens barn:

-Emil (1903-1971) som var gift med Hulda Lillkull (1904-1988) som var dotter till ”Pelas Jåhan”, två barn: tvillingarna Åke och Lars, födda 1930. Bosatta på A-sidon.
-Sigurd (1905-1994) som var gift med Aina Lillkull (1904-1989) som var dotter till Josef Henrik Rosenback och Adelina Lillkull, 3 döttrar: Viola (f.1938) Marianne (f. 19419 och Iris (f.1943). Bosatta på A-sidon.
-Selim (1911-1979) gift med Hulda Lassila från Replot, byggde café i Dagsmark men verkade som guldsmed i Vasa,2 barn.
-Vera Viola (1919-1986) gift med Ragnar Hilding Lillsjö (1921-1979) och fick sonen Boris som byggde servicestation i Dagsmark. Vera sedan omgift med Johannes Martin (1917-1979)

 

Tabell 83

Från tabell 73

Josef Josefsson Storkull ”Koll Josip” (1842-1916) gift 1870 med Anna Greta Båsk (1844-1936) som var dotter till Johan Henrik Lång, senare Båsk och Brita Maria Båsk. ”Anagret” som Anna Greta kallades var syster bland annat till Karolina Båsk som gifte sig med Anders Klemets, till ”Gröndahlas Josip” alltså Josef Båsk och till Viktor Gröndahl. Josef erhöll efter sin far 7/144 mantal av Storkull hemman år 1878 och så innehade han hemmanet till 1909 då han överlät det till sonen Erik Anders Englund i samband med att de flyttade till Palon. Deras barn:

-Josef Henrik (1871-1874)
Johan Viktor Nylund (1873-1936) se tabell 84
Josef Henrik Storkull (1875-1931) se tabell 85
Erland Norén (1877-1965) se tabell 86
Erik Anders Englund (1880-1948) se tabell 87
-Ida Alvina (1883-1892)
-Maria Amanda (1886-1886)
-Otto Emil Storkull (1887-1912) arkitekt och byggmästare

 

Tabell 84

Från tabell 83

Johan Viktor Nylund (1873-1936) gift 1898 med Ida Josefina Lillkull (1878-1958) från A-sidon. Ida var dotter till ”Pelas-Hindrik” Johan Henrik Lillkull och Anna Kajsa Berg från Uttermossa. Ida var halvsyster till Selma som var gift med läraren Henrik Rosenback och till bonden Artur Berg i Norrviken. Viktor kom alltså som måg till ”Pelas” och blev snabbt en framgångsrik bonde och affärsman. Deras barn:

-Hulda (1900-1900)
-Evert (1902-1902)
-Rurik Ragnvald (1907-1992) som gifte sig med Karin (1913-1996) som var dotter till lärare Sjöblad. Adoptivson Christian ”Tommy” Nylund, bosatt i Vasa.

 

Tabell 85

Från tabell 83

Josef Henrik Storkull (1875-1931) gift 1898 med Maria Adelina Lång (1875-1945). Maria var dotter till ”Kaalas Hindrik”, alltså  Henrik Lång och Maja Greta Rosenback, växte upp på Kolltå. Bonde på både Lång och Storkull hemman, bedrev lanthandel och kallades ”Kollhandlarin”. Deras barn:

-Evert Selim (1900-1973) som gifte sig med Selma Lillkull (1902-1969) från A-sidon och flyttade dit. Selma var dotter till ”Pelas-Viktor” och Kajs. Evert och Selma fick sonen Egil som stupade i fortsättningskriget 1943. Bonde på Lillkull hemmanet.
-Emil Vilhelm (1901-1987) som gifte sig med Rakel Ahlström (f. 1925) från Henriksdal och som bosatte sig i hemgården. Bonde på Lång hemman, Emil vistades långa tider i Amerika.
-Gunnar Sigfrid (1904-1931) som gifte sig med Elisabeth Hovland (f. 1908) från Pjelax.
-Anselm Severin (1905-1995) som gifte sig med Laura Tarkkonen (f. 1922) från Karelen och bosatte sig i närheten. Bonde på Lång hemman.
-Valter (1908-1927)
-Alfred (1910-1976) som först var gift med Agnes Nordberg (1913-1941) och bodde på Åbackan och sedan med Gerda Holmudd och de flyttade i början på 60-talet till Sverige. Bonde på Storkull hemman.
-Einar (1914-1941) dog i lungsot
-Eskil Erik (1919-1981) som år 1960 tog namnet Ahlmark och var gift med Hildur Andersson. De bodde på många ställen, bland annat i Hildurs barndomshem på Byåsvägen, på Kolltå i gamla Kollgården och på Bygränden där han byggde ett affärshus och ett egnahemshus.

 

Tabell 86

Från tabell 83

Erland Norén (1877-1965) gift 1904 med ”Bod Fina” Josefina Teir från Härkmeri (1885-1964). Bedrev lanthandel en tid på Sebasbacken i gården de köpte av Mina Ulfves, ungefär 1905. År 1923 reste Erland iväg till Vancouver i Canada medan hans Fina blev kvar i Dagsmark, hon skötte bland annat telefoncentralen fram till år 1952. Deras barn:

-Anni Josefina (1904-1932) flyttade till Canada 1923 tillsammans med sin far Erland. Gift där med Harold Sherfey (1901-1962), bosatta i Seattle. Anni och Harold hade sonen Emery (f. 1929) och dottern Joan (f.1931).
-Ellen Elvira (f.1905) flyttade till Canada 1926. Första gången gift med Hjalmar Carlson (1898-1942) och andra gången med Eric Ericson (1905-1988). Barnlösa. Ellen dog i Vancouver i början av 2000-talet.
-Julia Ragnhild (1907-2001) flyttade till Canada 1928 tillsammans med sin bror Arvid.  Gift med Erik Edvard Helsing (1906-1999) från Munsala och de bodde i Merville, BC. Efter pensioneringen flyttade de till Courtenay, BC. Julia och Ed hade dottern Julia Anita, som var gift med Mike Balogh (1931-2020).
-Arvid Anselm (1911-) flyttade som 17-åring till Canada år 1928, tillsammans med sin syster Julia. Reste på 30-talet till Sovjetunionen, där han sedan försvann.
–Aina Alina (1913-1999), gift med Eino Johannes Veikkolainen. Bosatta i Uppsala i Sverige, barnlösa.
-Vera Olivia (1915-1952) gift med Karl Lennart Klockars (1912-1984). Sonen Max Klockars född 1943.
-Gerda Jolanda (1917-1918)
-Uno Holger (1918-1918)
-Gerda Johanna (1919-1921) i Dagsmark
-Einar Erland (1920-1920) i Dagsmark
-Rurik Evert (1922-1998) byggde stuga på Sebasbackan.
-Eskil Egil (1924-1945), död antagligen i polio.

 

Tabell 87

Från tabell 83

Erik Anders Englund (1880-1948) gift med Amanda Sofia Korsbäck från Korsbäck (1888-1974). Manda var dotter till Karl Josefsson Korsbäck (1850-1917) och Vilhelmina Lillkull (1849-1927). Manda var syster bland annat till: Karl Henrik Liljeblad, till Adelina som var gift med Henrik Lindroos, till Viktor Sten, till Johannes Stenlund och till Ida som gifte sig med Viktor Bergqvist.

Erik Anders var född på Brobackan men flyttade år 1909 till Palon där släkten fortfarande bor. Han tog då över hemmanet av sin far och det har varit i samma släkts ägo åtminstone sedan år 1700. Deras barn:

-Gerda Johanna (1911-1938)
-Inga Irene (1913-2002) ogift och barnlös
-Estrid Alice (1915-1993) ogift och barnlös
-Ellen Elvina (1917-1985) gift Bengtsson, bosatt i Sverige, barnlösa
-Helga Helena (1919-1978) ogift och barnlös
-Anna Amanda (1919-2007) gift med ”Bod-Birger” Björklund (1915-1993) född i Lappfjärd. Barnlösa.
-Birgit (f. 1928) gift med Egil Norrvik (f. 1928) bosatta i Palon, 5 barn.
-Paul Erik (f. 1930) gift med Margareta Hemberg (f. 1936) Margareta är dotter till bonden Karl och Hulda Hemberg från Palon. Paul tog över hemmanet efter faderns död. 2 barn.

 

Tabell 88

Från tabell 73

Karolina Storkull (1851-1930) gift med ”Träsk Kalle”, alltså Karl Johan Korsbäck, senare Rosenqvist (1847-1930). Flyttade från Korsbäck i början på 1900-talet då de förvärvade två hemman i Kvarnå, bland annat Kvarnfors hemman. Deras barn:

Maria Karolina (1873-1943) se tabell 89
Vilhelmina (1875-1918) se tabell 90
-Johan Viktor (1877-1877)
-Johan Viktor (1878-) till Amerika. Gift med Vilhelmina Karl Gustavsdotter Rosenback (1869-1928). Dottern Amanda Maria (1903-1997) gift med Hilding Sjöström från Härkmeri och de fick bland annat sonen Rune Sjöström (1930-1988).
Ida Alvina (1882-1964) se tabell 91
-Amanda Josefina (1884-1965) gift med Emil Nybond (1885-1960), bönder på Rosenback hemman i Kvarnå. De fick sonen Runar Arvid (1915-död i difteri 1918), Ture Vilhelm (1919-1987) ogift och barnlös, och dottern Gunni (1925-2002) som var gift med Albert Skoglund från Tjöck.
Adelina (1886-1964) se tabell 92
-Selma Sofia (1889) till Amerika 1914, gift där med Axel Linus Dahlberg, 2 barn.
-Anna Sofia (1893-1893)
Hilma Emilia (1894-1969) se tabell 93

 

Tabell 89

Från tabell 88

Maria Karolina Rosenqvist (1873-1943) gift med Viktor Nyholm (1874-1951) från Jåhanas i Norrviken. Bonde på 1/48 mantal av Rosenback i Kvarnå. Deras barn:

-Johan Viktor (1898-1910)
-Henrik Emil (1900-1978) montör och sågägare, gift första gången med Elin Irene Pärus och fick barnen Nils Åke (1927-död i olyckshändelse 1935) och Helfrid Elisabeth (1928-1929) sedan andra gången gift med Hulda Lång från Brobackan (1907-2006) och de fick barnen Deris Ålgars (f. 1937) och Ralf Nyholm (f. 1941).
-Hulda Maria (1902-1963) gift med Emil Hammarberg (1910-1988) och de fick barnen Gunbert (f. 1934), Holger (f.1935), Yngve (f. 1939), Gun-Britt (f. 1944). Hulda och Emil bodde fram till år 1945 i Kvarnå, tills de köpte Holmbergas i Korsbäck av Emil Rönnblad och flyttade dit.
-Selim Leander (1905-1980) bonde på hemgården, gift år 1937 med Signe Ekberg från A-sidon (1909-1990). Signe var dotter till ”Rebeck-Erkjåhan” alltså Erik Johan Ekberg (1874-1951) och Fia, alltså Anna Sofia Lillkull (1877-1960). Sonen Helge gift och bosatt i Sverige.
-Hemming Anselm (1907-1990) som bodde på Långängen var gift med Selma Olivia Liljeblad (1907-1983). Dotter Görel (f. 1934) gift med Alf Bergqvist, dottern Gretel (f. 1934) gift med Aatos Kaskela och dottern Gunvor (f. 1935) gift med Helge Bergqvist.
-Evert Vilhelm (1909-1979) gift med Aili Emilia, for till Canada år 1929, 2 döttrar där år 1942 och 1947.

 

Tabell 90

Från tabell 88

Vilhelmina Rosenqvist (1875-1918) gift med ”Koll Viktor”, alltså Viktor Storkull (1871-1939) som hade ärvt hemmanet 7/192 Storkull. Under storskiftet flyttade de gården och hemmanet till Skräddarmossan på gränsen till Bötom, där det fortfarande finns i släktens ägo. Koll Viktor hittar du också i tabell 41, där barnen finns uppräknade.

Tabell 91

Från tabell 88

Ida Alvina Rosenqvist (1882-1964) gift år 1908 med Josef Henrik Strömberg d.y. (1883-1963) som bodde mellan Kias-kroken och Sebasbackan. Josef var son till Josef Strömberg d.ä. (1854-1906) och Anna Sofia Båsk (1852-1930). Deras barn:

-Jolanda Julina (1909-1909)
-Signe Gunhild (1910-1995) som år 1938 gifte sig med Eliel Holmberg från Härkmeri (1910-1993). Övertog hemmanet och hemgården. Fick sönerna Bore (f. 1944) som bor i Sverige och Bengt (f. 1946) som övertog hemmanet efter föräldrarna.
-Elin Adele (1912-1987) ogift och barnlös, bodde hos föräldrarna.
-Elvi Elgerd (1922-2005) som år 1948 gifte sig med Elis Öist från Norrviken (1924-1991) och fick döttrarna Margita (f. 1949) bosatt i Sverige och Vivan (f. 1959) bosatt i Kristinestad.

 

Tabell 92

Från tabell 88

Adelina Rosenqvist (1886-1964) gift år 1913 med ”Dragholms Hindrik”, alltså Henrik Leo Norrgrann (1890-1970). Henrik var född i Ömossa och var bror bland annat till ”Erikas-Alma” alltså Alma Matilda Björklund (1898-1962) i Klemetsändan. Adelinas och Henriks barn:

-Svea Adele (1914-1914)
-Svea Julina (1915-) gift med Gustav Brynberg och bosatt i Sverige
-Verna Ingeborg (1917-) gift med Holger Karl Modig från Pojo, bosatta i Sverige, 4 barn.
-Ragnar Eskil (f. 1919, stupade i fortsättningskriget 1942)
-Arne Alfons (f. 1922, drunkande i ån i Lillsjö 1931)
-Else (1926-1926) tvilling med Nils
-Nils Olof (1926-1975) ogift och barnlös, övertog hemgården av föräldrarna.

 

Tabell 93

Från tabell 88

Hilma Emilia Rosenqvist (1894-1969) gift år 1920 med Karl Henrik Westerback (1897-1976) född Knus i Norrviken. Karl Hindrik var son till Johan Knus, född Nyholm (1861-1933) och Elina Klemets (1865-1959) . Karl Henrik var bror bland annat till Johan Viktor Lindblad, Erland Rönngren, Vilhelmina som var gift med Johannes Stenlund och till Selim Norrvik. Hilmas och Karl Henrik Westerbacks barn:

-Alfons Alvar (1921-drunknade den 16 november 1927 i Kvarnå)
-Karl Runar (1921-1922)
-Elmer Eugen (1924 drunknade den 16 november 1927 i Kvarnå)
-Karl Ingvar (f.1926) gift med Evy Klockars från Närpes (1925-2011) bonde på hemgården, 2 döttrar.

 

Tabell 94

Från tabell 73

Johan Josefsson Storkull, senare Björses (1855-1918) gift år 1887 med Anna Kajsa Dåhli från Lappfjärd (1855-1933). Anna Kajsa var dotter till Johan Henriksson Blomqvist från Härkmeri och Brita Lena Mattsdotter Teir. Johan var torpare på Storkull hemman men blev sedan bonde på Dåhli i Lappfjärd. Deras barn:

-Karl Johan (1888-1888)
Ida Alvina (1889-1957) se tabell 95
Johan Emil (1890-1950) se tabell 96
Henrik Erland (1892-1967) se tabell 99
Frans Viktor (1894-död i Amerika) se tabell 100
-Artur Leander (1896-död i Canada)
Elsa Olivia (1899-1973) se tabell 101

 

Tabell 95

Från tabell 94

Ida Alvina Björses (1889-1957) gift år 1917 med Karl Edvard Knus från Lappfjärd (1887-1971), tog senare namnet Lundberg. Deras barn:

-Ines Alvina (1918-1984) ogift
-Birger Evald (f. 1922) som år 1950 gifte sig med Elvi Lövholm från Dagsmark (f. 1927) och hon var dotter till Artur och Helmi Lövholm. Fick barnen Atle (f. 1950), Tage (f. 1951), Ralf (f. 1954), Mona-Lisa (f. 1956) och Ann-Louise (f.1966). Alla bosatta i Sverige.
-Karl Torsten (1924-1924)
-Greta Linnea (1924-1924)
-Lisbeth (f. 1929) ogift

 

Tabell 96

Från tabell 94

Johan Emil Björses (1890-1950 i Canada) gift år 1917 med Selma Emilia Rosenblad (1899-1978), som var dotter till Karl Erik Rosenblad och Anna Kajsa. Emil skadades i arbetsolycka men stannade trots det i Canada så länge han levde.

Elin Emilia (f. 1917) se tabell 97
Elna Johanna (f. 1919) se tabell 98
-Elis Emil (f. 1921) som kallades för ”Letta Elis”, gift med Verna Hammarberg från Korsbäck och fick med henne dottern Ingrid (f. 1947) som är gift med Calle Berglund.
-Valter Eliel (f. 1923) gift med Rut Storlåhls från Lappfjärd och fick med henne dottern Viola. Bosatta i Sverige.

 

Tabell 97

Från tabell 96

Elin Emilia Björses (f. 1917) gift år 1941 med Bertel Granskog från Lappfjärd (f. 1914). Bertel var son till Emil Lillgäls från Glas i Lappfjärd och Ida Vilhelmina Haaranoja. Bosatta på Langåsen i Perus. Deras barn:

-Alf Börje (f.1942) gift med Maj-Lis Lillmangs från Lappfjärd. Bosatta på Langåsen.
-Bengt Göran (f. 1946) gift med Gun-Britt Grönvik. Bosatta i Närpes.
-Jan-Erik (f. 1952-) gift med Carita Solgård från Sideby, bodde i Sideby.

 

Tabell 98

Från tabell 96

Elna Johanna Björses (f. 1919) gift år 1937 med Lennart Lund (f. 1916), bosatta i Perus. Deras barn:

-Jarl Evert (f. 1937) gift och bosatt i Sverige
-Levida Margita (f. 1939) gift och senare frånskild
-Bjarne Mikael (f. 1942)
-Marlene Rosita (f. 1945) gift med Magnus Westerlund från Lappfjärd och fick barnen Kjell (f. 1966), Kim (f. 1970) och Ove (f. 1974)
-Levi lennart (f. 1948) gift och bosatt i Sverige
-Lise-Lott Denice (f. 1953) gift och frånskild

 

Tabell 99

Från tabell 94

Henrik Erland Björses, senare Engman (1892-1967) gift år 1925 med Hilma Katarina Bladholm (1890-1967). Deras barn:

-Aili Engman (f. 1925)
-Edit Alina (f. 1926) gift med Fjalar Viking Hinders från Lappfjärd, 4 barn
-Henrik Edvin (f. 1928) gift med Gunnel Mannfolk, adoptivson Göran (f. 1965)
-Gerda Maria (f. 1929) gift med Magnus Tåg, bosatta i Pjelax.

 

Tabell 100

Från tabell 94

Frans Viktor Dåhli, senare Engman (f. 1894, död i Amerika) gift år 1918 med Hilma Emilia Pärus från Perus (1898-1968). Hilma var dotter till Johan Viktor Pärus (f. 1874) och Elina Sofia Skrivars från Uttermossa (1873-1906). Deras barn:

-Anna Linnea (1918-) gift med Yngve Ragnar Björses, 4 barn, bosatta i Sverige
-Eva Ingegärd (1922-1977) gift med Veikko Kaivo-oja, 3 vuxna barn. Bosatta i Perus.
-Lars Edvin (1924-1925)

 

Tabell 101

Från tabell 94

Elsa Olivia Dåhli (1899-1973) gift år 1918 med Selim Sigfrid Hinders, som senare tog namnet Guldberg. Selim for till Canada och dog där. Selim var son till Johan Andersson Lång (1853-1941) och Glas-Karolina Hinders (1863-1951). Deras barn:

-Ellen Olivia (1918-1919)
-Göta Linnea (1922-1924)
-Kurt Atle (f. 1932) gift med Halina Potulska från Polen, dotter Magdalena Anna.

 

Tabell 102

Från tabell 1

Anna Mattsdotter Storkull (1768-1835) första gången gift år 1801 med Hans Mickelsson Knus (f.1771) från Lappfjärd. De fick 2 barn som uppnådde vuxen ålder: dottern Maja Greta (f. 1802) som gifte sig med Carl Henrik Holm, senare Knus och dottern Anna (f. 1807) som var gift med Erik Henrik Mattfolk (f.1806). Efter dessa finns flera kända släkter i Lappfjärd.

Andra gången gift år 1807 med Hans Henrik Uddfolk från Uttermossa, som senare tog namnet Storkull. Anna och Hans fick barnen:

-Johan Storkull (f. 1809)
Erik Henrik Hansson Storkull (f. 1810) se tabell 103

 

Tabell 103

Från tabell 102

Erik Henrik Hansson Storkull (f.1810) gift år 1830 med Maja Lena Johansdotter Finne (f. 1812). Maja Lena var dotter till Johan Finne f. Lång (f. 1790) och Maria Klemets (f.1790). Deras barn:

-Erik Henrik (f. 1830)
-Erik (f. 1833)
-Anna Kajsa (f. 1836)
-Maja Greta (f. 1841-1873) se tabell 104
-Fredrika (1844-1901) gift 1875 med Abraham Teir (1840-1911) inga kända ättlingar
Karolina (f. 1847) se tabell 105

 

Tabell 104

Från tabell 103

Maja Greta Storkull (1841-1873) gift med en Klåvus. Deras son:

-Henrik (1860-1935) gift med Vilhelmina Ingves (f. 1861) från Lappfjärd. 5 barn men inga kända ättlingar.

Tabell 105

Från tabell 103

Karolina Storkull (1847-1886) gift år 1870 med Anders Konstantin Andersson Rosenblad (1845-1916) från Bötom. Deras barn:

-Vilhelmina Storkull (1870-1929) se tabell 106
-Karl Viktor (1872-1874)
-Maria Sofia (1874-1875)
-Elina (1876-1953) se tabell 107
-Maria Sofia (1878-1886)
Karl Viktor (1881-1948) se tabell 108
Erik Anders (1884-1928) se tabell 109

 

Anders gift andra gången år 1886 med Christina Skrivars (1855-1928) som var dotter till Karl Fredrik Skrivars och Anna Lena Ådjers. Deras barn:

Frans Emil (1887-1938) se tabell 110
Elsa Matilda (1889-1969) se tabell 111
Josef Henrik (1894-1957) se tabell 112
Ida Josefina (1896-1980) se tabell 113

 

Tabell 106

Från tabell 105.

Vilhelmina Storkull (1870-1929) gift 1894 med Johan Viktor Lillgäls el. Knus (1872-1917). Båda emigrerat till Amerika där Vilhelmina kallade sig Nina Wilson och Johan Viktor som arbetade som mekaniker på järnvägen kallade sig John Wilson. Bosatta i Worcester i Massachusetts på östkusten. Deras barn:

-Annie Vilhelmina Lillgäls el Wilson (1895-1929) gift med John Sullivan
-Selma Elina Wilson (1897-1961) gift med Leroy Stanley Day (1893-1962) 5 barn, alla bosatta i Amerika
-Johan Walter Wilson (f. 1901), bosatt i Worcester, 3 barn bosatta i Amerika

 

Tabell 107

Från tabell 105.

Elina Storkull (1876-1953) emigrerade till Amerika 1894, gift 1897 med Alfred Aspholm (1873-1953) som tog namnet Johnson och som flyttat till Amerika 1895. Alfred var född i Pörtom, men flyttade 1890 till Mustasaari, eller Korsholm som det heter nu, där han blev dräng på Reth hemman i Höstves. Deras barn:

-Rose Elizabeth Johnson (1898-1961) gift med Richard Anderson
-Theodore Alfred Johnson (1899-1989) gift med Emma Fredrika Halgren (1896-1991) 2 barn
-Edward Leonard Johnson (f. 1901) gift med Dorothy Ashton

 

Tabell 108

Från tabell 105.

Karl Viktor Rosenblad, senare Hägglund, kallades ”Pala Viktor” (1881-1948) gift år 1909 med Adelina Korsbäck (1882-1948). Adelina från Korsbäck var dotter Erik Henrik Johansson Korsbäck och Maja Greta. Deras barn:

-Einar ”Pala Einar” Valdemar Hägglund (1910-1991) gift med Milda Sofia Norrgård från Malax, bosatt i Palon men flyttade sedan till Sverige, barnlösa.
-Gunnar ”Pala Gunnar” Georg Hägglund (1916-1984) gift år 1946 med Helmi Maria Myllyniemi (1918) från Åbackan, dotter till Oskar och Vilhelmina Myllyniemi. Barn: Helge (f. 1946), Holger (f. 1949) och Margit (f. 1951).
-Ellen Ingeborg (f. 1921) gift med Sten Ragnar Hellberg

 

Tabell 109

Från tabell 105.

Erik Anders Rosenblad el. Storkull (1884-1928) gift första gången med Sofia Karl Johansdotter Granqvist från Påskmark (1874-1914). Deras barn:

-Lina Evelina Rosenblad (1905-1979) gift med Theodore L Salonen
-Anders Theodore Rosenblad (1908-1942) gift med Signe Irene Johansdotter Hautaviita (1907-1989) , 4 barn, bland annat Ingmar Rosenblad, bosatt i Lappfjärd och har 4 barn tillsammans med Rauha Anneli Kivioja, f. i Kauhajoki.
Erik Anders gift andra gången med Ida Alvina Josef Eriksdotter Mannfolk (1891-1973) född i Lappfjärd. De fick en dotter Ida Cecilia som dog ung.

 

Tabell 110

Från tabell 105.

Frans Emil Storkull (1887-1938) emigrerade till Amerika år 1906, tog där namnet Frank Anderson och gifte sig i Amerika år 1910 med Lydia G Rasi, född i Finland (1889-1980). Deras barn:

-Arthur Anderson (1912-2005) gift med Sirkka Rantala och fick 2 döttrar
-Anne Evelina Anderson 1913-1995) gift med William Ernest Lauterbach och fick 4 barn
-Grace Anderson (1916-1995) gift med Arvo John Heino och fick 3 barn

 

Tabell 111

Från tabell 105.

Elsa Matilda Storkull (1889-1969) gift med formannen Viktor Jansson, född i Tjöck (1903-1962). Bosatta i Kristinestad. Deras barn:

-Elin Marita Jansson (1922-1922)

Elsa och Viktor tog år 1932 Rudi Granlund som fosterson.

Tabell 112

Från tabell 105.

Josef ”Pala Josip” Henrik Storkull, senare Granlund (1894-1957) gift år 1917 med Hulda Maria Rosenback (1895-1973) från Kvarnå. Hulda var dotter till Viktor Hannus, född i Härkmeri, senare Lillsjö och Anna Kajsa Gustavsdotter Rosenback. Deras barn:

-Gunnar Georg Granlund (1918, stupade i fortsättningskriget 1942)
-Birger Olof Granlund (f. 1919) gift med Signe Olivia Rosengård (1910-1984) från Brobackan, bosatta i Västerås. Barnlösa.
-Rudi Rafael Granlund (1921-2014) gift 1958 med Lisbeth Rosina Björknäs (1931-2014) från Lappfjärd, bosatta i Smedjebacken. 2 barn, båda bosatta i Sverige.
-Helny Linnea Granlund (f. 1925) gift 1946 med Elis Åbb (1917-1970) född i Härkmeri men bodde sedan i granngården i Palon. Flyttade 1961 till Smedjebacken i Sverige. 2 döttrar som båda bor i Sverige.
-Jarl Erik Granlund (f. 1925) gift 1954 med läraren Irma Rosendahl (f. 1931) från Lappfjärd. Bodde en tid i Oravais men sedan på Skolbrinken i Kristinestad. Sonen Kaj, kyrkoherde i Esse.
-Nils Åke Granlund (1926-1965) gift 1950 med Ellen Söderbacka (1926-2003) född i Övermark. Bosatta i Smedjebacken, 4 barn varav 3 fortfarande lever.
-Alvar Ragnvald Granlund (1927-1927)
-Alvar Valfrid Granlund (1928-2008) ogift och barnlös, bonde och potatisodlare på hemgården i Palon.

 

Tabell 113

Från tabell 105.

Ida Josefina Storkull (1896-1980) gift år 1924 med snickaren Frans Vilhelm Ketola, född i Storå (1901-1972). Bosatta på Skrattnäsvägen i Kristinestad. Deras barn:

-Aino Anita Ketola (1925-1940) ogift och barnlös.
-Elvi Elisabeth Ketola (1927-1995) gift 1946 med Reino Ossian Koivuluoma (f. 1923) från Kristinestad, 5 barn.
-Eila Marita Ketola (f. 1930) gift 1950 med Birger Osvald Eklund (1922-1992) från Påskmark, 12 barn.
-Impi Kyllikki (f.1934) gift med Tenho Antero Kankaanpää (f.1932) son till Arthur Kankaanpää i Korsbäck. Bosatta i Sverige, 2 barn.
-Elsi Unelma (f.1940) gift 1961 med Erkki Johannes Ylinen (f. 1935)