Selims foton från åren 1956 – 1957.

Här några av folkskolläraren Selim Björses´ fotografier, som han tog mellan åren 1956-57. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

Till vänster lärarbostaden, som år 1879 byggdes till Lappfjärds bys första folkskola. När den nya skolbyggnaden till höger byggdes 1893, så renoverades den gamla skolan till två bostäder. Den ena var ämnad åt läraren och den andra skulle den kommande lärarinnan kunna bo i.
Till vänster lärarbostaden, som år 1879 byggdes till Lappfjärds bys första folkskola. När den nya skolbyggnaden till höger byggdes 1893, så renoverades den gamla skolan till två bostäder. Den ena var ämnad åt läraren och den andra skulle den kommande lärarinnan kunna bo i.
Grunden till den nya Centralskolan i Stortåget grävdes med denna vajergrävmaskin år 1957.
Grunden till den nya Centralskolan i Stortåget grävdes med denna vajergrävmaskin år 1957.
1957 grävs grunden för den nya Centralskolan. Grävmaskinen tillhör Olof och Helge Holm, Ragnar Jossandt och Runar Storsjö. I bakgrunden syns Storhannus gård.
1957 grävs grunden för den nya Centralskolan. Grävmaskinen tillhör Olof och Helge Holm, Ragnar Jossandt och Runar Storsjö. I bakgrunden syns Storhannus gård.
På sommaren år 1957 är väggarna till den nya centralskolan färdigt murade.
På sommaren år 1957 är väggarna till den nya centralskolan färdigt murade.
Kommunens män diskuterar bygget av Centralskolan med byggarna. I bakgrunden syns Jakob af Hällströms häbbre.
Kommunens män diskuterar bygget av Centralskolan med byggarna. I bakgrunden syns Jakob af Hällströms häbbre.
Centralskolan nybygge pågår och ännu står Axel Klockars uthus kvar. Andra från vänster är Åke Ålgars, bredvid honom kommunalbyggmästaren Lillsunde. Till höger står Ingvar Smeds och Erik Lönnqvist.
Centralskolan nybygge pågår och ännu står Axel Klockars uthus kvar. Andra från vänster är Åke Ålgars, bredvid honom kommunalbyggmästaren Lillsunde. Till höger står Ingvar Smeds och Erik Lönnqvist.
Vy över Härkmeri 1956. Den stora gården mitt i bild är gamla Hakkela gård. Till höger systrarna Edit och Eva Grannas gård och till vänster bakom rian Haglunds gård.
Vy över Härkmeri 1956. Den stora gården mitt i bild är gamla Hakkela gård. Till höger systrarna Edit och Eva Grannas gård och till vänster bakom rian Haglunds gård.
Vårfloden i Lappfjärds å 1956. Till vänster Helsingforsbanken, i mitten garvare Stenmans gård och till höger lantmätare Molanders gård. Den kommande brobanken till Centralbron är utstakad i ån.
Vårfloden i Lappfjärds å 1956. Till vänster Helsingforsbanken, i mitten garvare Stenmans gård och till höger lantmätare Molanders gård. Den kommande brobanken till Centralbron är utstakad i ån.
Lärarbostaden till vänster och södra folkskolan till höger, år 1957.
Lärarbostaden till vänster och södra folkskolan till höger, år 1957.
En del av Lappfjärds framtid tillsammans med lärarinnan Seidi Nordström år 1957.
En del av Lappfjärds framtid tillsammans med lärarinnan Seidi Nordström år 1957.
Äppelträden blommar i Selims trädgård.
Äppelträden blommar i Selims trädgård.
Trädgården var ett kärt fotograferingsobjekt för läraren Selim Björses.
Trädgården var ett kärt fotograferingsobjekt för läraren Selim Björses.
Folkskolläraren Selim Björses i sin fina trädgård år 1957.
Folkskolläraren Selim Björses i sin fina trädgård år 1957.
Lärarinnan Seidi Nordström på huk i blomrabatten i Selim Björses välskötta trädgård, sommaren 1957.
Lärarinnan Seidi Nordström på huk i blomrabatten i Selim Björses välskötta trädgård, sommaren 1957.
Färgfoto av trädgården utanför lärarbostaden med kyrkan i bakgrunden, året är 1957.
Färgfoto av trädgården utanför lärarbostaden med kyrkan i bakgrunden, året är 1957.
Stenmuren vid södra folkskolan, fotograferad med färgfilm 1957.
Stenmuren vid södra folkskolan, fotograferad med färgfilm 1957.