Lövholm Arthur och Helmi på Dagsmarkvägen 294

Här Lövholms gård fotograferad från väster år 2003.
Lövholms gård fotograferad från väster år 2003.

Historiken om Strand-Arthuras är sammanställd av Lasse Backlund 2017, med hjälp av Atle Lundberg och Kristina Ljusmalm. Mot slutet finns det flera fina fotografier av Arthurs bror Hemming och hans familj.

Den här gården flyttades till detta ställe på Dagsmarkvägen 294 i slutet av 1930-talet av skomakaren Arthur Lövholm (1905-1992) och hans hustru Helmi (f. Tuominen i Kärjenkoski, Storå 1910-1984). Men först långt senare eller i april 1945 köpte Arthur och Helmi den lilla tomten på ”4 gamla kappland” av Artur och Hulda Lindell för 5 000 mark. Tomten hade i tiderna tillhört Rönnqvist hemman. Gården som flyttades hade tidigare stått i Nystad och den byggdes där 1932, samtidigt som brodern Hemming byggde sin stuga, som stod nära skogsbrynet. Medan gården flyttades till andra sidan ån, bodde Arthur och Helmi i en ria som fanns på ”Kionas Minas” tomt nära Nystad.

Några år efter att Arthur hade flyttat gården från Nystad till Dagsmarkvägen skarvades den i med ett sovrum i den västra ändan. I sovrummet inredde Artur en skomakarverkstad. Stockarna till det sovrummet togs från ”Mokkela Lina” Långfors´ stuga på Sunnantillvägen.

Arthur Lövholms son Arne (1930-1988) visar upp sitt klubbland framför hemmet i Nystad i slutet av 1930-talet. Gården i bakgrunden var byggd 1932 och den flyttades i slutet av 1930-talet till Dagsmarkvägen 294. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv i Vasa.
År 1932 så byggde Arthur och Helmi Lövholm detta hus uppe i Nystad och här hade Arthur också sin skomakarverkstad. Fotot är otydligt men på skylten skall det stå: Lövholms Skomakeri. Samtidigt byggde brodern Hemming sin egen stuga, som fortfarande står kvar nära vägen. Arthurs stuga låg nära Hemmings men närmare skogen.
År 1932 så byggde Arthur och Helmi Lövholm detta hus uppe i Nystad och här hade Arthur också sin skomakarverkstad. Samtidigt byggde brodern Hemming sin egen stuga, som stod högre upp närmare skogen.

Arthur Lövholm, som kallades ”Strand Arthur” var son till Erland Storkull (1879-1925) och dennes första hustru Selma (f. Ahlberg 1880-1906). Erland Storkull i sin tur var son till Josef Andersson Storkull (f.1837) och han skulle ha bott nere i Storåkrin, på stranden till Lappfjärds å. Efter det gamla stället i Storåkrin, så kallades hela efterkommande släktet för ”Strand”. Då Arthur i juli 1927 gifte sig med Helmi så bodde de i Kristinestad, där han livnärde sig som skomakare. Av någon orsak så började de bygga en liten gård åt sig i Nystad och flyttade dit år 1932. Skomakarskylten tog han med sig från Kristinestad. I slutet på 30-talet flyttade Arthur sin skomakarverkstad till Klemets lillstuga i Dagsmark centrum, som då råkade stå tom. Efter kriget flyttade han rörelsen tillbaka till sitt hem, efter att han hade skarvat i huset med stockar från Mokkela Linas gård på A-sidon.

Arthur var tvillingbror till Hemming Lövholm, som kallades ”Strand Hemming” och de växte som barn upp i en liten stuga som pappa Erland hade byggt och som stod på Storåvägen, mitt emellan Granlundas och Rosenback Torstenas men på andra sidan vägen. Hemming gifte sig år 1929 med Martta Hautakangas, endast 2 dagar före dottern Rakel föddes. Följande dotter Kerttu föddes år 1931 i Strand-Erlands lilla stuga i Palon medan de andra barnen torde vara födda i Nystad. Martta hade arbetat som piga hos ”Kias Erland” Båsk och av honom fick Hemming och Martta en gammal stugtimra som stod i Korsbäck. Denna plockade de ned och byggde upp på nytt i Nystad.

När Hemming och Martta Lövholm med de 2 barnen flyttade till Nystad flyttade Sanderas-Mina, alltså Vilhelmina Viiala (1882-1967) dit. Före det hade Sanderas Mina bott på Kalaxinas bakom Bergåsen, sedan bakom nuvarande Lappfjärds Potatis och sedan uppe i Nystad.

Då tvillingarna Arthur och Hemming var 2 år gamla dog deras mor och Erland gifte då om sig med Martha Santamäki (f. i Bötom 1879). Med sin nya hustru fick Erland sedan 3 barn till men de flyttade år 1939 till Vasa tillsammans med sin mor, änkan Martha.

Här sitter Erland Storkull tillsammans med sin andra hustru Martha och bakom står barnen Elin, Arvo och Impi.
Här sitter Erland Storkull tillsammans med sin andra hustru Martha. Flickan till vänster är Elin (f.1910) sedan Arthur (f.1905) och till höger Impi (f.1914).

På 1930-talet var Arthur en anlitad och en erkänt duktig skomakare och han hade sin verkstad i sitt hem i Nystad. Under en tid arbetade Arthur som skomakare åt Salmi Matti i Lappfjärd. Men han kunde inte helt livnära sig på skomakeriet, så han fick hjälp och råd av brodern Hemming hur han kunde måla och tapetsera. Hemming Lövholm var en duktig målare och tapetserare och på detta vis blev båda bröderna ofta anlitade i Dagsmark då gårdar byggdes eller renoverades. Dessutom var Arthur en mycket skicklig fotograf, som ofta rörde sig i byn och fotograferade både folk och händelser. Det är många skolfotografier som Arthur har tagit och han var något av en specialist att fotografera bröllop, där gästerna fick vara med.

I juli 1927 gifte sig Arthur Lövholm med Helmi Tuominen från Kärjenkoski.
I juli 1927 gifte sig Arthur Lövholm med Helmi Tuominen från Kärjenkoski.

Arthur och Helmi fick två barn som levde till vuxen ålder:

-Sonen Arne (1930-1988) var affärsman. I juli 1959 övertog han den nästan nybyggda Shell servicestationen i Lålby av Erik Hinds och Stig Kronman. Han drev denna ända till juni 1967 då han överlät verksamheten åt Rune Sjöström. Sedan startade han en däckfirma i Lålby i en verkstad på den nuvarande ABC-tomten, som slutade med konkurs år 1970. Efter det arbetade han på Trädgårdshallen i Närpes och därifrån gick han i pension. Arne gifte sig 1952 med Lisbeth Kronman och de bodde i Idbäcken, där de fick två barn.

Dottern Elvi (f. 1927) gifte sig 1947 med Felix Niemi från Vanhakylä och de fick sonen Olavi (1947-1967). De bodde i Vanhakylä men skilde sig ganska snart och Elvi gifte om sig 1950 med Birger Lundberg och flyttade då till Lappfjärd. Hon arbetade både på mejeriet och på Åldersro, före hon på hösten 1965 med maken och de 4 barnen flyttade till Bergslagen i Sverige. Där föddes ytterligare en dotter. Efter 3 år i Bergslagen flyttade familjen till Södertälje, där Elvi först arbetade som städare och sedan som vårdbiträde på det lokala sjukhuset. Elvi som var känd som en snäll och hjälpsam person dog i januari 2013.

Här sitter Helmi och Arthur Lövholm med barnen Arne och Elvi.
Helmi och Arthur Lövholm med barnen Arne och Elvi.
Tomten där Arthur byggde sitt hus är endast 700 m2 stor och den hörde ju tidigare till ”Roras-Viktoras” alltså Viktor Rönnqvists hemman. Gården fotograferad från öster i början på 60-talet.
Tomten där Arthur byggde sitt hus är endast 700 m2 stor och han köpte den av Artur Lindell i slutet på 30-talet. Gården fotograferad från öster i början på 60-talet. Huset används i dag som fritidsbostad av Arthurs brorsdotter.
Här sitter Helmi och Arthur Lövholm.
Helmi och Arthur Lövholm. På fotot ovanför Helmi sitter Arthur tillsammans med Elvis dotter Ann-Louise. På fotot ovanför Arthur finns Olavi Niemi.

”Strand” Erland Storkull hade 3 syskon som levde till vuxen ålder:

Josef Henrik Storkull (1867-1915) som senare tog namnet Mitts och han gifte sig med Maria Karolina Rosenstedt (1865-1931). Maria Karolina var syster till kommunalmannen Viktor Rosenstedt.

-Edla Maria Storkull (1873-1904) gift med Viktor Äbb, som sedan tog namnet Granqvist.

-Erik Anders Storkull (1876-1955) som var gift med Amanda Mattfolk, bosatta i Vasa.

 Foton.

Så här såg Lövholms gård ut enligt Elvis son Olavi Niemi. Olavi gjorde målningen år 1957, då han var endast 10 år gammal.
Så här såg Lövholms gård ut enligt Elvis son Olavi Niemi. Olavi gjorde målningen år 1957, då han var endast 10 år gammal. Hans far Felix var konstnärligt lagd och det ser man att Olavi också var.
Arthurs foto av barnen Elvi och Arne.
Arthurs foto av barnen Elvi och Arne.
Den här gården som är en av de äldsta bevarade gården i Perus byggdes ca 1890 av ”Strand-Erlands” bror Josef Henrik Storkull (1867-1915) som senare tog namnet Mitts. De antog namnet Mitts, för att gården står på det som tidigare var Mitts Karl Henriks hemman. Josef Henrik Storkull, senare Mitts och hans Maria fick totalt 8 barn, bland annat: -Henrik Emil Mitts (f.1893), som blev far till Leander, Torsten och Nils. -Maria Amanda (f.1895), gift Björs, mor till Gunni och ”Strand” Stig. -Selma Emilia (f.1897), gift Hammarberg, mor till Verna och Hjördis. -Ida Alvina (f.1899) gift Björs, mor till många barn, bland annat ”Strand” Eugen. -Alma Elvina (f.1905) gift Klemets, mor till Ellen Klemets.
Den här gården som är en av de äldsta bevarade gårdarna i Perus byggdes ca 1890 av ”Strand Erlands” bror Josef Henrik Storkull (1867-1915) som senare tog namnet Mitts. De antog namnet Mitts, för att gården står på det som tidigare var Mitts Karl Henriks hemman. Josef Henrik Storkull, senare Mitts och hans Maria fick totalt 8 barn, bland annat:
-Henrik Emil Mitts (f.1893), som blev far till Leander, Torsten och Nils.
-Maria Amanda (f.1895), gift Björs, mor till Gunni och ”Strand” Stig.
-Selma Emilia (f.1897), gift Hammarberg, mor till Verna och Hjördis.
-Ida Alvina (f.1899) gift Björs, mor till många barn, bland annat ”Strand” Eugen.
-Alma Elvina (f.1905) gift Klemets, mor till Ellen Klemets.
Här uppvaktas änklingen Arthur Lövholm på sin 82-års dag.
Här uppvaktas änklingen Arthur Lövholm på sin 82-års dag.
Nere från vänster bröderna Ralf, Atle och Tage Lundberg och deras halvbror Olavi Niemi. I bakre raden Elvi Lundberg med dottern Mona-Lisa i famnen, sedan Helmi och Arthur Lövholm och längst till höger Birger Lundberg, alltså Elvis man. Bakom knuten syns Kangas gamla gård bredvid kvarnen. Foto Mauno Toivonen.
År 1952 gifte sig Arne Lövholm med Lisbeth Kronman från Idbäcken, som var dotter till Konrad Kronman och Hildegard, född Landgärds.
År 1952 gifte sig Arne Lövholm med Lisbeth Kronman från Idbäcken, som var dotter till Konrad Kronman och Hildegard, född Landgärds.
Arthur hemma i Dagsmark år 1983, då han visar upp de fina lökarna.
Arthur hemma i Dagsmark år 1983, då han glatt visar upp Helmis fina lökar.
Pojken till höger är Arthur Lövholm, den andra är tillsvidare okänd.
Pojken till höger är Arthur Lövholm, den andra är tillsvidare okänd.
Då Hindsin i slutet på 50-talet byggde en ny servicestation i Lålby, så blev Arne Lövholm den första innehavaren. Rune Sjöström tog sedan över Shellstationen efter ca 10 år och då startade Arne en däckfirma på den nuvarande ABC-tomten.
Då Hindsin på 50-talet byggde en ny servicestation i Lålby, så blev Arne Lövholm troligen dess andra innehavare, då han övertog den i juli 1959. På fotot står Elvis son Olavi Niemi och tankar en bil. Rune Sjöström tog sedan över Shellstationen efter ca 10 år och då startade Arne en däckfirma på den nuvarande ABC-tomten. I juni 1978 övertog Bengt Nordström stationen i Lålby, han hade tidigare innehaft Esso stationen vid torget i Kristinestad. Kuusinens gård i bakgrunden.
Här barnen Elvi och Arne Lövholm.
Här barnen Elvi och Arne Lövholm.
Makarna Erland Björklund och Hentela-Hulda gräftar potatis tillsammans med Helmi Lövholm till höger.
Makarna Erland Björklund och Hentela-Hulda gräftar potatis tillsammans med Helmi Lövholm till höger.
Här har Arthur fotograferat sina barn framför en kuliss, tillsammans med en okänd piga.
Här har Arthur fotograferat sina barn framför en kuliss, tillsammans med en okänd piga.
Här ”Strand” Erland Storkull med dottern Elin, fotograferad av Viktor Nylund.
”Strand” Erland Storkull (1879-1925) med dottern Emilia Ahlberg (1902-1982), fotograferad av Viktor Nylund. Emilia gifte sig sedan med Hemming Nordberg (1904-1964) från Påskmark och de fick åtminstone 2 barn.
Helmi och Arthur Lövholm i unga år.
Helmi och Arthur Lövholm i unga år.
Det var inte riktigt vanligt med 4 generationer på samma foto i slutet på 1940-talet men här sitter lilla Olavi Niemi i famnen på mamma Elvi. Bredvid Elvi sitter mor Helmi Lövholm och till höger Elvis mormor.
Det var inte riktigt vanligt med 4 generationer på samma foto i slutet på 1940-talet men här sitter lilla Olavi Niemi i famnen på mamma Elvi. Bredvid Elvi sitter mor Helmi Lövholm och till höger Elvis mormor. Foto Aavamo.
Framme bröderna Atle, Ralf och Tage Lundberg och bakom dem står deras halvbror Olavi Niemi. Foto Mauno Toivonen,
Arthur Lövholms foto av Dagsmark ungdomsförenings hus Majbo, möjligtvis på 30-talet.
Arthur Lövholms foto av Dagsmark ungdomsförenings hus Majbo, möjligtvis på 30-talet.
Till vänster Helmi Lövholm tillsammans med barnen Elvi och Arne. Mannen till höger är Hemming Lövholm, medan flickan i mitten är okänd.
Till vänster Helmi Lövholm tillsammans med barnen Elvi och Arne. Mannen till höger är Hemming Lövholm, medan flickan i mitten är okänd.
Här Arthurs tvillingbror Hemming som soldat i den finska armén.
Arthurs tvillingbror Hemming som soldat i den finska armén.
Helmi Lövholm sitter så förnöjd i gungstolen.
Helmi Lövholm sitter så förnöjd i gungstolen.
Här Arthur Lövholm.
Arthur Lövholm.
Arthur Lövholm hade konstnärliga talanger också, denna bröllopsgåva hade han gjort åt sin dotter och hennes man. I nedre hörnen hade Arthur skrivit in visdomsord åt de blivande makarna: -Huslig förnöjsamhet är himmelsk lycksalighet. -En dygdesam kvinna ej betalas kan, både ute och inne hon gläder sin man.
Arthur Lövholm hade konstnärliga talanger också, denna bröllopsgåva hade han gjort åt sin dotter och hennes man. I nedre hörnen hade Arthur skrivit in visdomsord åt de blivande makarna:
-Huslig förnöjsamhet är himmelsk lycksalighet.
-En dygdesam kvinna ej betalas kan, både ute och inne hon gläder sin man.
Här Hemming Lövholm (1905-1961) tillsammans med hustrun Martta, född Hautakangas i Storå (1907-1987). Hemming och Martta fick hela 13 barn, varav 10 levde till vuxen ålder. Martta flyttade på äldre dagar till Sverige och hon dog i Flen år 1987.
Hemming Lövholm (1905-1961) tillsammans med hustrun Martta, född Hautakangas i Storå (1907-1987). Hemming och Martta fick hela 13 barn, varav 10 levde till vuxen ålder. Martta flyttade på äldre dagar till Sverige och hon dog i Flen år 1987.

 

Här står Martta och Hemming Lövholm med sin första dotter Rakel, som föddes 1929.
Martta och Hemming Lövholm med sin första dotter Rakel, som föddes 1929. Fotot troligtvis taget i Storå framför Marttas hem, före de flyttade till Palon.
I dörröppningen står Martta och dottern Onerva och hennes man Voitto Pihlajamäki, som var från Kauhajoki. På trappan sitter Hannele och Allan och flickan längst fram är Onervas dotter Lena. Huset i bakgrunden är det som Hemming byggde i början på 30-talet i Nystad och detta foto är taget ungefär 1960.
I dörröppningen står Martta och dottern Onerva och hennes man Voitto Pihlajamäki, som var från Kauhajoki. På trappan sitter Hannele och Allan och flickan längst fram är Onervas dotter Lena. Huset i bakgrunden är det som Hemming flyttade till i början på 30-talet i Nystad och detta foto är taget ungefär 1960.
Här sitter Hemmings dotter Helga tillsammans med grannen Tor Vidberg. Stugan i bakgrunden är den som Hemming byggde i början på 30-talet i Nystad men som senare revs.
Här sitter Hemmings dotter Helga tillsammans med grannen ”Adelinas” Tor Vidberg. Stugan i bakgrunden är det som Hemming flyttade till i början på 30-talet i Nystad men som senare revs.
I bakre raden står Martta bredvid döttrarna Onerva, Helga, Pirkko, Rauha. Framme står Hannele, Allan och Sirkka. Evi, Kerttu och Rakel saknas på fotot.
I bakre raden står Martta bredvid döttrarna Onerva, Helga, Pirkko och Rauha. Framme står Hannele, Allan och Sirkka. På fotot saknas Evi, Kerttu och Rakel.
Vinterbild från Nystad. Till vänster Lintulas gård och till höger stod Hemmingas gård i tiderna.
Vinterbild från Nystad. Till vänster Lintulas gård och till höger stod Hemmingas gård i tiderna. I huset längst bort till höger där bara litet av gaveln syns bodde Tupa-Uuno i tiderna.
Denna stuga byggde Hemming Lövholm åt sig själv i början på 1950-talet. I bakgrunden syns Mannfolks gårdsgrupp och fotot är från 70-talet.
Denna stuga byggde Hemming Lövholm åt sig själv i början på 1950-talet. I bakgrunden syns Mannfolks gårdsgrupp och fotot är från 70-talet.
Så här såg Hemming Lövholms stuga ut år 2003. Det var ju den här som han byggde åt sig själv ungefär 1952 medan hustrun Martta bodde högre upp mot skogen tillsammans med barnen. Fotot taget från öster.
Så här såg Hemming Lövholms stuga ut år 2003. Det var ju den här som han byggde åt sig själv ungefär 1952 medan hustrun Martta bodde högre upp mot skogen tillsammans med barnen. Fotot taget från öster.
Här Olavi Niemi tillsammans med två flickor, som båda borde heta Pirkko.
Här Olavi Niemi tillsammans med Hemmings dotter Pirkko längst till höger och Hemmings dotter Kristinas barn, som också heter Pirkko i mitten.
Andra från vänster är Elvi Lövholm och i mitten sitter Arne. De övriga är tillsvidare okända.
Från vänster Hemmings dotter Rakel Lövholm, sedan Elvi Lövholm, Arne Lövholm, sedan Ellen Klemets och längst till höger Hemmings dotter Kristina.
Här Arthurs foto av Lindell Arturs, Lindell Valters och längst bort Nyströmas.
Här Arthurs foto av Lindell Arturs, Lindell Valters och längst bort Nyströmas.
Arturs foto av Erik Anders Brobergs gård i Nystad. Mannen med geväret är fortfarande okänd.
Arturs foto av Erik Anders Brobergs gård i Nystad. Mannen med geväret är Broberg själv.
Säkerligen hade Arthur flera kameror under sin aktiva tid som fotograf, men det här är den senaste som han använde.
Säkerligen hade Arthur flera kameror under sin aktiva tid som fotograf, men det här är den senaste som han använde.
Precis vid ”Roras Viktoras tå” så står denna gullregnsbuske, som på försommaren blommar så vackert. Fotot från juni 2019.
Gården och uthuset fotograferat från väster i juli 2019.